Monday, January 4, 2010

ေတြးမိသမွ်ေလးေတြပါ

အေတြးေတာကုိဆက္လက္ေတြးမိၿပန္ေလသည္ စိတ္မာန္မခ်ဆုိေသာစာသားေလးကုိ
မိမိစြမ္းအားရွိသေလာက္အဓိပၸါယ္ၿပန္မိေလသည္ စိတ္ဆုိေသာအရာသည္အင္မတန္ဆန္း
က်ယ္ေလသည္ ထုိအၿခင္းအရာကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကပါသည္၊စိတ္ေၾကာင္႕ပင္
ဘ၀ကုိၿမင္႕မားေစနုိင္သလုိ စိတ္ေၾကာင္႕ပင္ ဘ၀မ်ားလည္း နိမ္႕က်ရေလသည္ဆုိေသာ
အရာကုိလည္း အားလုံးအသိပင္ၿဖစ္ေပသည္။

စိတ္သည္အက်ဥ္းအားၿဖင္႕၈၉ ပါးရွိေလသည္၊ ထုိစိတ္တုိ႕ေၾကာင္႕ပင္ စိတ္၏ေစခုိင္းရာ
ကုိလြင္႕ေမွ်ာေနၾကရေလသည္။ ထုိ၈၉ပါးေသာစိတ္တုိ႕တြင္ပါ၀င္ေသာအကုသုိလ္စိတ္တုိ႕
ေၾကာင္႕ပင္မိမိတုိ႕မသြားခ်င္ေသာ မေရာက္ခ်င္ေသာအရာဌာနသုိ႕ေရာက္ၾကေလသည္မွာ
အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ၿမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စိတၱံ ဒႏၱံ သုခါ ၀ဟံ =စိတ္ကုိ
ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းနုိင္လွ်င္ ခ်မ္းသာသုခကုိအမွန္မလြဲရရွိနုိင္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္
မူခဲ႕ေလေသာေၾကာင္႕ စိတ္တစ္ခုကုိထိန္းသိမ္းနုိင္ဘုိ႕အမွန္ပင္အေရးၾကီးေၾကာင္းထင္ရွား
ပါသည္၊စိတ္ထားေကာင္းၿခင္း မေကာင္းၿခင္း၊စိတ္ထားၿဖဴၿခင္း မၿဖဴၿခင္းတုိ႕သည္လည္း
မိမိစိတ္ကုိထိန္းသိမ္းနုိ္င္ေသာအမႈႏွင္႕ပတ္သက္ေလသည္မွာအမွန္ၿဖစ္ေလ၏။

ေလာကလူမ်ားေၿပာၾကေသာ ထုိလူသည္ စိတ္ထားေကာင္းေလသည္၊ ထုိလူသည္
စိတ္ထားည႕ံေလသည္ဆုိေသာ စကားသည္ မိမိကုိ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရစေသာ ဖားတတ္
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႕သူတစ္ပါးတုိ႕ကေၿပာေသာ္လည္း ထုိသူေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ကုိ ထုိသူသာလွ်င္သိပါသည္ မိမိတုိ႕အားလုံးအကုန္စင္မသိနုိင္ေပ။

ထုိမေကာင္းေသာစိတ္သည္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တုိ႕ပင္ၿဖစ္ပါသည္၊
မွန္ပါသည္ ထုိစိတ္သုံးပါေၾကာင္႕ပင္ စိတ္တုိ႕သည္ မသန္႕မရွင္း ပူပင္ေသာကၿဖစ္ၾကရပါသည္
ထုိစိတ္ေၾကာင္႕ပင္ ရန္သူမ်ား မုန္းသူမ်ားစေသာ အရာမ်ားကုိမိမိတုိ႕အားလုံးရင္ဆုိင္ေနၾကရ
သည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ေလသည္၊သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ၿမတ္ဗုဒၶသည္ အႏၱရာမလသုတ္ေတာ္ကုိေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။

ရဟန္းတို႔ ေလာဘသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ေဒါသသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ေမာဟသည္ ...
စိတ္၏ အညစ္အေၾကး၊ စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္၊ စိတ္၏ ရန္သူ၊ စိတ္၏ သူသတ္ သမား၊ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ဤသံုးပါးတို႔သည္ စိတ္၏ အညစ္အေၾကး စိတ္၏ မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏
ရန္သူ စိတ္၏ သူသတ္သမား စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏၊ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ထုိသုတ္ ၌ ဤအနက္သေဘာကို -

ေလာဘသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကိုျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေလာဘသည္ စိတ္ကိုေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထုိေလာဘဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ တပ္ မက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကိုမသိ၊ တပ္မက္ေသာသူသည္ တရားကိုမျမင္၊ အၾကင္ အခါ၌ ေလာဘသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေလာဘကို ပယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မတပ္မက္၊ ေရေပါက္သည္ ၾကာရြက္မွ ေလွ်ာက်ဘိ သကဲ့သို႔ ထုိသူ၏ ေလာဘ သည္ ထုိတပ္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေဒါသသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေဒါသသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထုိေဒါသဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ အမ်က္ ထြက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကို မသိ၊ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ တရားကို မျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေဒါသသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေဒါသကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ အမ်က္မထြက္၊ ထန္းသီးမွည့္သည္ အညႇာမွ ေႂကြက်ရ သကဲ့သို႔ ထုိသူ၏ ေဒါသ သည္ ထုိအမ်က္ထြက္ဖြယ္ အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေမာဟသည္ ...
အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေမာဟသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္၏၊ အတြင္း စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ေမာဟဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။ ေတြေဝသူ သည္ အက်ဳိးကိုမသိ၊ ေတြေဝသူသည္ တရားကိုမျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေမာဟသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏၊ ထုိအခါ၌ အမိုက္တုိက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေမာဟကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ ေတြေဝဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မေတြ ေဝ၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းသည္ အမိုက္တုိက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ သကဲ့သို႔ ထုိ သူသည္ အလံုးစံုေသာ ေမာဟကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏'' ဟု အႏၱရာမလသုတ္မွာအတိ
အလင္းေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။
မိမိသည္စိတ္၏သေဘာကုိ အနည္းအငယ္ေတြးမိေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏
စိတ္မာန္မခ်ဆုိေသာအရာကုိ ဆက္ေတြလုိက္ေသာအခါ သာသနာေတာ္အတြက္ စိတ္ဓာတ္
အင္းအားၿပင္းထန္ဘုိ႕လုိအပ္ေသာအရာကုိေထာက္ၿပေလသည္ဟုပင္ထင္မိပါသည္၊

စိတ္မာန္ဟုဆုိေသာ္လည္း မာန္မာနကုိဆုိလုိခ်င္မဟုတ္ေပ ေလာကဓံတရားေတြနဲ႕
ေတြ႕ၾကဳံလာတဲ႕အခါစိတ္ဓာတ္တုိ႕တည္တ႕ံနုိင္ေအာင္အားတင္ေစခ်င္ေသာအရာပင္
ၿဖစ္သည္မွာအမွန္ပင္ထင္မိပါသည္။ ရွင္ကုိဖ်က္တာ ဓဇဂ္ ၊ လူကုိဖ်က္တာ အရက္၊
ရဟန္းသတ္တာ လာဘ္ ဟုပင္ေရွးေရွးေသာ ပညာရွင္တုိ႕ေၿပာခဲ႕ေသာအရာသည္
အေတာ္ပင္ေလးနက္ပါသည္၊ မိမိတုိ႕ရဟန္းေတာ္တုိ႕သည္ လာဘ္ကုိအေၾကာင္းၿပဳၿပီး
နိဗၺာန္ႏွင႔္ေ၀းေသာအရာကုိလုပ္ေနသည္မွာလဲ ေလာဘတည္းဟူေသာမေကာင္းေသာ
စိတ္၏အညစ္အေၾကးေၾကာင္႕ပင္၊ ထုိၿပင္ ထုိေလာဘကုိမသတ္နုိင္ေသာ စိတ္
မာန္အားထန္ၿခင္းမၿပဳေသာေၾကာင္႕ပင္ၿဖစ္သည္။

ထုိေလာဘစေသာမေကာင္းေသာစိတ္ေၾကာင္႕ပင္ မိမိတုိ႕၏ၿဖဴစင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကေလးကုိ အေရာင္ဆုိးခဲ႕တာလည္း မ်ားေနပါၿပီ၊မိမိတုိ႕ရဲ႕အားထားရာ
သာသနာကုိလည္း ေစာ္ကားေနခဲ႕တာလည္းမနည္းေတာ႕ပါဘူး၊အတၱတုိ႕ရဲ႕ေစခုိင္္းရာ
မိမိပါသြားခဲ႕တာမုိ႕ အမွားမကင္းေသာသတၱ၀ါေတြထဲမွာမိမိအပါ၀င္ အရိယာတုိ႕မွ လြဲၿပီး
ေနာက္ထပ္မမွားၾကဘုိ႕ သာသနာေတာ္အတြက္ တတ္နုိင္သည္႕စြမ္းအား ထမ္းနုိင္သည္႕၀န္
လုပ္နုိင္သည္႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္းအားေတြကုိေပးဆပ္ၾကလွ်က္၊ေကာင္းမြန္
ေသာစိတ္ဓာတ္တုိ႕ၿဖင္႕အဓိပတိေလးပါး ေမာင္းႏွင္အားေတြနဲ႕သာသနာအတြက္ေပးဆပ္ၾကပါစုိ႕။
ြ(ဆက္ေရးပါမည္ဘုရား)

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.