Thursday, December 31, 2009

ႏွစ္ေဟာင္း(ဘင္) ကုိ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သ၍ ႏွစ္သစ္(ဥပါဒ္) ကုိ ႀကဳိဆုိလုိက္ၾကစုိ႔လား


ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လုိ႔ ႏွစ္သစ္ကုိ ကူးေျပာင္းလုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျပန္ၿပီ။ အေဟာင္းအကုန္ အသစ္အကူး ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယမွာ ဒါန သီလ ဘာ၀နာကုသုိလ္ကံအသစ္ေတြနဲ႔အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအပါအ၀င္ကမၻာ့ဘာသာေပါင္းစုံကိုမဂၤလာရွိတဲ့ႏွစ္သစ္မွာကုိယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္း
သာၾကပါေစ၊ေကာင္းကံအသစ္ မ်ားမ်ားျပဳနဳိင္ၾကပါေစလုိ႔ဦးစြာပဏာမႏွဳတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနည္းတူပဲ အျခားေသာဘာသာ၀င္တုိ႔ကလည္း မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမွဳထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ကံအသစ္ျဖစ္တဲ့ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြ၊ အသက္လႊတ္ေဘးမဲ့ေပးပဲြ ၊ ေပးကမ္းစြန္က်ဲပြဲ၊မိဘေတြကုိကေတာ့တဲ့ပဲြစတဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့အစဥ္အလာကုိယ္စီနဲ ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကဳိဆုိၾကပါလိမ
့္မယ္လုိ႔္ထင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြဟာ တစ္စပ္တည္း မရပ္တန္႔ဘဲ ့ စကၠန္႔တုိင္း မီနစ္တုိင္း နာရီတုိင္းေျပာင္းလဲေနၾကပါတယ္။ တုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္က မထင္ရွားလွေလေတာ့ အခ်ိန္ၾကာပီး ရုပ္၀တၳဳမ်ား ျဖစ္ပ်က္တာ ထင္ရွားလွတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုိပဲ ႏွစ္ကူးၿပီ ( အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေျပာင္းလဲၿပီ)လုိ႔ ေလာကသမုတိအမွန္အေနျဖင့္ ကူးေျပာင္းတယ္လုိ႔ သမုတ္လုိက္ၾကပါေတာ့တယ္။

လူေတြ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေတြ႕လုိႀကယင္ တုိေတာင္းတဲ့ စကၠန္႔ေတြမွာ သတ္မွတ္၍ ခ်ိန္းေတြ႔ၾကမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အခ်ိန္ကတုိေတာင္းလြန္းလွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။၊ ကာလတာရွည္တဲ့ နာရီ ၊ ေန႔ရက္ေတြမွာ ခ်ိန္းဆုိၾကတာမ်ားပါတယ္။ သုိ႔ေပတည့္ တစ္ႏွစ္ဆုိတာ တုိင္းေတာင္းလွတဲ့ စကၠန္႕ကေလးေတြကုိစုစည္းထားတာပဲလုိ႔ ေလာကလူအမ်ားကလက္ခံၾကပီးသားပါပဲ။

သတိမမူလွ်င္ ျမဴေတြေတာင္မွျမင္ဖုိ႔ခက္ခဲလွပါတယ္။ ထုိနည္းတူပဲ သတိမမူခဲလွ်င္အခ်ိန္ရဲ႕အေျခခံ ကာလတုိကုိလည္း ျမင္နဳိင္ခဲၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶက ဓမၼပဒ ၊ အပၸမာဒ၀ဂ္မွာ ဒီလုိ ေဟာထားခဲ့တာေနမွာပါပဲ။

အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ၊ ပမာေဒါ မစၥဳေနာ ပဒံ။
အပၸမတၱာ န မီယႏၱိ၊ ေယ ပမတၱာ ယထာ မတာ။( ဂါထာ ၂၁)

ဆုိလုိတာကေတာ့……
နာမ္ရုပ္သေဘာေတြအေပၚမွာ သတိျမဲစြာရွိေနတဲ့သူဟာ အသက္ေသေပမယ့္ အၿမဲရွင္လ်က္ေနသူပဲတဲ့။
နာမ္ရုပ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာေတြအေပၚမွာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနတဲ့သူဟာ အသက္ရွင္ေပမယ့္ ေသလ်က္ေနတဲ့သူပါပဲတဲ့။
ဒါဆုိေတာ့ သတိမူခဲ့လွ်င္ ျမဴကုိပင္ သင္ ျမင္ေနရမွာပါ။ အဆုိင္အခဲတုိင္တာအေဆာက္အအုံႀကီးေတြဆုိတာ အေျခခံ သဲပြင့္ျမဴမွဳန္ကေလးေတြနဲ႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတညေဆာက္္ထားတာေပါ့။ တစ္ႏွစ္ဆုိတာဟာလဲ အေျခခံ စကၠန္႔ကာလအတုိေတြကုိ ဆင့္ကဲ စုစည္းထားတာေပါ့။

ဓမၼစၾကာမွာေတာ့ “အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ” လုိ႔ မွတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေလာကႀကီးက အလင္းစက္ေတြေပါင္းစပ္ရာကေန အဆုိင္အခဲ ပုံသ႑ာန္ေတြအထိဆင့္ကဲ ျဖစ္လာၾကတာပါပဲ။

ဓာတ္ အႀကီးစား ေလးမ်ဳိး၊ ဓာတ္ အငယ္စား (အ႒ကလာပ္ရုပ္) ရွစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဓာတ္တစ္ခုက ဦးေဆာင္ က်န္ဓာတ္ေတြ ေနာက္လုိက္ျဖစ္ေနတဲ့အစုသေဘာနဲ႔ ေလာကႀကီးက ပုံ႑ာန္အမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ယ္လွယ္လာၾကရင္း မူရင္းေျပာက္သြားေလာက္ေအာင္ နာမည္တစ္ခုေပၚ ေနာက္နာမည္တစ္ခုနဲ႔ဖုံးလႊမ္ပစ္လုိက္ၾကပါတယ္။

သူဘာသာသူရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ကုိ စကၠန္႕ ၊ မီနစ္၊ နာရီ၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ ေတြနဲ႔ ေသးငယ္ရာကေန ႀကီးမားလာတဲ့ အဆင့္ကုိ နာမည္ပညတ္ေတြနဲ႔ အဆင့္အဆင့္အစားထုိးပစ္လုိက္ၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္လူေတြဟာ နာရီရဲ႕လႊမ္းမုိးမွဳေအာက္၊ အခ်ိန္ရဲ႕လႊမ္းမုိးေအာက္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔မွ် မလြတ္မလပ္နဲ႔ နစ္မြန္းေနၾကရပါတယ္။
ဦးေနွာက္ထဲမွာ နာရီေတြကုိ ထည့္ထားမိၾကတာလုိ႔ပဲေပါ့။

အဘိဓမၼာေ၀ါဟာရေတြမွာေတာ့ ရုပ္နာမ္တရားကေတာ့ ဥပါဒ္ နဲ႔ ဘင္ ( ဥဒယဗၺယ-ျဖစ္ပ်က္) ေပါ့၊ ဘင္ဆုိတဲ့ အေဟာင္းကာလကုိ ဥပါဒ္ဆုိတဲ့ အသစ္ကာလက အစားထုိး၍ ၀င္ေျပာင္းေပးလုိက္တာပါပဲ။ ေရွးေရွးနာမ္ရုပ္အေဟာင္း(အပ်က္၊ဘင္ခဏ)ကုိစြန္႔ခြာႏွဳတ္ခြန္းဆက္သ၍ ေနာက္ေနာက္နာမ္ရုပ္အသစ္(အျဖစ္ ၊ဥပါဒ္ခဏ)အစားထုိး၍ ႀကဳိဆုိလုိက္ၾကလုိက္တာေပါ့။

လူေတြဟာလဲ မီနစ္တုိင္း စကၠန္႔တုိင္း ေမြးၿပီးေသေနၾကတာပါပဲ။ ခဏိက ဇာတိ ဇရာ မရဏလုိ႔ ေခၚရမွာထင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ထင္းရွားလွတဲ့ ရုပ္ကုိယ္ေကာင္အဆုိင္အခဲႀကီး မိခင္၀မ္းကေနေမြးလာတာကုိပဲ ေမြးလာၾကတယ္။ ဒီရုပ္ကုိယ္ေကာင္ႀကီး အသက္ထြက္၍ ေသသြားတာကုိပဲ ေသဆုံးတယ္လုိ႔ ထင္းရွားတဲ့ (ဇာတိ ဇရာ မရဏ) ဘ၀တစ္ခု ေသၿပီးေမြးတယ္ဆုိတာ သက္မွတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ဓမၼရဲ႕အႏွစ္သာရကေတာ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ေနရာဌာနတုိ႔ရဲ႕အလြန္မွာရွိပါတယ္( True Dhamma exists beyond Time and space)။ ဓမၼရဲ႕ အႏွစ္ကုိ ရထားၿပီးတဲ့ ဗုဒၶကုိ အဂုၤလိမာလက “ ရဟန္းႀကီး ရပ္ပါေတာ့၊ ငါ့ကုိေၾကာက္၍ မေျပးပါနဲ႔” တဲ့။ ဗုဒၶကေတာ့ အဂုၤလိမာလကုိ ဒီလုိျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ “အေမာင္ ဟိ ံသက ၊ ငါက ရပ္ေနပါတယ္။ သင္ကသာ ေျပးေနတဲ့သူပါ”ဲတဲ့။
တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶက အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ေနရာဌာနကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးတဲ့သူျဖစ္လုိ႔ ဒီစကားကုိ ေျပာလုိက္တာပါပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ပုထုဇဥ္ေလာကလူသားေတြမွာေတာ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ေနရာဌာနေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ႀကဳိးစားယင္း ေျပးလႊားေနၾကတုန္း ေဟာ... ႏွစ္သစ္တစ္ခုကုိေတာင္ ေရာက္လာျပန္ၿပီပါေကာလား။

ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာသုခအေပါင္းႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ျပည့္စုံၾကပါေစလုိ႔ ေမတၱာပုိ႔သလုိက္ပါသည္ အားလုံးေသာ ကမၻာသူကမၻာသားအေပါင္းတုိ႔…………………

မဟာခ်ိဳင္၌ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလွဴပဲြက်င္းပျပဳလုပ္

၃၀-၁၂-၂၀၀၈၊ေန႔- မဟာခ်ိဳင္ S.S.P, S.F.S.D, S.O.P. အလုပ္ရုံ မိသားစုမ်ား စုေပါင္း၍၊ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလွဴပဲြ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာေသာ၊ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေရြညဝါ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတုိ႔၏ နာယက ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ မေထရ္ျမတ္ႏွင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္အသီိးသီးတို႕၌ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၈၀ ပါး ၾကြေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
၄င္းအလုပ္ရုံမိသားစုမ်ား၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
ဦးစုိးပုိင္
ကုိဂ်ပန္
မျဖဴျဖဴေအာင္
ကိုေက်ာ္ရဲေအာင္ တုိ႔မွ၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုိယ္စား၊ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀ တိတိအား၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္းႏိုင္ငံ) သုိ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရပါသျဖင့္ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၄င္း ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ေန႔တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏
(၆) လပတ္ အစည္းအေဝးကို ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီး၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္ ၈၂ ပါးတို႔အာ ပညာေတာ္သင္စာရိတ္မ်ားအျဖစ္ တစ္ပါးလ်ွင္ ၁၀၀၀ ဘတ္တိတိ၊ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
၄င္း ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ၾကီးသည္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔တြင္ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ျပီး၊ အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းမွာ ၃၁-၁၂-၂၀၀၉၊ ေနတြင္ (၆) လျပည့္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ အသင္း၏ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား (၆) လလွ်င္တစ္ၾကိမ္း ႏုန္းျဖင့္၊ ေဝငွဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိုင္စီတီမွာ ေတြ႕ဆုံပဲြတုန္းက ေဆြးေႏြးခ်က္ေလးတစ္ခုကို ျပန္သတိရမိလို႔ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာသံုးသူေတြ ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာ သုံးၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မလည္း မ်က္မွန္တပ္ေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကိုေငြထြန္းတို႔က ေမးတယ္။ မန္ဘာမ်ားအားလံုး တစ္ေန႔ကို ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ဘယ္ေလာက္ထိုင္ပါသလဲတဲ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ကိုယ့္ဘာသာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္မိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို သူမ်ားေတြထက္ ပိုေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ခုေတာ့ မ်က္စိကို အနားေပးခ်င္တာရယ္ လူလည္း သက္သာေအာင္ရယ္ဆိုၿပီး အလုပ္မွ လြဲၿပီး သိပ္မထိုင္မိေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနသလဲ
သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ၊ keyboard၊ mouse တုိ႔ကုိ ေနရာ မွန္ထားတက္ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ screen ဟာ သင့္မ်က္လံုးကေန သင့္ရဲ႕
လက္တစ္ကမ္းအကြာနဲ႔ မ်က္လံုးရဲ႕ ၂၀ ဒီဂရီေအာက္ နိမ့္ေနရပါမယ္။

အလင္းေရာင္
သင့္ အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္ျပန္႔နွံ႕ေနပါေစ။ ဒါမွ ကြန္ပ်ဴတာ screen မွလာေသာ
reflection ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာၿဖစ္ပါေစ။ ကြန္ပ်ဴတာ screen အား သင့္မ်က္စိ
နွင့္ သင့္ေတာ္ရာ အလင္း၊ အေမွာင္ setting လုပ္ထားပါ။
မ်က္မွန္
Anti-reflective Lenses ပါေသာ မ်က္မွန္ကုိ တပ္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ေတာက္ပေသာ
အရာမွလာေသာ reflection ေတြကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕မ်က္စိဆရာ၀န္က သင့္အား ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ ထိေတြ႕ေနသူမွန္းသိရင္ ထုိ Anti-reflective Lenses
ထည့္ထားတဲ့မ်က္မွန္ကုိ ညြန္းပါလိမ့္မယ္။ (ကၽြန္မလည္း အဲလို မ်က္မွန္တပ္ေနပါတယ္။ မ်က္မွန္လုပ္တဲ့ဆီမွာ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ေတာ့ ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကိုယ့္က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္တာကို တပ္သင့္ပါတယ္။)
မိနစ္ ၂၀၊ ေပ ၂၀၊ အခါ ၂၀
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ၾကာတုိင္း ေခါင္းကုိ ခဏ
ေဘးကုိလွည့္ၿပီး ေပ၂၀ ေလာက္ေ၀းတဲ့ အရာတစ္ခုခုကုိ ၾကည့္ၾကည့္ေပးပါ။
ဒီနည္းလမ္းဟာ သင့္ရဲ႕ ပင္ပန္းေနတဲ့ မ်က္လံုးအား သက္သာရာ ရေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခါ ၂၀
ေလာက္ မ်က္စိအား ပိတ္လုိက္ဖြင့္လုိက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုး စိုစြတ္ၿခင္းကုိ
ရယူပါ။ ၿပီးရင္ ခဏ ထုိင္ခံုမွ ထၿပီး ေၿခလွမ္း ၂၀ ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းၿဖင့္
ေသြးလွည္ပတ္ေစပါတယ္။ (ကၽြန္မကေတာ့ အဲလို လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ေရထေသာက္တဲ့အက်င့္ကို ယူထားပါတယ္။ ေနာက္ ဟိုလွည့္ဒီလွည့္လုပ္ရင္လည္း အလုပ္က ညီမေလးေတြက ေမးတယ္။ အမ ဘာေတြေလွ်ာက္ၾကည့္ေနတာလဲတဲ့။ ကၽြန္မကေတာ့ မေျပာပါဘူး။ ျပံဳးပဲေနလိုက္ပါတယ္။ နင္တို႔ကို ခ်က္ကင္ၾကည့္တာလို႔ စပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္မက ေကာင္းကင္ကိုပဲ ေမာ့ၾကည့္တတ္တဲ့အက်င့္လည္းလုပ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ ႐ံုးခန္းက ေကာင္းကင္နဲ႔နီးၿပီး လူေတြနဲ႔ေ၀းတဲ့ေနရာျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ )

မ်က္စဥ္း ခတ္ေပးပါ
လူတစ္ေယာက္ဟာ ၁ မိနစ္အတြင္း ပံုမွန္ ၁၂ ခါ မ်က္ေတာင္ခတ္က်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနရရင္ ၅ ခါ ေလာက္သာ မ်က္ေတာင္ခတ္တာကုိ သင္ သတိထားမိပါသလား။ အက်ိဳးဆက္အေနၿဖင့္ မ်က္္စိအား ေၿခာက္ကပ္ေနေစပါတယ္။
ထုိသုိ႕ ေၿခာက္ကပ္ မေနေအာင္ မ်က္စဥ္း ခတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

လက္ဖ၀ါးအုပ္ၿခင္း
ထုိင္ခံုေပၚတြင္ မတ္မတ္ထုိင္ၿပီး သင့္ရဲ႕လက္ဖ၀ါး နွစ္ခုအား ေႏြးလာသည္အထိ
ပြတ္ေပးပါ။ ထုိေႏြးေနေသာ လက္ဖ၀ါးနဲ႕ သင့္မ်က္စိနွစ္ဖက္ကုိ ၁ မိနစ္ေလာက္ဖံုးအုပ္ေပးလုိက္ပါ။ သင္ မ်က္စိေညာင္းကုိက္၊ ပင္ပန္းလာတိုင္း ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ၾကိမ္ေလာက္ လုပ္ေပးပါ။ ထို လက္ဖ၀ါးမွ လာေသာ ေႏြးေထြးမူသည္ သင့္ရဲ႕ ပင္ပန္းေနေသာ မ်က္စိအား သက္သာေစပါတယ္။

မ်က္နွာသစ္ၿခင္း
အားတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ မ်က္နွာသစ္ေပးပါ။ အင္မတန္ လန္းဆန္းၿခင္းကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

လက္ဖက္္ေၿခာက္ အထုပ္
ေသာက္ၿပီးသား လက္ဖက္ေၿခာက္ အထုပ္ကေလးမ်ားကုိ လြင့္မပစ္ပဲ ေရခဲေသတၱာထဲထည့္ထားၿပီး အားတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ထုိ လက္ဖတ္ေၿခာက္အထုပ္ ၂ ထုပ္အား သင့္မ်က္စိ တဖတ္စီိတြင္ တင္ၿပီး အနားယူပါ။ မ်က္စိအား ေအးၿမေစပါသည္။(ကၽြန္မကေတာ့ ေရခဲေသတၱာ မရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီနည္းကို မသံုးပါဘူး။ အလုပ္ျပန္လာရင္ ကားဂိတ္နားက ကြမ္းယာဆိုင္က ကြမ္းရြက္ေတာင္းလာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ မေတာင္းပဲနဲ႔လည္း တစ္ရြက္တေလ ယူလာတတ္ပါတယ္။ ညဘက္ အိပ္ရင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးေပၚ ကြမ္းရြက္အုပ္အိပ္တဲ့အခါ မနက္လင္းရင္ မ်က္စိက အပူေတြလည္း ထြက္သလို မ်က္စိကိုလည္း အျမင္ၾကည္လင္ေစတာေၾကာင့္ အလကားရတဲ့နည္းကို သံုးပါတယ္။ ဟီး)
အစားအေသာက္
ဗီတာမင္ ေအ၊စီ၊အီး ပါေသာ အစားအစာမ်ား ပုိစားပါ။ သံပရာရည္၊
အသီးအရြက္၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဥ နွင့္ နုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား လဲ ပုိစားေပးပါ။ (ကၽြန္မကေတာ့ သံပုရာရည္ကို မေသာက္ပါဘူး။ ဒီထက္ေသာက္ရရင္လည္း ေမာ္ဒန္ကေန မယ္ေတာ္ပံုစံေပါက္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။)
ေနာက္တစ္ခ်က္က ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကိုေငြထြန္းတို႔ ေမာင္ေလးအိေမာင္တို႔ ေျပာတဲ့ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေတြ အပင္ေတြရွိေနသင့္တယ္တဲ့။ ဒါလည္း မွန္ေတာ့မွန္ပါတယ္။ အိမ္ထဲက ကြန္ပ်ဴတာနားမွာ ျမက္ခင္းၾကီးကေတာ့ ေရြ႕ထားလို႔မရတဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးျပီးရင္ အပင္စိမ္းေတြ လိုက္ၾကည့္လို႔ရမယ္ထင္မိပါတယ္။
ကဲ အားလံုးပဲ အကုန္လံုးကို မလိုက္နာႏိုင္ရင္ေတာင္ ဒီအခ်က္ေတြထဲက ကိုက္ညီၿပီး လုပ္ႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ နည္းကို သံုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ေရရွည္မ်က္စိအဆင္ေျပၿပီး အလုပ္ေတြလည္း ပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္
မယ္လို႔ ကၽြန္မေတာ့ ျမင္မိပါေတာ့တယ္။)


Posted by manawphyu

ဦးေတဇိန္ မွ မွ်ေ၀ပါသည္။

Monday, December 28, 2009

ပင့္ေလ်ွာက္လႊာပါဘုရား

ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား၊
၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႔တြင္ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ အလုုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ စုေပါင္းကာ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလွဴပြဲ အခမ္းအနားကုိ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီး၊ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္၊ ေစတနာရွင္မ်ားကုိယ္စား ျပန္ၾကားေရးမွ ရုိေသစြာပင့္ေလ်ွာက္အပ္ပါသည္၊ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

ကားၾကိဳ / ပုိ႔ အစီအစဥ္။
ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းမွ နံနက္- ၀၈း၀၀၊နာရီ ဟီးႏိုးကားၾကီးတစ္စီးထြက္မည္။
ဝပ္မဟာထမွ နံနက္-၀၈း၀၀၊ နာရီ လုတုပ္ကားတစ္စီးထြက္မည္။

မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာသုိ႔ၾကြေရာက္ စီနင္းလုိက္ပါနုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒကာ ဒကာမမ်ားတို႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ( ျဖစ္နိုင္လ်ွင္) ျမန္မာသကၤန္မ်ားဝတ္ရုံ၍ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ႏွင့္ သပိ္တ္မ်ားကုိလည္း တပါတည္းယူေဆာင္ေတာ္မူလာၾကပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။

ပင့္ေလ်ွာက္သူ
ဒကာ ဒကာမမ်ားကိုယ္စား ျပန္ၾကာေရးအဖြဲ႕(M.S.M.O)
Wednesday, December 23, 2009

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱပညာသီဟ


ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ အရွင္သူျမတ္သည္၊ ၂၈-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႕ၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍၊ ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ မဟာခ်ိဳင္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျပီး။ ၃၁-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းမ်ားကို ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္ အတြင္း၌၊ ေန႔တရားပြဲအျဖစ္ ဆင္ယင္က်င္းပ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ တရားနာလိုသူ မည္သူမဆို လာေရာက္နာၾကားႏုိင္ၾကေစရန္၊ နိဗၺာန္ကုိ အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ မေထရ္သည္၊ သာဓုပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူကာ။ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေရႊညဝါ ဆရာျဖစ္သင္တန္း မ်ားတြင္၊ အက်ိဳေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ျဖင့္၊ သာသနာ့အက်ိဳးကို သယ္ပို႔ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Monday, December 21, 2009

ငါ..ရြာဦးေက်ာင္းမွာေနပါတယ္။

ေတာင္စဥ္ေရမရ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊
ေပါက္ကရေတာ့ မေတြးလိုက္ပါနဲ ့၊
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေႏြတိမ္မွာ၊
ငါ ေျခသလုံး အိမ္တိုင္ထူထားတယ္၊
ေရာက္ဖူးခ်င္ လာလည္ပါ၊
ငါ. ကမၻာၾကီးမွာ ေနပါတယ္၊
စာေရးခ်င္ရင္ ရြာဦးေက်ာင္းသို႔ လိပ္မူလိုက္၊
ငါ. သဘဝတရားေတြကို ေလ့လာဖတ္ရွဳ႕ေနတယ္၊
အရာရာဟာ ေကာင္းၾကပါေပတယ္၊
ေဆြးလိုက္ ေတြးလုိက္ ေငးလုိက္၊
ေဟာ..ေရးလုိက္တယ္ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း၊
ေသာင္ျပင္က ဂဏန္းေျခရာေတြကုိေတာင္၊
အႏုပညာ တစ္ရပ္လို ့ခံစားတတ္ခဲ့ရင္၊
ညာေနတာေတြကုိ မွန္တယ္လို႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္၊
ၾကိဳးစားလုိက္ၾကစုိ႔...။
ဟာေနတာေတြဟာ ကဲ့ရဲ႕ဖို႕သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး၊
ျဖည့္စြက္ဖို႔လည္းပါတယ္...။Saturday, December 19, 2009

နားလည္ေပးပါတယ္ ေလာကဓမ္ရယ္....


ေလာကမွာ အေကာင္းေလးမ်ဳိး အဆုိးေလးမ်ဳိးနဲ႔ ေန႔စဥ္လည္ပတ္အစားထုိးကာရွာေဖြေနၾကတာဟာ (ေလာကဓမၼ=) ေလာကဓမ္ပါပဲတဲ့။ ေလာကဓမ္ရွစ္မ်ဳိးရွိတယ္ဆုိတာလဲ လူတုိင္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ လူအမ်ားက အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားလုိ႔ ဆင္းရဲတာ၊ မေကာင္းတာခံစားေနရတာကုိပဲ ေလာကဓမ္လုိ႔ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာစကားမွာ ဖြင့္ဆုိမွဳ မွားခဲ့တဲ့စကားလုံးေတြက ခပ္မ်ားမ်ားပဲမဟုတ္ပါလား။ ဥေပကၡာကုိ လစ္လ်ဴရွဳတယ္ ဆုိတဲ့စကားလုံးမ်ဳိးေတြနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့သလုိမ်ဳိးေပါ့။ ေလာကဓမ္ကုိ ဆက္ေျပာရယင္ေတာ့ျဖင့္ ရွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။

၁။ လာဘ- လာဘ္ရျခင္း
၂။ အလာဘ- လာဘ္မရျခင္း
၃။ ယသ- အၿခံအရံေပါျခင္း
၄။ အယသ- အၿခံအရံမဲ့ျခင္း
၅။ နိႏၷ - ကဲ့ရဲခံရျခင္း
၆။ ပသံသ- ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း
၇။ သုခ- ခ်မ္းသာျခင္း
၈။ ဒုကၡ- ဆင္းရဲျခင္း


ေကာင္းတာေလးမ်ဳိး၊ မေကာင္းတာေလးမ်ဳိး ၊ေပါင္းေတာ့ ရွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူတာမွားလာခဲ့ၾကေတာ့ မေကာင္းတာနဲ႔ဆင္းရဲတာကုိပဲ ေလာကဓမ္လုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီရွစ္မ်ဳိးကုိပဲ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အစားထုိး ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ေန႔ ၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ ေတြကုိ မိမိရဲ႕အသက္နဲ႔ ေပါင္း၊ ေျမွာက္၊ စား လာၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ အသက္ႀကီးလာၾကၿပီး ဘ၀ေဟာင္းတစ္ခု ရပ္တန္႔ကာ ေနာက္ဘ၀သစ္တစ္ခုဆုိတဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ စတင္စုိက္ပ်ဳိးလာၾကရေတာ့တယ္။ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္လမ္းစဥ္ဆုိတာ ေကာင္းေလပါး အစြန္းတစ္ဖက္ကုိလည္းမကပ္ညိ၊ မေကာင္းေလးပါး အစြန္းတစ္ဖက္ကုိလည္း မကပ္ညိတာ မ်ဳိးကုိဆုိလုိတာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ေန႔စဥ္လူသားမ်ားကေတာ့ ဟုိဘက္အစြန္းကုိေရာ ဒီဘက္အစြန္းကုိပါ ကပ္ညိပီး အမွန္မသိမွဳ ေမာဟနဲ႔ အစားထုိး လ်စ္လ်ဳပစ္ေနၾကပါတယ္( Objects are replaced by ignorance )။ ေမာဟနဲ႔ ေခ်ဖ်က္တယ္ဆုိတာကေတာ့ ေရွ႕အာရုံေဟာင္းတစ္ခုကုိ ေနာက္အာရုံအသစ္တစ္ခုနဲ႔အစားထုိးလ်က္ လ်စ္လ်ဴရွဳလ်က္သယ္လာတာကုိ ဆုိလုိတာပါပဲ။ ဘုရားကေတာ့ ဥပမာလြယ္လြယ္နဲ႔ ထင္ရွားေအာင္ ေလ်ာင္း ၊ထုိင္၊ ရပ္၊ သြား ဆုိတဲ့ အိရိယာပုဒ္ေလးပါးအာရုံကုိ သတိလက္လြတ္ကာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအေျပာင္းလဲလုပ္ေနတာရဲ႕အစပ္( ဥပမာ-အထုိင္နဲ႔ အထ)မွာ မသိျခင္းမ်ဳိးပဲေဟလုိ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဗုဒၶက အက်ဥ္းခ်ဳံးစကား ေလ်ာင္း၊ ထုိင္ ၊ ရပ္၊သြား ေလးပါးအိရိယာပုထ္(=၀ိဟရတိ) မေမ့အေလ်ာ့ မေပါ့အဆ သတိရွိရွိ ေနရစ္ခဲ့ၾကေလာ့ ခ်စ္သားတုိ႔(=အပၸေဒန သမၸာေဒထ) ေနာက္ဆုံးစကား မိန္႔ထားခဲ့တာမွာပါပဲ။ လူေတြဟာ ျပင္ပအာရုံခ်မ္းသာတာဟာ ငါတကယ္ခ်မ္းသာတာပဲလုိ႔ သညာနဲ႔ မွတ္ထင္ပီး ေန႔စဥ္အစားထုိးေတာက္ေလွ်ာက္လုိက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုိက္ေလေလ ေမာေလေလျဖစ္ပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳေတြ ေ၀းသထက္ ေ၀းေ၀းလာ ေလေလပါပဲတဲ့။ တံလ်ပ္ကုိ ေရထင္ ေရႊသမင္ အလုိက္မွားခဲ့ပီေပါ့။

ပုံစံေျပာင္းလႊဲၿပီးသယ္ယူလာတဲ့အတြက္ အမွန္တရားတစ္ခုကုိ လူသားေတြက ရွာေဖြလုိ႔မရခဲ့တာျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တံလ်ပ္ဆုိတဲ့စကားလုံးက တံ = ေရ၊ လ်ပ္= အရိပ္အေရာင္ (အေငြ႔) လုိ႔ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ ေနပူအရွိန္ေၾကာင့္ တရိပ္ရိပ္ထေနတဲ့ တံလ်ပ္ဟာ တကယ္ေတာ့ ေရအစစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ေရကုိဆာေလာင္မြတ္သိပ္လွသည့္ သညာသိ ေရႊသမင္ေလးအဖုိ႔မွာေတာ့ ေသာက္ရလုိက္ယင္ေတာ့ အေမာေျပေစမည့္ေရ လုိ႔ထင္ေနပါတယ္။

လူသားေတြဟာလဲ အတြင္းက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီး အေငြ႔ေတြ႕က ေလာင္ကြ်မ္းစရာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အာရုံေတြကုိ အစစ္အမွန္ သုခပဲလုိ႔ အထင္ေရာက္ၿပီး ေန႔စဥ္လုိက္လံရွာေဖြလ်က္ေလာင္ကြ်မ္းပစ္ၾကပါတယ္။ ေရႊသမင္ တံလ်ပ္ကုိ ေရထင္သလုိမ်ဳိးပဲေပါ့။ တကယ္ေတာ့ အျပင္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ရွာေဖြေနတဲ့အရာေတြဟာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးေတြနဲ႔ အေငြ႔ပ်ံ အလင္းတုိက္စားလုိ႔ ေနစဥ္ရွာေဖြလာသမွ်အာရုံေတြဟာ ၀သြားတယ္။ အားရသြားတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလုိအာရုံမီးစာကုိ အာရမၼဏိကကိေလသာေလာင္ကြ်မ္းလုိက္တာကုိေတာ့ သတိမမူလ်င္ ျမဴ(မီးအေငြ႔)ကုိပင္ မျမင္စြမ္းနဳိင္တာဟာ ေမာဟရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ပါပဲတဲ့။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားကလည္း လူအမ်ား ငါးပါးအာရုံမွာ ေရွ႕အာရုံတစ္ခုကုိ ေနာက္အာရုံတစ္ခုနဲ႔ ေန႔စဥ္အစားထုိးလ်က္ နစ္ေမ်ာေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိးကုိ သံေ၀ဂေတးထပ္နဲ႔ေရးျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

“ငါးအာရုံ ဘင္အစု၊ ခင္မွဳနဲ႔ ေန႔အကုန္၊
နင္ယခု ေမ့ပုံလုိ ၊ ေတြ႕မႀကဳံစခမ္း၊
ပယ္ေလး၀ ေသာကဘုံမွာ ၊ ေမ်ာရယုံရွိေတာ့ ခမန္း။
ေအာ္အ၀ီစိ ေသာင္းအငူမွာ ေခါင္းမျပဴစတမ္း၊
ႏွစ္အရွည္နစ္မည္လမ္းကုိလ ၊ နင္ေမွ်ာ္စမ္းနင့္ကုိ၊
ေဒသနာထင္အလင္းရယ္နဲ႔ နင့္အဖ်င္းပုိထက္သာပို၊
သည္ေလာဘစရုိက္အုိကုိ ..............”
စသည္ျဖင့္ ေနာင္လာေနာက္သားတပည့္မ်ားအတြက္ သတိသံေ၀ဂ ရရွိရန္ ေရးစပ္ကုံးခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ေအာ္....တကယ္ေတာ့လဲ ေလာကဓမ္ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္း ဆုိးဆုိး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ ဆုိလုိတာပါပဲ။ အဲဒီနွစ္မ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕လာယင္ စိတ္ဓာတ္ယိမ္းယုိင္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားနဳိင္တဲ့ ပဇၥ်ိမပဋိပါဒါ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကင္းတဲ့ အလယ္လမ္းစဥ္ ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းေကာင္း ဆုိးဆုိး တုန္လွဳပ္ျခင္း မရွိဘူး( ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ နကမၸတိ ) ဆုိတာ ဒီလုိမ်ဳိးအဓိပၸါယ္ေတြျပည့္၀ေနပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ေတြးေတာၿပီးေတြးေတာေနမိရင္း.........Thursday, December 17, 2009

ေတြးမိသမွ်ေလးေတြပါ

     သမုိင္းဆုိေသာအရာကုိအဓိပၸါယ္ေကာင္းေကာင္းေတာ႕မၿပန္တတ္ဘူး သုိ႕ေသာ္လည္း လူေတြအမ်ားစုလက္ခံ
ထားေသာ ပညာရွင္ေတြဆီကလဲမကူးခ်င္ေတာ႕လူေတြသိတဲ႕နည္းပဲၿပန္ပါရေစ သမုိင္းဆုိတာ မိမိကုိယ္တုိင္ေရးထား
ခဲ႕ၾကတာေတာ႕လူတုိင္းသိၾကပါတယ္ အဲဒါသမိုင္းပဲ ဥပမာ မိမိကေကာင္းတာလုပ္ခဲ႕ရင္ ေကာင္းတဲ႕သမုိင္းက်န္ခဲ႕
တာ သဘာ၀ပဲေလ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းေသာ သမုိင္းက်န္ေနမယ္ဆုိလဲသိေနၾကမွာ။
   အရိယာေလာင္းေတြဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ အတိတ္သမုိင္းကုိ ေကာင္းေသာ က်င္လည္ခ်င္းေတြနဲ႕ေရးခဲ႕ၾကသလုိ မေကာင္းေသာက်င္လည္ၿခင္းေတြနဲ႕လည္း ေနသြားခဲ႕ၾကတာပါပဲ ေနာက္ဆုံးေတာ႕ မေကာင္းမွန္းသိလာေတာ႕
ဆက္မလုပ္ေတာပဲၿပဳၿပင္ခဲ႕ၾကေတာ႕ အဆုံးဘ၀မွာသူတုိ႕ေကာင္းေသာသမုိင္းေတြေရးခဲ႕ၾကတာပါပဲ၊
   အခုေတာ႕မိမိရဲ႕အေတြးေတြကုိဆက္ေတြးလုိက္ရင္း" ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ရဲ႕
သင္ေသသြားေသာ္
ေၾသာ္ – လူ႔ျပည္ေလာက လူ႔ဘ၀ကား
အိုရနာရေသရဦးမည္၊ မွန္ေပသည္တည့္
သို႔ၿပီးတကား၊ သင္ေသသြားေသာ္၊ သင္ဖြားေသာေျမ
သင္တို႔ျပည္သည္၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏
သင္၏ မ်ဳိးသား၊ စာစကားလည္း၊ ႀကီးပြားတက္ျမင့္
က်န္ေကာင္းသင့္၏၊ သင္ဦးခ်၍၊ အမွ်ေ၀ရာ
ေစတီသာႏွင့္၊ သစၥာအေရာင္၊ ဉာဏ္တန္ေဆာင္လည္း
ေျပာင္လ်က္၀င္းလ်က္၊ က်န္ေစတည္း။ ဆုိေသာ ကဗ်ာ ကေလးကုိၿပန္လည္ရြတ္ဆုိမိပါသည္။
  အခုေတာ႕မိမိတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ရဲ႕ဘ၀ တည္းဟူေသာ သမုိင္းကုိ ဘယ္လုိေရးခဲ႕ၿပီးၿပီလည္းဆုိေသာ အရာကုိၿပန္မနည္းစဥ္စားေနရသည္ အသက္ေတြလည္း ၾကီးေနၿပီဆက္လက္ၿပီး ဘာေတြၿဖစ္လုိ႕ဘာေတြလုပ္မည္ဆုိတာကုိမနည္းေတြးေနရတာမုိ႕ အနာဂတ္ဘ၀ေတြဟာလည္းမေရရာေသာ မေသခ်ာေသာအရာေတြၿပြမ္းေနသည္မွာလည္းမိမိကုိယ္တုိင္အသိ
ဆုံးပင္ဘယ္လုိဘ၀တည္းဟူေသာသမုိင္းကုိ ဆက္ေရးရမလည္း ေတာ႕ေကာင္းေကာင္းသိရေတာ႕မည္႕အခ်ိန္ေရာက္သင္႕ၿပီ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ေၿပာသလုိ အမွ်ေ၀ရာ ေစတီလည္းမရွိေသးဘူး ငါ႕ရြာ ငါ႕ေဒသ သစၥာတန္ေဆာင္ ဥာဏ္ေရာင္ထြန္းေၿပာင္ဘုိ႕ ဘာမွမလုပ္နုိင္ေသးဘူးဆုိတာလည္း သိေနတယ္ ဘယ္လုိပင္ၿဖစ္လင္႕ကစား မိမိတုိ႕ဘ၀ကုိေတာ႕ ေကာင္းေသာသမုိင္းေလးေတြက်န္ေနခဲ႕ဘုိ႕ေတာ႕လုပ္ၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ေပသည္။
 အတိတ္တြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ႕ေသာအရာေတြကုိထားလုိက္ပါေတာ႕ ေနာက္လာမည္႕အခ်ိန္ကေလးတုိ႕ဆက္လက္ေကာင္းေသာသမုိင္းေတြကုိေရးၾကပါစုိ႕၊ ငုိေၾကြးၿခင္းေတြမၾကားေတာ႕တဲ႕အခ်ိန္ေရာက္မွာေတာ႕ဘာမွမတတ္နုိင္ေတာ႕ေပ ဦးေပၚဦးကဲ႕သို႕ လက္ထုတ္မၿပနုိင္ေပမဲ႕ဘာမွ မပါဘူးဆုိတာေလာက္ေတာ႕သမုိင္းကေလးေရးခဲ႕ပါဦး၊ အလြမ္းေတြေပက်န္ေနမယ္႕အစား သမုိင္းေတြက်န္ေနခဲ႕ရင္ေကာင္းမွာပါ မိမိတုိ႕ ယခုလက္ရွိ (ၿမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ဘန္ေကာက္ )ဆုိေသာ သမုိင္းကုိ အားလုံးေရးခဲ႕ၾကပါၿပီ အရင္ ေနာင္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႕ မေရးနုိင္ခဲ႕ၾကေသာ သမုိင္းကုိ အခုေတာ႕ ငါတုိ႕အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလုံး ေရးထုိးနုိင္ခဲ႕ၾကၿပီ၊ ေနာက္လာမည္႕ႏွစ္ေတြမွာလည္း ငါတုိ႕ အဖြဲ႕ အစည္း ညီညာစြာ တည္တံ႕ဖုိ႕ ဘယ္လုိသမုိင္းေတြကုိဆက္ေရးၾကမလည္းဆုိတာကုိေတာ႕ အားလုံးေတြၾကရမွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
     ဘန္ေကာက္ေရာက္ ၿမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလည္း မိမိတုိ႕ရဲ႕ သာသနာကုိတည္တံ႕ေအာင္ တတ္နုိင္သမွ်ေထာက္ပံ႕ေနၾကတာမုိ႕ မိမိတုိ႕အတြက္လည္း အားေဆးေတြကုိတုိက္ေကၽြးသကဲ႕သို႕ခံစားေနၾကမည္ကုိလည္းသိပါသည္၊အားလုံးေသာ ဘန္ေကာက္ေရာက္ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားတုိ႕သည္လည္း အရင္မေရးနုိုင္ခဲ႕ေသာ ပညာေရးေထာက္ၿခင္းသမုိင္းကုိသူတုိ႕ေရးေနၾကတာမုိ႕ သမုိင္းေကာင္းေတြကုိေရးထုိးၾကပင္ၿဖစ္သည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ေပသည္၊ တပည္႕ေတာ္တုိ႕ကေတာ႕ ၿမန္မာဘုန္းၾကီးေတြကုိၿမန္မာသကၤန္းေလးေတြနဲ႕ ေတြ႕လုိက္ရရင္ ရင္ေတြလႈပ္ခတ္ၿပီး၀မ္းသာလုိက္တာ ဦးဇင္းရယ္လုိ႕ေၿပာလုိက္ေသာအသံကုိ ၾကားလုိက္ရေသာအခါမိမိ အရမ္းပင္ ၀မ္းသာေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဳးေၾကာင္႕ တုိင္းတစ္ပါးမွာေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကုိမေမ႕ၾကေသာ သူတုိ႕ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြကုိေတာ႕မိမိတုိ႕အားလုံးေတြးၿပီး၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္းမိမိတုိ႕ ရဟန္းေတာ္ေတြမွာ လည္း မိမိတုိ႕ တတ္သိေသာ ပညာရပ္ေတြကုိလုိခ်င္ေသာ သူတို႕ကုိ တတ္နုိင္သမွ် စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ တတ္နုိင္သမွ် ပင္ပန္းခံ႕ ေပးၾကရဦးမွာမုိ႕ မိမိတုိ႕ အားလုံးလည္း ပညာေပးၿခင္းတည္းဟူေသာ သမုိင္းကေလးေတြကုိလည္း ေရးၾကပါစုိ႕၊ (ဆက္လက္ေရးပါမည္ဘုရား)

Tuesday, December 15, 2009

မင္းသမီးဖရာေသး(သို႕)ဟာရီကိန္း(သုိ႕)မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံ


သူမ၏ ငယ္မည္မွာ‘‘ ဖရာေသး‘‘ ျဖစ္သည္။ ဖရာေသး ဟူသည္ ‘‘နတ္သမီးေလး‘‘ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ငယ္စဥ္က အလြန္ေဆာ့လြန္းေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စႏိုးေလးျဖင့္ ‘‘ဟာရီကိန္း‘‘ဟူ၍လည္းေခၚၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္း‘‘ ပညာရွိမင္းသမီးေလး‘‘ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚၾကေလသည္။ သူသည္ကား အျခားသူ မဟုတ္၊ ထို္င္းႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံယူရရွိထားသည့္ ‘‘မဟာခ်က္ကရီ သီရီဒုံ‘‘ ပင္ ျဖစ္သည္။

မင္းသမီးသီရီဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင္းမင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္) ႏွင့္ မိဖုရားၾကီး သီရီေခတ္ တုိ႔၏၊ တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ ျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၅၅-ခုနစ္၊ ဧျပီလ ၂-ရက္ေန႔တြင္၊ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈-ခုနစ္တြင္ ခ်ီထရာလာဒါေက်ာင္း၌ စတင္ပညာသင္ယူခဲ့ျပီး၊ ၁၉၇၂-ခုနစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဝိဇၨာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ ပထမကုိရရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၃-ခနစ္မွ၊ ၁၉၇၆-ခုနစ္အထိ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာဌာနတြင္၊ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ၊ သမိုင္းဘာသာ ဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ မထမအဆင့္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာသင္နစ္ ေလးနစ္စလုံးတြင္ အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသူ ျဖစ္သျဖင့္၊ ေရႊတံဆိပ္ဆု ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာထူးခၽြန္မူေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုကိုလည္း သုံးနစ္ဆက္တုိက္ရရွိခဲ့သည္၊ တကၠသိုလ္ ပထမနစ္ အျပီးတြင္လည္း ျပင္သစ္ဘာသာရပ္၌ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျပန္သည္။
ထိုေနာက္ သီရိဒုံသည္၊ ေဆာလ္ပါကြန္း တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္း ကမၺည္းေက်ာက္စာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ႏွင့္၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္းဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၁-ခုနစ္မွစ၍ စရီနာခရာရင္ ဝီရက္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးဖြဲ႕ျဖိဳးမွူ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာခဲ့ျပန္သည္။ မဟီဒိုးတကၠသိုလ္၊ ကာဆက္ဆတ္တကၠသိုလ္၊ ဘရင္မြန္ကယ္စက္မွူတကၠသိုလ္၊ သမၼာဆတ္တကၠသိုလ္၊ ရမ္ခမ္ဂဟန္းတကၠသိုလ္၊ ပက္ပါဒုိုးတကၠသိုလ္၊ ဆုကာထုံးသာမတ္သီရတ္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တုိ႔က၊ သမီးေတာ္ သီရီဒုံးအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြဲ႕(၁၁)ခုကုိ ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့သည္။ သီရီဒုံမင္းသမီးသည္ သပၸံစာေပ ရာဇဝင္သမိုင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာႏွင့္ ဂီတတုိ႔တြင္ ဝါသနာထုံ၍ ေလ့လာ လိုက္စားသည္။ မင္းသမီးသီရီဒုံသည္‘‘ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္းစီ‘‘ႏွင့္‘‘ယုိဒယား ဗိသုကာ အသင္း‘‘တို႔တြင္ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
သမီးေတာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီြဒင္၊ အစၥေရး၊ အီရန္၊ နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္၊ တရုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ အႏွံအျပားသြားေရာက္ လည္ပတ္ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ၁၉၈၆-ခု မတ္လ ၂၁-ရက္မွ ၃၁-ရက္ေန႕အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္း ကုိးရီးယားႏွိင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီနုိင္ငံတို႕မွ ဘဲြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကုိးခုကိုရရွိခဲ့သည္။
သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ထိုင္းၾကက္ေျခနီအသင္း အမွူေဆာင္အဖြဲ႕၌ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဆုိင္ဂ်ဳိင္း ထုိင္းေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယေျမွာက္ရာမဘုရင္း အထိမ္းအမွတ္ေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ျမဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မဟာနန္းေတာ္မြန္းမံထိန္းသိမ္းေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ဘုရင့္ စက္မွူ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ႏွင္ ့လူမွူေရးသိပၸံဌာန ကထိကလည္းျဖစ္ေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင့္ ၾကည္း တပ္မ ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္မွူးၾကီးႏွင့္၊ ထုိင္းဘုရင့္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွူးၾကီးလည္းျဖစ္ေလသည္။
မင္းသမီးသီရိဒုံသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သုေတသနႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းဖြဲ႕ျဖိဳးေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီးခ်င္းဆိုျခင္း၊ ထိုင္းတူရိယာတီးမွူတ္ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္း၊ ကဗ်ာစပ္ဆုိျခင္း၊ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းႏွင့္၊ ပန္းပုထုျခင္းတုိ႕ကို ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။
မင္းသမီး ဖရာေသး ေခၚ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ယခုအခါတြင္ သက္ေတာ္ ၅၄ နစ္ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး၊ ထုိင္းျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ေမတၱာကို အထူးတေလရရွိကာ ဘုရင့္သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားထည့္တြင္ လူခ်စ္လူခင္အေပါဆုံး မင္းသမီးတစ္ပါး အျဖစ္ျဖင့္ ထင္ေပါေက်ာ္ၾကားလ်ွက္ရွိပါသည္။


Saturday, December 12, 2009

A.S.O,သိုးေမြး စက္ရုံမွ ပညာေတာ္သင္ေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း။

၁၃-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕။
ထိုင္ႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ A.S.O,သုိးေမြးစက္ရုံမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)MSMO,သို႕၊ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အျဖစ္ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ၅၄၅၀- တိတိကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရာ၊ အဖြဲ႕၏ ကုိယ္စား MSMO, ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္မွ လက္ခံရယူခဲ့ျပီး၊ ဘ႑ာေရးမွူးမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသျဖင့္၊ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုႏိုင္ရန္၊ ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

၄င္း MSMO, အဖြဲ႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ စုစုေပါင္း ၈၅-ပါးရွိျပီး၊ လက္ခံရရွိေသာ ပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား၊ တစ္နစ္လ်ွင္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွဳန္းျဖင့္၊ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယေန့ေခတ္ဗုဒၵဘာသာ၏တိုးတက္မူ့

ဒီမွာ လဲြမွားေနတဲ့ အရာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔၊ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အမည္ခံေတြ႕ဆံုးစည္းေ၀းေျပာဆိုမႈေတြကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဟုတ္လွၿပီဆိုၿပီး ဂုဏ္ယူေနၾကပါတယ္။ ေထရ၀ါဒနဲ႔မဟာယာန၊ မဟာယာနနဲ႔တိဗက္…….အဲဒီလို အဲဒီလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုဖို႔က်ေတာ့ အေတာ္ကို ေခါင္းမာေနၾကဆဲပါ။

ဒီအဓိက ဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းၾကီးသံုးခုၾကားမွာ ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈ နည္းနည္းေလးမွ မရွိတာဟာ အေတာ့္ကို ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ အင္အားနည္းတဲ့ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုန႔ဲ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ သူတို႔ႏုိင္ငံဖြားဗုဒၶဘာသာေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးဖို႔ အေတာ္ေလး ရုန္းကန္ေနရပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ စီးပြားေရးအရ အင္အားေကာင္းတဲ့ တရုတ္၊ ထိုင္၀မ္၊ ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ရဟန္းေတြဟာလည္း ခ်မ္းသာတဲ့အေနာက္ႏိုင္ငံတစ္လႊား သူတို႔ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာကို ျဖန္႔က်က္ဖို႔ ရုန္းကန္ေနၾကရျပန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြ အဲဒီမွာ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက် ခံေနလင့္ကစား တိဗက္ရဟန္းေတာ္ေတြကေတာ့ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာကို ကမၻာက အာရံုက်ေစဖို႔ ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနၾကရျပန္ပါတယ္။

ေစစပ္္ေသျခာစြာဖတ္ျပီးေတာ့ comment ေပးပါ။ဘာသာတိုငး္မွာေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိႀကပါတယ္ က်ြန္ပ္တို့ဗုဓၵဘာသာရဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ဒီေဆာင္ပါးေလးကိုပိုျပီးေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ဖတ္သင့္ပါတယ္။ ကို္ယ္ဘာသာသာသနာ အတြက္ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ပညာရွိသူတိုင္ စဥ္စားမိႀက ေတြးမိႀကမွာပါ။
ဒီအေျခအေန အခ်ိဳးအေကြ႕ေတြအားလံုးက အေမ့ေလ်ာ့ခံ၊ မသိက်ိဳးကၽြန္အျပဳခံထားရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သိသိသာသာပဲ ခ်န္ထားရစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မထင္ရွားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေဒသေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ပညာေရး၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ လူမႈေရးတုိက္ပြဲေတြမွာ အေနာက္ကမၻာမွာထက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလူးအလဲ လိုအပ္ေနၾကပါတယ္။

အေနာက္ကမၻာမွာလည္း အလားအလာေကာင္းတဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ေတြကို တစ္ေယာက္ထက္မနည္း လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။

အေနာက္ကမၻာက လူေတြဟာ ပညာတတ္တယ္၊ ၾကြယ္၀တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို တရားေဟာတာကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အာရွသားေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အာရွအရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးဖို႔ ၾကိဳးစားဆဲအခါမွာလည္း အထက္ပါ မထင္မရွား ဗုဒၶဘာသာနယ္ေျမေတြက ဗုဒၶဘာသာေတြကို လံုး၀ လံုး၀ ေမ့မထားသင့္ၾကပါဘူး။

သူတို႔ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္တုိင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ အခုထိလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထိန္းထားၾကဆဲပါ။ ဆိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို သူတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ပိုၿပီးသက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ ၾကြယ္၀တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဆီက ပံ့ပိုးမႈေတြကို မရရွိၾကပါဘူး။

ကဲ …အေျခအေနေတြက အဲဒီလို ျဖစ္ေနခဲ့ရင္…
ဗုဒၶဘာသာကမၻာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်ဥ္ဖယ္ထားတဲ့၊ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အတူေနဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့၊ သူတို႔ကို လက္ေတြ႕က်က် ကူညီေနတဲ့၊ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ အဆင္သင့္သြားေရာက္ေနၾကတဲ့ သူေတြ (ခရစ္ယာန္ေတြ)ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဆန္႔က်င္ၿပီး ကဖ်က္ကယက္လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ လူ႕က်င့္၀တ္သိကၡာအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မွန္ကန္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မလဲ။
ကဲ… အဲဒီလို ကူညီေနမႈကို ဆိုးရြားတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ေျပာၾကားဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံထားတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ဘယ္တရားဓမၼကေရာ အဲဒီလို ေျပာၾကားဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ (အဲဒီလို သူတို႔ ကူညီေနၾကတာဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္အရ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သိုသိုသိပ္သိပ္လုပ္ရွားေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အေမ့ေလ်ာ့ခံ၊ က်ဥ္ဖယ္ခံထားရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ကူညီေနတာေတြကို မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြထဲက ဗုဒၶဘာသာကို အရူးအမူး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူအမ်ားစုေတာင္မွ လက္ခံၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ေမြးရာပါေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျငင္းပယ္လို႔ မရတဲ့၊ ေဘးခ်ိတ္ထားလို႔ မရတဲ့ အမွန္တရားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာေတြကို ကူညီဖို႔ စြမ္းအားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းနဲ႔ စိတ္အားမထက္သန္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ေနပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ``ေယရႈကို ယံုၾကည္လိုက္ပါ၊ သူဟာ မင္းတို႔နဲ႔အတူ အၿမဲရွိေနပါလိမ့္မယ္ (believe in Jesus, he will be always with you)´´ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ``ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သင္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္´´ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံတစ္ခုကို ေလ့လာသင္ယူၿပီး တက္ၾကြတဲ့ လူမႈေရးအကူအညီေတြကို လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ျပၿပီး သက္ေသျပႏုိင္ရင္ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဆန္းသစ္တဲ့အေတြးအျမင္ရွိတဲ့၊ တိုးတက္တဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတဲ့ လူသား၀ါဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ နာမည္နဲ႔လိုက္ေအာင္ လူသားေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွိေသးပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယခုအခါ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ေပးဖို႔ သိသိသာသာ ပ်က္ကြက္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာထဲမွာကို ဂိုဏ္းစဲြ၊ ဂဏစဲြနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္းကြဲေတြ၊ (ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ ငါတေကာေကာ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္မႈေတြ)က အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔လိုက္နာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာပံုစံကို မလိုက္နာတဲ့သူေတြကို ကူညီဖို႔ စိတ္ဆႏၵမရွိၾကဘူး။ (ေထရ၀ါဒက မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ မကူညီခ်င္ဘူး…စသည္)။ ကူညီဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ (ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမား)ေတြဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အကူအညီေပးဖို႔ မစဥ္းစားမီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကဲြေတြၾကားမွာ သြားေရာက္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိပံုရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုရီးယားနဲ႔ထိုင္၀မ္တို႔မွာရွိတဲ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္ေတြမွာ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးစုေတြဆီကို သြားၿပီး အကူအညီေတြ ေပးဖို႔ ဆႏၵရွိၾကပံု မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းက ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ထို႔အတူပဲ စြမ္းႏိုင္တဲ့ ထိုင္း၊ သီရီလကၤာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေတြဟာလည္း ဟိမေလယ်(ဟိမ၀ႏၱာ)ေဒသမွာရွိတဲ့ လူနည္းစုဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ိဳးစုေတြကို သြားေရာက္ကူညီဖို႔ ဆႏၵမရွိၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

ဒါဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာက သူ႕ရဲ႕ေနာက္ပါေတြကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အေျခအေန လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ႏွစ္သက္တဲ့အေနအထားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကဲြေတြအၾကားမွာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြကို တားဆီးထားၾကျခင္းရဲ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ဒီကမၻာေျမေပၚမွာ ခရစ္ဆိုတဲ့အန႔ံမရခင္အခ်ိန္ကတည္းက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပထမဆံုးနဲ႔ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဆူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အမွန္တရားကို လက္ခံလိုက္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေနာက္ပါပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘာမွ ေျပာင္းလဲမေပးႏုိင္ဘူးဆိုတာကို ဟန္မေဆာင္ဘဲ လက္ခံလိုက္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရင္ထဲမွာ ကဲြျပားေနတဲ့ အယူအဆတစ္ခုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈနဲ႔ ပညာမတတ္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ထက္ ကမၻာမွာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဆံုးနဲ႔ အသိဉာဏ္ပညာအျပည့္စံုဆံု ပ႑ိတ္ၾကီးေတြကို ပစ္မွတ္ထားဖို႔ ခံုမင္ေနၾကျခင္းပါပဲ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္နဲ႔ အတတ္ပညာေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ေနၾကတယ္။ ဒါက ဗုဒၶဘာသာစည္းရံုးေရးသမားေတြရဲ႕ အထြဋ္အျမတ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီအလားအလာဟာ အျခားအက်ိဳးမဲ့ကိစၥေတြဆီကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အျခားအက်ိဳးမဲ့ကိစၥဆိုတာက တစ္ျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွတဲ့ မသိနားမလည္တဲ့ စာေပမတတ္ေျမာက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို ဆံုးရႈံးသြားျခင္းပါပဲ။ ဒီအေျခအေနေတြက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားၾကီး ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳေနတဲ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ မဇၥိ်မပဋိပဒါရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကမၻာက ၾကီးမားခိုင္ခံ့စြာ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖဲြ႕ေတြဟာ သူတို႔ ပါးစပ္ကေျပာထားတဲ့ တာ၀န္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းကို ပ်က္ကြက္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႕အစည္း၊ အသင္းအဖဲြ႕ေတြအတြင္းမွာကိုပဲ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လဲြမွားေသာအျပဳအမူမ်ားနဲ႔ အက်င့္စာရိတၱေဖာက္ျပားမႈေတြရဲ႕ သိကၡာေစာင့္စည္းမႈမရွိတဲ့ အၾကြင္းအက်န္ေတြကို အဲဒီအရာေတြက မီးေမာင္းထုိးျပေနပါတယ္။
ေခတ္သစ္စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ အတြင္းက်က် ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အသိဉာဏ္ပညာလည္းျမင့္မား၊ ပညာလည္းတတ္၊ ၾကိဳးစားမႈလည္းရွိ၊ အလားအလာလည္းေကာင္းတဲ့ ရဟန္းငယ္ေတြ လူထြက္ႏႈန္းျမင့္မားလာေနတာဟာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ တကယ့္ ေခါင္းခဲစရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနေပမယ့္…..
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ဆႏၵေလးမ်ား ရွိခဲ့ရင္….
တကယ့္ကို တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈေတြ ကင္းေနခဲ့ရင္…..
``သတၱ၀ါအမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္´´ဆိုတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားခဲ့ရင္….
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္။

ကဲ…ဒီလိုဆိုရင္ ၂၃၈-ခုေသာ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးစုေတြဟာ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြရဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုက်ေရာက္သြားႏိုင္ေတာ့မလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လို အသိပညာၾကြယ္၀တဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာတစ္ခုခုမ်ား ရွိသလား။ ဆင္းရဲသားေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၿပီး အကူအညီေပးေနတဲ့ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြကို ``မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား´´လို႔ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ေရရြတ္ေနသင့္ပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဗုဒၶဘာသာေတြအေနနဲ႔ အတူတကြ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။

``သတၱေလာကေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လွည့္လည္တရားေဟာၾက၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လွည့္လည္တရားေဟာၾက၊ သတၱေလာက အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ လွည့္လည္တရားေဟာၾက´´ဆိုတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းမႈကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တင္ရွိေနေသာ အေၾကြးေတြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အဲဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ``မညီညြတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ပ်င္းရိထံုထိုင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ်ဥ္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား´´ရယ္လို႔ အျပစ္တင္မႈေတြသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ ။

(ၿပီးပါၿပီ)
ေမာင္ႀသ(ထီလာ)

Friday, December 11, 2009

နစ္ပတ္လည္စာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြ႔ဲစည္းရန္ ဝါသနာရွင္မ်ား ေခၚယူျခင္း။

MSMO, အဖြဲ႕ၾကီး၏ (တစ္နစ္ျပည့္) နစ္ပတ္လည္ စာအုပ္ထုပ္ေဝမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ လိုအပ္ေသာပ်င္ဆင္ခ်က္မ်ားကို၊ က်န္ရွိေနေသးေသာ ၆ လအတြင္း၊ ျပီးစီေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီကုိ ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းပါမည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိ္င္မည့္ စာေပဝါသနာရွင္မ်ားအား၊ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၄င္းစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ခံေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္၊ မိမိက်ရာတာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ လုုပ္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို၊ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေသာေန႕တြင္၊ တာဝန္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။

ပါဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ (ျပန္ၾကားေရး)လိပ္စာသို႔ ၃၀-၁၂-၁၀၀၉ ေန ့ကို ေနာက္ဆုံးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္း ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။
informgroup1@gmail.com


ယေန့ေခတ္ဗုဒၵဘာသာ၏တိုးတက္မူ့

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအားလံု ဖတ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)

.....ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းက သံဃာေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ အစိုးရပိုင္ဆိုင္မႈထက္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္စရာရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အလွဴၾကီးေတြက အခ်မ္းသာဆံုး ဆရာေတာ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မရွိဖူးေသးတဲ့ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေတြ ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လို မထင္မရွား ဗုဒၶဘာသာေတြကိုေတာ့ `ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္´ဆိုၿပီး ထားရစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥေပကၡာတရားေတြ ထြန္းကားၿပီး ေမ့ထားလိုက္ၾကပါတယ္။

ေသးငယ္ၿပီး အလွမ္းေ၀းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းေတြ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခ်ာင္းသာ၊ အိႏၵိယက ခမိယန္း၊ ထိုင္းက ေဟြ၊ နီေပါလ္က ကူတန္း၊ တိဗက္က ဂေစာင္၊ ဘူတန္က ဘရုတ္ကတ္စ္ဆိုတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနပံုကို ``ပညာေတြ အထူးတလည္တတ္ေျမာက္ပါတယ္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါတယ္´´ဆိုတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မသိၾကပါဘူး။ အခု ဥပမာအျဖစ္ ေပးလုိက္တဲ့ နာမည္ေတြဟာ နည္းနည္းေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။


အဲဒီေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္တဲ့ လက္ရွိအစစ္အမွန္ ျဖစ္တည္မႈေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာေတြကို ကိုင္စဲြၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ စီမံေနၾကရပါတယ္။ ဒါကိုလဲ ဖိႏွိပ္တဲ့ တရားမမွ်တတဲ့ အစိုးရေတြရဲ႕လက္ေအာက္မွာ လုပ္ေနၾကရတာပါ။

``ဒါ….သူတို႔ရဲ႕….ကံပဲေလ´´။
အဲဒီလို ေျပာလိုက္ၾကမလား…….။

ေနစဥ္အျဖစ္မွန္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြကို ဗုဒၶဘာသာဆိုတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးေအာက္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ထပ္ေစာင့္ၾကရအံုးမွာလဲ။

ဗုဒၶဘာသာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းမေပးႏိုင္ဘူးလားဗ်ာ။ သူတို႔တစ္ေတြ ဆင္းရဲတြင္းကေန ရုန္းထြက္ဖို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အခြင့္အေရးေတြ မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ``ဒို႔ျမတ္စြာဘုရားေတာင္မွ လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀အဆင့္အတန္းကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္စြမ္း မရွိဘူး´´လို႔ ေျပာေန ေဟာေနတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ဘာမွ အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀နဲ႔ အေျပာင္းအလဲကို တမ္းတမ္းတတျဖစ္ေနတဲ့ ခဲြျခားခံေနရတဲ့ လူသားေတြကို ကူညီဖို႔ ကတိမေပးခဲ့ဘူးဆိုရင္ ``ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေပးမယ္၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေပးမယ္၊ ေနာက္ဘ၀မွာလဲ ေကာင္းကင္ဘံုကို ပို႔ေပးမယ္´´လို႔ ကတိေပးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားက ထာ၀ရဘုရားကို ဘာျဖစ္လို႔ မကိုးကြယ္သင့္ရမွာလဲ။ မကိုးကြယ္သင့္စရာ အေၾကာင္းမရွိလွဘူး။

ဟုတ္ပါတယ္။ ``ဘုရားအသစ္၊ တိုင္းျပည္အသစ္´´ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ ဒီစကားက ေခတ္သစ္ကိုရီးယားကို ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ ေအာက္ကို ဆြဲသြင္းဖို႔ ခရစ္ယာန္ဆရာေတြ မၾကာခဏ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစကားဟာ အခုအခ်ိန္အထိ ခရစ္ယာန္ဆရာေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးတဲ့ အေျပာင္းအလဲျပယုဂ္ကို ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္းေနဆဲ၊ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုးတက္တဲ့အျမင္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းအတြက္ ဒီအခ်က္ကို အာရံုစူးစိုက္ဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနပါၿပီ။
မွန္ပါတယ္။ ဒီဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွၿပီး ပညာလည္း မတတ္ၾကပါဘူး။ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြအတြက္ေတာ့ ဒီအေျခအေနဟာ အလြန္လြယ္ကူတဲ့ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြဟာ (သူတို႔)ဘာသာေရးအေၾကာင္းကို နည္းနည္းမွ မေျပာေသးခင္မွာပဲ ပညာေရးနဲ႔ ရုပ္၀တၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြဟာ အဲဒီလို အလုပ္ေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီလိုအေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြကို ေလ့လာစံုစမ္းၿပီး အလည္အပတ္သြားေရာက္ဖို႔အတြက္ အခ်မ္းသာဆံုးဆိုတဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ အခ်မ္းသာဆံုးဆိုတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ ကမၻာက အခ်မ္းသာဆံုးဆိုတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးေတြဟာ တကယ္အလုပ္လုပ္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကို ဘာေၾကာင့္မ်ား စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မေပးႏိုင္ၾကရတာလဲ။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ဘာမွ စြမ္းေဆာင္မေပးဘဲ အဲဒီလို အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေအာ္ဟစ္ရုံသာ ေအာ္ဟစ္ေနၾကရတာလဲ။

ကံတရား၊ ဘ၀သစ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ျခင္းနဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈစတဲ့ ဗုဒၶေဟာၾကားခ်က္ေတြဟာ ပညာအတတ္ဆံုး၊ ၾကြယ္၀ၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြၾကားထဲမွာေတာင္မွ နက္နက္နဲနဲကို နားလည္မႈလဲြမွားတဲ့ အေျခအေနရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ ဒီနားလည္မႈလဲြမွားေနတဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ ၀ိသမေလာဘသမား သာသနာျပဳေတြအတြက္ေတာ့ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား တိုးပြားေစဖို႔ အျမတ္ထုတ္စရာ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းၾကီးေတြရဲ႕ ရိုက္စားလုပ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေဟာၾကားခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္၊ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွခဲ့လို႔ သူဟာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕ငဲ့စြာ ေမြးဖြားခဲ့ရသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေဆးကုသမႈမရွိဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ခံစားရင္း ေသဆံုးေနၾကရတယ္။
အဲဒါ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။

သူဟာ ေနာက္လာမယ့္ဘ၀မ်ား ေမြးဖြားရအံုးမွာပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ ဆင္းရဲေပမယ့္ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ပါတယ္။ (ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေတြဟာ) ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ျဖည့္ဆီးေထာက္ပံ့ေပးရမယ့္အစား တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲတတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေဟာေျပာခ်က္ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ေတာ့ ဆိုးရြားလွတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျငင္းဆန္ေနၾကပါေစ ဒီကိစၥဟာ ဆက္လက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနဦးမယ့္ ၀မ္းနည္းစြာ တည္ရွိေနဆဲ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္အတန္း အလြန္႔အလြန္ ျမင့္မားတဲ့ ဘုန္းၾကီးမ်ားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ဆိုသူေတြဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္မႈကို ဆက္လက္ၿပီး မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကဦးမယ့္ အေနအထားပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ အဲဒီဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုသူေတြ ေမ့ေနတဲ့အခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဆင္းရဲမႈေတြနဲ႔နပန္းလံုးေနရၿပီး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ေဒသမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘယ္ေလာက္ျမင့္ျမတ္တ့ဲတရားေတြကို ေဟာေနပါေစ ဘယ္သူမွ လက္ခံႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အယူသီးမႈ၊ မသိနားမလည္မႈနဲ႔ စာေပမတတ္ေျမာက္တဲ့သူေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ေဒသမွာ ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား မတည္ရွိႏုိင္ပါဘူး။

ၾကြယ္၀တဲ့ ဗုဒၶဘာသာကမၻာက လူေတြဟာ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ေက်ာင္းေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြ၊ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ ရိပ္သာေတြကို ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေအာက္ေျခမွာ ရွိတဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ အသက္ရွဴေပါက္ျဖစ္တဲ့ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာရာအလုပ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြကေန ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးဖို႔ ၾကီးမားတဲ့လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ညြန္ျပေနပါတယ္။ မထင္ရွားတဲ့ ကမၻာ့အစိတ္အပိုင္းက အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သန္းေပါင္းမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ စုစည္းညီညြတ္တဲ့၊ ရံပံုေငြအားေကာင္းတဲ့၊ စဲြစဲြၿမဲၿမဲရွိတဲ့၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးေတြ တည္ေထာင္ဖို႔ အရမ္းကို လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အဆိုပါ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေနအထားေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အေျပာလြယ္သေလာက္ တကယ္လုပ္ေတာ့ ခက္ေနပါလိမ့္မယ္။

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန၊ ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ စိတ္ၾကီး၀င္ၿပီး ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ သံသယေတြ ပြားေနၾကပါဦးမယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာသံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေျမေပၚမွာ အျခားဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကို ေဆာက္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ကိုရီယားႏုိင္ငံေျမေပၚမွာေတာ့ ေထရ၀ါဒေက်ာင္းေတြ ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ တာ့ဂတ္က မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို ေထရ၀ါဒဇာတ္သြင္းဖို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္အသီးသီးက ဗုဒၶဘာသာေတြအတြင္းမွာကို လြဲမွားတဲ့ သံသယေတြနဲ႔ စိတ္ၾကီး၀င္မႈေတြပါပဲ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္....ေမာင္ႀသ(ထီလာ)

အေကာင္းဆံုးဘာသာဆုေပးမႈ သတင္းမွားျဖစ္ေန

အကြ်ႏု္ပ္တို၏ မႏၱေလး blog မွာ ကိုမႏၱလာသားေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါးကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိ မူရင္းအတုိင္း ကူးယူေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္ အခ်ိန္ေလးမ်ားရမယ္ဆိုရင္ အစအဆံုးဖတ္ၾကည့္သင့္တဲ့ေဆာင္းပါးေလးမို႔ပါ။

ယမန္ေန႕က တင္ေပးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အေကာင္းဆံုး၊ အမြန္ျမတ္ဆံုးဆုရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအေပၚမွာ ဒီလိုသံုးသပ္ထားတာကို ဖတ္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ေရး တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဟိုတေလာက Facebook ေပၚမွာေကာ Email ထဲမွာပါ စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ျပန္႔လြင့္လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကမာၻေပၚမွာ အေကာင္းဆံုး ဘာသာတရားပါဆိုတဲ့ ဆုကို ရရွိတယ္တဲ့။ ေအာက္မွာ မူရင္း သတင္းေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Buddhism Wins Best Religion in the World Award
Linda Moulin | 15.07.2009 | 16:55
Tribune de Geneve

In advance of their annual Leading Figure award to a religious figure who has done the most to advance the cause of humanism and peace, the Geneva-based International Coalition for the Advancement of Religious and Spirituality (ICARUS) has chosen to bestow a special award this year on the Buddhist Community. "We typically prefer an under-the-radar approach for the organization, as we try to embody the spirit of modesty found in the greatest traditions," said ICARUS director Hans Groehlichen in a phone conference Monday. "But with organized religion increasingly used as a tool to separate and inflame rather than bring together, we felt we had to take the unusual step of creating a "Best Religion in the World" award and making a bit of a stir, to inspire other religious leaders to see what is possible when you practice compassion."

Groehlichen said the award was voted on by an international roundtable of more than 200 religious leaders from every part of the spiritual spectrum. "It was interesting to note that once we supplied the criteria, many religious leaders voted for Buddhism rather than their own religion," said Groehlichen. "Buddhists actually make up a tiny minority of our membership, so it was fascinating but quite exciting that they won."

Criteria included factors such as promoting personal and community peace, increasing compassion and a sense of connection, and encouraging preservation of the natural environment. Groehlichen continued "The biggest factor for us is that ICARUS was founded by spiritual and religious people to bring the concepts of non-violence to prominence in society. One of the key questions in our voting process was which religion actually practices non-violence."

When presenting the information to the voting members, ICARUS researched each of the 38 religions on the ballot extensively, offering background, philosophy, and the religions role in government and warfare. Jonna Hult, Director of Research for ICARUS said "It wasn't a surprise to me that Buddhism won Best Religion in the World, because we could find literally not one single instance of a war fought in the name of Buddhism, in contrast to every other religion that seems to keep a gun in the closet just in case God makes a mistake. We were hard pressed to even find a Buddhist that had ever been in an army. These people practice what they preach to an extent we simply could not document with any other spiritual tradition."

At least one Catholic priest spoke out on behalf of Buddhism. Father Ted O'Shaughnessy said from Belfast, "As much as I love the Catholic Church, it has always bothered me to no end that we preach love in our scripture yet then claim to know God's will when it comes to killing other humans. For that reason, I did have to cast my vote for the Buddhists." And Muslim Cleric Tal Bin Wassad agreed from Pakistan via his translator. "While I am a devout Muslim, I can see how much anger and bloodshed is channeled into religious expression rather than dealt with on a personal level. The Buddhists have that figured out." Bin Wassad, the ICARUS voting member for Pakistan's Muslim community continued, "In fact, some of my best friends are Buddhist." And Rabbi Shmuel Wasserstein said from Jerusalem, "Of course, I love Judaism, and I think it's the greatest religion in the world. But to be honest, I've been practicing Vipassana meditation every day before minyan (daily Jewish prayer) since 1993. So I get it."

Groehlichen said that the plan was for the award to Buddhism for "Best Religion in the World" to be given to leaders from the various lineages in the Buddhist community. However, there was one snag. "Basically we can't find anyone to give it to," said Groehlichen in a followup call late Tuesday. "All the Buddhists we call keep saying they don't want the award." Groehlichen explained the strange behavior, saying "Basically they are all saying they are a philosophical tradition, not a religion. But that doesn't change the fact that with this award we acknowledge their philosophy of personal responsibility and personal transformation to be the best in the world and the most important for the challenges facing every individual and all living beings in the coming centuries."

When asked why the Burmese Buddhist community refused the award, Buddhist monk Bhante Ghurata Hanta said from Burma, "We are grateful for the acknowledgement, but we give this award to all humanity, for Buddha nature lies within each of us." Groehlichen went on to say "We're going to keep calling around until we find a Buddhist who will accept it. We'll let you know when we do."

ကၽြန္ေတာ့္လို ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္အတြက္ ဝမ္းသာစရာ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ ကိန္းဂဏန္းေတြ အရ တြက္ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကမာၻေပၚမွာ ကိုးကြယ္သူ အမ်ားဆံုး (ခရစ္ယန္ ၂.၁ ဘီလီယံ၊ မူစလင္ ၁.၅ ဘီလီယံ၊ ဟိန္ဒူ ၉၀၀သန္း) သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္သူနည္းေပမဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ ဂ်ဴး (Judaism) ၿပီးမွ ပဥၥမေနရာေလာက္မွာ ရွိတဲ့ လူသိနည္း (ကိုးကြယ္သူ ၃၆၀သန္း) ဘာသာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းမွာ စကားေျပာၾကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း သိသူေတြေလာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာကို စကားထဲ ထည့္ေျပာပါတယ္။ က်န္တဲ့ သာမန္ လူေတြ အတြက္ကေတာ့ (အမ်ားစုပါ) ဘာသာတရား အေၾကာင္း ေျပာရင္ ခုနက ေလးမ်ိဳးကိုပဲ သိၾကပါတယ္။ သာမန္လူေတြ အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ခပ္လွန္းလွန္း ေဒသတစ္ခုက လူတစ္စု ကိုးကြယ္တဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဘာသာတစ္မ်ိဳးလို႔ပဲ ထင္ျမင္ၾကပါတယ္။

ဒီသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ခင္ထဲက အဲဒီလို အေျခခံ သိထားတာရယ္... အီးေမးလ္ထဲ ပို႔သမွ်ေတြ သိပ္မယံုတတ္တဲ့ စိတ္အခံရယ္ ရွိေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ သံသယစိတ္ ဝင္သြားတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဒီလို ဆုေပးတာကို တစ္ခါမွလည္း မၾကားဖူးဘူး။ တစ္ကယ္ ေပးတယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ႏွစ္ တစ္ဘာသာ အလွည့္က်ေပး႐ံုပဲ လုပ္ႏိုင္မွာ... ဒါဆို ၄-၅ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ဆုျပန္ျပန္ ရေနမွာလား။

ဖတ္ၾကည့္ေတာ့လဲ သိပ္ဘဝင္မက်ဘူး။ ခရစ္ယန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ေထာက္ခံတယ္ ဆိုပါလား။ အင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ မူစလင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (ေဆာရီး - ဘယ္လို ေခၚရမလဲ မသိလို႔ပါ) တစ္ပါးကလည္း တယ္ကာင္းတယ္ ဆိုပါလား။ တစ္ခုခုေတာ့ လြဲေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးဟာ တျခားဘာသာကို မဲေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္သလို အလားတူ တျခားဘာသာဝင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သူမ်ားဘာသာကို ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ေျပာလို႔ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ေဒသ ျပန္သြားရင္ ရင္ဆိုင္ရမဲ့ ေဝဖန္မႈေတြ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ သူမ်ားဘာသာကို ဒီေလာက္ ယံုၾကည္ရင္ ဘာသာေျပာင္းလုိက္ပါလား။

ဆုေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့လည္း ဆုေပးဖို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဖိတ္ေခၚလို႔ မရဘူးတဲ့။ ျမန္မာျပည္က ဘုန္းႀကီးဆိုၿပီး ဘေႏၶဂူရတၱဟံတ ဆိုတာလည္း တစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ ဒီလိုဘြဲ႔ေတာင္ ရွိရဲ႕လား မသိဘူး။

ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေမ့ထားလိုက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ဆီ

ေတာ့ ပို႔ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ Facebook ေပၚမွာ ဒီကိစၥႀကီး ျပန္တက္လာၿပီ ဆိုေတာ့ မေနႏိုင္ေတာ့လို႔ နဲနဲ ရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးဟာ အတုပါဆိုၿပီး ေထာက္ျပထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ပါတယ္။

ေကာက္ႏႈတ္ေျပာရရင္ေတာ့
1) ICARUS ဆိုတာ ဂရိဘာသာမွာ ေနနဲ႔ အရမ္းနီးတဲ့အထိ ျပန္သြားတဲ့ နတ္ဘုရားတစ္ပါး။ အျပင္မွာ ဒီနာမည္နဲ႔ ရပ္တည္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ဘေလာ့ဂ္၊ သတင္းတစ္ခုခု (ဒီဆုေပးတဲ့ ကိစၥက လြဲ၍) ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ ICARUS ဆိုတာ မရွိပါ။ ICARUS အႀကီးအကဲ Hans Groehlichen ဆိုတာလည္း မရွိပါ။

2) The Onion (ေနာက္ေျပာင္ေလ့ ရွိတဲ့ ဟာသ သတင္းအဖြဲ႔) ရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ မဟုတ္လည္း တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ လက္ေဆာ့လိုက္ၿပီလို႔ ထင္ျမင္ ယူဆၾကပါတယ္။

3) ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း (ျမန္မာဘုန္းႀကီးအပါအဝင္) အျပင္မွာ မရွိပါ။ ရွာမေတြ႔ပါ။

4) ဒီသတင္းကို မူလေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ဆိုတဲ့ Tribue de Geneve ဆိုတာကလည္း ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ သတင္းစာ။ အဂၤလိပ္လို မဟုတ္။ အဲဒီသတင္းစာဆိုက္မွာ ျပင္သစ္လိုေကာ အဂၤလိပ္လိုေကာ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ မရွိပါ။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုပဲ အၾကံေပးႏိုင္တာကေတာ့ ဒီသတင္းကို ၾကားၾကားရခ်င္း (ယံုမိခဲ့ရင္) ပီတိျဖစ္ခဲ့တဲ့ စိတ္အခံေလးကိုပဲ ယူၿပီး က်န္တာေတြ ေမ့ထားလိုက္။ ဆုရတာေတြ၊ ေနာက္ေျပာင္ခံရတာေတြ စဥ္းစားေနရင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေတြ ျဖစ္ေစပါမယ္။ ဒါေတြ ေမ့ထားလိုက္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေအးခ်မ္းေအာင္သာ ဆက္ေနၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

ဒီစာေလးကို တင္ျဖစ္ရတာကေတာ့...
၁) မူရင္းသတင္းကို ဖတ္ၾကားစဥ္က ယံုၾကည္မိတဲ့သူေတြ စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ လံုးဝမရည္ရြယ္ပါ။
၂) ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ပါလာၿပီး သတင္းစာထဲ ေရာက္။ ေနာက္က်ေတာ့ လူႀကီးေတြ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ ဒါယကာေတြဆီ ေရာက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို သြားေလွ်ာက္ထားၿပီး ဂ်ီနီဗာကို လႊတ္ဖို႔ လုပ္ေနမွာ စိုးလို႔ ကာကြယ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။
၃) ဒီကိစၥဟာ ေနာက္ေျပာင္တာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေနာက္ေျပာင္သူေတြဟာ ဘယ္ဘာသာဝင္မွ မဟုတ္ႏိုင္ပဲ ဘာသာမဲ့ လူတစ္စုလို႔ပဲ သေဘာ ထားေပးၾကဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါတယ္။
၄) တစ္ကယ္ စစ္မွန္တဲ့ သတင္းပါဆိုရင္လည္း အေထာက္အထားေလးေတြ ရွာေဖြေပးၿပီး အားလံုး သာဓုေခၚႏိုင္ေအာင္ ျပဳစုတင္ျပေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူတစ္ဦး

Thursday, December 10, 2009

ေတြးမိသမွ်ေလးေတြပါ

  ေလာကအေၾကာင္းကုိေတြးေတာလုိက္တဲ႕အခါမွာ ဦးေႏွာက္ထဲ အေတာ္ပင္ရႈပ္ေထြးသြားေလသည္၊ကုိယ္
တုိင္ေလ႕လာထားခဲ႕တာေတြသည္လည္းစာအုပ္ထဲမွာပင္က်န္ခဲ႕ၿပီး၊ေလာကအနႏၱဆုိတာကုိပင္ အသာထား
ယေန႕မိမိေနေသာ ေလာကအေၾကာင္းပင္အကုန္စင္မသိပါဟုပင္ အမွန္ကုိ၀န္ခံလုိက္ပါရေစ။
   အခုထပ္ၿပီး ေဆာင္ပုဒ္ ရဲ႕တစ္ပုိဒ္ၿဖစ္ေသာ ဘ၀သမုိင္း မရုိင္းေစရန္ ဆုိေသာအပုိဒ္ကုိ ဆက္ၿပီးေတြးေတာ
မိၿပန္သည္၊ဘ၀ ဆုိတာ ဘာလဲ? ပခုံးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ေခါင္းေပါက္တာကုိ ဘ၀ ေခၚမလား၊စားလုိက္သြားလုိက္
အိပ္လုိက္ ကာမဂုဏ္ကုိခံစားလုိက္ ဒါေတြကုိဘ၀လုိ႕ေခၚမလား?ထုိသုိ႕ေသာအၿခင္းအရာထက္ဥာဏ္ပညာပုိၿပီး
ေနထုိင္သြားတာကုိဘ၀လုိ႕ ေခၚမလား၊
  စာတစ္ေၾကာင္းေတာ႕ဖတ္ဘူးတယ္life is play. ဘ၀ဆုိတာ ၿပဇာတ္တစ္ပုဒ္လုိပဲတဲ႕ နည္းနည္ေတာ႕ လက္
ခံသင္႕သလုိေတာ႕စိတ္ထဲမွာထင္မိတယ္၊၀မ္းနည္းၿခင္း၀မ္းသာၿခင္းေတြ နဲ႕ၿပည္႕ႏွက္ေနေသာဘ၀ေတြမုိ႕
လက္ခံသင္႕သလုိၿဖစ္ရပါသည္၊မည္သုိ႕ပင္ၿဖစ္ေနပါေစ လူတုိင္းလူတုိင္းကေတာ႕ ဘ၀ဆုိေသာၿပဇာတ္တစ္ပုဒ္မွာ က်ရာေနရာမွာေတာ႕ က ၿပေနၾကရသည္ မိမိသည္လည္း ကၿပေနရသည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ေပသည္၊မိမိသည္ ငုိေၾကြးရမည္႕အခန္းမွာလည္း ငုိေၾကြးခဲ႕ရသည္ ရယ္ေမာရမည္႕ေနရာမွာလည္းရယ္ေမာခဲ႕ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္႕အခန္းမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႕ပါၿပီ အတိတ္မွာဘာေၾကာင္႕ငုိခဲ႕ရယ္ခဲ႕ေပ်ာ္ခဲ႕ရတာဆုိေသာဇာတ္လမ္းေတြမွာေတာ႕ 
 မိမိကေတာ႕ၿပဇာတ္မင္းသားတစ္ေယာက္ေပါ႕ တစ္ခါတစ္ရံမိဘေတြကမိမိအတြက္လူၾကမ္းေတြၿဖစ္ခဲ႕ၾကတယ္
တစ္ခါတစ္ရံဇာတ္အရံေတြၿဖစ္ခဲ႕ၾကတယ္ မိမိကဲ႕သုိ႕ပင္မိဘေတြကလဲသူတုိ႕ဘ၀မွာ ဇာတ္လမ္းေတြကခဲ႕ၾကေတာ႕ သူတုိ႕မင္းသားမင္းသမီးေတြေပါ႕ ဒါေၾကာင္႕ဘ၀ဆုိတာၿပဇာတ္တစ္ပုဒ္ဆုိတာလက္ခံသင္႕သလုိပဲလို႕မိမိေၿပာခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
  ၿမတ္စြာဘုရား သည္လည္း သုံးဆယ္႕တစ္ဘုံေသာ သတၱ၀ါ ေတြကုိပဲေဟာခဲ႕ပါသည္၊ထုိ (၃၁) ဘုံေသာေ၀ေနယ် သုခိတဘ၀ ဒုကၡိတဘ၀ ထုိထုိကုိ ဘ၀ဟုပင္ေခၚခဲ႕သည္႕အလားပါပင္၊
         ထုိသုိ႕ေသာဘ၀ေတြက ဆင္းရဲၿခင္း ခ်မ္းသာၿခင္းေတြၿပည္႕ႏွက္ေနသည္သာ နတ္ဘ၀မွာ ေနေသာ္လည္းအၿမဲတမ္းခ်မ္းသာေနသည္မဟုတ္ေပ၊ေခြးဘ၀မွာေနေသာ္လည္းအၿမဲတမ္းဆင္းရဲေနသည္
မဟုတ္၊ေခြးတစ္ေကာင္းအတြက္ မစင္ပုံ နတ္သုဒၶါ ၿဖစ္ေနသလုိ၊လူေတြအတြက္ကေတာ႕ ရြံစရာဆုိေသာ 
ဆန္႕က်င္ဘက္ကုိေတြၾကည္႕လုိက္ရင္ ဘ၀ဟာ အၿမဲတမ္းတည္႕တံ႕ေနမည္ဆုိေသာ အရာကုိပယ္နုိင္လိမ္႕မယ္ထင္ပါတယ္၊ ဒီလုိပါပဲ ေနရတဲ႕ရက္ေတြမ်ားလာေတာ႕ ေသရမည္႕ရက္ကုိေမ႕
တာကေတာ႕သဘာ၀က်ပါတယ္။
      သုိ႕ေသာ္ ဘ၀ရဲ႕ နိဂုံးကုိမေရာက္ခင္ ဘယ္လုိနိဂုံးခ်ဳပ္မလည္းဆုိေသာေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိေတာ႕ မိမိဘာသာဆုံးၿဖတ္ၿပီးေၿဖၾကားလုပ္ကုိင္ရမည္သာ၊ အရိပ္ကုိခုိခ်င္ရင္ေတာ႕ အရိပ္ရွိေသာအရပ္ကုိသြားမွ
အရိိပ္ကုိခုိလႈံလုိ႕ရမည္သာ၊အရိပ္ကေတာ႕ လာေရာက္ၿပီး မုိးေပးလိမ္႕မည္မဟုတ္ေပ၊အရိပ္လာေရာက္ဖုိ႕တမ္းတေနမယ္ဆုိရင္ေတာ႕ ဘ၀မွာ တမ္းတၿခင္းေတြမ်ားၿပီး
ေပးဆပ္ၿခင္းေတြေ၀းေနေသာလူတစ္ေယာက္ပင္ၿဖစ္သည္လုိ႕မိမိကုိယ္ကုိတုိင္းတာလုိက္ေပါ႕။
    ၿပည္႕စုံၿခင္းေတြမ်ားေနရင္ေတာ႕ ဘ၀ဟာၿပဇာတ္မဟုတ္ေတာ႕ဘူးေလ ပန္းခင္းေသာလမ္းကေလးေပါ႕
အခုေတာ႕ ၿပည္႕စုံၿခင္းေတြလုိအပ္ေနေလေတာ႕ဖန္းဆင္းရွင္ဆုိေသာအရာေတြမရွိသလုိ ဘ၀ဟာၿပဇာတ္ေလးတစ္ပုဒ္ၿဖစ္ေနရတာေလ၊
     ေနာက္လာမည္႕ ဘ၀မွာလည္းမိမိတုိ႕အားလုံး ဆက္လက္ၿပီးကၿပေနရဦးမည္ ငုိၿခင္းရယ္ၿခင္းေတြေသာကေတြ အလြမ္းေတြ ရင္ထဲမွာ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ႕ကၿပေနရဦးမွာမုိ႕ ေနာက္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္မွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ကၿပနုိင္ေအာင္ ငါတုိ႕ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္းဆုိေသာ
အေတြးေတြကုိေတာ႕ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ေလးေတြနဲ႕စဥ္းစားၿပီးေတာ႕ဘ၀ကုိေနသြားသင္႕ပါသည္၊ တကယ္ကေတာ႕ ဘ၀ဆုိေသာၿပဇာတ္တစ္ပုဒ္မွာေတာ႕ ဇာတ္ညြန္းကလဲမိမိ ဒါရုိက္တာ ကလဲမိမိဆုိတာကေတာ႕ ဘယ္ေတာ႕မွမေမ႕သင္႕သလုိ အရိပ္လုိၿခင္ရင္ေတာ႕အရိပ္ဆီသုိ႕သာသြားသင္႕သည္ တစ္ၿခားသူလာေရာက္မုိးမေပးဘူးဆုိေသာအေတြးေလးေတြနဲ႕ ဘ၀မွာ ေနနုိင္ရင္ေတာ႕ ၿပဇာတ္ေကာင္းတစ္ပုဒ္မွာေတာ႕ မင္းသားေကာင္း မင္းသမီးေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး အကယ္ဒမီ ဆု တည္းဟူေသာ နိဗၺာန္ဆု ကုိေတာ႕ ထူးခၽြန္းဆု အၿဖစ္ရရွိလိမ္႕မည္ဆုိတာကေတာ႕ မလြဲေပ။
 (ဆက္ေရးပါမည္ဘုရား)က်န္တာေတြ ဒီမွာဆက္ေရးပါဘုရား

ယေန့ေခတ္ဗုဒၵဘာသာ၏တိုးတက္မူ့

ဒီေဆာင္ပါးေလးကိုဘေလာ့တခုကေနျပီးေတာ့ကးူယူေဖၚျပလိုက္တာပါ။တကယ္ဗဟုသုတ လိုလားသူေတြအတြက္ေ၇ာ ဘာသာေရးက ိုေလ့လာလိုက္စားသူေတြအတြက ္ဗဟုသုတတိုးတက ္ျပန့္ပြာ၇၇ွိနိုင္ေစဘ ို့ကူယူေဖၚျပလိုက္တာပါ။ကိုယ္ကိုတိုင္ အခ်ိုန္ေပးျပီးေတာ့စာမေ၇နိုင္ေပးမဲ့ဘေလ့ေလးေတြကို၀င္ျပီးေတာ့ဖတ္ျဖစ္တဲ့အခါအမ်ားအတြက္အသိဥာဏ္ပညာေတြတိုးတက္ေစးဘို့ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးတခုနဲေဖၚျပေပးလိုက္တာပါ။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေနနဲ႔ ``ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကရုဏာတရား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း၊ သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလက္နက္ေတြကို တပ္ဆင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၀-တုိင္တိုင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားတရားတစ္ခု ျဖစ္တယ္´´လို႔ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။
အိႏၵိယတိုက္ၾကီးတစ္ခုလံုး ဗုဒၶဘာသာေျမအျဖစ္ကေန က်ဆံုးသြားခဲ့တာကိုေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အထိ သေဘာထားၾကီးတဲ့ ဘာသာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံေတြကို မြတ္စလင္က်ဴးေက်ာ္သူေတြ လက္ထဲ ထိုးအပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ နီေပါလ္တို႔ကိုေတာ့ ဟိႏၵဴေတြရဲ႕လက္ေအာက္မွာ က်ရႈံုးခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရဲ႕ ေ၀းလံတဲ့ အေနာက္ဘက္ပိုင္းေဒသေတြကိုလဲ ညွိႏႈိင္းလို႔ မရႏိုင္တတ္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြလက္ေအာက္ အရံႈးေပးခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ဒီလို ဆံုးရႈံးမႈၾကီးၾကီးမားမားေတြ ၾကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ထပ္မံဆံုးရႈံးဖို႔ ေစာင့္ေနရေတာ့မလဲ။ ဒီထက္ပိုၿပီး အဆံုးရႈံးခံဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာလား။ ဒီေမးခြန္းဟာ တိုးတက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ေျဖဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို သမိုင္း၀င္ အၾကမ္းဖက္မြတ္စလင္က်ဴးေက်ာ္သူေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကေန အသက္ဆက္ခဲ့ရေပမယ့္ ဒီမထင္ရွားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာနယ္ေျမေတြဟာ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္ဆန္ စည္းရံုးမႈေတြေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းေတြကို ဆံုးရႈံးေနရတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ အဲဒီလို အလြန္စိတ္ဓာတ္က်စရာ အရွိတရားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အင္အားဟာ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းအေပၚမွာ အေျခစိုက္ပါတယ္။ ေထရ၀ါဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မဟာယာနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိဗတ္တန္ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းမွာမဆို သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဗုဒၶဘာသာအဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အဓိကေၾကာရိုးအျဖစ္ တည္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ အင္အားနဲ႔ မၾကာခဏ တိုင္းတာသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြ၊ ဘိကၡဳနီေတြနဲ႔ သီလရွင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိလဲ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကဆဲပါပဲ။ သဘာ၀အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈအတြက္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကိုပဲ မွီခိုဖို႔ အလားအလာရွိပါတယ္။
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာနဲ႔ပဲ အဲဒီမွီခိုအားထားမႈေတြဟာ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ပ်က္စီးေနတဲ့ သြတ္ခ်ာပါဒလိုက္မႈေတြကိုပဲ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္မွန္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ အက်င့္စာရိတၱစံႏႈန္းလို စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းေတြ ေလ်ာ့ပါးလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာနဲ႔ ပညာေတြ အားနည္းလာတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့ ဗုဒၶသံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ဘာသာကူးေျပာင္းသူေတြကို ဆဲြေဆာင္ဖို႔၊ ေနာက္လိုက္ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ သူတို႔ေကာင္းစားေရး၊ သူတို႔တိုးတက္ၾကီးပြားေရးအတြက္ သူတို႔ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြကို ျဖည့္ဆီးၿပီး ရိုက္စားေတြလုပ္ေနတာနဲ႔ အလုပ္ေတြ ရႈပ္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတြ ခမ်ာေတာ့ ေခတ္ေပၚစိန္ေခၚမႈေတြကို ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ မရွိျဖစ္ေနရပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၀န္းက်င္ေလးအတြင္းမွာပဲ အာဏာေတြ၊ အဆင့္အတန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔ ဖိုက္တင္ခ်ေနၾကပါတယ္။
အဲဒီလို မသတီစရာ အျပဳအမႈေတြဟာ ၾကီးမားတဲ့ ဟာကြက္ၾကီးေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာစက္၀ိုင္းအတြင္းမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သစ္လြင္တဲ့ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တိုးတက္မႈအလားအလာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္စည္းရံုးေရးသမားေတြက သံဃာနဲ႔ဒါယကာဒါယိကာမမ်ားရဲ႕ လစ္ဟာေနတဲ့ ဒီကြက္လပ္ၾကီးကို အလ်င္အျမန္ပဲ ျဖည့္ဆီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းက သံဃာေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ အစိုးရပိုင္ဆိုင္မႈထက္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္စရာရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အလွဴၾကီးေတြက အခ်မ္းသာဆံုး ဆရာေတာ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မရွိဖူးေသးတဲ့ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေတြ ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လို မထင္မရွား ဗုဒၶဘာသာေတြကိုေတာ့ `ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးၾက´ဆိုၿပီး ထားရစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥေပကၡာတရားေတြ ထြန္းကားၿပီး ေမ့ထားလိုက္ၾကပါတယ္။
ဆက္လက္ျပီးေတာ့ကူးယူ ေဖၚျပေပးပါအံုးမယ္။

Wednesday, December 9, 2009

ပင့္ေလ်ွာက္လႊာ


ထိုင္းနိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ အသီးသီးတို႔၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟနု္းေတာ္မ်ားအား။ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႔တြင္ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ အလုုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ စုေပါင္းကာ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလွဴပြဲ အခမ္းအနားကုိ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီး၊ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္၊ ေစတနာရွင္မ်ားကုိယ္စား ျပန္ၾကားေရးမွ ရုိေသစြာပင့္ေလ်ွာက္အပ္ပါသည္၊ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

ကားၾကိဳ / ပုိ႔ အစီအစဥ္။
ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းမွ နံနက္- ၀၈း၀၀၊နာရီ ဟီးႏိုးကားၾကီးတစ္စီးထြက္မည္။
ဝပ္မဟာထမွ နံနက္-၀၈း၀၀၊ နာရီ လုတုပ္ကားတစ္စီးထြက္မည္။

မိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာသုိ႔ၾကြေရာက္ စီနင္းလုိက္ပါနုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒကာမ ဒကာမမ်ားတို႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ( ျဖစ္နိုင္လ်ွင္) ျမန္မာသကၤန္မ်ားျဖင့္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။

ဆက္လက္၍၊ ၁-၁-၂၀၁၀၊ ေန႔တြင္လည္း၊ MSMO အဖြဲ႔အား ေဒၚလွဝင္း ဦၤးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ေနရာအခက္အခဲရွိပါသျဖင့္ သံဃာအားလုံးတုိ႔၏ကုိယ္စား ေကာ္မတီဝင္သံဃာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍ ေန႔ဆြမ္းဘုန္းေပးရန္ႏွင္႔ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ားအား လက္ခံေတာ္မူေပးၾကပါရန္ ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

Sunday, December 6, 2009

ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္၌ ေဆာင္းရာသီ ျခဳံေစာင္မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္း၊ဝတ္တလုမ္=၆-၁၂-၂၀၀၉။
ထိုင္းႏို္င္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၅၀ ေက်ာ္တို႕အား၊ ကုိထြန္းလင္း ဦၤးေဆာင္ေသာ ေစတနာရွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွ ေဆာင္းရာသီသုံး ျခဳံေစာင္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ၂၁၀၀ တိတိတို႔ကို ဘ႑ာေတာ္ေငြအျဖစ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျပီး။ ေန႔ဆြမ္းအတြက္ ကိုထြန္းလင္း ႏွင္ ့မမေလး တုိ႔မွ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ေစတနာရွင္မ်ား သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုနိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, December 5, 2009

ဘုရင့္ေမြးေန႔၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ


၅-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႔၊ နံနွက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဖိကဆင္လမ္း ၁၂၂- ျမန္မာစက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍၊ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပဲြၾကီးကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းၾကရာ၊ ၄င္းလွဴဒါန္းပြဲအခန္းအနားသုိ ့ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ဦးေဆာင္း၍၊ ပင့္သံဃာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ၆၀ ပါးခန္႕ၾကြေရာက္ခ်ီးျမင့္ေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။ ၄င္းစက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတြင္ သီးတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးတုိ႔၌ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား၊ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း သံဃာသုံးပါးကုိ အလွည့္က် ပညာဒါနအျဖစ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

Friday, December 4, 2009

ျပည္သူခ်စ္္ေသာ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ၈၂-နစ္ျပည့္ ေမြးေန႕။


ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘုမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ၁၇၈၂ ခုနစ္မွ စတင္၍စုိးစံလာေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္အႏြယ္ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ ျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေဆာင္းကုလားမင္းသား မဟီဒုိး (Prince Mahidol of Sonkhla) ႏွင့္ မင္းသမီး ဆိုင္းဝန္ မဟီဒိုး (Mon Sangwalya Mahidol) တို႔၏ သားေထြးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၇ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ကိန္းဗရစ္ျမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ၏ အစ္မေတာ္မွာ မင္းသမီး ဂါလာယာနီဗာဓာန (H.R.H. Princess Galayani Vadhana) ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္မွာ အ႒မေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ခံ အနႏၵမဟီဒိုး (H.M.King Ananda Mahidol Rama VIII) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မင္းသားအား ဖြားသန္႔စင္စဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ခမည္းေတာ္ ေဆာင္းကုလား မင္းသားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားလ်ွက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။


ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထုိင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ ေလာ့ဆိန္းျမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ အနႏၵမဟီဒုိး ရုတ္တရက္နတ္ရြာစံေသာအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေနာင္ေတာ္၏အရုိက္အရာကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္ခံေတာ္မူ၍ ယေန႕တုိင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထီးနန္း၌ စုိးစံလ်ွက္ရွိသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ (၁၉၅၀ ျပည့္နစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္) ထိုင္းမင္းသားၾကီး ခ်န္ဒရာမူရီဆူနတ္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သူ သီရိေခတ္ (Mon Rajawongse Sirikit Kiktiyakara) မင္းသမီးႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သီရိေခတ္ကို ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကပင္ ေတြ႔ျမင္ရင္းႏွီးေမတၱာမ်ွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သီရီေခတ္သည္ ႏုပ်ိဳစဥ္အခါက ကမၻာတစ္ခြင္တြင္ အေခ်ာအလွဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ စုလ်ွားရစ္ပတ္ျပီး ေနာက္ ထိုနစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႕၌ပင္ ရာဇာဘိေသက အခန္းအနားကို ၾကီးက်ယ္စြာဆင္ယင္ က်င္းပျပီးဘိသိက္ခံခဲ့သည္။ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေရႊနန္းျပာသာဒ္တြင္ အျငိမ့္သား ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ပုံျပင္ဆန္ေသာ နန္းျပသာဒ္မ်ားကို သူ ပုိင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား ျပည္သူအၾကားသုိ႕ဝင္၍ ျပည့္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းရြက္ေနသူျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ကား ဆက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္တစ္ပါးမဟုတ္ေပ၊ ထုိ႔ျပင္ [အင္နာခင္ႏွင့္ ယုိးဒယား(ထိုင္း) ဘုရင္] ဝတၳဳထည့္ကလို ေဒါသ မာန္မာနၾကီးမား၍ အာဏာစက္ျပင္းလွေသာ သူ၏ ဘိုးေတာ္လို ဘုရင္ၾကီးလည္းမဟုတ္ေပ။ ဘူမိေဘာသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အရွက္အေၾကာက္ၾကီးသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းရွိသည္၊ အမူအရာခက္ထန္ေမာက္ၾကြားမွဳကင္းသည္။ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ကူညီရုိင္းပင္းလိုေသာ လူမွူဝန္ထမ္းစိတ္ရွိ အျပည့္ရွိသည္။ သည္စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ေရႊအိမ္နန္း ႏွင့္ ၾကငွန္းစံေသာဘဝမွေန၍ ေျမၾကီးေပၚသို႕ဆင္းကာ ဗ်ိဳက္ေတာ္ႏွင့္ ရႊံ႕ညြန္အၾကား ေျခစုံပင္ကြဲေစဦးေတာ့ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္မွန္သမ်ွ အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ အမ်ွင္မျပတ္ သယ္ပုိးခဲ့သည္။
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အသိခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာတိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာ၌ သူ႔ေနာက္ပါးတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္းပါသည္။ အထူကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားအထူးကု ဆရာဝန္မ်ားလည္းပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထန္းမ်ားက ေဒသခံေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပင္း၍ အခမဲ့ ကုသေပးသည္။
ယေန႕ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာရွတုိက္တြင္ ထြန္းသစ္စ စက္မွူႏိုင္ငံဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္သာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးေက်ာရုိးျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဘာက လက္ခံထားသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲေမြးေတမွူႏွင့္ လူမွူျပႆနာရွိေနသမွ် တိုင္းျပည္ မတည္ျငိမ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘူမိေဘာဘုရင္က (ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆးဝါး) ဟုတင္စားခဲ့သည္။ ‘‘ ျပည့္သူ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္‘‘ ဆိုသည္မွာလည္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ လက္ေတြ ႕ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ကလုိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေန႔မအား ညမနား ေဆာက္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္မွာ နစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာနန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္၌ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မွူမ်ား အေတာမသတ္နုိင္ေအာင္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္မွူ ၁၉ ၾကိမ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒသစ္ ပ်င္ဆင္ေရးအဖြဲ႔မွ ၁၀ ၾကိမ္ႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္း မေရတြက္နုိင္ေသာ ကက္ဘိနက္အစုိးရဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမွူမ်ားကို ေတြ႔ၾကဳံျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူကား ျပည့္သူခ်စ္ေသာဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ျပည္သူကိုအလုပ္အေၾကြးျပဳေသာ မင္းတစ္ပါးသာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြးစြမ္းပကားကား ၾကီးမားလွသည္။ သူ၏တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ေဆာင္မွူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အစိုးရေတြ တစ္ဖြဲ႕ျပီး တစ္ဖြဲ႕ သာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္ ဘုရင္ဘူုမိေဘာကိုမူ သစၥာရွိၾကသည္။ အာဏာရယူေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မည့္သူ႔ဖက္မွ်မပါဝင္ပဲ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ေနခဲ့သည္။ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားပဲ တရားနည္းလမ္းက်စြာ အဆုံး အျဖတ္ေပးသည္။
ဘူမိေဘာသည္ ထိုင္းဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏နိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရဆီအျပည့္အဝ ေပၚထြန္း ေရးကို ဦးတည္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ လိိုလားနစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ထုိင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာသည္ သူ၏ နန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ၾကာေလခိုင္ျမဲေလ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ နန္းသက္အရွည္ၾကာဆုံး မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္စုိက္ထူခဲ့ေလျပီ။ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မရည္ရြယ္ပဲ ေစာ္ကဲမင္းျဖစ္ဆုိသလို ေနာင္ေတာ္ အနႏၵမဟီဒုိးမွာ သူ၏ အိပ္ခန္းေဆာင္၌ ေသနပ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ထူးဆန္းစြာလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ေနာင္ေတာ္၏ ထီးနန္းအရိုက္အရာကို ညီေတာ္ျဖစ္ေသာဘူမိေဘာက ၁၉၄၆ ခုတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ေနာင္ေတာ္နတ္ရြာစံစဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာမွာ ၁၈ နစ္သာရွိေသးကာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဘူမိေဘာသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ နဝမေျမာက္ရာမဘုရင္ ဘဲြ႕ကိုသာမက မဟာရာဇာ ဘြဲ႕ကိုပါ ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီခံယူခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာသည္ ၁၇၈၂ ခုနစ္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္ အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ ဘုမိေဘာ၏ ဘိုးေတာ္မွာ ေမာင္းကြတ္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္ၾကီး အေၾကာင္းကို မွီျငမ္းေရးဖြဲ႕ထားေသာ ကမၻာေက်ာ္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္၊ အင္နာခင္ ႏွင့္ ယုိဒယား (ထုိင္း) ဘုရင္ (Anna and the King Siam) ျဖစ္သည္။ ထိုဝတၳဳကို ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ေခါင္းတုံးမင္းသား ယူလ္ဘရုိင္နား ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ျပန္ရုိက္ေသာအခါ ဘုရင္ ႏွင့္ ကၽြႏုပ္ (The King and I) အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလ၏။
ထီးနန္းကို ဆက္ခံျပီးေနာက္ နစ္လၾကာေသာအခါ ဆြစ္ဇာန္နိုင္ငံ သို ့ျပန္သြားကာ ေလာ့ဆန္းတကၠသုိလ္ တြင္ သိပၸံ၊ ဥပေဒ ပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ေလသည္။ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ ၁၉၅၁ ခုနစ္တြင္ ထုိင္းနုိင္ငံသုိ႕ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ထိုင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ထိုင္းနုိင္ငံထီးနန္း၌ သက္တမ္းအၾကားဆုံး ခ်က္ကရီမင္းဆက္ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္ ယေန ့တိုင္ ဆက္လက္စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ သက္ေတာ္ ၈၂ နစ္ေမြးေန႔သုိ႕တိုင္ခဲ့ေလျပီးျဖစ္သည္။

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္ေသာ္ ၈၂ နစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔မွသည္ ေနာင္နစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ တုိင္းျပည္ကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစသတည္း။

Thursday, December 3, 2009

က်န္းမာေရး (ႏွလုံး)

his is a very good article. Not only about the warm water after your meal,
but about Heart Attacks . The Chinese and Japanese drink hot tea with their
meals, not cold water, maybe it is time we adopt their drinking habit while
eating.
ဒီေဆာင္းပါးေလး ဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရး နဲ ့ပက္သက္တဲ
့ေဆာင္းပါးေလးပါ။) ထမင္းစားျပီးတိုင္း ေရေႏြးေသာက္ဖို ့ သတိေပးတာ တခုတည္း
မဟုတ္ပဲ နွလုံးခုန္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ ေစတဲ ့ ေရာဂါကိုလဲ သတိေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။
တရုတ္လူမ်ဳိး နဲ ့ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ေတြ ဟာ ထမင္းစားေနစဥ္ မွာ ေရေႏြး ေသာက္သုံးတဲ ့
အေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေရေအး ( ေရခဲ ေရ ေသာက္သုံးေလ့ ) မရွိၾကပါဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ ေတာ့
သူတို ့ဆီက
ထမင္းစား စဥ္ ေရေႏြးေသာက္သုံး တဲ ့ အေလ့ အထ ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြေျပာင္းလဲ
က်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။

For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.
It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water
will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down
the digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down
and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line
the intestine.. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It
is best to drink hot soup or warm water after a meal.
ခုေဆာင္းပါးေလး က ေတာ့ ထမင္းစား ျပီး ေတာ့ ေရခဲေရ ေသာက္သုံးသူေတြ အတြက္ ေတာ့
သက္ေရာက္မွဳ ့ ရွိပါတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္ ေပါ့ဗ်ာ။) တကယ္ေတာ့ ထမင္းစားျပီးေတာ့ ေရခဲ
ေရ ဒါမွမဟုတ္ အေအး တခုခု ေသာက္သုံးလိုက္ျခင္း ဟာ အေတာ္ ေလး အရသာရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ေရခဲေရ က ေနျပီးေတာ့ မၾကာခင္က မွ စားသုံးထားတဲ ့ အစာေတြ ကို ဆီခဲ
ေတြ လို အစိုင္အခဲ အျဖစ္ ကို ေရာက္ေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဖတ္ေတြကလဲ အက္စစ္ အျဖစ္
တုန့္ျပန္ျပီးေတာ့ အဲတာေတြ ကို ျဖိဳခြဲ ျပီးေတာ့ အူနံရံ ေတြ က ေနျပီး အခဲ
အစာေတြထက္ ပိုမို လွ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူပါလိမ့္မယ္။ အဲတာ ေတြ ဟာ အူထဲ မွာ
သြားျပီးေတာ့ စီတန္းေနပါျပီ။ မၾကာခင္ပဲ အဲတာ ေတြ ဟာ အဆီခဲ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
သြားျပီးေတာ့ ကင္ဆာ ေရာဂါ ကို ျဖစ္ေစ ဖို ့ ဦးတည္နိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး
ကေတာ့ အစာ စားျပီးတိုင္းမွာ စြပ္ျပဳပ္ ပူပူေလး ျဖစ္ျဖစ္ ေရေႏြးၾကမ္းျဖစ္ျဖစ္
ေသာက္သုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Common Symptoms Of Heart Attack... A serious note about heart attacks - You
should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm
hurting . Be aware of intense pain in the jaw line .
(အေရးၾကီးတဲ ့ နွလုံးခုန္ရုတ္တရက္ ရပ္တာမ်ဳိး- သင္သိသင့္တာ ကေတာ့
နွလုံးခုန္ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ တဲ ့ လကၡာေတြ အားလုံးမွာ
ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းကိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ေမးရုိးတေလွ်ာက္ နာက်င္လာျခင္းဟာ လဲ
သတိထားသင့္ပါတယ္။)

You may never have the first chest pain during the course of a heart
attack.Nausea and intense sweating are also common symptoms. 60% of people
who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the
jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more
we know, the better chance we could survive.
(နွလုံးခုန္ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ စဥ္အတြင္းမွာ ေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ
ပထမရင္ဘတ္နာျခင္း ကိုခံစားရမယ္မဟုတ္ပါ။ဖ်ားနာျခင္ းနဲ႕ ေခြ်းထြက္လြန္ျခင္း
ေတြဟာလည္း အမ်ားဆုံးလကၡဏာေတြ ပါပဲ။ ၆၀ ရာနွဳန္းေသာ နွလုံးခုန္ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္
ၾကတဲ ့ သူေတြ ဟာ အိပ္ေပ်ာ္ေနယင္းကေန ျပီး ျပန္လည္ နိုးထလာျခင္း မရွိေတာ့ ပါဘူး။
ေမးရုိးနာက်င္မွဳ ့ က သင့္ ကို နိုးထေအာင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို
့တစ္ေတြ ဂရုျပဳျပီး ေတာ့ သတိထားရမွာပါ။ အဲတာ က ကြ်န္ေတာ္ တို ့ ဆက္လက္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႕အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

A cardiologist says if everyone who reads this message sends it to 10
people, you can be sure that we'll save at least one life. Read this & Send
to a friend. It could save a life. So, please be a true friend and send this
article to all your friends you care about.
(ႏွလုံးေရာဂါအထူးကု တစ္ေယာက္ က ေျပာတာ က ဒီစာ ကိုဖတ္မိသူတစ္ေယာက္ က ေန ျပီးေတာ့
ေနာက္ထပ္ ၁၀ ေယာက္ ကို ဆက္ေပးပို့မယ္ဆိုယင္ သင္ နဲ ့ ကြ်န္ဳပ္တို ့ ဟာ အနဲ ဆုံး
အသက္တစ္ေခ်ာင္း ကို ကယ္ဆယ္နိုင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလး ကို
ဖတ္ပါ။ျပီးေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီ ကို ပို ့ေပးလိုက္ပါ။ ဒီလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ
အသက္တစ္ေခ်ာင္း ကို ကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေကာင္း အျဖစ္
နဲ ့သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဒီေဆာင္းပါးေလး နဲ ့အတူ
ဂရုတစိုက္ရွိဖို ့ ေပးပို ့ျဖစ္ေအာင္ ပို့ေပးလိုက္ပါဗ်ာ။>

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ(ျမင္းမူ)

တိပိဋကဓရ၊ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ သည္၊ ယေန႔ ည ၀၈း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆုံးသီးတင္းသုံးရာ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ၾကြေရာက္လာစဥ္၊ ပညာေတာ္သင္ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ဖူးေမ်ွာ္ၾကည့္ညိဳ ကန္ေတာ့ ၾကျပီး။ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းထုိက္ၾကီး၏၊ ဦးစီးပဓာနနာယက ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ႏွင့္ေတြ ့ဆုံကာ၊ မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕ညတရားပြဲသုိ႔ ဆက္လက္ၾကြသြားေတာ္မူေၾကာင္း သတင္ရရွိပါသည္။ တိပိဋကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရသည္၊ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ေနထုိင္သီးတင္းသုံးကာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔၊ လွည့္လည္ကာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေနျပီး၊ မိမိေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ျမင္းမူျမိဳ႕နယ္၊ ခြက္ခြင္းေက်းရြာတြင္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ တိပိဋကဇီဝိတဒါန တုိက္နယ္ ေဆးရုံတုိ႕ကို ေဆာက္လုပ္ကာ၊ ပရဟိတမ်ားကိုလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ၊ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။

ျမတ္ဗုဓၵ၏အ့ံႀသဖြယ္မိန့္ခြန္းေတာ္ (၁၀)ပါး

မတ္စြားဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ေလာကလူသားေတြအတြက္ဆံုးမ ႀသ၀ါဒမ်ားစြား ေဟာႀကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊မ်ားစြားေသာ္ဆံုးမႀသ၀ါဒ ေတြထဲကေနက်ြန္ပ္မွတ္သားဘူးခဲေသာ္ ကာလာမလူမ်ိဴးေတြကိုမိန့္ေတာ္မူခဲ့တာေလးကို ဗုဟုသုတ ရွာေဖြးေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ေပးေ၀မ်ွလိုက္ပါတယ္။

အုိကာလာမလူမ်ိဳး အမ်ိဳးေကာင္းသားတို့---
သင္တိုသည္ လက္ခဲက်င့္သံုးအပ္ေသာ အမွန္တရားဓမၼတိုကို ဒီ(၁၀)ခ်က္ျဖင့္ဆင္ျခင္စီစစ္ျပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္အားထုတ္ျပီးေတာ့ ေနထိုင္ႀကပါကုန္ေလာ့ဟု မိန့္ေတာ္မူခဲပါတယ္။

၁။ ေရွးစကားျဖစ္ရံုနဲ့လဲ အယူ၀ါဒ တခုကိုလက္မခံလိုက္ပါနဲ့အံုး။
၂။ ဓေလ့ထံုးစံ ျဖစ္ရံုန့ဲလဲ အားလံုးကို အမွန္ျဖစ္တယ္လိုယူဆျပီး လက္ခံက်င့္သံုုးျခင္မျပဴပါနဲ့တဲ့။
၃။ လူသိထင္ရွား နာမည္ေက်ာ္ႀကားရံုးနဲ့ မစံုစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ အဲဒီအယူ၀ါဒကို လက္မခံပါနဲ့တဲ။
၄။ ေရွးေဟာင္းစာေပးက်မ္းဂန္းေတြထဲမွာ ေရးထားတာဘဲဆိုျပီးေတာ့လဲ အလြယ္တကူနဲ လက္မခံလိုက္ပါနဲတဲ့။
၅။ မိမိရ့ဲဥာဏ္နဲေတြးေခၚႀကံဆတဲ့ အယူအဆေတြကိုလည္ဘဲ မွန္လွျပီးလိုမသပ္မွတ္ပါနဲတဲ့။
၆။ အမွီျပဳအပ္တဲနည္းနာ နိသယေတြ အေႀကာင္းျပခ်က္ေတြရွိေနတာဘဲ ဆိုျပီးေတာ့လဲ အလြယ္တကူနဲ့ လက္ခံမူ့မျပဴပါနဲတဲ့။
၇။ မိမိဘာသာ ေတြးေခၚစဥ္စားျပီးဟုတ္လွျပီးလို့သေဘာက်နုစ္ျခိဳက္ရုံေလးနဲ လက္မခံပါနဲ့အံုးတဲ့။
၈။ မိမိရ့ဲ အေတြးေခၚစဥ္စားမူ့ေတြနဲ့တထပ္ဘဲဆိုျပီးေတာ့ လက္မခံလိုက္ပါနဲ့အံုးတဲ့။
၉။ အမ်ားက ေလးစားရုိေသေလးစားအပ္တဲ့ ပုဂၢဴိလ္ႀကီးရဲ့ ေျပာစကားေတြဘဲ ဆိုျပီးေတာ့ မဆင္ျခင္ဘဲ မယံုႀကည္လိုက္ပါနဲအံုးတဲ့။
၁၀။ ငါတို့ရင္နွီူးက်ြမ္း၀င္ခ်သ္ခင္တဲ့ ငါတို့ဆရာသမားေတြကေျပာတာဘဲဆိုျပီးေတာ့လည္းအျပီးသတ္လက္ခံ ယံုႀကည္မူကိုမျပဴလိုက္ပါနဲအံုးလို မိန့္မွားေတာ္မူခဲပါတယ္။


က်ြန္ပ္စဥ္စားမိတာေလး ေျပာျပျခင္ပါတယ္ လူတိုုင္ေပါ့ ေရွာင္၇ွားပယ္ခြားသင့္သည့္ကို စြန့္ပစ္ကာ လက္ငင္းအက်ဴိးေက်းဇူး အမွန္တကယ္ျပဳနိုုင္ေသာ တရားတိုကို လက္ေတြက်င့္သံူးျပီးမွယံုႀကည္လက္ခံသင့္ပါတယ္။


ေမာင္ႀသ (ထီလာ)

ေတြးမိသမွ်ေလးေတြပါ

ေလာကဟူသည္ရုပ္နာမ္ေလာကကုိဆုိလုိပါသည္။ထုိေလာကအေၾကာင္းကုိအေသးစိတ္ေလ႕လာၾကည္႕ေသာ္သုံးပါးရွိေလသည္
ထုိေလာကသုံးပါးမွာ.....
ၾသကာသေလာက၊ သတၱေလာကႏွင့္ သခၤါရေလာကကုိ ေလာကသုံးပါးဟုေခၚသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကသုံးပါးကုိ ပုိင္းပုိင္းျခားျခား ျပတ္ျပတ္သားသား သိေတာ္မူေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ အလုံးစုံကို သိေသာဥာဏ္ (သဗၺညဳတဥာဏ္) ႏွင့္ ဆင္ျခင္၍ သိသည္။ သဘာ၀တရားမ်ားကုိ ေလ့လာလွ်င္ ေလာကသုံးပါးကုိ အေျခခံအားျဖင့္ သိရန္ လိုအပ္သည္။ ေလာကသုံးပါး တြင္ ၾသကာသေလာကမွ စ၍ ေလ့လာလွ်င္ သေဘာေပါက္လြယ္သည္။

(၁) ၾသကာသေလာက

ၾသကာသေလာကဆိုသည္မွာ သတၱ၀ါတို႔၏ တည္ေနရာေလာကျဖစ္သည္။ လူႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔၏ ေနရာ ဤကမၻာသည္ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရေသာ တည္ရာေလာက(ၾသကာသေလာက)ျဖစ္သည္။ လူတို႔ေနရာကမၻာသည္ ဤတစ္ခုတည္းပဲလား၊ အျခားတြင္ရွိေသးလား။ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္တြင္ ကမၻာေလာကႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပထားသည္။ ေန၊လႏွင့္ ကမၻာသည္ တစ္ခုတစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ ဤတစ္ဖဲြ႕ကုိ ေလာကဓာတု (ေလာကဓာတ္) တစ္ေထာင္အဖဲြ႕ဟု ေခၚသည္။ (စူဠသဟႆေလာကဓာတု) ဟုေခၚသည္။ အငယ္စားတစ္ေထာင္အဖဲြ႕တြင္ ေနေပါင္းတစ္ေထာင္၊ လေပါင္းတစ္ေထာင္၊ ကမၻာေပါင္းတစ္ေထာင္ပါ၀င္သည္။ ထုိအငယ္စား တစ္ေထာင္အဖဲြ႕ေပါင္းတစ္ေထာင္ (၁၀၀၀_၁၀၀၀) ကုိ အလတ္စားတစ္ေထာင္အဖဲြ႕ (မဇ ိၩမသဟႆီေလာကဓာတု) ဟုေခၚသည္။ ဤအလတ္စားတစ္ေထာင္အဖဲြ႕တြင္ ေနတစ္သန္း၊ လတစ္သန္း၊ ကမၻာတစ္သန္း ပါ၀င္သည္။ ထုိအလစ္စားတစ္ေထာင္အဖဲြ႕ေပါင္းတစ္ေထာင္ (၁၀၀၀ _ ၁၀၀၀_ ၁၀၀၀) ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕ကုိ အႀကီးစားေလာကဓာတ္ တစ္ေထာင္အဖဲြ႕ (မဟာဟႆီေလာကဓာတု) ဟု ေခၚသည္။ အႀကီးစားတစ္ေထာင္ အဖဲြ႕တြင္ ေန သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္၊ လသန္းေပါင္း တစ္ေထာင္၊ ကမၻာသန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ပါ၀င္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ပါ၀င္ေသာ သတၲတို႔၏ေနရာ ၾသကာသေလာက၏ အေနအထားျဖစ္သည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားျပားလြန္း၍ မေရတြက္ႏိုင္သျဖင့္ အနႏၲဟုေခၚသည္။

(၂) သတၱေလာက

စူဠနိကာသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဤကမၻာေပၚတြင္ ကြၽန္းႀကီးမ်ားသမုဒၵရာႀကီးမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အျခားေနစၾက၀ဠာမ်ားရွိ ကမၻာမ်ားေပၚတြင္လည္း သမုဒၵရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းႀကီးမ်ားရွိသည္။ လူမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အနႏၲစၾက၀ဠာတြင္ ကမၻာေပါင္းလည္း အနႏၲရွိသည္။ ထုိမေရတြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာမ်ားတြင္လည္း လူႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ား အနႏၲရွိသည္။
(၃) သခၤါရေလာက

သခၤါရေလာကဆုိသည္မွာ ၾသကာသေလာကႀကီးႏွင့္ သတၱေလာကႀကီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ လႈပ္ရွား ေျပးလႊားေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာသည္ ေနကိုပတ္၍ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ (၆၆၆၈၆)မိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးလႊားလွည့္ပတ္ေနသည္။ ဤကမၻာအပါအ၀င္ ေနႏွင့္ ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ ဤဂယ္လက္စီအတြင္းတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ေပါင္း (၅၄၀၀၀၀) ႏႈန္းႏွင့္ ေျပးလႊားလွည့္ပတ္ေနရသည္။ ဤေနအပါအ၀င္ ေနတဲြႀကီး(ဂယ္လက္စီ) သည္ အျခားဂယ္လက္စီမ်ားနည္းတူ အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းႏွင့္ ေျပးလႊားေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၾသကာသေလကႀကီး တစ္ခုလုံးသည္ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ဌာနတြင္ တည္ရွိေနသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေခ်။ စကၠန္႔တိုင္း၊ စကၠန္႔တိုင္း အာကာသထဲတြင္ လႈပ္ရွား ေျပးလႊားေနၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေျပးလႊားေန႐ုံႏွင့္ မကေသး ေနလုံးတိုင္း၊ ေနလုံးတိုင္းကလည္း စကၠန္႔တိုင္း၊ စကၠန္႔တိုင္းတြင္ ေလာင္ကြၽမ္းပ်က္စီးေနသည္။ မရပ္မနားျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္။ ထုိၾသကာသေလာကတြင္ ရွိေနေသာ သတၱ၀ါအသီးသီးသည္ မရပ္မနားျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ ၾသကာသေလာကႏွင့္ သတၱေလာကတို႔ မရပ္မနားျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနျခင္းကို သခၤါရေလာကဟုေခၚသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ . .. သတၱေလာက၊ ၾသကာသေလာက၊ သခၤါရေလာက ေလာကသုံးပါးအေၾကာင္းကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေလာက၀ိဓူဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခံယူေတာ္မူရသည္။(ဆက္ေရးပါမည္ဘုရား)

Wednesday, December 2, 2009

ကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္။


အခုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မွ အစျပဳကာ လူတိုင္းလူတုိင္း၏ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရရင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာၾကီးပ်က္မည္ဟူေသာ စကားကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားေနရေလသည္၊ ဤစကားသည္ အဘယ္မ်ွမွန္ကန္မွူ ရွိသည္မရွိသည္ကုိ သိခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေလ့လာမိေသာအခါ တကယ္ပင္ကမၻာၾကီးပ်က္စီးခ်ိန္နီးေနျပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္တို ့ေျပာဆို ေနသလို ၂၀၁၂- ခု မွာေတာ့လုံးဝ ဤကမၻာၾကီးမပ်က္စီးနုိင္ေသးေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူသည္ဟု မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာကား=
ဤဘဒၵကမၻာေပၚတြင္ အရိမိေတၲယ်ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသး၊ ဘုရားေလးဆူသာပြင့္ေသးသည္၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူရန္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေနာက္တနည္းမွာ ဤကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားျခင္းလည္းမရွိေသးျခင္း၊ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို အလြန္နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားခဲ့ေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ဤကမၻာပ်က္မည့္အေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ကတည္းက NASA က သိထားႏွင့္ျပီး ထုိင္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းမွာလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမ်ားေၾကာင့္ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္ေလ သည္။ ပ်က္စီးခ်ိန္နီးျပီး ဟုူေသာ စကား ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္သနည္းဟုူေသာ္ကား၊ ယခုကဲ့သို႕ေကာလာဟလ ျဖစ္ထြန္းေနရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္မွၾကည့္လွ်င္ ကမၻာပ်က္ မည့္နိမိတ္ လကၡဏာဟုဆုိအပ္ေသာ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကမၻာၾကီးဧကန္မု ခ်ပ်က္ေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္ကစ၍ ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္တတ္ေၾကာင္းကို
ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ေလ့လာမွတ္သားဖူး၏။ အခုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတို႔၌ ျပသလွ်က္ရွိေသာ ဒါရိုက္တာရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေသာ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတုိ႔မွာ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းလြန္ေသာအခါ ဤကမၻာၾကီးပ်က္စီးေတာ့မည့္ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ တနည္းဆုိရေသာ္ ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္မည့္ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားသာျဖစ္ေသးေၾကာင္းဟုူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္၏။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလာကတြင္ မျဖစ္နုိင္တာ မရွိ မျဖစ္ေသးသည္သာရွိ၏ ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကေလ၏၊ ထုိစကားကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ဤသို႕ ့ျပန္၍ ေျပာဆုိလုိေပသည္၊ ျဖစ္ျပီးေသာအရာမွန္သမ်ွတို႕သည္လည္း မပ်က္စီးနိုင္တာမရွိ မပ်က္ေသးသည္သာ ရွိ၏ ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏။ ဤသည္မွာလည္း အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခဲ့ ေသာ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဟူေသာ စကားကိုေထာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာလ်ွင္ျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကမၻာပ်က္ မည့္အေရးကိုေတြး၍ ေၾကာက္ေနလွ်င္ တက္တီးတိုးငွက္ငယ္သည္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးမည္ကို စိုး၍ အလြန္ေသးငယ္ေသာ မိမိ၏ ေျခေထာက္ငယ္ေလးကို မုိးေပၚသုိ႔ေထာင္၍ အိပ္သကဲ့သို႔ ရွိလိမ့္မည္တကား။ အကယ္၍ ဤကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ ေနရအုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ =ဤကမၻာၾကီးတကယ္ မပ်က္ေသးပါ။

က်န္းမာေရး

ကင္ဆာေရာဂါအတြက္

ယေန႕ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဓါတ္စာေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ဳိး ေခတ္စားေနပါသည္။ လူအမ်ား
စိတ္၀င္စားလာေအာင္ စတင္ေဖာ္ထုတ္ ေဆာ္ၾသ ခဲ့သူကေတာ့ ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
အရွင္ တိုမီဇာ၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာတဲ့ ဓါတ္စာေဖ်ာ္ရည္ကေတာ့ ``အာလူးစိမ္း`` ေဖ်ာ္ရည္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အာလူးစိမ္းေဖ်ာ္ရည္ေၾကာင့္ ေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားရတဲ့ လူနာေတြ ၊ လူနာရွင္ေတြ ဆီက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ပလူပ်ံသလိုေရာက္လာတဲ့စာေတြ အရွင္တိုမီဇာ၀ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္ ။

ဆရာေတာ္က "ဒီႏွစ္ထဲမွာ ကင္ဆာအမ်ားအျပားဟာ အာလူးစိမ္း ဓါတ္စာကို
မွီ၀ဲခဲ့ၾကၿပီး ပမာဏ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သိသိသာသာ သက္သာသြားၿပီး ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း၀က ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္"။

အသံုးျပဳပံုကေတာ့ အာလူးအစိမ္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကို ေရစင္ေအာင္ေဆးၿပီး ထုေထာင္းပါမယ္ ။
ၿပီးမွ ပိတ္စိမ္းပါးနဲ႕ထုပ္ၿပီး အရည္ရေအာင္ညွစ္ယူပါမယ္ ။ အဲဒီအရည္ ဖန္ခြက္ တစ္ခြက္မွ ႏွစ္ခြက္ ေန႕စဥ္မွီ၀ဲသြားမယ္ဆိုရင္ အသည္းေရာဂါ ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ ၊ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ခါးနာ ၊ ပုခံုးနာ ၊ က်ီးေပါင္းနာေရာဂါေတြ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ေထာက္ခံစာမ်ားရရွိထားတယ္လို႕ဆိုပါတယ္ ။

သာဓကတစ္ခုအေနနဲ႕ကေတာ့ ......
မစၥတာတီ ဆိုသူသည္ နားရြက္ေအာက္နားမွာ အဖုတစ္ဖု ေပၚလာတာနဲ႕ ေဆးရံုကိုသြားၿပီး ကင္ဆာက်ိတ္ ျဖစ္ေနၿပီး ခဲြစိတ္ကုသၿပီး ဓါတ္ကင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လဲ ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြက အဆုတ္ထိေအာင္ ပ်ံႏွံသြားပါတယ္ ။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြ ပ်ံႏွံ႕ကုန္လို႔ ကုသလို႔
မရႏိုင္ေတာ့ ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္ ။

အဲဒီေနာက္ သူဟာ အာလူးစိမ္းဓါတ္စာ အေၾကာင္းၾကား သိရတဲ့အတြက္ အရံႈးမရွိဘူးဆိုၿပီး ေသာက္ၾကည့္တယ္ ။
အညႊန္းအတုိင္း ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ဇဲြေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေသာက္ခဲ့ပါတယ္ ။ အခုဆိုရင္ ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြ ေလွ်ာ့က်သြားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႕ ခြန္အား ျပန္ေကာင္းလာပါတယ္ ။ မူလ အလုပ္အကိုင္လည္းျပန္ၿပီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါၿပီ ။

သုေတသီ တိုမီဇသ-က သူ႕ရဲ႕ ``ကင္ဆာေရာဂါ ေၾကာက္စရာမလို၊ က်န္းမာေစေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း ``(The way to healthy life ; Cancer not to be feared) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ကင္ဆာေရာဂါ ခဲြစိတ္ကုသခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ လူနာရဲ႕အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြ ပ်ံႏွံ႕ ကုန္ရပါတယ္။

သူဟာ ကင္ဆာေဆး အဆက္မျပတ္မွီ၀ဲရၿပီး ဓါတ္ကင္ ၿပီးသြားၿပီဆိုတဲ့သတင္း မၾကားရသေလာက္ပါပဲ ။ ဒါ့အျပင္ ျပင္းထန္တဲ့ ကုထံုးေတြရဲ႕ေဘးထြက္ဆုိးက်ဴိးေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကို လူနာက ခံစားရပါေသးတယ္ ။
အက်ဴိးဆက္အေနနဲ႔ လူနာဟာ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း ၊ အားအင္ခ်ည္႕နဲ႕လာျခင္းတို႕ျဖစ္လာရပါတယ္ ။ အာလူးစိမ္း ဓါတ္စာကို ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဴိးေတြ မခံစားရပဲ လူနာဟာ တစ္ေန႕တစ္ျခား
အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးလာတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ အာလူးပင္ဟာ ပင္ကိုယ္က အာဟာရျပည့္၀ေနတဲ့
အစာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ဴိးမယုတ္ပါဘူး ။ သူ႕ကို မွန္မွန္မွီ၀ဲျခင္းအားျဖင့္ ကင္ဆာ ကလပ္စည္းေတြကို ဟန္႕ထားေစပါတယ္ ။``လို႕ေဖာ္ျပထာားပါတယ္ ။

အာလူးစိမ္း ဓါတ္စာဟာ ကိုယ္တိုင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေဖာ္စပ္ႏိုင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္ ။
ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ သူ႕ရဲ႕ အာနိသင္ကို ေတြ႕ထိခံစားႏိုင္ပါတယ္ ။ `` ဓါတ္စာ တစ္ပါတ္ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ ေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ နာက်င္ ကိုက္ခဲမႈေ၀ဒနာေတြ တစ္စတစ္စ ေလွ်ာ့ပါးသြားပါတယ္ ။
ခံတြင္းျပန္ၿပီးေကာင္းလာမယ္ ။ အသားအေရျပန္ၿပီးေကာင္းလာမယ္ ။

အာလူးစိမ္း ဓါတ္စာကို အထူးသျဖင့္ ေထာက္ခံတဲ့ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ေဒါက္တာ ကိုင္ႏိုရွိတ ျဖစ္ပါတယ္ ။
သူ႕အဆုိေတြက `` အာလူးကို ဥေရာပတိုက္သားေတြက တစ္ခ်ိန္တုန္းက
မဟာပထ၀ီေျမၾကီးရဲ႕ ပန္းသီး (Apple of the great earth) လို႕ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

အာလူးမွာ အာဟာရဓါတ္ေတြ စံုစံုလင္လင္ပါရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗိုက္တာမင္စီဓါတ္နဲ႕ ထံုးဓါတ္တို႔ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ ပါတယ္ ။ ေရွးေဟာင္း ဂ်ာမန္ေဆးက်မ္းေတြမွာ အာလူးစိမ္းဓါတ္စာရည္ကို အစာအိမ္ အနာေပါက္ျခင္း ၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းေတြ အတြက္ေပးရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

ကင္ဆာကလပ္စည္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အာကိတ တကၠသိုလ္
ေဆးသုေတသန ဌာနက ပါေမာကၡ ကာဂါမိ-က ေျပာၾကားရာမွာ `` ကင္ဆာကလပ္စည္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ေစတဲ့ ဓါတ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

အဲဒီေဆးနဲ႕ ၾကြက္ကေလးေတြ အေပၚမွာ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ အလားအလာေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္ ။ သူဟာ သူ႕ရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ကို စာတမ္းျပဳစုၿပီး မႏွစ္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကင္ဆာညီလာခံ (International Cancer Society Conference ) မွာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႕ အာလူးစိမ္းဓါတ္စာ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္းဟာ အလြန္ပဲလြယ္ကူပါတယ္ ။
အရြယ္တူ အာလူး (၃)လံုးကိုယူၿပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ ၊ အခြံမႏႊာရပါ ။
အစို႕ေပါက္ေလးမ်ားရွိရင္ ဖယ္ရွားေပးပါ ။ ၿပီးလွ်င္ အာလူးကို သခြားျခစ္ျဖင့္ အစေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျခစ္ေပးပါ ။ ၿပီးက အဲဒီအစေလးမ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာ ပိတ္စိမ္းပါးစျဖင့္ ထုပ္ၿပီး (အုန္းႏို႕ညွစ္သကဲ့သို႕) အရည္ညွစ္ယူပါ ၊ အဲဒီအရည္ကိုခြက္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး အရသာေကာင္းေအာင္ ပ်ားရည္နဲနဲေရာစပ္ၿပီး ေသာက္ပါ ။ အဲဒီအာလူးအရည္ကို နံနက္တိုင္း တစ္ခြက္ႏႈန္းျဖင့္ေသာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

ျဖန္႔ေ၀သူ၏ အမွာစကား

ယေန႕ကာလေခတ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ား၍ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားေသာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။
ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ေသာ တိုင္းရင္းေဆး ၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေဆး အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာအလိုရ ခႏၶာရွိ၍ ေ၀ဒနာရွိျဖင္းျဖစ္ပါသည္ ။ မိမိျပဳေသာ ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္ အစုစုတို႕သည္ သံသရာ ျပန္၍ တစ္ဖန္ လည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ၊ အားမငယ္ဘဲ မိမိတို႕၏ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို စိတ္ဓါတ္ၾကံ႕ခိုင္စြာ ၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

မိမိ၏ ကုသိုလ္ကံတရားအက်ဳိးေပးေသာ္ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ၊
ဆရာသမားမ်ား (အနာႏွင့္ေဆးတည့္ေသာ္) ေတြ႔ ကာ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ကာ
(လံုး၀)အရွင္း ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္ ။

သို႕ျဖစ္ရာ အထက္တြက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အာလူးစိမ္းေဖ်ာ္ရည္သည္
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္ အျပင္ ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းသည္ အလြန္ရိုးရွင္းပါသည္။ လူသားတို႕ စားသံုးေသာ သဘာ၀ ဓါတ္စာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဴိးမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား
လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အက်ဴိးငွာ ဤ ေဆးနည္းအား တဆင့္ျပန္လည္ေ၀ငွေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

e-mail မွ

Tuesday, September 29, 2009

အသက္ရွည္ေဆး

သ, မ, ေထာ, ပ်ား, ေတာကက်ား, သက္ကား ရာေက်ာ္ရွည္လတံ႔။

သ-သၾကား။
မ-မက်ီးႏွစ္။
ေထာ-ေထာပတ္။
ပ်ား-ပ်ားရည္။
ေတာကက်ား-ဆင္တုန္းမႏြယ္ အမႈန္႔။

ဆတူ ေရာသမေမြျပီး မနက္တႀကိမ္ ညတႀကိမ္ လဘက္စားဇြန္းစာ စားက ဓာတ္ေလးပါးညီညြတ္၍ အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္မည္။

( ေညာင္သံုးပင္ ဆရာေတာ္-မိုးကုတ္ )

Saturday, September 12, 2009

အပူစာ အေအးစာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး အျမင္

လူတိုင္း ေန႔စဥ္ စားသံုးေနရေသာ အစာအာဟာရမ်ားအနက္ အပူစာဆိုတာ ဘာကိုေခၚသလဲ၊ အေအးစာဆိုတာ ဘာကိုေခၚသလဲ၊ အပူစာ စားလွ်င္ အက်ိဳးအျပစ္ ဘယ္လိုရွိမလဲ။ အေအးစာ စားလွ်င္ အက်ိဳးအျပစ္ ဘယ္လိုရွိမလဲ။ ဘယ္ရာသီမွာ အပူစာ စားသင့္သည္။ ဘယ္ရာသီမွာ အေအးစာ စားသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ လူအမ်ားပင္ သိထား နားလည္လိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ျပပါသည္။

အပူစာ အာဟာရမ်ား ( အသား ႏွင့္ ဥမ်ား )
၁။ ၾကက္သာ-ၾကက္ဥ
၂။ ဆိတ္သား
၃။ ႏြားသား
၄။ ေခ်သား
၅။ ယုန္သား
၆။ သမင္သား
၇။ ေၾကာင္သား
၈။ သိုးသား
၉။ စာကေလးသား-စာကေလးဥ
၁၀။ ဖြတ္သား
၁၁။ ပုတတ္သား
၁၂။ ခ်ိဳးသား-ခ်ိဳးဥ
၁၃။ ခါသား
၁၄။ ခိုသား-ခိုဥ
၁၅။ ငံုးသား-ငံုးဥ

အပူစာ အသီအရြက္မ်ား
၁။ တမာရြက္
၂။ သေဘၤာရြက္-ပြင့္၊
၃။ သေဘၤာသီးအစိမ္း
၄။ေၾကာင္လွ်ာသီး-အရြက္
၅။ ပင္စိမ္းရြက္
၆။ ဇီရာရြက္
၇။ နံနံပင္ရြက္
၈။ စပါးလင္
၉။ မဆလာ
၁၀။ ခ်င္း
၁၁။ ငရုတ္သီးမ်ိဳးစံု
၁၂။ ငရုတ္ေကာင္း
၁၃။ မိႆလင္
၁၄။ နႏြင္းစိမ္း
၁၅။ မိုးနွံရြက္
၁၆။ ရဲယိုရြက္-သီး
၁၇။ အုန္းႏွဲရြက္
၁၈။ ႀကိတ္မွန္ရြက္
၁၉။ ပိုးစာရြက္
၂၀။ ထေႏွာင္းရြက္
၂၁။ ၾကာဟင္းရြက္-ဆူး
၂၂။ ၾကက္ဆူရိုးနီရြက္
၂၃။ ဂံုမင္း
၂၄။ သရက္ကင္းဥ
၂၅။ ပတဲေကာ
၂၆။ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္
၂၇။ မလြသီး
၂၈။ ၾကက္သြန္ျဖဴ
၂၉။ မာလာဖူး
၃၀။ ဒန္႔သလြန္သီး-ရြက္
၃၁။ ဥသွ်စ္သီး-ရြက္
၃၂။ ဥသွ်စ္ကင္း
၃၃။ ပိတ္ခ်င္းသီး-ရြက္
၃၄။ ျမန္မာကုကၠိဳရြက္
၃၅။ ေရွာက္ရြက္
၃၆။ ပူစီနန္
၃၇။ မွ်စ္
၃၈။ ယင္းျပားရြက္
၃၉။ မွ်စ္ခ်ဥ္
၄၀။ ေတာက္တာဥ
၄၁။ ဆိတ္ဖူး
၄၂။ သက္ရင္းႀကီးရြက္
၄၃။ ေၾကာင္ပန္းရြက္
၄၄။ ေဖ်ာက္ဆိပ္ရြက္
၄၅။ မယားႀကီးရြက္
၄၆။ ဂံုခါးရြက္
၄၇။ ေခြးေတာက္ရြက္
၄၈။ ေတာက္တာဖူး
၄၉။ ခံတက္ခ်ဥ္
၅၀။ ဟင္းဂလာခ်ဥ္
၅၁။ ေစာင္ခ်မ္း
၅၂။ ပဲႀကီး
၅၃။ ကုလားပဲ
၅၄။ ပဲစဥ္းငံု
၅၅။ ပဲေနာက္
၅၆။ အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး
၅၇။ ခ်င္းသုပ္
၅၈။ ဒူးရင္းသီး-ယို

အသားႏွင့္အသီးအရြက္တို႔ကို ေဖာ္ျပျပီးေနာက္ ငါး ပုဇြန္တို႔ကို အပူစာ၊ အေအးစာမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားျပသရန္ လိုပါသည္။ ငါး ပုဇြန္သည္ ေရထဲ၌သာေန၍ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေအးအစာအာဟာရသာ ျဖစ္ပါသည္။ အပူအစာအာဟာရအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ယူ၍ မရပါ။ သို႔ရာတြင္ အေၾကးရွိေသာ ငါးႏွင့္ အေၾကးမရွိေသာ ငါး ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ အေၾကးရွိေသာ ငါးသည္ အေၾကးမရွိေသာ ငါးေလာက္ မေအးပါ။

ဥပမာ-အက်ႌ၀တ္ထားသူႏွင့္ အက်ႌခၽြတ္ထားသူ ႏွစ္ဦးတြင္ အက်ႌခၽြတ္ထားသူသည္ အက်ႌ၀တ္ထားသူထက္ ပို၍ေအးသကဲ့သို႔ အေၾကးရွိေသာ ငါးသည္ အေၾကးမရွိေသာငါးထက္ အေအးသက္သာပါသည္။ အေၾကးရွိေသာ ငါး ပုဇြန္တို႔ကို အပူစာ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ္လည္း အပူအစာအာဟာရအျဖစ္ ငရုတ္သီး၊ မဆလာ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ ရဲယိုရြက္၊ ဒန္႔သလြန္ရြက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ေရာေႏွာ၍ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ႏိုင္ပါက အပူစာအာဟာရကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အေအးအစာအာဟာရမ်ား ( အသား ႏွင့္ ဥမ်ား )
၁။ ၀က္သား
၂။ ကၽြဲသား
၃။ ဘဲငန္းသား
၄။ ေရၾကက္
၅။ လိပ္သား
၆။ ဖားသား
၇။ ဗ်ိဳင္း
၈။ စစၥလီ
၉။ မန္ဒါလီ
၁၀။ ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳး
၁၁။ ငါးရွဥ့္
၁၂။ ပုဇြန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
၁၃။ ၀မ္းဘဲဥ
၁၄။ လိပ္ဥ
၁၅။ ငါးဥမ်ား
၁၆။ ကိုင္းဥ
၁၇။ အင္ဥ
၁၈။ ေျမဥ
၁၉။ ပိန္းဥ
၂၀။ ကန္စြန္းဥ
၂၁။ မႈိဥ
၂၂။ ပဲျမစ္
၂၃။ အာတာလြတ္ဥ
၂၄။ အာလူး
၂၅။ ထန္းျမစ္
၂၆။ ေမ်ာက္ဥ
၂၇။ ေျပာင္းဖူး
၂၈။ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
၂၉။ ေထာပတ္
၃၀။ ေျမပဲ

အေအးစာ အသီးအရြက္မ်ား
၁။ ဘူသီး-ရြက္
၂။ ဖရဲသီး
၃။ ေက်ာက္ဖရံုသီး
၄။ ေရႊဖရံုသီး
၅။ သခြားသီး
၆။ ရံုးပတီသီး
၇။ ပံုလံုသီ-ရြက္
၈။ အုန္းသီး
၉။ ငွက္ေပ်ာ္သီး အမ်ိဳးမ်ိဳး
၁၀။ သရက္သီးမွည့္
၁၁။ မရန္းသီးမွည့္
၁၂။ မင္းကြတ္သီး
၁၃။ ပိႏၷဲသီး-ႏု
၁၄။ ပန္းသီး
၁၅။ ကတြတ္သီး
၁၆။ သေဘၤာသီးမွည့္
၁၇။ သေျပသီး
၁၈။ သစ္ေတာ္သီး
၁၉။ နာနတ္သီးမွည့္
၂၀။ သီဟိုဠ္သီး
၂၁။ လိေမၼာ္သီး
၂၂။ ေရွာက္သီး
၂၃။ သံပရာသီး
၂၄။ ကၽြဲေကာသီး
၂၅။ ေရွာက္ခ်ိဳသီး
၂၆။ မာလကာသီး
၂၇။ ၾသဇာသီး
၂၈။ သလဲသီး
၂၉။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး
၃၀။ ခရမ္းကေဆာ့သီး
၃၁။ ေစာင္းလ်ားသီး
၃၂။ ဆီးသီး
၃၃။ ဖန္ခါးသီး
၃၄။ ေဂြးသီးမွည့္
၃၅။ ႏွင္းသီး
၃၆။ သဖန္းသီး
၃၇။ ခ၀ဲသီး
၃၈။ ျမိဳ႔ပ်က္ခရမ္းသီး
၃၉။ ဆီးျဖဴသီး
၄၀။ သခြားသီးေမႊး
၄၁။ ေထာပတ္သီး
၄၂။ စေတာ္ဘယ္ရီသီး
၄၃။ ၾကက္ေမာက္သီး
၄၄။ စပ်စ္သီး
၄၅။ မက္မန္းသီး
၄၆။ သစ္ၾကားသီး
၄၇။ မန္က်ည္းသီးမွည့္
၄၈။ ကနစိုးသီး
၄၉။ သီးသီး
၅၀။ သစ္ဆိမ့္သီး
၅၁။ ၾကက္ဟင္းခါးသီး-ရြက္
၅၂။ ကင္းပံုသီး-ရြက္
၅၃။ သပြတ္ခါးသီး
၅၄။ ၾကက္သြန္နီ

အေအးစာ အရြက္ႏွင့္ အရည္မ်ား
၁။ ကန္စြန္းရြက္
၂။ မန္က်ည္းရြက္
၃။ သနပ္ရြက္
၄။ သဖန္းရြက္
၅။ ညံရြက္
၆။ လယ္ပတူရြက္
၇။ ပီေလာရြက္
၈။ ျပည္ပန္းညိဳရြက္
၉။ ၾကက္ဟင္းခါးရြက္
၁၀။ ကင္းပံုရြက္
၁၁။ ပံုလုံရြက္
၁၂။ လယ္ဟင္းခါး
၁၃။ ကုလားမ်က္စိ
၁၄။ ကန္႔ကလာ
၁၅။ ဂန္႔ခါး
၁၆။ မုန္ညင္းရြက္
၁၇။ ဆူးေလရြက္
၁၈။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္
၁၉။ ကင္ပြန္းရြက္
၂၀။ ဘူးရြက္
၂၁။ ေရႊဖရံုရြက္
၂၂။ ေက်ာက္ဖရံုရြက္
၂၃။ ဆလတ္ရြက္
၂၄။ ေဂၚဖီထုပ္
၂၅။ မႈိနတိုခ်ဥ္
၂၆။ ဟင္းႏုနယ္ရြက္
၂၇။ ကညြတ္ရြက္
၂၈။ ဇရစ္ရြက္
၂၉။ စားေတာ္ပဲရြက္
၃၀။ ပဲကတၱီပါ
၃၁။ ပဲလြန္းရြက္
၃၂။ ေျမပဲရြက္
၃၃။ ျမင္းခြါရြက္
၃၄။ လက္ဖက္
၃၅။ ၾကံ
၃၆။ ၾကံရည္
၃၇။ ေရခဲေရ
၃၈။ ပ်ားရည္

အက်ိဳးအျပစ္
အပူစာအာဟာရမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ရအပ္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားမွာ ၀မ္းမီးကို ေကာင္းေစသည္။ အစာကို ေၾကေစသည္။ ႏႈတ္ကို ျမိန္ေစသည္။ ေခၽြးကို ထြက္ေစသည္။ ပိုးနာ ယားနာ တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ အဆီကို ေျပေစသည္။ ေသြးေၾကာ ေလေၾကာတို႔ကို ပြင့္ေစသည္။ သလိပ္ကို ႏိုင္ေစသည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းအပူအစာအာဟာရမ်ားကို အလြန္အကၽြံ စားေသာက္ပါက ေရငတ္ေရာဂါ၊ အေရျပား၌ အနာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါက္ေသာ ေရာဂါ၊ ဆံပင္ကၽြတ္ေရာဂါ၊ ဆံပင္ျဖဴေရာဂါ၊ အေရတြန္႔ေရာဂါ၊ သုက္ခန္းေရာဂါ၊ အဖ်ားေရာဂါ၊ မူးေ၀ေသာေရာဂါ၊ ပိန္က်ဳံေသာေရာဂါ၊ အသားအေရ ေျခာက္ခန္းေသာေရာဂါ၊ လွ်ာ ႏႈတ္ခမ္းကြဲေရာဂါ၊ ဆီးပူေညာင္းက်ေသာ ေရာဂါ၊ မ်က္စိေ၀ မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ နားေလထြက္ေရာဂါ၊ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းကြဲ လည္ေခ်ာင္းနာေရာဂါ၊ ႏွလံုးခုန္ ရင္တုန္ေရာဂါ၊ ေမာဟိုက္ေသာေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါ၊ အသား၀ါေရာဂါ၊ အစာအိမ္ အပူေလာင္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ မီးယပ္ေသြးလြန္ေရာဂါ၊ စျမင္းထိုးေရာဂါ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ေသြး၀မ္းေရာဂါ စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အေအးအစာအာဟာရမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ရအပ္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ားမွာ ခြန္အားကို တိုးပြားေစသည္။ ရသာရည္၊ ေသြး၊ အသား၊ အဆီ၊ အရိုး၊ ခ်ဥ္ဆီ၊ သုက္ စသည့္ ဓာတ္ခုနစ္ပါးတို႔ကို တိုးပြားႀကီးထြားေစသည္။ ႏို႔ရည္ကို တိုးပြားေစသည္။ ေရငတ္ေရာဂါ၊ မူးေ၀ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ အပူနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ေခၽြးလြန္ေသာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ဆီး ၀မ္း ေလတို႔ကို မွန္ေစသည္။

သို႔ေသာ္ ၄င္းအေအးစာ အာဟာရမ်ားကို အလြန္အကၽြံ စားေသာက္ပါက သလိပ္ပြားေသာေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊ ေသြးေၾကာ၊ ေလေၾကာတို႔၌ အဆီပိတ္ေသာေရာဂါ၊ အဆီတိုးပြားေသာေရာဂါ၊ အဆုတ္နာေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ အစာမေၾက ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ေရာဂါ၊ ၀မ္းေဖာ၊ ၀မ္းေရာင္၊ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါ၊ ထံုက်ဥ္ေသာ ေရာဂါ၊ ကိုယ္လက္ေလးလံေသာေရာဂါ၊ သြက္ခ်ာပါဒေခၚကိုယ္တျခမ္းေသေရာဂါ၊ မီးယပ္ေသြးခ်ဳပ္ေရာဂါ၊ ေသြးက်န္ေရာဂါ၊ အခိုးပိတ္ေခၽြးငုပ္ေရာဂါ၊ ေခါင္းအံုဇက္ေလးေရာဂါ၊ ငိုက္မ်ဥ္းေသာေရာဂါ စသည္တို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အရသာ ၆-ပါး
အပူစာ၊ အေအးစာတို႔၏ အမည္သရုပ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္တို႔ကို ေဖာ္ျပျပီးေနာက္ ထိုအပူစာ၊ အေအးစာတို႔၌ ပါ၀င္ေသာ အရသာ ၆-ပါးကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
၁။ အခ်ိဳ
၂။ အခ်ဥ္
၃။ အငန္
၄။ အစပ္
၅။ အဖန္
၆။ အခါး အားျဖင့္ ၆-ပါးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရာသီအလိုက္စားရမည့္ အစာအာဟာရမ်ားမ်ာ-
၁။ ေႏြရာသီ၌ အခ်ိဳအရသာ ဦးေဆာင္ေသာ ထန္းလ်က္၊ ထန္းရည္ခ်ိဳ၊ ႏြားႏို႔၊ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္၊ ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ အေၾကးရွိေသာ ငါး၊ ပုဇြန္၊ ၾကက္ဥ၊ ငံုးဥ စသည့္ အခ်ိဳအရသာရွိေသာ အစာအာဟာရမ်ားကို ဦးစားေပး၍ စားေသာက္သင့္ပါသည္။

၂။ မိုးရာသီ၌ အခါးအရသာ ဦးေဆာင္ေသာ ေခြးေတာက္ရြက္၊ ရဲယိုရြက္၊ တမာရြက္၊ ငါးရံ႔ပတူရြက္၊ ကန္႔ကလာ၊ ေၾကာင္လွ်ာသီး-ရြက္၊ ၾကက္ဟင္းခါးသီး-ရြက္၊ စသည့္ အခါးအရသာရွိေသာ အစာအာဟာရမ်ားကို ဦးစားေပး စားေသာက္သင့္ပါသည္။

၃။ ေဆာင္းရာသီ၌ အခ်ဥ္အရသာ ဦးေဆာင္ေသာ ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီး၊ မတ္က်ည္းသီး၊ ဆီးသီး၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္၊ ဆီးျဖဴသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ မရန္းသီး၊ ဖန္ခါးသီး၊ နာနတ္သီး၊ ၾကက္ေမာက္သီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ေစာင္းလ်ားသီး၊ သလဲသီး၊ မက္လင္ခ်ဥ္သီး စသည့္အခ်ဥ္အရသာရွိေသာ အစာအာဟာရမ်ားကို ဦးစားေပး၍ စားေသာက္သင့္ပါသည္။

( ဦးျမတ္ထြန္း-တိုင္းရိုင္းေဆး )

Tuesday, September 8, 2009

ေသြးတိုးေရာဂါ အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ကုသနည္းမ်ား ( ၂ )

( ကုသျခင္း )

ေသြးတိုး (၁၅၀/၉၀) အထိ အျမဲရွိသူတိုင္းကို ကုသေပးရန္ လိုသည္။ ေရာဂါကို ေဆးကုသမႈ မခံယူျခင္းေၾကာင့္ ရတတ္ေသာအႏၲရာယ္ကို ေ၀ဒနာရွင္အား ရွင္းျပဖို႔ သင့္သည္။

အဓိကလိုက္နာရမည့္ အခ်မ္းမ်ားမွာ-
စီးကရက္ေသာက္သည့္ ဓေလ့ရွိပါက စီးကရက္ ျဖတ္လိုက္ပါ။
အေလးခ်ိန္ တိုးေနသူ ျဖစ္ပါက အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
ဆားကို အလြန္စားသံုးသည့္ ဓေလ့ရွိပါက ဆားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့စားပါ။
အသက္အရြယ္လိုက္ျပီး ေအာက္ပါမူအရ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္မ်ား ညႊန္ေလ့ရွိပါသည္။

ေသြးတိုးေရဂါရွိေနျပီဟု သတ္မွတ္ခံရသူအားလံုးကို ေဆးကုေပးစရာ မလိုေသးပါ။ တလတြင္ တႀကိမ္ဆိုသလိုသာ စစ္ေပးရန္ လိုသည္။ အသက္ ၅၀-ေအာက္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသြးတိုးက ဒုကၡေပးမည့္လကၡဏာတခုခု ရွိသူမ်ားကိုသာ ေဆးကုသေပးရပါမည္။

ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၈၀/၁၁၀၊ ၂၀၀/၁၃၀ အၾကားရွိေသာ လူနာမ်ားအား ေဆး၀ါးျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသေပးရပါမည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၂၀၀/၁၃၀ အထက္ရွိေနေသာ လူနာကို ခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုတင္ေပးရပါမည္။ အသက္အႏၲရာယ္နီးေသာသူဟု သတ္မွတ္ရပါသည္။

( ေဆး၀ါးမ်ား )
ေသြးတိုးေရာဂါသည္ကို ေဆးကုမည္ဆိုလွ်င္ ဆီးရႊင္ေသာေဆးမ်ား၊ ဥပမာ Diruton Esidrex စသည္ (Lasix မေပးရပါ။ ျပင္းလြန္းသည္။)
Beta Blocker အုပ္စု၀င္ေဆး၊ ဥပမာ-Inderal (propranolol) ေဆးတခုခုကို စျပီး ေပးရပါမည္။
ဒီေဆးေတြနဲ႔ မထိမိပါမွ အျခားေဆးမ်ားသို႔ တက္လွမ္းရပါမည္။

ဆီးရႊင္ေဆးမ်ား၏ စြမ္းပကား-
ေစ်းခ်ိဳ၏။ အသံုးကာလၾကာခဲ့ျပီး ျဖစ္၏။ ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ဆိုျပီး နာမည္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ယခုအျမင္က အႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။ စိတ္ခ်ရပါသည္ဟု ဆိုေန၏။

B Blockers ဤေဆးအုပ္စု (Proprannolol) မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးမည့္အျပင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း ေရာဂါကိုပါ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု သိရ၏။

( အားကိုးေလာက္သည့္ ေဆး၀ါးသစ္မ်ား )
ယခုအခါ Nifedipine, Verapamil (Calcium Blockers) ေဆးအုပ္စုႏွင့္ Captopril Enalapril ေဆးမ်ားေပၚထြန္းလာျပီးျဖစ္သည္။
ေဆးမ်ားကို ေရာဂါအနည္းအမ်ား အဆင့္အလိုက္ အသက္အရြယ္လိုက္ျပီး တဆင့္ျပီးတဆင့္ လိုအပ္သလို သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။ ေဆးအမ်ားစုကို ဆရာ၀န္မ်ား အညႊန္းျဖင့္သာ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

( အပန္းေျဖအနားယူျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း )
အပန္းေျဖ အနားယူခန္း၌ ေခတၱသြားေရာက္ ေနထိုင္ျခင္း၊ ၈-ပတ္မွ်ၾကာေအာင္ တရားထိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ႏိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရွိပါသည္။
အနားယူေျဖေလွ်ာ့ျခင္းနည္းမ်ား (Relaxation Methods) ျဖင့္လည္း ေ၀ဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈရႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံ ပညာရွႈင္မ်ား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ သိရွိလာၾကျပီ ျဖစ္သည္။

အနားယူေျဖေလွ်ာ့ျခင္း (Relaxation) သည္ သာမန္အနားယူျခင္း (Rest) ႏွင့္ မတူညီေပ။ အနားယူ ေျဖေလွ်ာ့နည္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အတူတူ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စနစ္တက် ျပလုပ္ေလ့က်င့္မွသာ စစ္မွန္ေသာအနားယူ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အား သဘာ၀က်က် အနားေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ မွီတြယ္တည္ရွိေနေသာ စိတ္ကိုလည္း အနားေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ား တင္းျခင္း၊ ေတာင့္ျခင္းမ်ားအားလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းေရးအတြက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး က်န္းမာေရးအတြက္ အနားယူေျဖေလွ်ာ့ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အနားယူ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးတရားတခုသာ မဟုတ္မူဘဲ အျခားေသာအက်ိဳးတရားမ်ားလည္း ပူးတြဲရရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္၏။
ဥပမာ-ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အၾကံသစ္ ဉာဏ္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထို႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္အေနအထားႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား၊ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားကိုလည္း အမွန္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၀ေသာသူမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ေစျခင္းျဖင့္ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေသြးတိုးေရာဂါကို လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သည္အထိ အက်ိဳးရႏိုင္ပါသည္။

( အေထြေထြေရာဂါကု က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏ တာ၀န္ )
ယခုေခတ္တြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျပီးလွ်င္ ႏွလံုး ေလျဖတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားသည္ အဓိက လူေသေစေသာေရာဂါစု ျဖစ္၏။ ဤေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေသြးတိုးေရာဂါ အခံရွိျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္တခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတာ၀န္ယူရေသာ ေဒသ၊ ဥပမာ-ေက်းရြာ၊ တိုက္နယ္၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု စသည္မွ အသက္ ၃၀-အထက္ လူအားလံုးကို အခြင့္အေရး ေပၚတိုင္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းေပးရန္ လိုသည္။
( ဥပမာ-ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား စသည္။ )

ျမိဳ႔နယ္ေဆးရံုမ်ားကဲ့သို႔ ေဆးရံုမ်ိဳးတြင္ ေသြးတိုးေရာဂါသည္မ်ားကို တရက္ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ေဆးခန္းဖြင့္ေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုျပီးေကာင္း၏။ သူနာျပဳ ဆရာမတဦးကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးျပီး ေသြးတိုးတိုင္းေပးျခင္း၊ ေဆးေ၀ငွေပးျခင္း၊ ၀ယ္သင့္သည္ကို ၀ယ္ေစျခင္း၊ ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္၊ ေဆးခန္းမွန္မွန္ လာရန္၊ ေသြးတိုးေရာဂါကို ကုသမႈ မျပဳပါက ရႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါလူမမာမ်ားကို အထူးကု သမားေတာ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မလြဲမေသြ စစ္ေဆးေပးရပါမည္။
၁။ ေသြးတိုး အလြန္အမင္း ျမင့္မားေနသူမ်ား။
မ်က္လံုးအတြင္း၌ ေသြးယိုေနသည့္လကၡဏာ ရွိသူမ်ား။
၂။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကုေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးေနပါလ်က္ ေရာဂါမသက္သာသူမ်ား။
၃။ အသက္ ၃၀-ေအာက္လူနာမ်ား။
၄။ ေခၽြးအလြန္အမင္းထြက္ျခင္း စသည့္ ထူးျခားေသာ လကၡဏာရွိသူမ်ား။
၅။ ဆီးထဲ၌ ပရိုတင္းဓာတ္၊ ဆီးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ႏွင့္ ေသြးထဲ၌ အေျပာင္းအလဲရွိသူမ်ား။

( ဆရာ၀န္ တင္ေရႊ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

မွတ္ခ်က္။
၁၉၉၈-ခု ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ မဂၢဇင္း ေမာ္လူးထံ မရွိပါသျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ကုသနည္းမ်ား ( ၁ ) ကို မတင္ျပႏိုင္ေသးပါ။ ေတြ႔ရွိသည့္အခါ တင္ျပပါမည္။

ေမတၱာျဖင့္
ေမာ္လူး

Monday, August 24, 2009

ရုတ္တရက္ေလျဖတ္ခံရေသာလူနာကို ေသြးေဖာက္ၿပီး အျမန္ကယ္ဆယ္ကုသနည္း

(၁) ေလျဖတ္ေသာလူနာကို (မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ) ျဖစ္ေသာေနရာမွ
ေရႊ႔ေျပာင္းသယ္္မျခင္း မျပဳရပါ။
ထိုသို႔ခ်က္ျခင္းေရႊ႔ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင့္ျခင္း အစရွိေသာ
လႈပ္ရွားျခင္းဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို လ်ွင္ျမန္စြာေပါက္ကြဲေစၿပီး
လူနာ၏အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ.ေျပာင္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

(၂) လူနာကိုျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ အသာ,ထူမေပးၿပီး ျပန္လဲမက်ေအာင္ အသာေမွးၿပီး ထိုင္ေစရပါမည္။
လူနာကိုယ္တိုင္မထိုင္ႏိုင္ပါက ေဘးမွတစ္ဦးက ထူမေပးထားပါ။ ၿပီးေနာက္ ပိုးသတ္ထားေသာ
ေဆးထိုးအပ္ (သို႔) လက္အပ္ျဖင့္ လူနာ၏လက္ေခ်ာင္းဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားမ်ားကို
(ပဲေစ့ခန္႔) ေသြးတစ္စက္စီ ထြက္လာေအာင္ ေဖာက္ေပးပါ။ ေဖာက္ရုံမ်ွျဖင့္ေသြးမထြက္ပါက လက္ျဖင့္
ညွစ္ထုတ္ေပးပါ။ ထိုသို႔ ေသြးထြက္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူနာျပန္လည္သတိရလာပါလိမ့္မည္။

(၃) လူနာပါးစပ္ရြဲ႔သြားပါက လူနာ၏ နားရြက္ႏွစ္ဖက္ကုိ နီလာသည္အထိ လက္ျဖင့္ပြတ္သပ္ေပးပါ။
နီလာပါက နားရြက္ေအာက္ပိုင္း (နားေပါက္ေဖာက္သည့္ေနရာ) ကို ပိုးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္လ်ွင္
ႏွစ္ေပါက္စီေဖာက္ေပးပါ။ နားရြက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ (ပဲေစ့ခန္႔) ေသြးႏွစ္စက္စီထြက္လာၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း
ရြဲ႔ေနေသာပါးစပ္ ျပန္တည့္သြားပါလိမ့္မည္။

(၄) ထိုအေျခအေနေရာက္သည္အထိ ျပဳစုၿပီးမွ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းသို႔ ေခၚသြားေစလိုပါသည္။
ထိုအေျခအေနေရာက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွ ေဆးကုသခံေစပါက
(၁) အေၾကာေသျခင္း
(၂) ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသျခင္း
(၃) ေျခလက္လႈပ္မရျခင္း
(၄) စကားမပီသျခင္း စသည္တို႔ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

လက္ေတြ႔ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလျဖတ္ျခင္းေ၀ဒနာမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပါသည္။
တရုတ္ျပည္မွေပးပို႔ေသာ တရုတ္ရိုးရာေဆးက်မ္းမွ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

( ခင္၀ါ Email-မွ )

Sunday, July 26, 2009

Swine Flu : Influenza A ( H1N1 ) Pandemic အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ေမး။ Swine Flu ဆိုတာ ဘာလဲ?
ေျဖ။ ရာသီအလိုက္ တုပ္ေကြး၊ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး၊ ၀က္တုပ္ေကြး၊ စသည္ျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ Swine Flu ကပ္ေရာဂါသည္ ယခင္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားႏွင့္ မတူပဲ ေျမာက္အေမရိက ၀က္တုပ္ေကြး၊ ေျမာက္အေမရိက ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး၊ ရာသီအလိုက္ လူတုပ္ေကြးႏွင့္ အာရွ-ဥေရာပ ၀က္တုပ္ေကြးတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ New Influenza A ( H1N1 ) ဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္ျဖစ္သည္။

လူမွလူသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံ ၇၀-ေက်ာ္တြင္ ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွံ႔မႈ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ( Word Health Organization ) က Pandemic အဆင့္ ၆-အျဖစ္ ၂၀၀၉-ခု ဇြန္လ ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ေမး။ Swine Flu ဘယ္လို ကူးစက္ႏိုင္သလဲ
ေျဖ။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ကူးစက္ပါတယ္။ လူနာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္၄င္း။ လူနာ၏ ခၽြဲ သလိပ္ ခႏၶာကိုယ္အရည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ ထိေတြ႔ျခင္းမွေသာ္၄င္း ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

ေမး။ Swine Flu ကပ္ေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ားက ဘာလဲ
ေျဖ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာသီအလိုက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။
အဖ်ားရွိျခင္း။ ( ကိုယ္ပူခ်ိန္ ၃၈-ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထက္ ရွိျခင္း )
ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း။
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခ်ာင္းအလြန္ဆိုးျပီး ေမာျခင္း။
လည္ေခ်ာင္း နာျခင္း။
ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲျခင္း။
ေခါင္းကိုက္ျခင္း။
အသက္ရွဴ ၾကပ္ျခင္း။
အစားအေသာက္ ပ်က္ျခင္း။
ဂဏာမျငိမ္ ျဖစ္ျခင္း။
တခါတရံ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း။
၀မ္းသြားျခင္း။
သတိလစ္ျခင္း။

ေမး။ သာမန္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ယခု Swine Flu ကပ္ေရာဂါ ဘယ္လိုခြဲျခား သိႏိုင္သလဲ
ေျဖ။ သာမန္အားျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာခ်င္း ဆင္တူျဖစ္ပါသည္။
ရာသီအလိုက္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ရာသီအလိုက္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားသျဖင့္ လူမ်ားတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား အတိုင္းအတာတခုအထိ ရွိေနပါသည္။

Swine Flu ကပ္ေရာဂါသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအသစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ႔တြင္မွ် ကိုယ္ခံစြမ္းအား မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာ ပိုမိုျပင္းထန္ျပီး အသက္အရြယ္မေရြး လူအားလံုးတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ကာ ကေလးမ်ား ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသူမ်ားတြင္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈ မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။
ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္သာ ေရာဂါ ခြဲျခား သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ေမး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံမည္မွ်သို႔ Swine Flu ကပ္ေရာဂါ ျပန္႔ႏွံ႔ေနပါသလဲ
ေျဖ။ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁-ရက္ေန႔အထိ WHO မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၄-ႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္အရ ၂၈၇၇၄-ဦး ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၁၄၄-ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇-ရက္ေန႔မွစျပီး ျဖစ္ပြားသူ ၂-ဦးရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမး။ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမၻာ့လူတုပ္ေကြး ကပ္ေရာဂါမ်ားကို သိပါသလား
ေျဖ။ Spanish Flu-၁၉၁၈-၂၀ လူ သန္းေပါင္း၅၀-ေသဆံုးသည္။
Asian Flu-၁၉၅၇-၅၈ လူ ၂-သန္း ေသဆံုးသည္။
Hong Kong Flu ၁၉၆၈-၆၉ လူ ၁-သန္း ေသဆံုးသည္။

ေမး။ Swine Flu ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ရန္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကဘာလဲ
ေျဖ။ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈကို ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ လက္ကိုင္ပု၀ါျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္း။
လက္ကို ဆပ္ျဖာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာျခင္း။ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆးေၾကာျခင္း။
ေကာင္းစြာ အိပ္စက္အနားယူျခင္း။
အာဟာရျပည့္၀သည့္ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း။
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္း။
ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနထိုင္ျခင္း။
လူထူထပ္ေသာေနရာႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
အရက္ လြန္ကဲစြာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားႏွင့္ သံသယရွိသူမ်ားမွ ၆-ေပအကြာတြင္ ေနထိုင္ျခင္း။
ေရာဂါ မကူးစက္ေစရန္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္ကို လံုေအာင္ဖံုးအုပ္သည့္ Surgical Mask ကို အသံုးျပဳျခင္း။
ေရာဂါရွိသူ၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားသို႔ မလိုအပ္ဘဲ သြားေရာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

ေမး။ စာသင္ေက်ာင္း, လုပ္ငန္းခြင္, ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ မည္သို႔ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း
ေျဖ။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အမႈိက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း။
လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလွကား၊ ဓာတ္ေလွကား၊ နံရံမ်ားႏွင့္ ရံုးတြင္းပရိေဘာဂမ်ားကို တေန႔ ၂-ႀကိမ္ မွ ၃-ႀကိမ္ ပိုးသန္႔စင္ျခင္း။
စာသင္ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုး၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း။

ေမး။ Swine Flu ေရာဂါ၏ ကာကြယ္ေဆး ရွိပါသလား
ေျဖ။ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ရန္ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ ကာကြယ္ေဆးရသည့္ အခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုး ၃-၄ လ ၾကာႏိုင္ျပီး စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးျပီးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာ့လူဦးေရ အားလံုးအတြက္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။

ေမး။ ေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ကုသႏိုင္သည့္ေဆး ရွိပါသလား
ေျဖ။ Tamiflu ( Osaltamivir ) ႏွင့္ Relenza ( Zanamivir ) ေဆး ၂-မ်ိဳးသည္ Swine Flu ေရာဂါပိုးကို ကုသႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ရွိပါသည္။ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ ၄၈-နာရီအတြင္း သံုးစြဲပါက ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

ေမး။ Swine Flu ကပ္ေရာဂါျဖစ္သူသည္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္နည္း
ေျဖ။ မိမိက်န္းမာေရး အျမန္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ မကူးစက္ေစရန္အတြက္ စတင္ဖ်ားသည့္ေန႔မွ ( ၁၀ ) ရက္အထိ ဖ်ားနာသူႏွင့္ ဖ်ားနာသူအား အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ Surgical Mask တပ္ဆင္ထားရမည္။
မိမိအိမ္တြင္ ေနထိုင္ရမည္။
ရံုး၊ ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ လက္ကိုင္ပု၀ါ အသံုးျပဳရမည္။ လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စနစ္တက် ေဆးရမည္။
အာဟာရျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ားစားရန္ ႏွင့္ အရည္မ်ားမ်ား ေသာက္ရမည္။
လူနာအတြက္ သီးသန္႔ေနထိုင္ရန္ ေနရာရွိပါက ေလေကာင္းေလသန္႔ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အသံုးျပဳျပီးေသာ လူနာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း Bleach ျဖင့္ မိနစ္ ၃၀-စိမ္ထားရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးျဖင့္ ျပဳတ္ေလွ်ာ္ရမည္။
လူနာျပဳစုျပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အရက္ျပန္ (Alcoho Rub ) ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေမး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာသင့္သလဲ
ေျဖ။ ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆိုးျပီးခ်ိန္။
အလုပ္ႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပန္လာခ်ိန္။
လူနာကို ျပဳစုျပီးခ်ိန္။
လူနာအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျပီးခ်ိန္။
အစာမစားမီ ႏွင့္ စားျပီးခ်ိန္။

ေမး။ Surgical Mask ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ
ေျဖ။ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္း အားလံုးလံုျခံဳေအာင္ တပ္ဆင္ရမည္။ Surgical Mask တပ္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ Surgical Mask ျပင္ပတြင္ ပိုးမႊးမ်ား တြယ္ကပ္ႏိုင္သျဖင့္ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တြယ္ျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။
Surgical Mask စိုထိုင္းလာလွ်င္ ပိုးမႊားမ်ား လြယ္ကူစြာတြယ္ကပ္ႏိုင္သျဖင့္ အသစ္လဲလွယ္ တပ္ဆင္ရမည္။
တခါသံုး Surgical Mask မ်ားကို ပိုးသန္႔စင္ျပီး စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမည္။
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Surgical Mask မ်ားကို ပိုးသန္႔စင္ျပီး ေသခ်ာစြာေလွ်ာ္ဖြပ္ျပီးမွ အသံုးျပဳရမည္။
Surgical Mask အသံုးျပဳျပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာရမည္.။ အရက္ျပန္ ( Alcohol Rub ) အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ကမၻာသူ ကမၻာသား အားလံုး Swine Flu ကပ္ေရာဂါေဘးမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။
ဆရာ၀န္တဦး။

Friday, July 3, 2009

ထူးဆန္းေထြလာ ေလေရာဂါ ( ၂ )

ေလႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ေရာဂါတို႔ကို ျပည့္စံုေအာင္ ထုတ္ႏုတ္ျပဆိုပါဆိုလွ်င္ စာဖြဲ႔၍ပင္ ကုန္အံ့မထင္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားခ်က္မွာ ေလ-ဆိုေသာ ေလ-ကိုကား ေခတ္သစ္ေဆးသိပၸံ ပညာဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ အဖံုဖံုႏွင့္ အနည္းနည္း ရွာေဖြျငားေသာ္လည္း မည္မည္ရရ ေတြ႔မည္မဟုတ္ပါေခ်။

ေၾကာင္းက်ိဳးတရားကို ႏွီးႏီွးႏြယ္ႏြယ္ ဆက္စပ္ေလ့ရွိျပီး အေတြ႔အၾကံဳလည္းမ်ား၊ ကုထံုးလည္း ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာပါးနပ္ၾကကုန္ေသာ ေရွးဆရာျမတ္တို႔ကမူ ( ၀ါေယာ မပိုင္-ေဆးမကိုင္ႏွင့္ )-ဟူ၍ပင္ မိန္႔မွာခဲ့ၾကပါသည္။
မွန္ပါ၏-ေက်းဇူးရွင္ နရသုခိက်မ္းျပဳ ဆရာၾကီးကမူ မ်ားျပားလွစြာေသာ (၀ါေယာဓာတ္) ၏ အက်ိဳးအျပစ္တို႔ကို အသီးတရာ အညႇာတခု ဆိုသည့္စကားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၄-ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းက်ံဳး၍ တင္ျပလိုက္သည္မွာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေက်းဇူးတင္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏။

(၁) သုခကာရီ (၂) ဉာဏ္သညီႏွင့္ (၃) ၀စီစကား (၄) လႈပ္ရွားေစမႈ၊ ၀ါေယာျပဳ၏။ ဟု ဆိုပါသည္။
အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပပါမည္။
(၁) ၀ါေယာဓာတ္သည္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျပဳေစ၏။
(၂) မွတ္သားမႈ အသိဉာဏ္ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစ၏။
(၃) လူ႔ေလာက၏ အေရးအပါဆံုး ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ စကားကို ပီသ ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုေစႏိုင္၏။
(၄) ခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္း-အျပင္ အဂၤါႀကီးငယ္မွွန္သမွ်ကို အလိုရွိသေလာက္ အလိုရွိတိုင္း လႈပ္ရွားေစႏိုင္၏။ အက်ိဳးကို ျပီးေစႏိုင္၏။

အကယ္၍သာ ထိုေလသည္ ပံုမွန္အက်ိဳးမျပဳေသာအခါ-
(၁) ေဖာက္ျပန္ေသာ ၀ါေယာဓာတ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာကင္းမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲဖြယ္ အစုစုတို႔ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ လာေပေတာ့မည္။
ဥပမာ-ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားရသူ တဦးဦးကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ပီျပင္စြာ သိျမင္ႏိုင္ေပမည္။

(၂) မွတ္သားမႈအသိဉာဏ္ ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအခါ အလြန္ေမ့ေလ်ာ့ေသာ ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္မေကာင္းေသာ ေရာဂါ၊ စိတ္မမွန္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ ဉာဏ္ထံုထိုင္းျပီး လူရာမ၀င္သည့္ ေရာဂါမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေစတတ္ပါ၏။

(၃) စကားကို ပီသ၊ ၾကည္လင္၊ ျပတ္သားစြာ၊ အသံထြက္ မေျပာႏိုင္ေသာအခါ လူ႔ေလာကႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသြားေပေတာ့၏။
ဥပမာ-
ရက္ပိုင္း၊ အခ်ိန္တိုမွ် အသံ၀င္ေနလွ်င္ပင္ မည္သို႔ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းရွင္းသိႏိုင္ပါ၏။

(၄) ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းအျပင္ လႈပ္ရွားသည့္ေလ ခ်ိဳ႔ယြင္းပ်က္စီးေလေသာအခါ ယခုေခတ္ အျဖစ္မ်ားလြန္းလွသည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသည္းေရာဂါမ်ိဳးစံု၊ ႏွလံုးေရာဂါ အဖံုဖံု၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အသြယ္သြယ္၊ အဆုတ္ေရာဂါ အေထြေထြႏွင့္တကြ လာလတံ့ေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို လက္ေျမႇာက္ ဒူးေထာက္၍ပင္ အညံ့ခံရေခ်ဦးမည္။

စား-၀တ္-ေနေရး အသံုးစရိတ္ထက္ပင္ ပို၍ ျမင့္တက္လာေနေသာ က်န္းမာေရး ယိုဖိတ္စရိတ္ႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ကာ မ်က္ႏွာငယ္ရေခ်ဦးမည္။
ေလမစံုလွ်င္-ေငြကုန္၏-ဟုဆိုေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္တို႔၏ စကားရပ္ကို ဂါထာေပး ေတးျဖစ္ ဆိုသကဲ့သို႔ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မယူဆသင့္ပါ။ မျမင္သင့္၊ မေတြးသင့္ပါ။

အို-မိတ္ေဆြ က်ယ္၀န္းလွသည့္ ေလအေၾကာင္းကို တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ-ဆိုဘိသကဲ့သို႔ တခ်က္တည္းျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ေျပာပါဆိုလွ်င္ သင္၏ခႏၶာေပၚတြင္ ဓာတ္အေရာင္ (န၀င္းေရာင္) တခုတည္းျဖင့္ တိတိက်က် သိသာထင္ရွားႏိုင္ပါ၏။ ထိုအေရာင္ကား-အ၀ါေရာင္-ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့၏။

သင္၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဤသို႔ မ်က္လံုး၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
အသားအေရ ၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
ဆီးအေရာင္ ၀ါရင့္သည္ ျဖစ္ေစ၊
လွ်ာအေရာင္ ၀ါဖန္႔ေနသည္ျဖစ္ေစ၊
သလိပ္ေရာင္ ၀ါေဖ်ာ့သည္ျဖစ္ေစ၊
ႏွပ္အေရာင္ ၀ါသည္ျဖစ္ေစ၊
အတြင္းခံ အ၀တ္အထည္မ်ား အ၀ါရင့္ေရာင္ စြန္းထင္းက်န္သည္ျဖစ္ေစ တမ်ိဳးမ်ိဳး လၽႊမ္းမိုးလာျပီဆိုလွ်င္ ထူးဆန္းေထြလာ ေလေရာဂါ က်ေရာက္ေတာ့မည္ကို ( ကတ္၀ါ )-ျပခံထားရေသာ အားကစားသမားတဦးကဲ့သို႔ အထူးသတိထားရေတာ့မည့္ အေျခအေနဟု အေလးအနက္ သေဘာေပါက္ နားလည္ရပါမည္။

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္မေႏွးစတမ္း လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ပါက ကာကြယ္မႈေရာ ကုသမႈအတြက္ပါ (ႏွစ္ဖက္လွ) ထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔မွ စတင္လိုက္နာၾကည့္ပါ။ ၁၂-ရက္မွ်အတြင္း ေျပာမယံု ၾကံဳဖူးမွ သိပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးထူးလွ်င္ ရက္ ၁၂၀-ခန္႔ တိတိက်က် ဆက္လက္လိုက္နာက်င့္သံုးပါ။ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္တရပ္ လက္၀ယ္ရရွိေၾကာင္း သင္ကိုယ္တိုင္ အားရေက်နပ္လာပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႔မွ ယံုပါသည္ဆိုလွ်င္ ယခုကစျပီး စမ္းၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။

(၁) စကၡဳဒြါရ (မ်က္စိ) ျဖင့္ အိပ္ရာမွ ႏႈိးလွ်င္ႏႈိးျခင္း အ၀ါေရာင္တခုခုကို အာရံုျပဳၾကည့္ပါ။
ဥပမာ-မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ လိုက္ကာ၊ ဘုရားပန္း၊ စားပြဲခင္း-စသည္။

(၂) ေသာတဒြါရ (နား) ျဖင့္ သာယာႏွစ္လိုဖြယ္ အသံ၊ ေၾကးနီ၊ ေၾကး၀ါတို႔မွ ထြက္ေသာအသံ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို အာရံုျပဳ နားေထာင္ပါ။
ဥပမာ-မိမိႏွစ္သက္ ၾကည္ညိဳရာ ဆရာေတာ္တပါးပါး၏ တရားသံ၊ ေတးသံရွင္မ်ား၏ ေတးသီခ်င္းသံ၊ ေၾကးစည္၊ ေၾကးေမာင္းသံ စသည္။

(၃) ဃာနဒြါရ (ႏွာေခါင္း) ျဖင့္ နံနက္ အိပ္ရာထ တႀကိမ္၊ အိပ္ရာ၀င္ တႀကိမ္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရသည့္ေနရာတြင္ အသက္ကို ျပင္းျပင္းရွည္ရွည္ ၀၀လင္လင္ ၇-မိနစ္မွ ၁၀-မိနစ္ခန္႔ ရွဴပါ။
(ေရတိမ္တြင္ နစ္ေနသူကို သူတပါး ကယ္တင္ႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေလတိမ္နစ္သူကို မိမိမွတပါး မည္သူမွ် မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ေလတိမ္နစ္သူ မျဖစ္ရေလေအာင္ မွန္မွန္က်င့္ၾကည့္စမ္းပါ။ )
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.