Friday, February 26, 2010

ညီညာစုံမွ

  • မင္းမပါ
ဘယ္ဟာမျပီး
မင္းခ်ည္းေတာ့လည္း
ဘယ္ဟာမျပီး ။

  • သူမပါ
ဘယ္ဟာမျပီး
သူ႔ခ်ည္းေတာ့လည္း
ဘယ္ဟာမျပီး ။

  • ငါမပါ
ဘယ္ဟာမျပီး
ငါ့ခ်ည္းေတာ့လည္း
ဘယ္ဟာမျပီး ။


  • မင္း သူ ငါ
ညီညာစုံမွ
အလုံးစုံ ကိစၥျပီး။


(နခုန္ပထုန္ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵ၀ံသ ထံမွ ႀကားနာခဲ့ရ)

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ႏွင့္ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ ကုဋိဒကာ

တစ္ေန႔သ၌ အကၽြႏု္ပ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္၊ ကပၸိယဟုဆိုအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသကုိ ျမတ္ႏိုးစြာ ရင္ဝယ္ပုိက္လွ်က္၊ ရြာလူၾကီးမ်ားစုေဝးရာ ရြာဦးေက်ာင္း ဇရပ္ပ်က္ၾကီးသုိ႔သြားကာ အသာေခ်ာင္းလ်ွက္ တစ္ေစာင္းက နားေထာင္ေနေလေတာ့၏။

စည္းေဝးရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာကား ဤသုိ႔တည္း=

နစ္စဥ္ျပဳလုပ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ရြာဘုံရဟန္းခံရွင္ျပဳပြဲၾကီးကုိ၊ ရြာလူၾကီးဖိုးလူႏွင့္ သူၾကီးကေတာ္ ေဒါမငယ္တုိ႔မွ တာဝန္ယူကာ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္၊ ေန႔ရက္မ်ားကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သူတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာသား ေမာင္ဖိုးေတကိုလည္း သာသနာ့ ေဘာင္သုိ႔ သြပ္သြင္းမည္ဟုၾကားသိရေလ၏။


အလွဴရက္သတ္မွတ္ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ အန္မတန္မွ ဂုဏ္ပကာသနကို မက္ေမာတတ္ေသာ သူၾကီးကေတာ္ ေဒၚမငယ္သည္၊ က်န္ေတာ္မ်ိဳးၾကီးကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ဖက္သို႔ လွည့္ကာျဖင့္၊ ဤသုိ႔ဆိုေလ၏
” ေဟ့ ငေက်ာ္ေခါင္ ဒီစာရြက္မွာေရးထားတဲ့အတိုင္း တစ္ရြာလုံးကုိ လိုက္ျပီး ေၾကာ္ျငားစမ္း”ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏။

အမွန္မွာ ဤသုိ႔ေၾကာ္ျငားရျခင္းသည္ အကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင္ ့အလြန္တရာကၽြန္းက်င္ျပီးသား အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ စာတစ္တန္း ေပတစ္ဖြဲ႔ ေရးဖြဲ႔စရာပင္မလိုေတာ့ျပီးတကား။ ယၡဳကဲ့သို႔ စာျဖင့္ေရးေပးေနျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ ကပၸိယဟုဆိုအပ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ ဂုဏ္ထူးဝိေသကို ေစာ္ကားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။

သို႔ႏွင့္ပင္လ်ွင္ အကၽြႏ္ုပ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္လည္း မိမိ၏ ဂုဏ္ထူးဝိေသသကုိ အထူး ေစာင့္ထိန္းေသာအားျဖင့္၊ ၄င္း သူၾကီးကေတာ္ဆိုသူ ေဒၚမငယ္ ေပးေသာစာရြက္ကို တာဝန္ေၾက သေဘာျဖင့္ လွမ္းယူျပီးလ်ွင္ စာရြက္ကို တစ္ခ်က္မ်ွ ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္ရွုျပီး၊ ဣေျႏၵမပ်က္ ခတ္တည္တည္ျဖင့္ပင္္ အကၤ်ီးအိပ္ထည့္သုိ႔ ထည့္ထားလုိက္ေလေတာ့၏။

အကၽြႏု္ပ္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ခပ္တည္တည္ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ သူၾကီးကေတာ္ ေဒၚမငယ္၏ မ်က္စိကို စပါးေမႊး စူးေနေလေတာ့၏၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အကၽြႏု္ပ္ဘာမ်ွမတတ္ႏုိင္ေပ၊
ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ဟု ဆုိအပ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ေခသူေတာ့မဟုတ္။

ကပၸိယ ဟု ဆုိအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသကုိ ထည့္၍မေခၚလ်ွင္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မွတစ္ပါး မည့္သူကိုမ်ွ ဂရုစိုက္သူ မဟုတ္။ ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင့္ကား ရြာလယ္က ေဒၚပု ကုန္စုံဆုိင္တြင္ ေစ်းေရာင္းေနေသာ ညိုျပာညက္ကေလး နန္းကုတ္ကုတ္ ကုိေတာ့ ခ်န္ထားပါေသးသည္။
မည္သုိ႔ဆုိေစ အလွဴမဂၤလာပြဲၾကီးအတြက္ ကပၸိယတုိ႔တတ္အပ္ေသာ အတတ္ျဖင့္ပင္လ်ွင္ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မ်ားသုိ႔ လိုက္လံ၍ ဖိတ္မန္တကာ့ ျပဳရေပးအုံးမည္။

။…ေညာင္ပင္ကုန္းေက်းရြာအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္းၾကကုန္ေသာ….ဟု အစခ်ီကာျဖင့္ ထုံစံအတိုင္း ရြာရုိးကိုးေပါက္ေလ်ွာက္၍ ေၾကာ္ျငားေနရင္း၊ တစ္ေနရာသုိ႔အေရာက္တြင္၊ သူၾကီးကေတာ္ကုိ အကၽြႏု္ပ္ျမင္လုိက္ရေလ၏။ သူၾကီးကေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ဆီသို ့ သုပ္သုပ္ သုပ္သုပ္ႏွင့္ ေရာက္ခ်လာေလေတာ့၏၊

” ေဟ့ ငေက်ာ္ေခါင္ နင့္ကို ငါေရးေပးထားတဲ ့ စာထည့္မွာပါတဲ ့ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ ဆိုတာေတြကိုလည္းထည့္ျပီး ေၾကာ္ျငာအုံးမွေပါ့” ဟူ၍ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းေလေတာ့၏။ ဟုတ္ကဲ့အေဒၚ အေဒၚတို႔လွဴထားသမ်ွ အကုန္ပါေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးၾကီး ေၾကာ္ျငာေပးပါ့မယ္။

သုိ႔ႏွင့္ပင္ အင္မတန္မွ ရုိစင္ေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ ေၾကာ္ျငာစာသားမ်ားကုိ အနည္းငယ္ ကြန္႔ျမဴေစလွ်က္ဤသုိ႔ ေၾကာ္ျငာလိုက္ေလေတာ့၏။
ေညာင္ပင္ကုန္းေက်းရြာအတြင္း၌ မွီးတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ…. သပၸဳရိသႏြယ္ဝင္ (ဝင္တာမဝင္တာ အေၾကာင္းမဟုတ္) သူေတာ္စင္ပုဂၢိဳလ္ အေပါင္းတုိ႔ ခင္ဗ်ား…၊ (သူၾကီးကေတာ္ အနည္းငယ္ နားစြင့္ေနသည္ကုိ သတိထားၾကည့္မိ၏)

မိဘမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာ သိမ္ဒကာ(သူၾကီးေတာ္ ျပဳံး၍လာေလျပီတကား) ကုဋီဒကာ (ကုဋီဒကာဟု ဆုိလုိက္လ်ွင္ မ်က္ႏွာအနည္းငယ္ပ်က္စ ျပဳသြားေတာ့၏) ရြာလူၾကီးဦ္းဖိုးလူႏွင့္ သူၾကီးကေတာ္ေဒၚမငယ္ တုိ႔၏ ရင္နစ္သည္းခ်ား သားရတနာျဖစ္ေသာ က်ပ္မျပည့္ ေမာင္ဖိုးေတအား (ထုိအခါ၌ ဂုဏ္ပကာသနကုိ အလြန္တရာမက္ေမာတတ္ေသာ သူၾကီးကေတာ္ေဒၚမငယ္သည္ ေဒါသ ထြက္ေလေတာ့၏)

သာသနာ႔ဝန္ထမ္းရွင္ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ သြပ္သြင္းမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ သြပ္မိုး ၾကမ္းခင္း ကုလားဖ်င္းႏွင့္ လွည္းေန လွည္းေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္၊ မည္သူမဆို လာေရာက္ျပီး သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးၾကီးကပိၸယေက်ာ္ေခါင္ မွ ကပၸိယတို႔က်င့္အပ္ေသာ ဝတ္တရားအတုိင္း ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး ေမာင္းတီးလုိက္ရေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား…။


Thursday, February 25, 2010

၂၅-၂-၂၀၁၀ ေန႔ M,S,M,O အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

၂၅-၂-၂၀၁၀၊ ဝပ္တလုမ္၊

ယေန႔ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏၊ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်င္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား=
၁။ ။ လာမည္႔၊ ၆-၃-၂၀၁၀၊ စေနေန႔ ေန႔လည္ ၀၁ း ၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္၌ ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ျပန္လည္က်င္းပျပဳလုပ္ရန္။

၂။ ။ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း သုံးသပ္၍ ၆-၃-၂၀၁၀၊ ေန႔တြင္ အမ်ားသေဘာဆႏၵကို ခံယူကာ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ၾကရန္။

၃။ ။ ဘေလာ့အစား ဝက္ဆိုဒ္ဝယ္ရန္း ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

၄။ ။ တိပိဋကတရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးယာယီေကာ္မတီ တရပ္ကုိ ေအာက္ပါ သံဃာေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊
၁။ ။ ဦးေကာဝိဒ
၂။ ။ ဦးဓမၼပါလ
၃။ ။ ဦးၾသဘာသ
၄။ ။ ဦးကုေဝရ
၅။ ။ ဦးပညာေဇာတ
၆။ ။ ဦးနႏၵိယ
၇။ ။ ဦးေတဇနိယ
၈။ ။ ဦ္းဣေႏၵာဘာသ
၉။ ။ ဦးစကၠိႏၵ
၁၀။ ။ ဦးေတဇဓမၼ
၁၁။ ။ ဦးအဂၢ
၁၂။ ။ ဦးအာစာရ
၁၃။ ။ ဦးဝါယမိႏၵ
အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ယာယီေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ယေန႔ - ၂၅-၂-၂၀၁၀၊ ၾကာသပေတးေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကေသာ၊ အသင္းသား သံဃာေတာ္မ်ား၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္ မွတ္စုမ်ားကုိ စုစည္း၍၊ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း၊ ( ျပန္ၾကားေရး) Informgroup1@gmail.com မွ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ေလ့လာထားၾက၍၊ လာမည္႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳသြားၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကား ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

Wednesday, February 24, 2010

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏုိင္ငံ၏) အစည္းအေဝး ပင့္ေလ်ွာက္လႊာ

၂၃-၂-၂၀၁၀ (အဂၤါေန႔)၊ ၀မ္ႏြိဳင္ မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထုိင္းနုိင္ငံ)၏ အစည္းအေ၀းကုိ
ေနရာ အခက္အခဲႏွင့္ က်န္တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
၂၅-၂-၂၀၁၀ (ၾကာသာပေတးေန႔)၊ ေန႔လည္ ၀၁း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတုိက္သုိ႔၊ ေျပာင္းေရႊ႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏုိင္းတုိင္ပင္ အေျဖရွာ သြားမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

က်င္းပမည့္ေနရာ= ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း
က်င္းပမည့္ေန႔= ၂၅-၂-၂၀၁၀၊ ၾကာသပေတးေန႔
က်င္းပမည့္အခ်ိန္= ေန႔လည္- -၀၁း၃၀ ။

Tuesday, February 23, 2010

စာမူေတာင္းခံလႊာ

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (MYANMAR STUDENT MONKS ORGANIZATION IN THAILAND (M.S.M.O.) ) သည္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ( 28-6-2009) ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။

၁။ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈ ပုိမုိရရွိေစရန္။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားဧ။္အခက္အခဲမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္။
၃။ ျမန္မာနွင့္ထုိင္း ရဟန္းေတာ္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးမႈမ်ား ပုိမုိတိုးျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နုိင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းသားသံဃာ့အဖြဲ႔စည္းမ်ားနွင့္ သာသနာေရး ပညာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပုိမုိပူေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္။
၅။ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလ်ွင္ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္ရန္။
၆။ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအား ဘာသာေရး ပညာေရး လူမႈေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ရန္။
၇။ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားဧ။္ ဘဲြ႔၊ နာမည္၊(သုိ႔မဟုတ္)အဖြဲ႔နာမည္ကုိ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္၍ ကိုယ္က်ဴိးရွာမႈ။ အမ်ဴိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ညွဳိးႏြမ္းပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ လက္တြဲညီညီ ကာကြယ္သြားနုိင္ရန္။


(28-6-2010) ေန႔တြင္ M.S.M.O-သည္ (၁)ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ (၁)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရန္ ၁၆-၁-၂၀၁၀၊ ေန႔လည္ ၁၄း၀၀-နာရီတြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ညွိႏႈိင္း တုိင္ပင္၍ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ႕ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။


သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္ စာေပပညာရွင္မဆုိ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ A4 စာမ်က္ႏွာ(ေဆာင္းပါးအတြက္) ေလးမ်က္ႏွာခန္႔ မပုိေစဘဲ ေရးသားႏုိင္ၾကပါသည္။
၁။ ကဗ်ာ၊
၂။ ေဆာင္းပါး(ရသ၊ဗဟုသုတ၊ပညာေပး)၊
၃။ ဘာသာေရးႏႈိင္းယွဥ္ေလ႔လာမႈ၊
၄။ အဂၤလိပ္ (ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ)
၅။ ပါဠိ (ဂါထာ၊ စုဏၰိယ)၊
၆။ အေထြေထြ။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ မိမိတုိ႔ သင္ၾကားတက္ေရာက္ေနေသာ တကၠသုိလ္ အသီးသီး၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အားနည္းခ်က္/ အားသာခ်က္မ်ား စေသာ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း ေရးသားႏုိင္ၾကပါသည္။

မိမိတုိ႔ေရးသားၿပီးေသာ စာမူမ်ားကုိ (28-2-2010) ေန႔ ေနာက္ဆုံးအေရာက္ ေအာက္ပါစာမူ စုေဆာင္းေရး အရွင္ျမတ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ၾက ပါသည္။
၁။ အရွင္ပညာေဇာတ ၊ pyinyar08@gmail.com
၂။ အရွင္စႏၵိမာ၊ bhikkhu.1972@gmail.com
၃။ အရွင္ၾသဘာသ၊ obhasamin@gmail.com
၄။ အရွင္နေႏၵာဘာသ၊ ven.shwenyathar@gmail.com
၅။ အရွင္ကဝိႏၵ။ ashinkavinda1977@gmail.com


အထက္ပါ စာမူစုေဆာင္းေရး အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ရရွိထားေသာ စာမူမ်ားကုိ studentmonks@gmail.com လိပ္စာသုိ႔ ပုိ႔ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

အဖြဲ႕ကုိယ္စား
ေမာင္ပညာ (မန္းတကၠသုိလ္)
pyinyar08@gmail.com
ဖုန္း (၀၀၆၆) ၈၁၄၈ ၁၁၁၄၅

အႀကံျပဳ ေလွ်ာက္ထားလႊာပါဘုရား

(၂၃-၂-၂၀၁၀ (အဂၤါေန႔)၊ ၀မ္ႏြိဳင္ မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထုိင္းနုိင္ငံ)၏ အစည္းအေ၀းကုိ ေနရာ အခက္အခဲႏွင့္ က်န္တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
၂၅-၂-၂၀၁၀ (ၾကာသာပေတးေန႔)၊ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတုိက္သုိ႔၊ ေျပာင္းေရႊ႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏုိင္းတုိင္ပင္ အေျဖရွာ သြားမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။)

ျပင္ပမွႏွင့္အေ၀းမွ ၾကြေရာက္လာၾကမည့္ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆႏၵအရ ၾကာသပေတးေန႔ထက္ စေနေန႔တြင္ ပုိမုိသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတုိ႔ကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ ေပးၾကပါရန္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္အရွင္ျမတ္တုိ႔အား အႀကံျပဳ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။

အေတြ႔သံသရာလည္ေနပံု

ဘာရယ္ေႀကာင့္မွန္းမသိ ခုတေလာမိမိရဲ့အာရုံထဲတြင္း အေတြးအမ်ိဳးမ်ဳိးစဥ္စားစရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေႀကာင့္ စိတ္အားရုံေျပာင္လဲသြားေစရန္း ကိုယ္နွင့္ရင္ႏွီ၇ာဘေလာ့ေလးေတြးကို ရွာေဖြျပီးေတာ့ ဗဟုသုတျဖစ္စရာ ကဗ်ာစာေပးေလးေတြကို မွတ္သားဖတ္ရူေနမိပါတယ္၊အစာအဟာရေကာင္းေလးေတြ စားေနရတဲအခါမ်ိဳးေတြမွာ ကိုယ့္ရဲမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြကို ေပးေ၀းငွျခင္းတဲ့ ဆႏၵေလးေတြရွိေနသလို ယၡဳလဲဘဲ ကဗ်ားေကာင္းေလးတပုဒ္ကို အားလံုးေသာအေဆြေတာ္သူငယ္ခ်င္းေတြးကို ေ၀ငွေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေ၇းမဟုတ္ပါ ကဗ်ာဆရာ ေဆာင္ယြန္းလရဲ့ အေတြးပံုရိပ္ေတြကို ေလးစားဂုဏ္ယူလြန္းလို့ ဒီေက်ာင္းသားဘေလာ့ေလးမွာ တင္ေပးလိုက္တာပါ။အေတြ႔သံသရာလည္ေနပံု ရင္ခုန္လို႔လည္းမရခဲ့ေသးဘူး


ေဆာင္းယြန္းလ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၀

တေရးတေမာ မေတြးေတာမိၾကလို႔မ်ား

ဦးေဏွာက္ေတြ တုံးသြားခဲ့ၾကသလား….

မသိတာက ခက္ေနခဲ့သလို
မရွိတာကလည္း ခက္ေနခဲ့ၿပန္ပါတယ္….

ေလထဲ ေဆာက္ခဲ့မိတဲ့အိမ္ေတြ

တိမ္တိုက္ေတြထက္ ထူေၿပာခဲ့ၿပီး

လြတ္ထြက္သြားတဲ့ ငါးေတြထက္လည္း

အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေၿခတံရွည္ေနခဲ့ၿပန္ပါတယ္…


မဲမဲၿမင္ရာ ရမ္းပစ္ေနသူေတြ

ခ်က္ေကာင္းကိုပစ္ဖို႔

အကြက္ေကာင္းကို လွစ္ဟေခ်ာင္းေၿမာင္းေနသူေတြ

ပစ္မွတ္အလြဲကို

မယုတ္ေသာဇြဲနဲ႔ စိမ္ေၿပနေၿပပစ္ခြဲေနသူေတြ…ပစ္ကြင္းဝယ္ဖို႔ ေစ်းလည္ဆစ္ေနသူေတြ

မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံသတ္ဖို႔

ကိုယ့္နားထင္ကိုယ္ ေသနတ္နဲ႔ေတ့ေနသူေတြ

ဇာတ္တူသားစားဖို႔ ဇာတ္လမ္းဆင္ၿပီး

ပစ္ကြင္းပစ္ကြက္ တီထြင္ၾကံဆေနသူေတြ….အသံတၾကား မနားတမ္းပစ္ေနသူေတြ

ခါးၾကားထိုးထားတဲ့ ေသနတ္ကို

အခ်ပ္ပိုပစ္ဖဲတခ်ပ္လို ေလထဲေဝွ႕ယမ္း

မ်က္မွန္းနဲ႔ လက္တည့္စမ္းေနသူေတြ…အကာအကြယ္ယူၿပီး မီးစင္ၾကည့္ပစ္ေနသူေတြ

ဗ်စ္ရည္တခြက္နဲ႔ ညစာစားေကာင္းေအာင္

အေမွာင္ထဲမွာ ပါးစပ္သရမ္းၿပီး

ပစ္ခ်က္ၾကမ္းေနသူေတြ

ဆိုင္းဘုတ္တင္ေကာင္းေအာင္

တေရးႏုိးမွ တခ်က္တခ်က္ ေခ်ာင္းပစ္ေနသူေတြ….ညစ္တြန္းတြန္းၿပီး ပစ္ခတ္လြန္းသူေတြ

ဖရုႆဝါစာေသနတ္နဲ႔ မလိုတမာပစ္ခတ္

တေယာက္လည္ပင္းတေယာက္ တက္နင္းၿပီး

လမ္းေပ်ာက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူေတြေၾကာင့္

အလိုအပ္ဆံုး က်ည္တေတာင့္ဟာ

အလိုအပ္ဆံုးေနရာကို ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္မသြားႏုိင္ခဲ့ေသးဘူး…..ျမႈံးမိငါးေတြဘဝနဲ႔ ႏုံးခ်ိဖားေတြရဲ့ဘဝလို

ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္း ဘဝကိုယ္စီကိုယ္ငွထဲ

ၿပံဳးလိုက္မဲ့လိုက္ၾက ရြဲ႕လိုက္တည့္လိုက္ၾကနဲ႔

ေခတ္ေဆြးၾကီး တအိအိပဲ့က်လာလိုက္ပံုက

ေဟတီမွာလႈပ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ထက္ ေၾကလြယ္မြလြယ္

ဧရာဝတီမွာတိုက္ခဲ့တဲ့နာဂစ္ထက္ တဖ်စ္ဖ်စ္ၿမည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွကို Hit ဟစ္ခဲ့တဲ့

ေခတ္သစ္ဆူနာမီထက္ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲ….


ေရလိုက္လြဲေနတဲ့ ေဟာဒီေခတ္မဲၾကီးထဲမွာ

ငါတို႔ဟာ ေရနဲငါးေတြသာၿဖစ္ေတာ့တယ္…..။ ။


ဒီကဗ်ာေလးရဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြုအားလံုးဟာ ဒ့ိုတေတြကိုမ်ား ရည္ညြန္းျပီးေတာ့မ်ားေျပာေနတာလာလို့ က်ြန္ပ္၏အေတြးအာရုံမ်ားထဲမွာစိတ္၀င္ျပီးေတာ့ေနပါေတာ့တယ္၊
by
ႀသဘာ(ထီလာ)

တန္ျပန္သက္ေရာက္မွူ

သက္ေရာက္မွုူတိုင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မူရွိသည္ဟု နယူတန္၏ အယူအဆမ်ားကို ငယ္စဥ္က သင္ယူခဲ့ဖူး၏၊ နံရံသို႔ ခဲတစ္လုံးကို ပစ္ခ်လုိက္၍  ျပန္လည္ ကန္ထြက္လာျခင္းသည္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွူတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိခဲ့ရ၏။ ဤသည္မွာ ငယ္စဥ္က အသိျဖစ္ေလသည္။

ယေန႔= တပည့္ေက်ာ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္၏ အစ္မေတာ္တစ္ေယာက္ ရြာဦ္းေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီး ၄င္းတန္ျပန္သက္ေရာက္မွူမ်ားအေၾကာင္းကုိ ္ေမးျမန္ေလေတာ့၏၊ သုိ႔ေသာ္ သူေမးေသာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွူမ်ားမွာကား နယူတန္၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွူမ်ိဳးမဟုတ္၊


ကံ၏နိယာမ၊ ကံ၏အက်ိဳးေပးမွူ၊ ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝဋ္ေၾကြးမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဤေနရာ၌ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွူဟူသည္၊ မိမိျပဳလုပ္မိေသာကံ (အလုပ္)၏၊ စြမ္းအားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခံရသူ(အရာဝတၲဳ)တုိ႔၏ စြမ္းအားကုိ၊ သတိထားမိဖို႔ လိုအပ္ေလသည္။

ပုရြက္ဆိပ္ကေလးတစ္ေကာင္ကို သတ္ျခင္းသည္၊ ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္ကို သတ္ရ သေလာက္ လုံးလမစုိက္ရသျဖင့္၊ သတၱဝါခ်င္း တူေသာ္လည္း အက်ဳိးေပးျခင္းကြာေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပဳလုပ္ခံရသူတို႔၏ စြမ္းအားကြာျခားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလ၏။
မိမိတို႔ေန႔စဥ္ လွဳပ္ရွားေနၾကရေသာ ဤလူ႔ဘဝ ဒြႏၷယာၾကီးထည့္တြင္ လူေပါင္းစုံ အလႊာေပါင္းစုံျဖင့္ ဆက္ဆံက်င္လည္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ စကားေပါင္းစုံကုိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေျပာဆိုကာ လွည့္လည္ေနၾကရေသသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အမွတ္မထင္ ေျပာဆိုမိေသာ စကားကေလး တစ္ခြန္းျဖင့္၊ အလုပ္ထုပ္ခံရျခင္း၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ခံရျခင္း သံသရာအေၾကြးတင္ခံရျခင္း စေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား မတိုးပြားၾကေစရန္၊ ထို႔သုိ႔ အမွတ္မထင္ စကားကေလးတစ္ခြန္းကို ေျပာဆိုမိခဲ့ၾက၍ သံသရာ အေၾကြးကုိ ျပန္လည္ကာေပးဆပ္ၾကရေသာ၊ အတီေတ ဗာရာဏသီမ်ား အေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အမၺပါလီ= သိခီဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္၊ ေစတီရင္ျပင္တစ္ခုသို႔ သြားရင္း၊ ရဟႏၱာမေထရ္မၾကီးတစ္ပါး၏ တံေထြးကို ေစတီရင္ျပင္ေပၚ၌ ေတြ ့ေသာအခါ မဆင္မျခင္” ဘယ္..ျပည့္တန္ဆာမေတြကမ်ား ေထြးထားသလဲ” ဟု မဲ့ကာရြဲ႕ကာ ေျပာဆိုမိေသာ မိမိ၏ ဝစီေဘဒ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္၊ ျပည့္တန္ဆာမျဖစ္ရေလသည္။

သီရိမာ=သူသည္လည္း ထိုနည္း၄င္း၊ ေစတီရင္ျပင္တစ္ခုတြင္ ထိုင္းေနရင္း မိမိ၏ ျခဳံပါဝါတြင္ ပယ္က်ံေနေသာ တံေထြးကုိ ေတြ႔ရွိသျဖင့္၊ ” အဘယ္ ျပည့္တန္ဆာမ ေထြးထား ခဲ့သလဲ” ဟု ေျပာဆိုမိခဲ့သျဖင့္၊ ျပည့္တန္ဆာမ အျဖစ္ျဖင့္ ေပးဆပ္ရေလသည္။ အမွန္မွာ ၄င္းတံေထြး သည္လည္း ရဟႏၱာမၾကီၤးတစ္ပါး၏ အမွတ္မထင္ ေထြးခဲ့မိေသာ တံေထြးျဖစ္ေၾကာင္း သိရေလသည္။

သာမာဝတီ= သူသည္ကား အလြန္ေမတၱာတရားႏွင့္ျပည့္စုံျပီး ထင္ရွားေသာ မိဖုရားတစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္၊ သုိ႔ေသာ္- ေရွးဘဝက ပေစၥကဗုဒၶါ တစ္ပါးအား မီးလ်ွိုဳ႕သတ္ခဲ့ဖူးေသာ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ဤဘဝတြင္ ဘုရင္ဥေတနမင္းၾကီး၏ ေတာင္ညာစံ မာဂႏၶီ၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ မီးေလာင္တိုက္ကုိ သြင္း၍ အသတ္ခံခဲ့ရေသသည္။

ခုဇၨဳတၱရာ=သူသည္လည္း အလြန္တရား ဥာဏ္ေကာင္းေသာ ဧတဒက္ရ ရဟႏၱာေထရီမ တစ္ပါးျဖစ္ေလသည္၊ သို႔ေသာ္= ေရွးဘဝက ခါးအနည္းငယ္ကုန္းဟန္ရွိေနေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးအား ေပ်ာ္ေစလိုေသာ သေဘာထားျဖင့္၊ ”ငါတို႔အိမ္သို႔ ဆြမ္းခံၾကြတ ဲ့ဘုန္းၾကီးက ဒီလို ဒီလုိ ၾကြတယ္-ဟု ဆိုကာ” မိမိခါးကို ကုန္ကြကြလုပ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ ေလွာင္ေျပာင္ ျပခဲ့ဖူးေသာ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ဤဘဝတြင္၊ ခါးကုန္းျခင္းဟုဆိုေသာ ဆိုးက်ိဳးကို ခံစားခဲ့ရေလသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖတ္ရွုေလ့လာမိသျဖင့္၊ အန္မတန္မွ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္လိုက္ရေသာ မိမိ၏ အမွတ္မထင္ စကားကေလးတစ္ခြန္းသည္၊ ျပဳလုပ္ခံရသူတို႔၏ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ၊ စြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ မိမိအတြက္ သံသရာတြင္ အေၾကြးတင္၍ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္၏ အစ္မေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခန္းအား ျပန္လည္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Sunday, February 21, 2010

ပညာေတာ္သင္းစရိတ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

၂၁-၂-၂၀၁၀၊ ေဆာင္ခ်င့္ခ်ား

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ေဆာင္ခ်င့္ခ်ားရက္ကြက္၊ စူပါ (၁) လမ္းေန၊ မတင္ႏုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္းႏိုင္ငံ) သုိ႔၊ ပညာေတာ္သင္စာရိတ္အျဖစ္ အလွဴေတာ္ေငြ ၈၀၉၀ ဘတ္ တိတိ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရာ၊ အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ လက္ခံရယူျပီး၊ လွဴဒါန္းမွူ အစုစုတို႔အတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမ်ွေပးေဝကာ၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့မွ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Saturday, February 20, 2010

အစည္းအေဝး ေနရာႏွင့္ ရက္စြဲ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္း

၂၃-၂-၂၀၁၀ (အဂၤါေန႔)၊ ၀မ္ႏြိဳင္ မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထုိင္းနုိင္ငံ)၏ အစည္းအေ၀းကုိ
ေနရာ အခက္အခဲႏွင့္ က်န္တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္
၂၅-၂-၂၀၁၀ (ၾကာသာပေတးေန႔)၊ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတုိက္သုိ႔၊ ေျပာင္းေရႊ႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏုိင္းတုိင္ပင္ အေျဖရွာ သြားမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

မွာတမ္းစာ


သစ္လြင္ေတာက္ပမႈမရွိေသာ ဤခႏၶာအခြံထဲ
၀ိညာဥ္တစ္ခုရိုက္သြင္းလိုက္ေသာအခါ
ငါသည္… ငါျဖစ္လာခဲ့၏….။

ျမစ္ေၾကာင္းေတြ၏ စီးဆင္းမႈကိုအားက်၏
ထိုျမစ္ေၾကာင္းေတြရဲ့နံေဘး ထိုင္ေဆြးေနေသာ
ေၾကြလုလု ကမ္းပါးေတြကိုၾကည့္ျပီး ကဗ်ာစပ္လို၏
လည္ပတ္ေနတဲ့ ေန-လ ေတြကိုၾကည့္ျပီး သံေ၀ဂပြား၏
တနဂၤေႏြေန႔ေတြရဲ့ အေပါက္ၾကိဳအေပါက္ၾကားမွ
ေလာကၾကီးကို ေခါင္းျပဴၾကည့္ဖို႔ ၾကိဳးစား၏...။

ရယူျခင္း-ေပးဆပ္ျခင္းတို႔ စီးခ်င္းထိုးရာဤလြင္ျပင္၌
ငါသည္… နတ္ေစာင္းတစ္လက္ကိုသာ တီးခတ္ေနလိုလွ၏
သို႔ေသာ္…ငါ့ဂီတကား ဘယ္သူ႔အတြက္မွ မဟုတ္ပါေခ်…….
ေပးဆပ္ျခင္း၏ ဖိနပ္ခတ္သံသည္
ငါ့ဂီတအား စည္း၀ါးမွန္မွန္လိုက္ေနဘိ၏
သို႔ေသာ္ ဂီတသည္ ဂီတအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ျခိမ့္မည္။

လက္နဲ႔လုပ္ေသာအမွန္တရားမ်ားအား
ငါသည္ တစ္ျခိဳက္မက္မက္စားေသာက္ခဲ့ရ၏
လက္ရန္းတန္းႏွစ္ခုအၾကား၌သာ
အမ်ားနည္းတူ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ရ၏
ေနာက္လူသည္ငါ၏ေျခရာကိုနင္း၍
ငါသည္လည္း ေရွ့ေျခရာကို မိတၱဴကူးထားျခင္းသာျဖစ္သည္
(ဘုရားသည္ပင္ ဘုရား၏မိတၱဴျဖစ္ေျခသည္)။

အို…..အေဆြ……..
သင့္အား အကြ်ႏု္ပ္ ႏုတ္ဆက္သည္…….
အေသေစာသစ္တစ္ပင္လို႔ပင္ထင္ထင္
အကြ်ႏု္ပ္အတြက္ ၀မ္းမနည္းရစ္ပါေလႏွင့္…..။

ငါ၏နတ္ေစာင္းဂီတသည္
သင္တို႔စီးခ်င္းထိုးရာ ဤလြင္ျပင္မွ
ငါႏွင့္အတူ အျပီးအပိုင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအခါ
ေပးဆပ္ျခင္း၏ ဖိနပ္ခတ္သံအား
ဂီတအျဖစ္ နားဆင္က်န္ရစ္ပါေလအေဆြ……။

ငါ၏ အရိုးတို႔ျဖင့္တပ္ဆင္ထားရာ ဤကုလားထိုင္ေပၚထိုင္လွ်က္
သင့္ခ်စ္သူအတြက္ သင္က ပန္းေတြသီေပးေနခ်ိန္၌
ငါ့အား ကရုဏာသက္ဖို႔မလိုပါေလအေဆြ……။

နတ္ေစာင္းဂီတကိုအန္ထုတ္ရာ မခမ္းနားသည့္ ငါ့ရင္ဘတ္အား
သင္၏ ညစာစားပြဲ၌
တူရိယာအျဖစ္ မတီးခတ္မိပါေစနဲ႔အေဆြ……။

ဥပါဒါန္ေလသင္တိုင္းေၾကာင့္
အရိုင္းလြင့္ လြင့္ခဲ့ရေသာ ငါ၏ ဤခႏၶာအခြံအား
ငါသည္…. ေနရာတက် ျပန္လည္အပ္ႏွံထားခဲ့ရဲ့……။

က်င့္၀တ္၊ က်မ္းစာ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္
ဘ၀တခဏ၏ သက္ရွိသက္မဲ့တန္ဆာပလာမ်ား
ဒါေတြအားလံုး ေနရာတက် ျပန္ခ်ထားခဲ့ရဲ့…..။

ငါသိပ္ခ်စ္သည့္ ျမန္မာဖိနပ္တစ္စံုအား
ငါျမတ္ႏိုးသည့္ ေက်ာင္းကန္သာႏွင့္
ေစတီဆြဲလဲသံတို႔၏ မနီးမေ၀းေအးအရိပ္၌
ေနရာတက် ျမဳပ္ႏွံထားရစ္ခဲ့ရဲ့…….။

ေကာ္ပီကူးယူသြားခြင့္မရေသာ အမိႏိုင္ငံေတာ္အား
ငါ၏ အနမ္းတို႔ျဖင့္ ဆြတ္ပ်ံ႕ေစခဲ့ရဲ့………။

အို……အေဆြတို႔…….
သင္တို႔၏ေရွ့၌ ေနာက္ဆံုးမတ္တတ္ရပ္လွ်က္
ငါ၏ ႏုတ္ဆက္ေတးကိုစတင္တီးခတ္ခ်ိန္၌
ငါ့အား ေကာင္းရာသုဂတိလားေစရန္
သင္တို႔ ၀ိုင္းျပီး ဆုေတာင္းေပးရန္မလိုပါေလ……..
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္….
ထြက္သက္၏တခဏ၌ပင္ ၀င္သက္တစ္ခုသည္
ငါ့အား… အလံုးစံု မိတၱဴကူးယူထားျပီးျဖစ္ေပသည္ ။ ။
By
အရွင္ဗိႏၵဳ (ေဇာတိက)
19, February, 2010

Friday, February 19, 2010

အေၾကာင္းၾကား ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့(ထိုင္းႏိုင္ငံ)သံဃာေတာ္မ်ား အားလုံးသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား၊

လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏုိင္ငံ) ၏ ဘေလာ့တြင္ ဘေလာ့၏ စည္းကမ္း အဖြဲ႔၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ထိုထက္ပိုဆိုးသည္မွာ သာသာနာေတာ္ႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားလံုးမ်ားကိုုိ အမည္မသိသူမ်ားမွ C-Box တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုတ္ခတ္္ေရးသား ေျပာဆုိလွ်က္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ားအၾကား အခြင့္ေကာင္းယူကာ ေသြးကြဲေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း အသင္းအား ျပိဳကြဲေအာင္ အမ်ဴိးမ်ဴိးတိုက္ခိုက္ေနျခင္းတို႔ကို အရွင္ျမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရျပီးျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ထို႔ေၾကာင့္= ေလာေလာဆယ္တြင္ အဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ အားျဖင့္ C-Box ကို ေခတၱပိတ္ထားပါေၾကာင္း အသိေပး ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေခၚယူကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ ုဘုရား။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း ဘေလာ့၏ စည္းကမ္း အဖြဲ႔၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ပုိ႔စ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိပါက မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

အရွင္ဘုရားမ်ား၏ အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိလည္း အဖြဲ႔၏ ရည္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ ေအာက္ပါ E-Mail လိပ္စာသို႔ လုိအပ္သလို ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္ အရွင္သူ ျမတ္တုိ႔ဘုရား။ informgroup1@gmail.com

အသိေပးျခင္း

ဘေလာ့ admin (တည္းျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ ျပဳျပင္ႏုိင္ခြင့္) ႏွင့္ စီေဘာက္ password မ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရးသုိ႕ ေပးအပ္လုိက္ပါေၾကာင္း ေက်ာင္းသားအားလုံးသုိ႕ အသိေပးအပ္ပါသည္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခေနကုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ထိပ္တုိက္ေဆြးေႏြးကာ ျပဳျပင္သင့္တာ ေျဖရွင္းသင့္တာ ညွိႏွိဳင္းသင့္သည္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္၊

အဓိကရုဏ္း၏ အရင္းအျမစ္ကုိ သိေနၾကေသာ တနည္းဆုိေသာ္ ယင္းအဓိကရုဏ္းအေၾကာင္းရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကေသာ၊ ယင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိၾကေသာ မည္သည့္ကုိယ္ေတာ္ကမွ် ဘာမွ အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပသည့္ ပုိ့စ္လည္း မတင္၊ (တဦးတစ္ေယာက္ ေလးငါးေယာက္နားလည္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္)ေက်ာင္းသားအားလုံး နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းခ်က္လည္း မထုတ္ျပန္၊ ဟုတ္သေယာင္ေယာင္ တုဏွီဘာေ၀ ဆိတ္ဆိတ္ေန ေနၾကသည့္အတြက္ မိမိ ၾကားေနသေဘာျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကုိ ေျပျငိမ္းရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိယ္စား အမုန္္းခံကာ အရဲစြန္႕ ေရးတင္လုိက္ေသာ "အမွားထဲက အမွားမ်ား" ပုိ့စ္ကုိေရးတင္မိသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕က ကုိယ္လြတ္ရုန္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရပါသည္၊ အေတာ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါသည္၊

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဘေလာ့ admin ႏွင့္ စီေဘာက္ passward မ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရးသုိ႕ အခ်ိဳ႕သံဃာတုိ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေပးလုိက္ပါသည္၊ (စီေဘာက္ ပက္စ္၀ါ့ကုိ ၁၇.ရက္ေန႕က ေပးခ့ဲ)

အားလုံး အေျဖကုိရွာႏုိင္ျပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ အဖြဲ႕မပ်က္စီးေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ..

Thursday, February 18, 2010

ခြင္႕လြတ္ေပးၾကပါ

အဇၥ်တၱ ၀ိသဋံ ၀ိသံ၊
အဇၥ်ဳေပေကၡယ ပ႑ိေတာ။
နေတြ၀ုေဗၺထ မနကၠာရံ၊
ေသာဟာပါယ ပေထာဥဇု။
(ပရမတၳဒီပနီဋီကာ အေၿဖက်မ္းမွ)
ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိ၏ကုိယ္တြင္ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ေၿမြေပြးရဲ႕အဆိပ္ကုိလ်စ္လွ်ဴရႈကာ မိမိ၏ကုိယ္တြင္း စိတ္သႏၱာန္မွာၿဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)ကုိဘယ္ေသာအခါမွ မ်က္ကြယ္မၿပဳ အၿမဲတမ္းဆင္ၿခင္သုံးသပ္ေလ႕ရွိသည္။မည္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕နည္းမူ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)သည္အပါယ္သုိ႕က်ေရာက္ေစၿပီး ေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(ေယာနိေသာမနသိကာရသည္)ေကာင္းေသာဘုံဘ၀သုိ႕က်ေရာက္ေစနုိင္ေသာေၾကာင္႕ပင္ၿဖစ္ေလသည္။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က အရွင္ဒဗၺသည္ ကုိယ္တြင္းစိတ္သႏၱာန္မွာၿဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)ကုိလက္ခံမိေသာေၾကာင္႕ ရဟႏၱာၿဖစ္ေသာဘ၀မွာပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႕သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ အစြပ္အစြဲခံရသည္ဟု အားလုံးသိရွိၾကလိမ္႕ၿဖစ္ပါသည္၊အဂၤၢိဳတၳိရ္ပါဠိေတာ္မွာလည္းၿမတ္စြာဘုရားရွင္က အေယာနိေသာမနသိကာရသည္ အၿမဲတမ္းအကုသုိလ္ကုိေပးစြမ္းနုိင္ၿပီး။ေယာနိေသာမနသိကာရသည္ အၿမဲတမ္းကုသုိလ္တရားေတြကုိသာေပးစြမ္းနုိင္ေလသည္ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕သည္မဟုတ္ပါေလာ၊
ထုိမွတစ္ပါးၿပန္ၾကည္႕လွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အရွင္ပိလႏၵ၀စၦမေထရ္ ဘ၀မ်ားစြာ ခ်မ္းသာၿမင္႕ၿမတ္ေသာအမ်ိဳးမွာၿဖစ္ခဲ႕ရေသာေၾကာင္႕ ေတြ႕ၿမင္ရသည္ လူတုိ္င္းကုိ သူယုတ္မာဟုေခၚေလ႕ရွိေၾကာင္းမွတ္သားဘူးပါသည္။ ဒါေၾကာင္႕ မေကာင္းကြက္ကုိသာရွာၾကည္႕ေနမယ္ဆုိရင္ ပုထုဇဥ္မဆုိထားနဲ႕ ရဟႏၱာမ်ားႏွင္႕ေတာင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုိ႕ရမည္မဟုတ္ ဟုပင္ေတြးမိပါသည္။
ထုိအရာကုိသာဓကၾကည္႕ၾကမည္ဆုိရင္ၿဖင္႕ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က သာ၀တၳိၿပည္က ေက်ာက္ေသြးသမားကုိၿပန္ၾကည္႕သင္႕ပါသည္။ဆယ္နွစ္တုိင္တုိင္အလုပ္အေက်ြးၿပဳခဲ႕ေသာ္လည္း ၾကိဳးၾကာသည္ ပတၳၿမားကုိစားေလာက္သည္ဟု မစဥ္းစားနုိင္ေသာေၾကာင္႕လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ခႏၶာကုိတပ္မက္ေသာေလာဘ၊မိမိဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အကုိးကြယ္ၿပဳလာေသာ သဒၶါတရားကုိမေတြးေတာနုိင္ေသာေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ကာေသေလာက္ေအာင္ရုိက္နွက္ေသာေဒါသတုိ႕ေၾကာင္႕ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႕အပါယ္သုိ႕သာလွ်င္သြားရေလသည္ဟုေတြးမိပါသည္။
ဒါေၾကာင္႕လည္း သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာမိမိ၏ ေသးငယ္လွစြာေသာ အၿပစ္ကုိၿမင္လြယ္၏။သူတစ္ပါ၏ၾကီးမားလွစြာေသာ အၿပစ္ကုိကား လုံး၀မၿမင္ေခ်ဟု အဆုိၿပဳခဲ႕ၾကသည္စာေရးသူထင္မိပါသည္။
ၿမတ္ဗုဒၶႏွင္႕ရဟႏၱာတုိ႕သည္ တစ္ေထာင္႕ငါးရာကိေလသာကုိပါယ္သတ္ၿခင္းတူေသာ္လည္း ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ါသနာႏွင္႕တကြပယ္သတ္လုိက္ေလ၏။ရဟႏၱာတုိ႕သည္ကာ ၀ါသနာႏွင္႕တကြမပယ္သတ္ေခ်။ထုိ႕ေၾကာင္႕ အရွင္ပိႏၵ၀စၦ၏ လူေတြကုိေတြ႕လွ်င္ ၀သလ-လူယုတ္မာ ဟုေခၚဆုိၿခင္း။ၾကိဳးၾကာ၏အသက္တြက္ မိမိ၏ အသက္ကုိေပးဆပ္လုိက္ေသာ အရွင္တိႆမေထရ္၏ ေကာင္းေသာၿပဳလုပ္ၿခင္းစေသာ ေကာင္းကြက္ မေကာင္းကြက္ေတြကုိၾကည္႕ၿပီးေတြးမယ္ဆုိရင္ေတာ႕
ေကာင္းကြက္ၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ မေပါင္းသင္းနုိင္ ခြင္႕မလြတ္နုိင္ေသာသူသည္မရွိေခ်။
မေကာင္းကြက္ကုိပဲၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ ေပါင္းသင္းနုိင္ေသာသူ ခြင္႕လြတ္နုိင္ေသာသူဟူသည္ကား ထုိသူအတြက္မရွိေခ်။
သူေတာ္ေကာင္း၏ လကၡဏာ(၄)ပါး ႏွင္႕သူယုတ္မာ၏လကၡဏာ(၄)ပါးကုိၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဂ္ၢိၤဳတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္မွာေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။
သူယုတ္မာ၏လကၡဏာ(၄)ပါး
၁။သူတစ္ပါး၏အၿပစ္ကုိ မေမးၿမန္းဘဲေၿပာၾကားေလ႕ရွိ၏။
၂။ေမးၿမန္းလွ်င္လည္း ပုိမုိခ်ဲကားေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၃။သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းကုိ မေမးလွ်င္မေၿပာ။
၄။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္း ထိန္းခ်န္ၿပီးေၿပာေလ႕ရွိ၏။
သူေတာ္ေကာင္း၏လကၡဏာ(၄)ပါး
၁။သူတစ္ပါးမေကာင္းေၾကာင္းကုိမေမးဘဲနဲ႕မေၿပာ။
၂။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္း ေလွ်ာ႕ၿပီးေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၃။သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းမေမးဘဲနွဲ႕ေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၄။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္းၿပည္႕စုံစြာေၿပာေလ႕ရွိ၏။
တစ္ၿခားအားၿဖင္႕ၿပန္ေတြလုိက္လွ်င္ေတာ႕ ၁။သေဘာထားေသးသိမ္ေသာသူသည္ သူတစ္ပါး၏အၿပစ္ကုိၿမင္လြယ္၏။
၂။သေဘာထားၾကီးၿမတ္ေသာသူတုိ႕သည္သူတစ္ပါ၏အၿပစ္ကုိမၿမင္တတ္ေခ်။၃။ထုိ႕ထက္စိတ္ထားၿမင္႕ၿမတ္ေသာသူတုိ႕သည္ ဘယ္သူ၏အၿပစ္ကုိမွ မၿမင္ေတာ႕ေခ်။
စာေရးသူရန္ကုန္စာသင္တုိက္မွာေနစဥ္မွာ ကုိရင္ကေလးေတြ ညအခါလသာေသာအခ်ိန္တြင္ ကေလးေတြသဘာ၀အတုိင္း ေဆာ႕ကစားတတ္ေသာေၾကာင္႕ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အၿမဲတမ္းထိန္းသိမ္းေလ႕ရွိသည္။ေနာက္ေန႕မွာေတာ႕ဆရာေတာ္သည္
ခရီးသြားရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ စာခ်ဆရာေတာ္ဦးပညာကုိ ကုိရင္ကေလးေတြကုိထိန္းသိမ္းဘုိ႕မွာထားခဲ႕ေလသည္၊ဆရာေတာ္ၾကီးလည္းခရီးသြားရာမွၿပန္လာေသာအခါမွာေတာ႕ ကုိရင္ကေလးေတြေဆာ႕ေနတာနဲ႕ထိပ္တုိက္ေတြ႕လုိက္ေသာအခါ ေဒါသမ်ားၿဖစ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ဆရာေတာ္ဦးပညာကုိ အရွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္ေတြဒီေလာက္ေဆာ႕ေနတာကုိဘာလုိ႕မတာလည္း အရွင္ဘုရား ၾကည္႕ေကာင္းတုိ္င္းၾကည္႕ေနတာလား
ဒီအခါမွာေတာ႕ဆရာေတာ္ဦးပညာသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးအားခ်က္ခ်င္ပင္ၿပန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။
အရွင္ဘုရားကလဲ သတၱ၀ါေတြ စိတ္ခ်မ္းသာသလုိေနၾကပါေစ ထုိအခါမွာေတာ႕ဆရာေတာ္သည္ဘာမွမေၿပာေတာ႕ေပ။
ဒါေၾကာင္႕တပည္႕ေတာ္တုိ႕အားလုံးလည္း ဘာမွမေၿပာေတာ႕ပဲေနလုိက္တာပဲေကာင္းပါတယ္ဘုရား ဆရာေတာ္ဦးပညာေၿပာသလုိေပါ႕ဘုရား။
အခုလုိေရးလုိက္လုိ႕တပည္႕ေတာ္ကုိ မေက်နပ္လုိ႕ေအာ္ခ်င္ရင္လဲေအာ္မည္။တပည္႕ေတာ္ေက်နပ္ပါတယ္ဘုရား။
္စာေရးသူလည္း သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ၿငားေသာ္ တတ္နုိင္သမွ်ေတာ႕ၾကိဳးစားေနဆဲပါ၊
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ဘုရားရွင္ကုိေငြေၾကးေပးကာ ဆဲေရးခုိင္တာကုိၿမတ္ဗုဒၶသည္ ဘာရဒြါဇဆုိေသာဒါယကာကုိ အခ်င္းဘာရဒြါဇ သူတစ္ပါးကုိလက္ေဆာင္ေပးရင္ သူတစ္ပါးမယူလွ်င္ မိမိသာလွ်င္ၿပန္ရသည္႕ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
၂၃.၂-၁၀ေန႕သည္ အားလုံးေသာ ေက်ာင္းသာသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွာပဲ အေၿဖရွာၾကပါစုိ႕ဘုရား၊
တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေၿပာဆုိေရးသားေနမည္ဆုိလွ်င္ သာသနာေတာ္လည္းၿငိဳး အသင္လည္း အသေရၿငိဳးရသည္႕ရလာဒ္ကလြဲၿပီး အမုန္းေတြသာပြါးၾကယုံသာၿဖစ္ပါသည္။
တုိးေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္အခါေလးမွာေတြ႕ခဲ႕ၾကတာ အသင္းတည္ေထာင္ေသာအခ်ိန္အခါတုန္းက တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႕တာေလးကုိတပည္႕ေတာ္အခုအခ်ိန္အထိ မေမ႕နုိင္ေသးပါဘူး။သုိ႕ေသာ္ အခုအခ်ိန္အခါမွာေတာ႕ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အမုန္းေတြကုိလွ်ံပဲနဲ႕ ေၿပာေနၾကတာေတြ႕ၿမင္ေနရေတာ႕ ဆြမ္းေတာင္မစားနုိင္ပါဘုရား(ဆြမ္းမစားနုိင္ရင္ မင္းေသးလုိက္ေပါ႕လုိ႕)ကုိယ္ဘာသာကုိပဲေရးလုိက္ပါ႕မည္။သံေယာဇဥ္ေၾကာင္႕ေပါ႕----------.
ဘက္ေတာ္သားဆုိတဲ႕ အသုံးအႏႈံကုိေတြ႕လုိက္ရေတာ႕ ခက္ကုန္ၿပီလုိ႕ေတြးမိလုိက္တယ္။ တပည္႕ေတာ္တုိ႕ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဘက္ေတာ္သားမရွိခဲ႕ပါ။ ညီေနာင္ေတြမုိ႕ ငါတုိ႕ေပါင္းစည္းဘုိ႕ အခ်ိန္တမ္းေနၿပီလုိ႕ေၿပာလုိက္ပါရေစ၊
အမွားမကင္းေသးေသာေၾကာင္႕ အမွားရွိရင္ ခြင္႕လြတ္ေပးပါ။

အမ်ိဳးအတြက္ဆုိရင္ ေသရဲတယ္

ဒီေခါင္းစဥ္က သူ႕တုိင္းျပည္အတြက္၊ သူ႕လူမ်ိဳးအတြက္၊ သူ႕ သာသနာအတြက္ ေန႔ေန႔ညည ႀကိဳးစားပမ္းစား အလုပ္လုပ္ခဲ႕တဲ႕ ဆရာေတာ္၀ီရသူ(မစုိးရိမ္) ေရးသားခဲ႕ ေဟာေျပာခဲ႕တဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ေက်ာင္းသားဘေလာ့ဂ္မွာလည္း ေဒါင္းဆြဲၿပီး နာယူႏုိင္ၾကပါတယ္။

သူ အျပင္မွာ ရွိစဥ္တုန္းက မၾကာမၾကာ ေဟာေျပာခဲ့တဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးပါ။ သူဟာ သူ႕တုိင္းျပည္ကုိ အရမ္းခ်စ္တယ္။ သူ႕သာသနာကုိ သူ အရမ္းျမတ္ႏုိးတယ္။ သူ႕သာသနာ သူ႕လူမ်ိဳး သူ႕ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆုိရင္ သူ႕အသက္ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေပးဆပ္ရဲတယ္။

စာေရးသူတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္(မႏၲေလးမွာ) တက္ေရာက္ခဲ႔စဥ္ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္ကပါ။ ဆရာေတာ္၀ီရသူေရးသားတဲ႕ ေထရ၀ါဒတုိက္ပြဲဆုိၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ထြက္လာတယ္။ စာအုပ္အေရအတြက္က နည္းေတာ့ မနည္းပဲ အလုအယက္ ၀ယ္လုိက္ရတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ဆရာေတာ္ဟာ တရားေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေဟာေသးပါဘူး။ ေလ႔လာေနဆဲ အခ်ိန္ေပါ့။ သူ သိသမွ် နားလည္သမွ်ကုိ ေခတ္အျမင္နဲ႕ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေရးထားတာကုိ ဖတ္လုိက္ မွတ္လုိက္ရတယ္။

ေ၀ဖန္စရာရွိတာကုိလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ရဲတဲ႕ သတၱိရွိတယ္။ သူ႕ရဲ႕ဆရာ၊ သူ႕ဒကာဒကာမေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိလည္း မေထာက္ဘူး။ ေျပာစရာ ေရးစရာ ေ၀ဖန္စရာရွိရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာဆုိ ေရးသား ေ၀ဖန္ေလ႔ရွိတယ္။ အမွန္တရားအတြက္ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာကုိမွ မငဲ႔ညွာ မေထာက္ထားဘူး။

သူလုပ္ခဲ႕တဲ႕ အလုပ္ကုိလည္း တာ၀န္ယူရဲတဲ႕ သတၱိအျပည့္ရွိတယ္။

သူ႕ကုိသူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ လူမ်ိဳးေရးေခါင္းေဆာင္လုိ႔ အၿမဲခံယူထားတယ္။ ရွင္ငယ္၊ သီလရွင္ငယ္၊ ကေလးငယ္ေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္တဲ႕ အရည္းအခ်င္းေတြ ရွိဖုိ႔၊ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ေလာက္တဲ႕ သတၱိထူးေတြ ရဖုိ႔ အၿမဲတမ္း ေဟာေျပာ စည္းရုံးခဲ႕တယ္။

အေျပာအေဟာ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ သူကုိယ္တုိင္က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသေအာင္ ေနထုိင္ႏုိင္ခဲ႕တယ္။ သူရဲ႕ ခံယူူခ်က္က ဘယ္ေလာက္ထိ ျပင္းထန္သလဲ ဆုိရင္ သူေရးခဲ႕တဲ႕ ေထရ၀ါဒတုိက္ပြဲ စာအုပ္ထြက္ရွိတုန္းကေပါ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား(သက္ဆုိင္ရာ)က ေ၀ဖန္ၾကတယ္။

အဲဒီအတြက္ ဆရာေတာ္ ၀ီရသူ သူ႕ရဲ႕ ေထရ၀ါဒတုိက္ပြဲ စာအုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူေျပာခဲ႕တဲ႕ စကားတစ္ခြန္းက “အကယ္၍ သူေရးခဲ႕တဲ႕ ဒီစာအုပ္က တရားနဲ႕မညီဘူး၊ နည္းလမ္းမက်ဘူးဆုိရင္၊ သူေရးခဲ႕တဲ႕ အဲ့ဒီ စာအုပ္ေတြနဲ႕အတူ၊ သူ႕ကုိသူ မီးရႈိ႕ သတ္ေသပါ့မယ္”တဲ႕။

ခုေတာ့ ဆရာေတာ္၀ီရသူဟာ တုိင္းျပည္အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္ အရာရာကုိ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ေရႊရတုတုိင္ေအာင္ ဧကစာရီ တပါးတည္း က်င့္ေနရမည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါၿပီ။

သူလုပ္ေဆာင္ခဲ႕တဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနသည့္၊ လုပ္ေတာ့မည့္ သူအားလုံးအတြက္ အတုယူစံထားသင့္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရွိေနရင္ အဲဒီေနရာနဲ႕ တန္ေအာင္ အမ်ားအတြက္္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကပါတယ္။

မဟာကပိဇာတ္ေတာ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ကုိယ့္လူမ်ိဳး ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္ဘာသာနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ေရွ႕က ေန မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သင့္တဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ေဟာထားတာရွိပါတယ္။ အသာစံရမည့္ အခ်ိန္မွာ ေရွ႕ထြက္ၿပီး အနာခံရမည့္ အခ်ိန္၊ ကုိယ့္အတၱ ကုိယ့္အက်ိဳးေတြ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ကြယ္မွာ မေနပါဘူး။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ အေရးႀကဳံလာရင္ အနစ္နာခံရတယ္။ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိ အသက္စြန႔္ၿပီး ေရွ႕တန္းကေန ကာကြယ္ေပးရတယ္။ အႏၲရာယ္ႀကဳံေနရတဲ႕ အခ်ိန္မွာ ငါနဲ႕ မဆုိင္သလုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေနပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ငါက ေခါင္းေဆာင္ပဲ ဆုိၿပီး သူ႕အတၱ သူ႕ေလာဘအတြက္ သူ႕ေအာက္ကသူေတြကုိ စေတးၿပီး လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ဖုိ႔ေနေနသာသာ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ကူးနဲ႕ေတာင္ မႀကံစည္ပါဘူး။ အမ်ားေကာင္းစားေရး၊ ႏုိင္ငံေကာင္းစားေရး၊ သာသနာေတာ္ တုိးတက္ထြန္းကားေရး ကုိသာ ေန႔ေန႔ညည ႀကံစည္ ေတြးေတာ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ သုံးသပ္ေနသူပါ။ ဆရာေတာ္၀ီရသူကဲ႕သုိ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေပါ့။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၀ီရသူ၏ သူ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသမႈ၊ သူ႕ႏုိင္ငံ သူ႕လူမ်ိဳး သူ႕ဘာသာ သူ႕သာသနာအတြက္ သူ႕အသက္ကုိပါ စေတးရဲတဲ႕ သတၱိထူးမ်ားအတြက္ သူေရးခဲ႕တဲ႕ ကဗ်ာေလးနဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါတယ္။

အမ်ိဳးအတြက္ဆုိရင္ ေသရဲတယ္

တုိ႔ျမန္မာျပည္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၊
ေမာင္ရင္းႏွမလုိ ခ်စ္ရမယ္။
ႀကီးသူ ရုိေသ ငယ္သူ သနားလုိ႔၊
ရြယ္တူေလးစား ေစာင့္ေရွာက္ကြယ္။
မ်ိဳးဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးအတြက္၊
သာကီေသြးေတြ ေမြးရမယ္။
တုိ႔ျမန္မာကုိ လာမထိနဲ႕၊
ကမၻာသိေအာင္ ေခ်မွဳန္းမယ္။
ကံငါးပါးကုိ ဦးထိပ္ထားလည္း၊
အမ်ိဳးအတြက္ဆုိ သတ္ရဲတယ္။
တုိ႔တုိင္း တုိ႔ျပည္ တည့္တန္႔ေရးအတြက္၊
အသက္ေသြးနဲ႕ ေပးဆပ္မယ္။
တစ္ဗုိလ္ က်လွ်င္ တစ္ဗုိလ္တက္မကြဲ႕၊
အမ်ိဳးအတြက္ဆုိရင္ ေသရဲတယ္။


က်န္တာေတြ ဒီမွာဆက္ေရးပါဘုရား

စည္းေ၀းပြ ဲပင့္ေလ်ွာက္လႊာပါဘုရား

M.S.M.O. အဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီ၀င္ သံဃာေတာ္မ်ား အစည္းအေ၀းပြဲကို ၁၈-၂-၂၀၁၀ ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာ ရီ အခ်ိန္မွာ ၀ပ္မဟာထ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။ စည္းေ၀းပြဲ ဆံုျဖတ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔၀င္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို
၂၃-၂-၂၀၁၀ အဂၤါေန႔ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္၌ မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ (M.C.U.)၀မ္ႏိြဳင္းမွာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အသင္းညီညြတ္ေရးကို ေရွးရွဳလ်က္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ရိုေသစြာျဖင့္ ပင့္ေလ်ွာက္အပ္ပါသည္ဘုရား ။
ျပန္ၾကားေရး

အမွားထဲက အမွားမ်ား (အၾကံျပဳခ်က္)

ခုတေလာ ဘေလာ့မွာ ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြ ေတြ႕ျမင္ေနမိတာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ အဖြဲ႕အတြက္ အေကာင္းလား အဆုိးလားဆုိတာ ေ၀ဖန္ဖုိ႕ ေစာလြန္းေနတ့ဲ အေျခေနမ်ိဳးပဲ၊ ေ၀ဖန္တာ ေထာက္ျပတာ သိပ္ကုိေကာင္းပါတယ္၊ (ဘေလာ့လာဖတ္သူေတြ႕ယင္ ျမင္လုိ႕ မေတာ္တ့ဲ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ အသုံးအႏွဳန္းေတြ သုံးတာကလဲြယင္ေပါ့) ဒါမွလည္း ဘာလုပ္သင့္တယ္ ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္သင့္တယ္ဆုိတာ အေျဖေကာင္းရမွာပါ၊ အခုလုိ ေပါက္ကြဲၾကလုိ႕...တစ္ပါးတမ်ိဳးစီ ရင္ဖြင့္ၾကလုိ႕ တပည့္ေတာ္ အေနနဲ႕ စိတ္မညစ္မိတာ အမွန္ပါ၊ တဘက္သားရဲ႕ ဆႏၵကုိ နားလည္တတ္သူ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ဒါဟာ စိတ္ညစ္ေနစရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ တခုစုိးရိမ္မိတာက တပည့္ေတာ္တုိ႕ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ တည္ေထာင္ထားတာ ဘာမွ မၾကာေသးတ့ဲ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေလး ပ်က္သြားယင္ဆုိတ့ဲအေတြးကေတာ့ တပည့္ေတာ္ အစုိးရမ္ဆုံးအရာပါပဲ၊

အျခားေကာ္မတီ၀င္ မဟုတ္တ့ဲ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္ေတြအေနနဲ႕ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဘာမွ မသိလုိက္ရဘဲ... ျဖစ္ျပီးမွ တဆင့္တဆင့္ ၾကားသိလုိက္ရတ့ဲအခါ ေရွာ့ (shock) ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္၊ ေသခ်ာတာက ေသးငယ္တ့ဲ ကိစၥေတြမွာ ေကာ္မတီ၀င္ မဟုတ္တ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ခြင့္လြတ္ျပီး တိတ္တိတ္ေနခ့ဲတ့ဲ သာဓကေတြ ရွိိခ့ဲတယ္ ဆုိတာပါပဲ၊
ေကာ္မတီသံဃာေတြကေတာ့ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေတာ့ အဖြဲနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သိၾကတာမ်ားပါတယ္၊ ဆုိးတာက အခ်ိန္မွီ အျခားေက်ာင္းသားေတြဆီကုိ သတင္းမေပး အေၾကာင္းမၾကား (အေရးၾကီးကိစၥေတြမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ ဆႏၵကုိ မေတာင္းခံ)တာပါပဲ၊

လက္ရွိ ျဖစ္သြားတ့ဲ သံရုံးကိစၥဟာ တပည့္ေတာ္ရဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ေျပာရယင္ သိပ္ျပီးေတာ့ အေရးၾကီးတ့ဲ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ ဘ၀တစ္ခုလုံးနဲ႕ေတာင္ ပတ္သက္တယ္လုိ့ ေျပာယင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါကုိ အျခား အဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ မယူႏုိင္ခ့ဲတာဟာ သိပ္ျပီးမွားသြားပါတယ္၊ ေကာ္မတီ၀င္ေတြအေနနဲ႕လည္း ခုိင္လုံတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္္ေတြ ရွိေကာင္း ရွိေနပါလိမ့္မယ္၊ ဒါကုိ အဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းသားေတြ နားလည္ လကၡံႏုိင္ေအာင္ ရွင္းျပဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္၊

တပည့္ေတာ္အေနနဲ႕ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ခရီးလြန္ေနတ့ဲအတြက္ ၾသ၀ါဒခံတ့ဲကိစၥ သံရုံးသြားတ့ဲကိစၥ ေက်ာင္းသားစာရင္းေပးတ့ဲကိစၥေတြကုိ ေနာက္မွ သိခ့ဲရပါတယ္၊ အခု ဒီစာကုိေရးေနခ်ိန္ထိလည္း စကၤာပူမွာ တခါမွ မေရာက္ဖူးေသးလုိ့ အလည္ေရာက္ေနပါတယ္၊ ေျပာခ်င္တာက တပည့္ေတာ္လည္း ဒါေတြအားလုံးကုိ ေနာက္မွ သိခ့ဲရတယ္ဆုိတာပါပဲ၊

ျပႆနာဆုိတာ ျဖစ္ျပီးမွ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ျပစ္တင္ ဆဲဆုိ ေ၀ဖန္ေနမ့ဲအစား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံျပီး ေျဖရွင္းလုိက္တာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊ အျပစ္တင္ေနလုိ့ ဆဲဆုိေနၾကလုိ့ ျပႆနာဟာ ျငိမ္းသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာလုပ္သင့္တယ္ ဘယ္လုိညွိႏွိဳင္းသင့္တယ္ ဘယ္လုိတာ၀န္ေတြယူရမယ္ ဘယ္လုိကတိေတြ ေပးရမယ္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းၾကမွသာ ေျပျငိိမ္းႏိုင္မ့ဲအေၾကာင္း ေစတနာနဲ႕ တင္ျပလုိက္ပါတယ္၊

အဆဲခံရလုိ့ အျပစ္တင္ခံရလုိ့ ဘယ္သူ႕ကုိမွ အျပစ္မျမင္ မေ၀ဖန္ခ်င္ေပမ့ဲ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ျဖစ္ခ်င္လြန္းလုိ႕ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ အပင္းပန္းခံျပီး စည္းရုံးဖြဲ႕စည္းလာခ့ဲတ့ဲ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေလး ျပိဳကြဲသြားမွာကုိေတာ့ အလြန္စုိးရိမ္မိတာ ရင္ထဲက တကယ့္ ဆႏၵပါ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ေနာက္ဆုံးမွလည္း ဖြဲ႕တယ္၊ အရင္ဆုံးလည္း ျပိဳကြဲတယ္ဆုိယင္ တပည့္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ သမုိင္းဟာ အေတာ္ကုိ ရုိင္းခ့ဲမွာပါပဲ၊

ေကာ္မတီသံဃာေတြအေနနဲ႕ အေရးၾကီးကိစၥေတြမွာ အျခားအဖြဲ႕၀င္သံဃာေတြကုိ အခ်ိန္မွီ အသိမေပး အေၾကာင္းမၾကားႏုိင္ခ့ဲတာ မွားပါတယ္၊ အျခားအဖြဲ႕၀င္သံဃာေတြ အေနနဲ႕လည္း ေဒါသအေလ်ာက္ ဆဲဆုိျပစ္တင္ေနၾကတာ မွားပါတယ္၊

ဆဲဆုိ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ေနၾကမ့ဲအစား အေကာင္းဆုံး အၾကံဥာဏ္ေလးမ်ားေပးဖုိ့ လုပ္သင့္တာလုပ္ဖု့ိ ညွိႏွိဳင္းသင့္တာ ညွိႏိွဳင္းၾကဖုိ့ ေျဖရွင္းႏုိင္မ့ဲလမ္းကုိ ရွာၾကဖုိ႕ တပည့္ေတာ္ အေ၀းကေန ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္၊

အားလုံး အရင္လုိ ညီညြတ္စြာနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ၾကပါေစ....

လက္ဆင္႕ကမ္းၿခင္း

ေကာ္ပီကူတယ္လုိ႕ေတာ႕မေၿပာေစခ်င္ပါဘူး အၿပစ္လဲမၿမင္ခ်င္ဘူး သိေစခ်င္ေသာဆႏၵေတြနဲ႕ပါ သိၿပီးေသာပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ႕အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး မသိေသးေသာပုဂၢိဳလ္ အတြက္ရည္ညြန္းၿပီးေကာ္ပီကူးၿပီးေရးတင္လုိက္တာပါဘုရား အၿပစ္မၿမင္ရင္ဘဲေက်နပ္ပါၿပီး။Dtac ဖုန္းကုိသာလွ်င္ၿပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

*101*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ မည္မွ်က်န္သည္ကို ေဖာ္ျပေပမည္။

*101# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းတြင္ ထို္င္းဘာသာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ မည္မွ်က်န္သည္ကို ေဖာ္ျပေပမည္။

*102*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Simcardဖုန္းနံပါတ္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*102# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Simcardဖုန္းနံပါတ္ ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*103*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Promotion call ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*103# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Promotion call ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*104*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ GPRS ဖြင့္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*104# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ GPRS ဖြင့္ရန္ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*108*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ယခင္လႏွင့္ ယခုလတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့ေသာ ကုန္က်ေငြစာရင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*108# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ယခင္လႏွင့္ ယခုလတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့ေသာ ကုန္က်ေငြစာရင္းကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*110*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ခ်ီးေငြ ၃၀ဘတ္ကို ထုတ္ေပးၿပီး ေငြခ်ီးအခကို ၂ဘတ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*110# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ခ်ီးေငြ ၃၀ဘတ္ကို ထုတ္ေပးၿပီး ေငြခ်ီးအခကို ၂ဘတ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*112*0875833803*20*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းထဲမွ ေငြကို တစ္ျခားတစ္ဦးကို လြဲလို႕ပါက လြဲလို႕ရႏိုင္ပါသည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)

*112*0875833803*20# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းထဲမွ ေငြကို တစ္ျခားတစ္ဦးကို လြဲလို႕ပါက လြဲလို႕ရႏိုင္ပါသည္ (ထိုင္းဘာသာ)

သတိၿပဳရန္။ ။ 112 ၏အေနာက္တြင္ရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္၁၀လံုးမွာ လႊဲလို႕ေသာသူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို နိပ္ရၿပီး နံပါတ္၁၀၏ေနာက္တြင္ 20 ဆိုေသာေနရာတြင္ 20 မွ 200 အထိ လႊဲလို႕ရပါသည္…။ ေငြလႊဲခကိုေတာ့ 2ဘတ္သာယူပါသည္။ Dtac တစ္ခုတည္းသာ။

*113*30*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္တိုးလာပါမည္။( အဂၤလိပ္ဘာသာ)

*113*30# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္တိုးလာပါမည္။(ထိုင္းဘာသာ)

သတိၿပဳရန္။ ။ 113 ၏ေနာက္တြင္ 30, 60, 90, 120, 150, တိုးလိုေသာ ဂဏန္းမ်ားကိုနိပ္ထည့္ပါက မိမိဖုန္းတြင္လိုခ်င္ေသာ သက္တမ္းရပါမည္။

ရက္ေပါင္း 30 ဆယ္ ကို ၀န္ေဆာင္ခ 2ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါမည္။ တစ္လကို2ဘတ္ျဖစ္၍ ရက္ေပါင္း150 ဆိုရင္ ၀န္ေဆာင္ခ 10ဘတ္သာ။

*114*0875833803*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ တစ္ဖက္ဖုန္းတြင္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာပါရန္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*114*0875833803# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ တစ္ဖက္ဖုန္းတြင္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာပါရန္ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

သတိၿပဳရန္။ ။ 114၏ ေနာက္တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ဆယ္လံုးသည္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာေစလိုေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကို နိပ္ပါေလ။ ၀န္ေဆာင္ခကို ေပးေဆာင္စရာမလိုပါ။

*77 ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္က ေျပာေသာ စကားမ်ားကိုနားေထာင္၍ ေျပာသည့္အတိုင္း နံပါတ္ (၁) ကိုဆက္၍နိပ္လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းပိတ္ထားေနစဥ္အတြင္း တစ္ဖက္လူမွ ဖုန္းေခၚထားေၾကာင္းကို Messages ပို႕ေပးလာပါလိမ့္မည္။ ( free Service )
NweYoe
Oct,19,2009
ကိုႏြယ္ရိုး၏ post အားျပန္လည္တင္ျပပါသည္

Wednesday, February 17, 2010

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္အေပါင္းတုိ႔ ၊စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ မင္းကြန္းေတာင္ရုိး၊ တိပိဋက ဓမၼနာဒပရိယတၱိစာသင္တိုက္ၾကီး၏၊ ပဓာနနာယက၊ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ တိပိဋကနိကာယ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဴမဟာနာယက၊ ေရႊစင္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱ ဂႏၶမာလာလကၤာရ Ph.D (Buddhism) အရွင္သူျမတ္သည္၊၂၈..၂၀၁၀ နံနက္ ၀၇း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာရာ၊ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ အသီးသီးတို႔တြင္ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ၾကည့္ညိဳ ကန္ေတာ့ၾကျပီး၊ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္အျဖစ္ လကၡံေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္မွ လကၡြံေတာ္မူသျဖင့္ ထိုေန႔ညေနပိုင္း ဆရာေတာ္ရေနာင္းျမိဳ႔သို႔ခရီးမဆက္မီ ေကာ္မတီ၀င္အားလံုးစုစီးလွ်က္ ၾသ၀ါဒါစရိယေလွ်ာက္ထားလႊာကိုဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏လက္မွတ္ ဥကၠ႒၏လက္မွတ္တို႔ ေရးထုိးအတည္ျပဳထားေသာ ၎ၾသ၀ါဒါစရိယေလွ်ာက္ထားလႊာအား တပည့္ေတာ္မ်ား ျပန္ၾကားေရးမွ ထုတ္ျပန္တင္ျပျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ကခ်ီးျမွင့္ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္

စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလ့စားမွူရွိၾကရန္။စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္။ထိုင္းရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ယဥ္ေက်းမူမ်ားကို အံဝင္ခြင္က် က်င့္သုံးေနထိုင္တတ္ရန္။စသည္ျဖင့္မိန္႔ၾကားပါသည္။ အသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဇင္းတုိ႔ အသင္းဖြဲ႔ျပီးတာ ေျခာက္လေတာင္ေက်ာ္ျပီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သံရုံးကုိအသိေပးအေႀကာင္းႀကား၊ ကမၻာေအးကုိအသိေပးအေႀကာင္းႀကား ရမည္။ သုိ႔မဟုတ္က မိမိတုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ေတာင္ထင္ေျမာက္ထင္ ထင္စရာျဖစ္ေနမယ္ ဟု ႀသ၀ါဒ ေပးခဲ့ေသာေႀကာင့္ အသင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစာရင္း၊ စာသင္သားအသင္း၀င္ lists တုိ႔ကုိ ၁၄..၂၀၁၀ ရက္ေန႔က သံရုံးကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာေအးကိုအသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔ ကိစၥကို ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္အစီအစဥ္ရွိရွိေသာ္လည္း ဆရာေတာ္၏ၾသ၀ါဒျဖင့္ ေဆာက္ရြက္စရာရွိတာမ်ားကို သံရံုးကဘဲေဆာင္းရြက္ေပးသြားပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားလာသျဖင့္ လကၡြံခဲ့ပါသည္။ ဤကိစၥအား သတင္းမထုတ္ျပန္ေသးသည္မွာ လုပ္ငန္းမျပီးျပတ္ေသးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္ အဲဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္တုိ့အေနနဲ႔ သေဘာမက် မႏွစ္သက္ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားပါရွိခဲ့ေသာ္ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး အာဃာတတရားမဖက္ ေမတၱာေရွ့ထား အသင္း၏အရွည္ခံ့တည္တံ့ေရးကုိစဥ္းစားလွ်က္ စုေပါင္း၍အႀကံေပး ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႀကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲေျဖရွငး္ေပးရန္း

အရွင္ဘုရားတ့ို။
ယခုလိုေျပာဆိုေနလို့ဒီျပသနာဟာျပီးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေႀကာင့္ဥကၠဌႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးယခုျဖစ္ေနေသာျပသနာကိုေျဖရွင္းေပးပါ။အားလံုးနားလယ္သေဘာေပါက္ အျမင္ရွင္းေအာင္သက္ဆိုင္သူမ်ားမွေျဖရွင္းေပးပါ

က်န္တာေတြ ဒီမွာဆက္ေရးပါဘုရား

Tuesday, February 16, 2010

အမွန္ၿမင္ၿပီး အၿမင္မွန္နုိင္ေရး

ဘာေၾကာင္႕ဆုိေသာအရာေတြကုိ မစဥ္းစားခ်င္ေတာ႕ပါဘူး အားလုံးေသာသူေတြကေတာ႕ကုိယ္႕အထြာသူ႕အထြာဆုိၿပီး
စဥ္းစားရင္းနဲ႕ပဲေနလုိက္တာေကာင္းပါတယ္လုိ႕ေတြးေတာေနမိတာအမွန္ပါေက်နပ္သူမေက်နပ္သူရယ္လုိ႕ႏွစ္ခုဒြန္တြဲေနတာ
မုိ႕ေက်နပ္ၿခင္းမေက်နပ္ၿခင္းေတြကေတာ႕ရွိေနတာအမွန္မုိ႕ အခုေက်နပ္ရင္ေနာက္မေက်နပ္တာေတြလဲေတြ႕ရဦးမယ္ေလ
တုိးေတာင္းလွေသာဘ၀ခဏေလးမွာ ဒါေတြကုိအသာထားလုိက္တာေကာင္းပါတယ္ ၿမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ႕သလုိေပါ႕
မၿမင္ခ်င္ေသာအရာကုိေတြ႕လွ်င္ အကန္လုိေနလုိက္၊မေၿပာခ်င္တဲ႕အရာဆုိလွ်င္ အ အ လုိ႕ေနလုိက္၊မၾကားခ်င္တဲ႕အရာဆုိလွ်င္
နားပင္းတဲ႕သူမ်ိဳးအၿဖစ္ေနလုိက္၊ဒီလုိေၿပာလုိ႕အရွင္ဘုရားကဘယ္ေလာက္သိလုိ႕လဲလုိ႕ေမးခ်င္ရင္ေမးလိမ္႕မယ္ေပါ႕ေနာ္၊
အမွန္ကုိေၿပာရရင္ေတာ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ၿပည္႕ေနတဲ႕ေလာကမွာ လုိအပ္ေနတဲ႕လူသားတစ္ေယာက္အၿဖစ္အၿမဲတမ္းေနသြား
ရဦးမွာမုိ႕ဘာမွမသိပါဘူးလုိ႕ပဲေၿပာလုိက္ပါရေစ၊စီေဘာက္ကစာသားေတြကုိဖတ္လုိက္ရေတာ႕ငယ္ငယ္ကရဘူးတဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ
သြားမွတ္ရလုိ႕ဒီစာကေလးကုိေရးလုိက္တာပါေနာ္ကဗ်ာကေလးကေတာ႕
စားပြဲေပၚတြင္၊
ဒဂၤါးတစ္ၿပား
ေထာင္ထားတည္ရွိေနေပသည္။
ပန္းကုိၿမင္ထား၊ပန္းသမားက၊
တစ္အားၾကဳံးေအာ္၊ပန္းေဟ႕ေနာ္တဲ႕။
ေခါင္းကုိၿမင္ထား၊ေခါင္းသမားက
တစ္အားၾကဳံေအာ္၊ေခါင္းေဟ႕ေနာ္တဲ႕။
ဒဂၤါးမွန္မူ၊
ပန္းမူတစ္ဘက္၊ေခါင္းတစ္ဘက္သည္
သစၥာမည္၏။
ဒီစာသားေတြကေတာ႕ သူဘက္ၾကည္႕လည္းအမွန္ ကုိယ္ဘက္ကၾကည္႕လည္းအမွန္ဆုိေသာအရာကုိေဖာ္ၾကဴးေသာ
စာသားကေလးဆုိတာေတာ႕သိပါလိမ္႕မည္။
အရာရာကုိကုိယ္ရႈ႕ေထာင္႕ကေနၾကည္႕မယ္ဆုိလွ်င္ေတာ႕အရာရာတုိင္းဟာ အမွန္ေတြပါပဲ သုိ႕ေသာ္လည္း ၁။အၿမင္မွန္နဲ႕
၂။အမွန္ကုိၿမင္လုိ႕ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဆုိတာေတာ႕သိထားရမွာၿဖစ္ပါသည္။ထုိႏွစ္မ်ိဳးမွၿဖားထြက္ရင္လဲ၁။ပတ္၀န္းက်င္ကုိၾကည္႕ၿခင္း
၂။မိမိကုိယ္ကုိၿပန္ၾကည္႕ၿခင္းရယ္လုိ႕ႏွစ္မ်ိဳးေၿပာလုိ႕ရပါေသးတယ္။ဘုန္းၾကီးအသံနဲ႕ေၿပာရရင္ေတာ႕ ၁။အဇၥ်တၱကုိၾကည္႕ၿခင္း
၂။ဗဟိဒၶၾကည္႕ခ်င္းေပါ႕။
နည္းနည္းကေလးေခတ္ဆန္လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ႕Seeing is believing.ကုိယ္ေတြ႕ၾကဳံမွ၊ယုံမယ္ေပါ႕ေနာ္။ဆရာၾကီးလားလုိ႕ေတာ႕မေမးပါနဲ႕ေနာ္။မတတ္ပါဘူး၊ေၿပာခ်င္တာေလးေတြ
ရွိလုိ႕ေရးလုိက္တာပါ ေလာကမွာ ကုိယ္တုိင္ၾကဳံမွ ယုံမယ္ဆုိရင္ေတာ႕ ကုိယ္ေနတဲ႕နုိင္ငံကလြဲၿပီးက်န္တဲ႕နုိင္ငံေတြလည္း
မရွိဘူးလုိ႕ေၿပာလုိက္ရေတာ႕မွာလားေပါ႕၊
တစ္ၿခားကုိၾကည္႕လွ်င္ ေ၀းေနပါဦးမည္ မိမိတုိ႕မွာ မ်က္ေစ႕ရွိတယ္လုိ႕ယုံၾကည္ေနတာပါပဲ ဒါေပမဲ႕ဘယ္ေသာအခါမွ
ကုိယ္မ်က္ေစ႕ကုိၿပန္မၿမင္တတ္ၾကပါဘူး တုိက္ရုိက္အားၿဖင္႕ေပါ႕၊ထုိကဲ႕သုိပင္ မိမိတုိ႕သည္ မယုံၾကည္လွ်င္ ဘယ္ေတာ႕မွ
ၾကည္ေတာ႕မွာမဟုတ္ေတာ႕ပါဘူး၊
ေဟ၀မတသုတ္ေတာ္မွာ ဘုရားရွင္ေဟာခဲ႕တာေတာ႕ရွိတယ္။အမွန္နဲ႕အမွားကုိ အဆုံးအၿဖတ္ေပးရမည္႕ ပုဂၢိဳလ္ကသိလွ်က္နဲ႕
အမွန္ဘက္မွာ မရပ္တည္ဘဲ ၾကားေနတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ႕ အမွန္ကုိမ်က္ကြယ္ၿပဳၿပီး အမွားဘက္လုိက္တာနဲ႕ အတူတူပါပဲ၊
ဘုရားေဟာထားတာပါေနာ္။ဒါကုိမဇၥ်ိမပဋိပဒါေနတယ္လုိ႕ေၿပာလုိ႕မရပါဘူး၊အရာရာဟာ သူ႕အတုိင္းေနလုိက္တာေကာင္းပါတယ္
တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာေတြကုိ သာသနာေတာ္ကုိလည္းေထာက္ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ေတြကုိေထာက္ေသာအားၿဖင္႕
စီေဘာက္မွာ ပဋိပကၡစာသားေတြေရးသားၿခင္းေတြထက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လမ္းစေတြကုိေဖာ္ေဆာင္ေနၿခင္းဟာေကာင္း
ေသာအၿခင္းအရာတစ္ခုပါ၊ဘာေၾကာင္႕ဆုိေသာအရာေတြဟာ ဆင္ေၿခေပးတဲ႕လူေတြရဲ႕အလုပ္မို႕မေၿပာခ်င္ေတာ႕ဘူး
တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအလုိမက်လုိ႕ ေအာ္ၾကစတမ္းဆုိရင္ ေၿပာမဆုံးေပါင္ ေတာသုံးေထာင္ေပါ႕၊အဖြဲ႕ရဲ႕ရည္မွန္ခ်က္ေတြကုိ
ေသြဖယ္ၿခင္းေတြကုိရပ္လုိက္ၾကပါစုိ႕။
ႏွစ္တရာသက္တမ္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္အနည္းအငယ္ကေလးအတြင္းမွာ ငါတုိ႕ဟာ ေလာကၾကီးကုိ မလြဲမေသြ
လမ္းခြဲၾကရမုိ႕ လာၿခင္းေကာင္းလွ်က္နဲ႕ ၿပန္ၿခင္းလည္းေကာင္းၾကရေအာင္ေနာ္၊ေခါင္မုိးမလုံလုိ႕ ၾကမ္းေဆြးေနၾကရတဲ႕
အခုအခ်ိန္ခါမွာ အခ်ိန္ခါမဲ႕မုိးေတြကလဲရြာသြန္း မုတ္သုန္းေလကလဲၾကမ္း ေနမည္ဆုိရင္ေတာ႕ အနီးကေလးကေန
ဟုိး----အေ၀းၾကီးမွာပဲေနလုိက္ၾကရေတာ႕မယ္။ေခါင္းမွာပါတဲ႕ နားရြက္ကုိ ပင္ကုိယ္အတုိင္းမၿမင္နုိင္တဲ႕ အသင္းအဖြဲ႕
အၿဖစ္ေနေတာ႕မွာလား။သံသယသည္ ေ၀းကြာၿခင္းေတြကုိေပးဆပ္ၾကရတာမုိ႕ အဲဒီသံသယေတြကုိ၊ဟုိ-------------
အေ၀းၾကီးကုိလြတ္ပစ္လုိက္ၾကပါေတာ႕။
အခုလုိေၿပာလုိက္လုိ႕ မေက်နပ္တဲ႕သူေတြကေတာ႕ေၿပာလိ္မ္႕မယ္ မင္းဘာသိလုိ႕လဲေပါ႕၊ဆုိကေရးတီး ရဲ႕စကားအငွားနဲ႕ေၿပာရရင္ေတာ႕I know only one thing,that I do not know.
ငါသိတာတစ္ခုပဲရွိတယ္။အဲဒါက ငါမသိၿခင္းပါပဲ။တဲ႕ စာေရးသူလည္း ဘာမွမသိပါဘူးေနာ္။
အၿမင္ရွင္းကာၿဖင္႕။အမွန္ၿမင္ရုံတင္မက။အၿမင္လည္းမွန္နုိင္ၾကပါေစလုိ႕ဆုေတာင္းရင္း
အမွားမကင္းေသးတာမုိ႕ အမွားရွိရင္ ခြင္႕လြတ္ၾကပါေနာ္။

Sunday, February 14, 2010

ပညာေတာ္သင္ေၾကးမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း


၁၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ အုံးယုိင္။

အုံးယုိင္ စစ္ဆန္ဖန္ ငါးေသတၱာစက္ရုံ ႏွင့္ ၾကာဇံစက္ရုံ ျမန္မာမိသားစုမ်ားမွ အလွဴေတာ္္ေငြ ၇၅၀၀ ဘတ္။
အုံးယိုင္ ကိုတင္ကို ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အလွဴဳေတာ္ေငြ ၄၀၈၅ ဘတ္ တိတိကုိ၊

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) သို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရာ အလွဴေတာ္ေငြမ်ားကို ေကာ္မတီဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ လက္ခံရယူျပီး၊ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားအား ဘ႑ာေရးမွူဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ မွ ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Thursday, February 11, 2010

လူဘ၀

အခု…..

ငါေရာက္ေနတာဟာ

လူ႔ဘဝဆိုတာေရာ

ဟုတ္ရဲ႕လား ။


၂၄ နာရီမွာ

၂ ခါေလာက္ တက္တတ္တဲ့

ေလခ်ဥ္မွာေတာင္ပဲ

အက္စစ္န႔ံခ်ည္း

ပ်႕ံလြင့္ေနတယ္…


အဝီစိမွာကမွ

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ေၾကကြဲခြင့္ရပါလိမ့္မယ္

ဒီေနရာမွာေတာ့

သူတိုိ႔ျမင္မွာစိုးလို႔

တုိးတတိတ္ေၾကကြဲရတာ…..


ငါ့ကို ထမင္းစားတတ္ေအာင္

သင္ေပးလိုက္တာ

ဘယ္သူပါလိမ့္

အေမလား? အေဖလား?

ကမ ၻာဦးအစက လူေတြလား

ငါထမင္းမစားဘဲ

ေနႏိုင္တတ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းမယ္….။


ႏို႔…..ေနပါဦး

အေဖက ဘယ္သူလဲ

အေမက ဘယ္သူလဲ

ရက္စြဲလြန္ အတၳဳပၸါတ္ေလး

ေရးမယ္လုပ္ေတာ့

ကံဆိုးလိုက္ပံုမ်ား

ငါ့နာမည္ ငါေတာင္

မမွတ္မိေတာ့ဘူး……


ေဟာ့….ေၾသာ္

ဒါ လူ႔ဘဝေပ့ါ

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕က

တိမ္တိုက္ေတြကို စည္းခတ္ဖို႔

ႀကိဳးစားေနၾကတယ္

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕က

အားေတြ မာန္ေတြထုတ္ၿပီး

ကိုယ့္ကုိယ္ကို ပူေဖာင္းလုပ္ဘို႔

ႀကိဳးစားေနၾကတယ္

ရယ္စရာေကာင္းေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္လည္း မထူးလို႔

ၿပံဳးရံုသာ ၿပံဳးလိုက္တယ္။


ဟင္း……

ဖြဲဖြဲေလးရြာတတ္ရံုနဲ႔မ်ား

သူ႔ကိုယ္သူ မိုးထင္ေနေသး

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ ေျပာပါတယ္…..

ႀကီးပြားခ်င္ရင္

ေနရာတုိင္း ေနရာတိုင္းမွာ

ၿပံဳးၿပံဳးေလး ေနတက္ရတယ္

အဆင္ေျပခ်င္ရင္

ေနရတုိင္း ေနရတုိင္းမွာ

အလိုက်သည္ ျဖစ္ေစ

အလိုမက်သည္ ျဖစ္ေစ

အလိုက္အထုိက္လုပ္တက္ရတယ

မွားသည္ျဖစ္ေစ

မွန္သည္ျဖစ္ေစ

ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ လုပ္တက္ရတယ္

ေနရာတကာ

အမွန္တရားဆုိတဲ့

ေပတံႀကီးနဲ႔

သြားသြားတုိင္းမိေနရင္

အက္စစ္ေလခ်ဥ္ေတာင္

ပုံမွန္တက္လာဖုိ႔

ခက္သြားမယ္။


ဒါေပါ့..ဒါေပါ့…

လူ႔ဘ၀ဆုိတာ…

ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ေတာ့

ရပုိင္ခြင့္ကလည္း

အေတာ္နည္းတာကလား

ဟစ္တလာ လူဆိုးလုပ္သြားတာလည္း

အျပစ္မဆုိသာပါဘူး..

ေသမထူး ေနမထူးပဲကုိး။


လြင္မ်ဳိးသစ္


Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.