Friday, September 18, 2009

အိတ္ေဆာင္ တိပိဋက


မႏၱေလး ALPHA ကေနၿပီးေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဗုဒၶစာေပ ေလ့လာသူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ အိတ္ေတာင္ တိပိဋက ဟူသည့္ Drive တစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္လိုက္ပါတယ္။ မၾကာမီက်င္းပမည့္ မႏၱေလး ICT ပြဲမွာ ျပသ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သံဃအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပပြဲကာလ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မူရင္းေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ၂၁၀၀၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ့အခ်က္မ်ားကေတာ့
ပါရွိေသာတရားေတာ္မ်ား

၀ိနယ, သုတၱႏၲ, အဘိဓမၼ ဟူေသာ ပိဋကအားျဖင့္ (၃)ပံု၊ ဒီဃ, မဇၩိမ, သံယုတၱ, အဂၤုတၱရ, ခုဒၵကဟူေသာ နိကာယ္အားျဖင့္ (၅)ရပ္၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ (၈၄၀၀၀)၊ မ်ားေျမာင္လွသည့္ ပိဋကတ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ၃-ဆမွ်ရွိေသာ အဖြင့္ အ႒ကထာ, ဋီကာ, အႏု, မဓု ေယာဇနာ စသည့္ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္ရွိ ပုဒ္ပါဌ္မ်ားကို ျမန္မာအကၡရာ, ႐ုိမင္အကၡရာမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပါဠိေ၀ါဟာရပုဒ္မ်ား အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရးသားျပဳစုထားသည့္ တိပိဋက ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီး ဦးဟုတ္စိန္-၏ ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္ စသည့္ အဘိဓာန္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စက္ျဖစ္သည္။

Bonus အားျဖင့္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ online Dictianory ျဖစ္ေသာ ornagai Dictianory ကိုလည္းထည့္သြင္းထားပါသည္။သိလိုသည့္စာလံုးကို အဘိဓာန္မ်ားတြင္ရွာေဖြျခင္း

ရွာေဖြလိုေသာစာလံုးအား ျမန္မာ roman စာလံုးျဖင့္ အဘိဓာန္မ်ားတြင္ ရွာေဖြနိုင္သည္။ေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကို တိပိဋက ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္၊ ဦးဟုတ္စိန္ အဘိဓာန္ ႏွင့္ ဓာတ္ english တိုကိုေဖာ္ျပေပးျပီး တိပိ အဘိဓာန္ အတြင္းရွိ စာအုပ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သုတ္ ဂါထာ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြညြန္းျပျခင္း

ရွာေဖြသည့္စာလံုးျဖစ္စတင္သည့္ သုတ္ ေခါင္းစဥ္ မ်ားကို ရွာေဖြျပီး ေတြ့ရွိသည့္ ဂါထာ သုတၱံ တို၏ တည္ေနရာ စာအုပ္အား ၄င္း စာမ်က္ႏွာအား ၄င္း တိက်စြာညြန္းျပျပီး ဆ႒မူ စာမ်က္ႏွာအတုိင္း ေတြ့ရွိသည့္ မူလ၊ အ႒ကထာ, ဋီကာ တို့တြင္ ဖတ္ရွု နိုင္ပါသည္။

ဖတ္ရွု့ေနစဥ္တြင္ ေတြ့ရွိေသာ ေဝါဟာရအားလံုးအား ေရြးခ်ယ္၍ အဘိဓာန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြနိုင္မည္။ စာလံုးတြဲမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ခြဲျခားျပသျခင္း ျဖတ္ေတာက္ျပသျခင္းျပုလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာမ်ား ရွာေဖြဖတ္ရွု့ျခင္း

ဆ႒သံဃာယနာတင္ ပံုႏွိပ္မူပါဠိစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အား မူရင္းစာမ်က္ႏွာအလိုက္ ျမန္မာပါဋိ roman pali တို့ျဖင့္ လိုအပ္ရာ စာမ်က္ႏွာ ကို ဖတ္ရွု့ ေလ့လာ နိုင္ပါသည္။

တည္ပုဒ္(စာလံုး)မ်ား အား ရွာေဖြျခင္း

ရွာေဖြလိုသည့္ စာလံုးအား ပါဠိေတာ္အတြင္း မတူညီစြာတည္ရွိေနေသာ စာလံုး ၁သန္းခန့္မွ ေရြးခ်ယ္ျပီး စာအုပ္ ၁၅၉အုပ္အတြင္းတြင္ မည္သည့္ က်မ္း တြင္ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာတြင္ပါရွိသည္ကို ရွာေဖြ ညြန္းျပေပးျပီး ထိုစာမ်က္ႏွာအတြင္း မည္သို့ပါရွိသည္ကို သိရွိရန္ ေဖၚျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာထက္ ပိုမိုေတြ့ရွိပါကလည္း ဆက္လက္ ၾကည့္ရွုနိုင္ရန္စီမံထားပါသည္။ စာလံုးမေတြရွိပါက ရွိသည့္စာလံုး မ်ားမွ အနီးစပ္ဆံုး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးမည္။ ဖတ္ရွုေနစဥ္ ျမန္မာ roman စာလံုးကို ေျပာင္းလဲ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖတ္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာရွိ စာလံုးအားလံုးကို အဘိဓာန္တြင္ ဆက္လက္ ရွာေဖြနိုင္မည္။

အျခားလုပ္ေဆာင္နိုင္မွုမ်ား

Mp3 ႏွင့္ အျခား အသံဖိုင္မ်ားကို ဖြင့္နိုင္ျခင္း အသံသြင္းနိုင္ျခင္း ( တရာေတာ္မ်ား နာယူနိုင္ ပါမည္)

Mp4 avi ႏွင့္ အျခားရွုပ္ရွင္ဖိုင္မ်ားအားလည္းၾကည့္ ရွုနိုင္ပါမည္။ (တရား vcd မ်ားformat ေျပာင္း နာယူနိုင္မည္)

Microsoft Office 2003,2007 ၏ word ,excel powerpoint မ်ားကို ဖတ္ရွု့ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားျပုလုပ္နိုင္ပါမည္။

PDF ဖိုင္မ်ားကို ဖတ္ရွု နိုင္ပါမည္။

လိပ္စာမ်ားမွတ္သားျခင္း၊ ရွာေဖြနိုင္ျခင္း၊ ျပကၡဒိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားမွတ္တန္းတင္ သတိေပးေစျခင္း၊ wifi ရရွိသည္ေနရာတြင္ internet အသံုးျပုနိုင္ျခင္း၊

အျခား ဂဏန္းတြက္စက္ ဂိန္း စသည္တို့ႏွင္ လိုအပ္ သည္မ်ားကို ထပ္မံ ထည့္သြင္း သံုးစြဲနိုင္သည့္ windows mobile 6.1 OS ကို သံုးစြဲထားပါသည္။

USB 2 ကိုအသံုးျပု၍ PC (windows/Mac..) တို့ႏွင္ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

Bonous အားျဖင့္ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ အေျချပုပ႒ာန္းတရားေတာ္ အသံဖိုင္ ၁၉နာရီႏွင့္ pdf စာအုပ္ဖတ္ရွုရန္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

Technical spec-

Processor - ARM9 400MHz

Memory -128M

Storage SD -4GB

Display - LCD 2.8" tauch Screen ( 320-240) 65535 color

I/O - USB 2 ( mini)

Battery - 900mAh

Network - 802.11b WiFi

Dimensions - 97-62-17 mm

weight : 96g

Other - Build in Speaker,Mic - earphone jack

မွတ္ခ်က္။ ။ http://www.ourmandalay.net မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.