Tuesday, January 19, 2010

မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္ဗုဒၶတကၠသုိလ္ တက္လုိသူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕၊မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္ ဗုဒၵဘာသာတကၠသုိလ္(သတိျပဳရန္မွာ ခ်ဳလာေလာင္ကြန္ဟုနာမည္ကဲြ ဆင္တူရွိသည္ )တြင္ ပညာသင္ၾကားမည့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အမ္ေအ(M.A . Buddhist Studies) အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလမွသည္ လမတ္လတြင္း ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ပုံစံကုိ ထုတ္ေပးေနပါသည္။ အဂၤလိပ္မီဒီယမ္ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းေကာင္မြန္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ခြင္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသုိလ္၏ တည္ရွိရာ ထုိင္းနဳိင္ငံ၊ အယုဒၶယၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီး၊ ၀ပ္ႏြဳိင္အရပ္၊ တကၠသုိလ္၀င္းရွိေက်ာင္းခန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိေနထုိင္ရာႏုိင္ငံရွိ ထုိင္းသံရုံတြင္ျဖစ္ေစ ၀င့္ခြင္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားကုိ ေမးျမန္း၍ ဘတ္ ၅၀၀ ႏွဳန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္မီဒီယမ္ ဘီေအ (B.A . Buddhist Studies) ႏွင့္ ဘီေအ (ထုိင္းဘာသာ)အတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိေတာ့ အနည္းငယ္ေနာက္က်၍ မတ္လမွ သည္ ေမလအထိ ၃ လအတြင္း ေဖာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါ ေနရာဌာနတြင္ စုံးစမ္ထုတ္ယူနဳိင္ပါသည္။ ျမန္ႏုိင္ငံရွိ ေထရ၀ါဒတကၠသုိလ္မ်ားကဲ့သုိပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံဃာေတာ္မ်ားေရာ ၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ လာေရာက္သင္ယူေသာ မဟာခ်ဴလာဗုဒၶတကၠသုိလ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘီေအ(B.A)၊ အမ္ေအ ( M.A)၊ ေဒါက္တာ( Ph D) တန္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ထုိင္းဘာသာရပ္ႏွစ္မ်ဳိးတုိ႕ျဖင့္ သင္ျပေပးသည့္ တကၠသုိလ္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိတက္ေရာက္ဆဲလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပပါတကၠသုိလ္၀က္ဆုိက္တြင္ျဖစ္ေစ အေသးစိတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ဖတ္ရွဳ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ အလည္ဗီဇာျဖင့္ ဘန္ေကာက္သုိ႔လာေရာက္၍လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ဘန္ေကာက္ရွိ မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွတဆင့္ ေဖာင္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေစၿပီး စာတုိက္မွတဆင့္ ပုိ႔ေပးေစလုိလည္း ရႏုိင္ပါသသည္။

ေဒါက္တာဘဲြ႔ ( Ph.D) အတြက္ အမိတကၠသုိလ္က အမ္ေအဘဲြ႕ရမ်ားကုိ ဦးစားေပးပါသည္။ ေဒါက္တာဘဲြ႕အတြက္ ေက်ာင္းကစေကာလာရွစ္မေပးပါ။

အမ္ေအ(M.A. Buddhist Studies) အတြက္္ စုစုေပါင္း ၄၈- ခရက္ဒင့္ (48 Credits) ရွိသည္။
One credit လွ်င္ ဘတ္ ၁၅၀၀ ေပးရသည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုတြင္ ပုံမွန္ ၃ ခရဒစ္ရွိသည့္အတြက္ စုစုေပါင္းတစ္ဘာသာဖီးေၾကးမွာ ၄၅၀၀ ဘတ္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာအခ်ဳိ႕တြင္ ၂ ခရစ္ဒစ္သာရွိသည့္အတြက္ ဖီးေၾကး ၃၀၀၀ ဘတ္ေပးရလိမ္မည္ျဖစ္သည္။

အမ္ေအအတြက္ စေလာလာရွစ္အဆင့္ သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိပါသည္။
(၁) International Scholarship
(၂) Tuition Scholarship
(၃) Thesis Scholarship

သာသနာ့ႏြယ္၀င္(သီလရွင္၊ ရဟန္းေတာ္) ကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ပါသည္။

(၁) International Scholarship - ပထမတန္းစာ ပညာသင္ဆု (ခံစားခြင့္ ဘတ္ ၂၀၀.၀၀၀)

ေက်ာင္းဖီအခမဲ့ အျပင္ ေရ ၊ မီး ၊ စာေရးကိရိယာတန္ဖုိးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ မိမိသုံးစဲြသည့္ေဘာင္ခ်ာမ်ားကုိသက္ေသတင္ျပ၍ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ် ( ဘတ္ ၆၀၀၀ -၈၀၀၀ ၾကား)။ ယခုေဒၚလာေပါက္ေစ်း ယူအစ္၁-ေဒၚလာမွာ ထုိင္းဘတ္ ၃၃ ဘတ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ဘတ္ ၁၆၀၀၀ ခန္႔ကို ေက်ာင္းသားတုိင္း ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆုိေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စေလာလာရွစ္အားလုံးသည္ ပထမေျခာက္လပတ္ေျဖၿပီးခဲ့တဲ့ (GPA)ရလဒ္ေပၚတြင္မူတည္၍ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္မွ စတင္ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

GPA ရလဒ္ပုံစံျပဇယား

(၁) A ---- Excellent ---------- 4.00
(၂) A- ---- Very Good -------3.67
(၃) B+ -------Good ----------- 3.33
----------------------------------------------
(၄) B ---------Pass ------------ 3.00
(၅) F -------------Fail -------------0

၁ မွ ၃ အထိသည္ စေကာလာရွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔ေတာ့ရေနပါၿပီ။

အမွတ္စဥ္ (၁) (၂) အဆင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ဒုတိယေျခာက္ပတ္မွစတင္၍ အင္တာေနရွင္နယ္ ပထမတန္း ပညာသင္ဆုအတြက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

(၂ )Tuition Scholarship - ဒုတိယတန္းစား ပညာသင္ဆု (ခံစားခြင့္ ဘတ္ ၅၄.၀၀၀)

ပထမေျခာက္လပတ္ေျဖၿပီး၍ GPA 3.33 အမွတ္ရရွိသူမ်ားသည္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္မွစတင္၍ ေက်ာင္းေၾကးအခမဲ့ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းမွ ေရ၊ မီး ၊ အေထြေထြစာေရးကိရိယာအသုံးစရုိက္အတြက္ ခံစားခြင္ေလွ်ာက္ထားလုိ႔ မရေပ။
GPA 3.33 ေအာက္ရရွိသူမ်ားႏွင့္ က်ဆုံးမ်ားသည္ က်သည့္ဘာသာအတြက္ ခရစ္ဒစ္ေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းေၾကးေပးသြင္းရမည္။ သာသာနာ့ႏြယ္၀င္မ်ားအတြက္ ေအာင္မွတ္ 3.00 သာပုံမွန္ရရွိေနလ်င္ ေက်ာင္းေၾကးထပ္မသြင္းရေအာင္ အေၾကာင္းျပစာ( Request Form) တင္ျပႏုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။

(၃) Thesis Scholarship - တတိယတန္းစား ပညာသင္ဆု (ခံစားခြင့္ ဘတ္ ၂၅.၀၀၀)

ဒီတတိယတန္းစား ပညာသင္ဆုကေတာ့ ဘာသာရပ္အားလုံးကုိ ေျခာက္လပတ္ေလးပတ္
(Two Year Courses) အတြင္း အဆင့္ 3.33 ေအာက္အက်မရွိဘဲ သင္ယူသူျဖစ္လ်င္ ခံစားခြင့္ရွိေတာ့သည္သာ။

ဘီေအ( B.A ) အဂၤလိပ္ဘာသာ အတန္းတြင္ semester ၁-ခုတြင္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၈၀၀၀ ေထာင္ခန္႔ ေပးသြင္းရသည္။ တစ္ႏွစ္လ်င္ စုစုေပါင္း ၁၆၀၀၀ သင္တန္းေၾကးေပးၾကရမည္ျဖစ္မည္။ ထုိင္းဘာသာျဖင့္တက္ေရာက္ေလ့လာသူအဖုိ႔ကား တစ္ႏွစ္လ်င္ ၅၀၀၀ ဘတ္မွ်သာကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘီေအတန္းတြင္ စေကာလားရွစ္မရွိပါ။

ေလွ်ာက္ထားလုိ႔သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ (Requirements)
ေဒါက္တာ Ph.D အတြက္ M.A ဘဲြ႕လက္မွတ္၊အမွတ္စာရင္း၊ ပညာေရးေထာက္ခံစာ၊ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ( ပညာေရးအေတြ႔အႀကဳံပါ၀င္ေစ).

အမ္ေအ ( M.A) အတြက္
ဘီေအ(B.A) ၊ ဘီအက္စီ(B.Sc) ဘဲြ႔လက္မွတ္တစ္ခုခု၊ ပူးတဲြအမွတ္စာရင္း၊ ပညာေရးေထာက္ခံစာ ၊ ပါတ္စပုိစ္ ကုိယ္ေရးပါတဲ့မ်က္နွာ၊ ေျခာက္လအတြင္းရုိက္ထားတဲ့ ပါတ္စပုိ႔ဆုိဒ္ တစ္ပုိင္းပုံ ႏွစ္ပုံ၊

ျမန္မာျပည္မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားအထူးသတိျပဳရန္မွာ
ပရိယတၱိသာသနာ့ တကၠသုိလမ်ားမွ ဘဲြ႔လက္မွတ္အတြက္ ႏုိထရီျပန္စရာမလုိ၊ အမွတ္စာရင္းသာေတာင္းယူလာရမည္။ အစုိးရဓမၼာစရိယဘဲြ႕လက္မွတ္အတြက္ ႏုိထရီျပန္ရမယ္။ အမွတ္စာရင္းေတာင္းလာရမည္။ ပညာေရးေထာက္ခံခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္းစာကုိ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ တစ္ပါတည္းပါရွိသည္။
အဓိကမွာခ်င္တာကေတာ့အဂၤလိပ္စာေကာင္းေကာင္းမိမိႏွင့္တစ္ပါးပါလာဖုိ႔လုိပါသည္။

ဘီေအ (B.A)အတြက္
ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ ပါတ္စပုိစ္ ကုိယ္ေရးပါမ်က္နွာစာ၊ ေျခာက္လေအာက္သက္တမ္းရွိ ပါတ္စပုိ႔ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပထမႀကီးတန္းေအာင္လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ (ႏုိထရီးျပန္ထားပါ)။

ခြင့္စာေမးပဲြစာေမးပဲြပုံစံ ( ၂) မ်ဳိး

ပုံစံ(၁) အဂၤလိပ္စကားမေျပာေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
၁။ အေထြေထြအဂၤလိပ္စာ (General English )
၂။ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ( English )
၃။ သုတအေထြေထြ ဗုဒၶဘာသာအေမးအေျဖ (General Background of Buddhism)

ပုံစံ (၂) အဂၤလိပ္စကားေျပာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားးအတြက္
၁။ သုတအေထြေထြ ဗုဒၶဘာသာအေမးအေျဖ (General Background of Buddhism)
(စကားညွပ္။ ။ မ်က္ႏွာလုိက္တယ္ေနာ္ :P)

မိမိေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံကေန ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ တကၠသုိလ္သုိ႔ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိမိသူငယ္ခ်င္းမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္တုိင္စာတုိက္ကျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံ၍ လက္ခံသူမ်ားဆီသုိ႔ စာတုိက္မွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ။ မိမိသူငယ္ခ်င္းမွျဖစ္ေစ တကၠသုိလ္က လက္ခံေက်ာင္း စာေပးပုိ႔ပါသည္။ လက္ခံစာကုိ ထုိင္းသံရုံးကုိ ျပ၍ ေက်ာင္းသားဗီဇာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ (သံရုံးက ခရီးသြားဗီဇာေပးလုိက္လ်င္ေတာ့ ထုိင္းနဳိင္ငံမွ ျပင္ပတစ္ႏုိင္ငံကုိထြက္၍ ေက်ာင္းသားဗီ
ဇာျပန္ေလွ်ာက္ထားရမည္)။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနသူမ်ားအတြက္

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ျဖည့္စြက္၍ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္းလဲပဲ ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

International M.A Programme Office
Room No.306, MCU ,
Wat Mahathat, Tha Phrachan
Bangkok 10200. Thailand
Tel/ Fax -02225-8686, Ext.137


ျပည္ပတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္

၁။ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ မူရင္း ဘဲြ႕လက္မွတ္ပါတစ္ပါးတည္း ယူလာ၍ ေကာ္ပီ ဘဲြ႕လက္မွတ္အေထာက္အထား၊အမွတ္စာရင္း၊ ပါတ္စပုိ႔စ္ မိတၱဴ၊ ေျခာက္လအတြင္းပါတ္စပုိ႔စ္ (၂ )ပုံ မိမိေနထုိင္ရာႏုိင္ငံရွိထုိင္းသံရုံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။

ပညာေရးေထာက္ခံခ်က္စာႏွစ္ေစာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလုိသူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ အခ်ပ္ပုိစာရြက္ႏွစ္ရြက္ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ္ ပညာေရးေထာက္ခံစာေရးေပးသည့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ကြ်မ္းက်င္သူႏွစ္ဦးရဲ႕လက္မွတ္ပါလွ်င္ ျပည့္စုံေတာ့သည္သာ။

ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေနရာကေတာ့ အခက္အခက္ဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသုိလ္က ေနထုိင္ဖုိ႔ တာ၀န္လုံး၀မယူပါ။အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက လက္ေတြ႕အျမင္ျဖင့္( ဒိေ႒န၀ါ) မဟုတ္ဘဲ အၾကားျဖင့္သာ( သုေတန ၀ါ) လာေရာက္ၾကသည့္အတြက္ မ်ားစြား ေငြေၾကးမ်ား ဆုံးပါးနစ္နာမွဳရွိၾကပါသည္။ ေဆာက္လက္စ ေက်ာင္းအသစ္တြင္လည္း အားလုံးၿပီးစီခ်င္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ေနထုိင္စရာကုိေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိယ္တုိင္ ရွာရသည့္တြက္ အလြန္ဒုကၡေရာက္ရေပသည္။ ပညာေရးထက္ ေနေရးခက္၏ ဟုဆုိရမလုိျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တကၠသုိလ္၀က္ဆုိဒ္တြင္ျဖစ္ေစ၊
ဤေက်ာင္းသားဘေလာ့တြင္ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းစုံးစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကုိးကားခ်က္။
HANDBOOK (IMAP)
http://www.mcu.ac.th/En/index.php
http://inter.mcu.ac.th/En/major/major_index.php

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.