Thursday, January 7, 2010

အေမေက်နပ္ပါၿပီ သားရယ္ (၁)

သာသနာႏွစ္မ်ိဳး

ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္တြင္ ဘိကၡဳသာသနာ၊ ဘိကၡဳနီသာသနာ-ဟု ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူတုိ႔ေဘာင္ကုိ စြန္႔ခြါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာကုိ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ ဘိကၡဳသာသနာဟု သုံးႏႈံးၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူတုိ႔ေဘာင္ကုိ စြန္႔ခြါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာကုိ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ ဘိကၡဳနီသာသနာဟု သုံးႏႈံးခဲ႔ပါတယ္။


ဘိကၡဳသာသနာ

ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္တြင္ ဘိကၡဳသာသနာ အရင္ေပၚထြန္းခဲ႔ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား သစၥာေလးပါးကုိ သိၿပီးသည့္ေနာက္ ဓမၼစႀက္ာတရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူသည္မွ အစျပဳ၍ ဘိကၡဳသာသနာ အရင္ေပၚထြန္းခဲ႔တယ္။ ဘိကၡဳသာသနာသုိ႔ အရင္၀င္ေရာက္လာသူမွာ အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္ ျဖစ္ၿပီး၊ သစၥာေလးပါးကုိ ျမတ္ဗုဒၶသိရွိၿပီးေနာက္ အရင္အဦးဆုံး သိရွိသူလည္းျဖစ္တယ္။

ဘိကၡဳနီသာသနာ

ဘိကၡဳသာသနာ ေပၚထြန္းၿပီးေနာက္ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီႀကီး၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိက္တြန္းေတာင္းပန္မႈ၊ အရွင္အာနႏၵာ၏ ကူညီေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဘိကၡဳနီသာသနာေခၚ ရဟန္းအမ်ိဳးသမီးသာသနာ ေပၚေပါက္လာခဲ႔တယ္။ အမ်ိဳးသမီး ရဟန္းမသာသနာသုိ႔ အရင္၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွာ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီႀကီးနဲ႔ သာကီ၀င္ မင္းသမီး ငါးရာတုိ႔ျဖစ္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ရဟန္းမသာသနာတြင္ သစၥာေလးပါး အရင္းဆုံးသိသူမွာ မိေထြေတာ္ ေဂါတမီႀကီး ျဖစ္ခဲ႔တယ္။

ဧတဒဂ္

ဧတဒဂ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အသာလြန္ဆုံး အထူးခၽြန္ဆုံး-ဟု အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာမွာ ဘိကၡဳသာသနာေရာ ဘိကၡဳနီသာသနာမွာပါ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕မ်ားကုိ ျမတ္ဗုဒၶက အသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ႔တယ္။

ရတၱၫူဧတဒဂ္

ရတၱၫူဧတဒဂ္ဆုိတာ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာမွာ ၀ါအႀကီးဆုံး၊ သစၥာေလးပါးကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာက လြဲရင္ အရင္ဆုံးသိသူကုိ ျမတ္ဗုဒၶက ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ခဲ႔တဲ႔ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးႀကီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးႀကီးကုိ အမ်ိဳးသားရဟန္းသာသနာမွာ အရွင္ေကာ႑ည မေထရ္က ရရွိပုိင္ဆုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳသမီး ရဟန္းမသာသနာမွာ မိေထြးေတာ္ႀကီးက ရရွိပုိင္ဆုိင္ခဲ႔တယ္။

သီတင္းသုံးေနထုိင္ရာ

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေလာကႀကီးကုိ အသိဉာဏ္ေတြ ထြန္းလင္းေပးခဲ႔တဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶဟာ ေ၀သာလီျပည္ရဲ႕အနီး မဟာ၀ုန္ေတာႀကီးအတြင္း ကူဋာဂါရသာလာေက်ာင္း (စုလစ္မြန္းခၽြန္ေတြနဲ႕ တန္ဆာဆင္ထားတဲ႔ ဇရပ္)မွာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီႀကီးကေတာ့ ေ၀သာလီၿမိဳ႕ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ ေပ်ာ္စံရာ ဘိကၡဳနီမေက်ာင္းတုိက္တာမွာ သီတင္းသုံးေနထုိင္တယ္။

စဥ္းစားမိၿပီ

အဲဒီလုိ ေအးေအးေဆးေဆး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ရင္း တစ္ေန႔မေတာ့ မိေထြးေတာ္ႀကီးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားမိတယ္။ ေၾသာ္ . . . သားေတာ္ဘုရား ျမတ္ဗုဒၶ၊ အဂၢသာ၀ကႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ႔ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ ေျမးေတာ္ေလး အရွင္ရာဟုလာ၊ ငါ့ကုိ ဘိကၡဳနီမသာသနာ တည္ေထာင္ခြင့္ ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ႔တဲ႔ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ေတြ ရုပ္သိမ္းလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၿငိမ္းေတာ့မွာကုိ ငါဖူးေျမာ္ခြင့္ ရေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် စဥ္းစားမိလုိက္တာနဲ႕ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးက ခ်က္ခ်င္းတုန္လႈပ္၊ အင္မတန္မွ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနၿပီး မုိးတိမ္၊ မုိးသား၊ မုိးရိပ္တုိ႔ ကင္းစင္ေနတဲ႔ ေကာင္းကင္ႀကီးကလဲ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ၫို႕ေမွာင္တက္လာၿပီး မိုးေတြ အရမ္းၿခိမ္းလာတယ္။
(ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္စံတာက မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခုႏွစ္၊ သက္ေတာ္က ၈၀၊ ယေသာ္ဓရာ စံတာက ၁၄၆၊ အသက္က ၇၈၊ သားေတာ္ေလးရာဟုလာက မိခင္ ယေသာ္ဓရာထက္ေစာ၊ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ တုိ႔က မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၇-ခုႏွစ္မွာ အသီးသီး ခႏၶာ့၀န္ေတြ ရုပ္သိမ္းလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၿငိမ္းခဲ႔တယ္။ စကားခ်ပ္။ )

နတ္ေတြက ငိုတယ္

မိေထြးေတာ္ႀကီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္တာကုိ ပထမဦးဆုံးသိတာ ေက်ာင္းနားတစ္၀ုိက္မွာ ရွိေနတဲ႔ နတ္ေတြပဲ၊ သူတုိ႔က သိေတာ့ ငိုၾကတာေပါ့။ ( သူတုိ႔ငုိတာက တုိ႔ ေရႊျမန္မာေတြ ငုိတာနဲ႕မတူဘူး။ တုိ႔ေရႊျမန္မာေတြက မျဖစ္ႏုိင္တာကုိ တမ္းတၿပီးငိုၾကတာ။ ေသတဲ႔ လူကုိ ကုိင္ၿပီး အမေလး၊ ထၾကည့္ပါအုံး - စသည္ျဖင့္ ငုိၾကတယ္။ မ်ိဳးစုံပါပဲ။ ေသတဲ႔လူက ဘယ္လုိလုပ္ ထၾကည့္ႏုိင္မလဲ။ စဥ္းစားစရာေတြ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ အတုယူစရာေကာင္းတယ္ အသံထြက္ၿပီး ဘယ္သူမွ မငုိဘူး၊ မ်က္ရည္ေတြ စီးၾကရုံေလာက္ပဲ၊ အသုဘအထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ၀တ္စုံနက္ကုိ ၀တ္ဆင္ၾကတယ္။ စကားခ်ပ္။ ) ေနာက္ၿပီး ေကာင္းကင္က စတုမဟာရာဇ္ အစရွိတဲ႔ ရာဂမကင္းႏုိင္ေသးတဲ႔ နတ္ေတြမွန္သမွ် ငုိၾကတယ္။

နတ္ေတြ ရွိေစ သရဲေတြမရွိေစနဲ႔

ဒါကေတာ့ စကားခ်ပ္ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ ေကာင္းကင္က နတ္ေတြဟာ လူ႔ျပည္ကုိ လာရမွာ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ လူ႕ျပည္က နံလုိ႔တဲ႔။ ဘာေတြ နံသလဲ ဆုိတာေတာ့ ကုိယ္ဟာကုိယ္ပဲ ေတြးၾကည့္ေတာ့။ အနံ႔ခ်င္း မတူၾကဘူးေနာ္။ သတိထားၾက။ စာဖတ္သူတုိ႔ သတိထားမိၾကမွာပါ။ တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ေနတုန္းက လူေတြရဲ႕ အနံ႕ ဒီ့ျပင္ႏုိင္ငံက လူေတြရဲ႕ အနံ႔၊ တုိ႔ႏုိင္ငံမွာေတာင္ လူတန္းစား ေပါင္းစုံတုိ႔ အနံ႔ ဒါေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ကြာျခားသလဲဆုိတာ၊ စဥ္းစားမိၾကမွာပါ။
ေျပာခ်င္တာက သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သီတင္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းေဖာ္ေမြ႕ ဆုိတာပါပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ စိတ္သေဘာ ထား တူသူအခ်င္းခ်င္းသာ ေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ၾကတာ။ မတူသူေတြလဲ အထုိက္အေလ်ာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေလ။ နတ္နဲ႔ သူရဲက မတူဘူးေနာ္။ စဥ္းစားၾက၊ ကုိးႀကီးေက်ာ္တုိ႔၊ ပန္းပဲ ေမာင္တင့္တယ္တုိ႔ စတာေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ ဒါေတြလဲ စဥ္းစားၾက၊ နတ္အစစ္ေတြကေတာ့ သီလ မရွိတဲ႔ သူေတြရဲ႕ ထံပါးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မလာဘူး ဆုိတာပဲ၊ နတ္ေတာ့ရွိၾကပါေစ။ သရဲေတာ့ မရွိၾကပါေစနဲ႔ကြယ္။
ဆက္ရန္ -

၀န္ခံခ်က္

ဤစာမူမ်ားကုိ သုတၱႏၲ ပိဋက၊ ခုဒၵကနိကာယ္၊ အပါဒါနပါဠိေတာ္ ဒုတိယအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၉၇-မွ ၂၈၈-အထိ၊ ဂါထာေပါင္း ၁၉၀-ေက်ာ္တုိ႔မွ ထုတ္ႏႈတ္၍ ၃-လပုိင္း၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၌ စာေရးသူ ေဟာၾကားခဲ႔ဖူးေသာ “အေမေက်နပ္ပါၿပီသားရယ္” တရားေတာ္ကုိ အေျခခံလ်က္ အင္တာနက္ စာဖတ္သူတုိ႔အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္း ရဟန္းေတာ္မ်ားဆုိဒ္ (MSMO)မွ တဆင့္ ျပန္လည္ ဓမၼဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀ိမုတၱိသုခ၊ ၀ိမုတၱိရသ၊ အျဖဴေရာင္ဆုိဒ္မ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမာင္ပညာ (မန္းတကၠသုိလ္)
http://pyinyarzarni.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.