Friday, September 25, 2009

ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မစၦရိယစိတ္ (ေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္း)

ဦးအာဒိစၥ၀ံသႏွင့္ ဦးဥကၠ႒တုိ႕သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ပညာမ်ားသင္ယူရင္း အားလပ္ရက္ ရေသာအခါ ေဒသႏၱရဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ အလည္အပတ္ထြက္ေလ့ရွိၾကသည္၊ တစ္ရက္တြင္ အိႏၵိယေတာရြာၾကီးတစ္ရြာသုိ႕အလည္ေရာက္ခ့ဲၾကျပီး မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၎ရြာမွာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၂-ပါး ေက်ာင္းထုိင္ေနသည္ကုိေတြ႕ခဲ့ရျပီး ထုိေက်ာင္းမွာပင္ တည္းခုိလုိက္ၾကသည္၊

အိႏၵိယမွာ ထူးျခားေသာ မဟာရာဇာၾကီးတစ္ေယာက္ရွိသည္၊ သူသည္ တုိင္းခန္းလွည့္လည္သည့္အခါတုိင္း ပညာရွိပ႑ိတ္ၾကီးမ်ားကုိအတူေခၚေလ့ရွိျပီး ေရာက္သည့္ေနရာတိုင္းမွာ ပ႑ိတ္၊ ဆာဒူး၊ ရဟန္းတုိ႕ႏွင့္ ဒီဘိတ္ (Debate-စကားစစ္ထုိးပြဲ) ျပဳလုပ္ခုိင္းေလ့ရွိသည္၊ အႏုိင္အရွံဳးကုိ ဘက္မလုိက္ဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေပးကာ ႏုိင္သူကုိ ဆုလာဘ္မ်ားေပးလွဴသည္၊ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ ဆရာေတာ္တုိ႕ ၂-ပါးေရာက္ျပီီး ၃-ရက္ အၾကာတြင္ မဟာရာဇာၾကီးထုိရြာသို႕ ေရာက္လာျပီး ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၂-ပါးရွိသည္ကုိ ရြာလူၾကီးထံမွသိရျပီး ပါလာေသာ ပ႑ိတ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စကားစစ္ထုိးခုိင္းရန္ အၾကံရခ့ဲသည္၊ ရဟန္းေတာ္တုိ႕အားသြားေလ်ာက္ထားေသာအခါ ေက်ာင္းခံရဟန္း ၂-ပါးလည္း မဟာရာဇာၾကီးပင့္ဖိတ္သည္ျဖစ္၍ သူႏွင့္ေတြ႕ရမည့္အခြင့္ထူးကုိ လက္မလြတ္မခံဘဲ ၀မ္းသာစြာ လကၡံလုိက္ၾကသည္၊ ထုိအေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းခံရဟန္းေတာ္ ၂-ပါးသည္ ဦးအာဒိစၥ၀ံသႏွင့္ ဦးဥကၠ႒တုိ႕ကုိ အသိမေပးဘဲ က်ိတ္၍တုိင္ပင္ခ့ဲၾကသည္၊ မဟာရာဇာၾကီီးႏွင့္ သူတုိ႕သာဆုံေတြ႕လုိသည္၊ အာဂႏၱဳရဟန္းမ်ားအား ထုိအခြင့္ထူးကုိ မေပးလုိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္၊

ေက်ာင္းခံရဟန္းတုိ႕သည္ ထုိဆရာေတာ္ ၂-ပါးအား တုိ႕၏ အေနအထားကုိ မသိၾကေပ၊ ထုိဆရာေတာ္တုိ႕သည္ ပိ႗ကတ္အရာ မွာ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူသည္ကုိ၎၊ ဘာသႏၱရစာေပႏွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒေရးရာမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံစပ္သည္ကုိ၎ မသိၾကေပ၊ ၎အျပင္ မစၦရိယစိတ္က ဦးေဆာင္ေန၍ အႏုိင္အရွံဳး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေထရ၀ါဒျမန္မာရဟန္းေတာ္တုိ႕၏ ေနာင္ေရးတုိ႕ကုိ မစဥ္းစားႏုိင္ပဲ ငါတုိ႕သာေတြ႕မည္၊ ငါတုိ႕သာေျပာမည္ၾကံကာ ဆရာေတာ္တုိ႕ကုိ ဘာမွမေျပာဘဲ ၂-ပါးထဲ ၾကိတ္တုိင္ပင္ကာ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္၊

ဦးဥကၠ႒တုိ႕သည္ အေျခအေနကုိ ရိပ္မိၾကျပီး ရဟန္းေတာ္ ၂-ပါးတုိ႕၏စိတ္ဓာတ္ကုိလည္း အကဲခတ္မိၾကသည္၊ ဘာမွေတာ့ ၀င္မေျပာၾက၊ သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕ ရွံဳးခဲ့လ်င္ ေထရ၀ါဒ သာသနာႏွင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္တုိ႕ ဟိႏၵဴ႑ိတ္တုိ႕၏ အထင္အျမင္ေသးမွဳ႕၊ ရွံဳ႕ခ်မွဳ႕ကုိ ခံရေတာ့မည္ဟုေတြးကာ ရင္ေလးေနမိၾကသည္၊

ညေနဘက္တြင္ မဟာရာဇာၾကီးစီးေသာ ျမင္ေလးေကာင္က ရထားႏွင့္လာပင့္သည္၊ ေက်ာင္းခံရဟန္း ၂-ပါး ဆရာေတာ္မ်ားကုိ ဘာမွမေျပာဘဲ ဆင္းကာလုိက္သြားၾကသည္၊ ဦးအာဒိစၥ၀ံသက ဘာသာႏွင့္လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဦးဥကၠ႒ကုိ အတင္းအက်ပ္လုိက္ခုိင္းသည့္အတြက္ ပါသြားခ့ဲသည္၊ “အရွင္ဘုရားတုိ႕ ေဆြးေႏြးတာကုိ နားေထာင္ခ်င္လုိ႕လုိက္ခ့ဲတာပါ”ဟု ရထားေပၚေရာက္ေသာအခါ အရွက္ေျပ ေျပာလုိက္သည္၊

မဟာရာဇာၾကီး ယာယီတဲနန္းတြင္ စားပြဲၾကီးတစ္လုံးကုိ ကတၱီပါမ်ားျဖင့္ အေသခ်ာခင္းထားသည္၊ စားပဲြထိပ္ကုလားထုိင္တြင္ မဟာရာဇာၾကီးထုိင္ျပီး စကားႏုိင္လုမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ပ႑ိတ္ၾကီးမ်ား တဘက္တခ်က္စီတြင္ထုိင္ၾကသည္၊ ေဆြးေႏြးပုံကား ပ႑ိတ္ၾကီးတုိ႕က ဗုဒၶေဂါတမသည္ အသားစားသည္၊ အသားစားျခင္းရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းမ်ားကုိေျပာၾကမည္၊ ရဟန္းတုိ႕က အဲဒါကုိ ေခ်ပရန္ျဖစ္သည္၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးခ်က္ကား ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္၊

ပ႑ိတ္- “အရွင္တုိ႕ရဲ႕ ေဂါတမဗုဒၶဟာ အသားစားသူျဖစ္တယ္လုိ႕ စြပ္စြဲမယ္၊ အဲဒါကုိ အရွင္ တုိ႕က ၀န္ခံပါသလား”၊

ေက်ာင္းခံရဟန္း- “ဟုတ္ပါတယ္၊ စားပါတယ္”၊

ပ႑ိတ္- “အဲလုိဆုိယင္ အရွင္တုိ႕ဗုဒၶဟာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ဆုိတာနဲ႕ ကုိက္ညီပါ့မလား၊ သတၱ၀ါေတြကုိ မျငင္းဆဲရဘူးဆုိတ့ဲ အ၀ိဟိံသတရားကုိ သူပဲေဟာတယ္၊ သူတပါးအသက္မသတ္ရဘူးလုိ႕ သူပဲေျပာတယ္၊ တားျမစ္တယ္၊ သူမ်ားသတ္ျပီးသား အသားကုိေတာ့ သူက စားသလား၊ ျပီးေတာ့ ေျပာတ့ဲအတုိင္း က်င့္လုိ႕ တထာဂတဘြဲ႕ထူးရ တယ္လုိ႕လည္းဆုိထားတယ္၊ အခုေတာ့ အေျပာတျခား အလုပ္တျခားျဖစ္မေနဘူးလား”၊

ေက်ာင္းခံရဟန္း- “ ဦးဇင္းတုိ႕ ဗုဒၶဟာ ကုိယ္တုိင္လည္း သူတပါးအသက္ကုိ မသတ္ပါဘူး၊ သူမ်ားကုိလည္း အသတ္မခုိင္းပါဘူး၊ သူမ်ားလွဴတာ စားတဲ့ဟာ အျပစ္မရွိပါသလား”၊

ပ႑ိတ္- “ ငါေတာ့ မသတ္ဘူး၊ သူမ်ားသတ္တာကုိေတာ့စားမယ္ဆုိတာ သဘာ၀က်ပါသလား၊ အရွင္- သတ္တယ္ဆုိတာ စားတ့ဲသူရွိလုိ႕ သတ္တာမဟုတ္လား၊ စားမ့ဲသူ ၀ယ္မ့ဲသူသာမရွိယင္ ဘယ္သူမွသတ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အပင္ပန္းခံျပီး ဘယ္သူမွလည္း သားေကာင္ကုိ ဖမ္းမွာမဟုတ္ဘူး၊ ကၽြဳႏု္ပ္တုိ႕ ဘရာမင္ေတြခ်ည္း ေနတ့ဲ ရြာ၊ ေဒသေတြမွာဆုိ ဘယ္သားသတ္သမားမွ မရွိဘူး၊ ဘယ္သူမွလည္း အသားလာမေရာင္းၾကဘူး၊ တံငါသည္ဆုိတာလည္း မရွိဘူး၊ ကၽြႏု္တုိ႕ကလည္း လက္ခံၾကဘူး၊ သူတုိ႕သာ ဘရာမင္္ေတြေနတ့ဲရြာ ေဒသေတြမွာ အသက္ေမြးမယ္ဆုိယင္ ထမင္းငတ္ျပီး ေသၾကမွာပဲ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ျဗဟၼဏေတြဟာ သက္သက္လြတ္စားၾကတယ္၊ အ၀ိဟိံသတရားကုိ ကုိယ္တုိင္လည္းက်င့္သုံးၾကပါတယ္၊ သူတပါးကုိလည္း ေဟာေျပာပါတယ္၊ အရွင္တုိ႕ ဗုဒၶဟာ အ၀ိဟိံသတရားကုိ ေဟာပါရဲ႕၊ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ အသားစားတယ္ ဘုရားဘြဲ႕ခံထားျပီး ကၽြႏိုပ္တုိ႕ ဘရာမင္ေတြေလာက္ေတာင္ မက်င့္ႏုိင္ပါလား”၊

ရဟန္း ၂-ပါးတုိ႕၏ ေခ်ပခ်က္မ်ားမွာ အက်ိဳးအေၾကာင္းအလွမ္းေ၀းျပီး ထစ္ထစ္အအႏွင့္ မေျပျပစ္လွပါ၊ ဟင္ဒီဘာသာစကားကုိလည္း အဆင့္မွီမွီမေျပာႏုိင္ၾက၊ သုိ႕ႏွင့္ မဟာရာဇာက အဆုံးအျဖတ္ေပးလုိက္သည္၊

"ျမန္မာရဟန္းေတာ္တုိ႕ အရွံဳး၊ ပ႑ိတ္ၾကီးတုိ႕ အႏုိင္ဟူ၍"ျဖစ္သည္၊

(ဦးဥကၠ႒ ၏ ၾကား၀င္ေဆြးေႏြးခ်က္ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္၊)

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.