Sunday, January 10, 2010

လက္ဆင္႕ကမ္း

internet&Email ျဖစ္ေပၚလာပုံသမိုင္းေၾကာင္းအား အမ်ားသူငါ ဗဟုတုတတုီးပြားေစရန္အတြက္္ရွာေဖြစုေဆာင္းမိသမွ်
အခ်က္လက္အေထာက္ထားမ်ားအား ကုိးကားတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယကကမၻာစစ္ျဖစ္ျပီေနာက္ ကမၻာ့နုိင္ငံအသီးသီးဟာလည္းေကာင္း တို႔ရဲ႔ၾသဇာအာဏာ လြမ္းမုိးနိုင္ေရးအတြက္ ေျမျပင္ ေ၀ဟင္စသျဖင့္နယ္ပယ္အသီးသီးကိုစုိးမုိးရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ PROJEITS
ၾကီးမ်ား ခ်မွတ္ျပီးဆက္သြယ္မူ နည္းပညာနွင့္စစ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုခ်မွတ္ကာ အားျပိဳင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အေမရီကန္ နွင့္ ဆုိဗီယက္နီယမ္ ၄င္းနွစ္နုိင္ငံဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕စစ္ေရး လုံျခဳံေရးနွင့္ဆက္သြယ္မူကြယ္ယက္စနစ္ကို အာကာသအထိိီးထုိးေဖာက္စိုးမိုးရန္အထိၾကဳိးစား အားထုတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၄င္းနွစ္နုိင္ငံအနက္ ဆုိဗီယက္ယူနီယမ္ဟာ ၁၉၅၇
နွစ္အေရာက္မွာ "စပြန္းနစ္" ဆိုတဲ့ျဂိဳလ္တုကို ကမၻာ့ျဂိဳလ္ပတ္လမ္းမွာ ေအာင္ျမင္စြာလြတ္တင္နုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မူကို စိုးရိမ္မူ႔အျပည့္နဲ႔ အေမရီကန္ကလည္း အာကာသရန္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ARPANet (Rdvanced Research projeits
Agency) အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး အာကာသဖြံ႔ျဖိဳုီးတိုးတက္ေရး ဆက္သြယ္မူကြန္ယက္တုိးတက္ေရး နည္းပညာသစ္ရွာေဖြေရးနွင့္စစ္ေရးစသျဖစ္ အပူတျပင္းၾိကိဳးစားအားထုတ္လာပါတယ္။ နည္းပညာမ်ားကိုရွာေဖြစမ္းသပ္ရင္း ၁၉၆၉ ခုနွစ္အေရာက္မွာ တကၠသိုလ္ေလး
ေလးခုက ပညာရွင္ေတြပာာ ကြန္ပ်ဴတာေလးလုံးကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ARPANet ကိုေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
မက္ဆာခ်ဴဆက္ျပည္နယ္ ကင္းဘရစ္ တကၠသိုလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာ သိပံပညာရွင္ Ray Tomlnson ကလည္းသတင္းအခ်က္လက္ေတြကို
ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း ေပးပို႔နိုင္ဖုိ႔အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ေမလ္းစနစ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ ျပခဲ့ပါတယ္။ E-mail သေကၤတကိုလည္း @ (at)
လို႔ ၄င္းကသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အခန္းတစ္ခန္းတည္းမွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း IAN( Local Area Network)ျဖစ္
စတင္ကာ တစ္ခန္းနွင့္တစ္ခန္း တစ္ျမဳိ႕နွင့္တစ္ျမိဳ႕ တစ္နိုင္ငံနွင့္တစ္နုိ္င္ငံ စသျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္မူေတြ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ international Network ခ်ိတ္ဆက္ျပီး local အဆင့္မွ GIobal အထိအင္တာနက္ အသုံူျပဳမူ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါတယ္။
က်ယ္ျပန္႔လာတာနဲ႔အမွ် နယ္ပယ္အသီးသီးလည္းေပၚထြက္လာျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳတဲ့( ႕com ) နယ္ပယ္
(domail ပထမဦးဆုံ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိေခတ္ကာလက စိတ္ကူးရင္မွ်သာရွိခဲ့တဲ့ တစ္ဦးခ်င္းအသုံးျပဳနုိင္မဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို ၁၉၈၁
ခုနွစ္မွာ ပထမဦးဆုံး တစ္ဦးခ်င္းသုံး ကြန္ပ်ဴတာကို lBM ကုမၼဏီကထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊။ ၁၉၈၉နွစ္မွာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ
သူမ်ားျပားလာတာနွင့္အမွ် မိမိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ website ေတြကိုသြားေရာက္ယူေဆာင္ေပးတဲ့ Browser ေတြလည္း
ေပၚထြက္လာျပီး အဦးဆုံး Broweser ကေတာ့ Netscape ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကို jim clark နွင့္marc yan တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
website ေတြမရတြက္နုိင္ေအာင္မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ search Engine ေတြထပ္ျပီးေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္၊။
စတင္ပိုဒ္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား David filo နွင့္ jerry yan တုိ႔ကလည္း ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွာ yahoo . search Engine ကို တည္တြင္
ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။
၁၉၈၆ ၊ ၁၉၈၇ စစ္တမ္းမ်ားအရ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသူ အေရတြက္ဟာ ၅.၀၀၀ ၊ ၁၀.၀၀၀ သာရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၈၉ မွာေတာ့
၁၀၀.၀၀၀ အထိရွိလာခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသူ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္အေလွ်ာက္ google . AItavista . MSN
စတဲ့ search Engine ေတြ စာသားတစ္ေေနရာကိုနွိပ္လိုက္တာနဲ႔ ေနာက္ထပ္စာမ်က္နာကို ေျပာင္းလည္းေဖာ္ျပေပးတဲ့ Gopherp
စနစ္ေတြလည္း ေပၚေပါက္လာၾကပါတယ္ ။ ၄င္းနည္းပညာေတြ ထြန္းကားလာတာနဲ႔အမွ် ယေန႔ကမၻာၾကီးဟာရြာေလးသာသာဘဲ
ရွိေတာ့တယ္ဆိုတာ ကမၻာ့နည္းပညာရြာေလးမွာေနထိုင္ေနၾကတဲ့ သူအားလုံးအသိပါဘဲဆိုတာကေတာ႕
အားလုံးအသိပင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ယေန႕ကမၻာသည္ ရြာၾကီးတစ္ရြာလုိၿဖစ္ေနၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလုိက္ပါတယ္။


က်န္တာေတြ ဒီမွာဆက္ေရးပါဘုရား

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.