Wednesday, December 2, 2009

ကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္။


အခုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မွ အစျပဳကာ လူတိုင္းလူတုိင္း၏ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရရင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာၾကီးပ်က္မည္ဟူေသာ စကားကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားေနရေလသည္၊ ဤစကားသည္ အဘယ္မ်ွမွန္ကန္မွူ ရွိသည္မရွိသည္ကုိ သိခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေလ့လာမိေသာအခါ တကယ္ပင္ကမၻာၾကီးပ်က္စီးခ်ိန္နီးေနျပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္တို ့ေျပာဆို ေနသလို ၂၀၁၂- ခု မွာေတာ့လုံးဝ ဤကမၻာၾကီးမပ်က္စီးနုိင္ေသးေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူသည္ဟု မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာကား=
ဤဘဒၵကမၻာေပၚတြင္ အရိမိေတၲယ်ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသး၊ ဘုရားေလးဆူသာပြင့္ေသးသည္၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူရန္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေနာက္တနည္းမွာ ဤကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားျခင္းလည္းမရွိေသးျခင္း၊ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို အလြန္နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားခဲ့ေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ဤကမၻာပ်က္မည့္အေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ကတည္းက NASA က သိထားႏွင့္ျပီး ထုိင္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းမွာလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမ်ားေၾကာင့္ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္ေလ သည္။ ပ်က္စီးခ်ိန္နီးျပီး ဟုူေသာ စကား ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္သနည္းဟုူေသာ္ကား၊ ယခုကဲ့သို႕ေကာလာဟလ ျဖစ္ထြန္းေနရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္မွၾကည့္လွ်င္ ကမၻာပ်က္ မည့္နိမိတ္ လကၡဏာဟုဆုိအပ္ေသာ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကမၻာၾကီးဧကန္မု ခ်ပ်က္ေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္ကစ၍ ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္တတ္ေၾကာင္းကို
ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ေလ့လာမွတ္သားဖူး၏။ အခုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတို႔၌ ျပသလွ်က္ရွိေသာ ဒါရိုက္တာရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေသာ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတုိ႔မွာ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းလြန္ေသာအခါ ဤကမၻာၾကီးပ်က္စီးေတာ့မည့္ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ တနည္းဆုိရေသာ္ ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္မည့္ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားသာျဖစ္ေသးေၾကာင္းဟုူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္၏။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလာကတြင္ မျဖစ္နုိင္တာ မရွိ မျဖစ္ေသးသည္သာရွိ၏ ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကေလ၏၊ ထုိစကားကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ဤသို႕ ့ျပန္၍ ေျပာဆုိလုိေပသည္၊ ျဖစ္ျပီးေသာအရာမွန္သမ်ွတို႕သည္လည္း မပ်က္စီးနိုင္တာမရွိ မပ်က္ေသးသည္သာ ရွိ၏ ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏။ ဤသည္မွာလည္း အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခဲ့ ေသာ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဟူေသာ စကားကိုေထာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာလ်ွင္ျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကမၻာပ်က္ မည့္အေရးကိုေတြး၍ ေၾကာက္ေနလွ်င္ တက္တီးတိုးငွက္ငယ္သည္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးမည္ကို စိုး၍ အလြန္ေသးငယ္ေသာ မိမိ၏ ေျခေထာက္ငယ္ေလးကို မုိးေပၚသုိ႔ေထာင္၍ အိပ္သကဲ့သို႔ ရွိလိမ့္မည္တကား။ အကယ္၍ ဤကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ ေနရအုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ =ဤကမၻာၾကီးတကယ္ မပ်က္ေသးပါ။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.