Thursday, February 18, 2010

ခြင္႕လြတ္ေပးၾကပါ

အဇၥ်တၱ ၀ိသဋံ ၀ိသံ၊
အဇၥ်ဳေပေကၡယ ပ႑ိေတာ။
နေတြ၀ုေဗၺထ မနကၠာရံ၊
ေသာဟာပါယ ပေထာဥဇု။
(ပရမတၳဒီပနီဋီကာ အေၿဖက်မ္းမွ)
ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိ၏ကုိယ္တြင္ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ေၿမြေပြးရဲ႕အဆိပ္ကုိလ်စ္လွ်ဴရႈကာ မိမိ၏ကုိယ္တြင္း စိတ္သႏၱာန္မွာၿဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)ကုိဘယ္ေသာအခါမွ မ်က္ကြယ္မၿပဳ အၿမဲတမ္းဆင္ၿခင္သုံးသပ္ေလ႕ရွိသည္။မည္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕နည္းမူ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)သည္အပါယ္သုိ႕က်ေရာက္ေစၿပီး ေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(ေယာနိေသာမနသိကာရသည္)ေကာင္းေသာဘုံဘ၀သုိ႕က်ေရာက္ေစနုိင္ေသာေၾကာင္႕ပင္ၿဖစ္ေလသည္။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က အရွင္ဒဗၺသည္ ကုိယ္တြင္းစိတ္သႏၱာန္မွာၿဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္(အေယာနိေသာမနသိကာရ)ကုိလက္ခံမိေသာေၾကာင္႕ ရဟႏၱာၿဖစ္ေသာဘ၀မွာပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႕သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ အစြပ္အစြဲခံရသည္ဟု အားလုံးသိရွိၾကလိမ္႕ၿဖစ္ပါသည္၊အဂၤၢိဳတၳိရ္ပါဠိေတာ္မွာလည္းၿမတ္စြာဘုရားရွင္က အေယာနိေသာမနသိကာရသည္ အၿမဲတမ္းအကုသုိလ္ကုိေပးစြမ္းနုိင္ၿပီး။ေယာနိေသာမနသိကာရသည္ အၿမဲတမ္းကုသုိလ္တရားေတြကုိသာေပးစြမ္းနုိင္ေလသည္ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕သည္မဟုတ္ပါေလာ၊
ထုိမွတစ္ပါးၿပန္ၾကည္႕လွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အရွင္ပိလႏၵ၀စၦမေထရ္ ဘ၀မ်ားစြာ ခ်မ္းသာၿမင္႕ၿမတ္ေသာအမ်ိဳးမွာၿဖစ္ခဲ႕ရေသာေၾကာင္႕ ေတြ႕ၿမင္ရသည္ လူတုိ္င္းကုိ သူယုတ္မာဟုေခၚေလ႕ရွိေၾကာင္းမွတ္သားဘူးပါသည္။ ဒါေၾကာင္႕ မေကာင္းကြက္ကုိသာရွာၾကည္႕ေနမယ္ဆုိရင္ ပုထုဇဥ္မဆုိထားနဲ႕ ရဟႏၱာမ်ားႏွင္႕ေတာင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုိ႕ရမည္မဟုတ္ ဟုပင္ေတြးမိပါသည္။
ထုိအရာကုိသာဓကၾကည္႕ၾကမည္ဆုိရင္ၿဖင္႕ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က သာ၀တၳိၿပည္က ေက်ာက္ေသြးသမားကုိၿပန္ၾကည္႕သင္႕ပါသည္။ဆယ္နွစ္တုိင္တုိင္အလုပ္အေက်ြးၿပဳခဲ႕ေသာ္လည္း ၾကိဳးၾကာသည္ ပတၳၿမားကုိစားေလာက္သည္ဟု မစဥ္းစားနုိင္ေသာေၾကာင္႕လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ခႏၶာကုိတပ္မက္ေသာေလာဘ၊မိမိဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အကုိးကြယ္ၿပဳလာေသာ သဒၶါတရားကုိမေတြးေတာနုိင္ေသာေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ကာေသေလာက္ေအာင္ရုိက္နွက္ေသာေဒါသတုိ႕ေၾကာင္႕ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႕အပါယ္သုိ႕သာလွ်င္သြားရေလသည္ဟုေတြးမိပါသည္။
ဒါေၾကာင္႕လည္း သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာမိမိ၏ ေသးငယ္လွစြာေသာ အၿပစ္ကုိၿမင္လြယ္၏။သူတစ္ပါ၏ၾကီးမားလွစြာေသာ အၿပစ္ကုိကား လုံး၀မၿမင္ေခ်ဟု အဆုိၿပဳခဲ႕ၾကသည္စာေရးသူထင္မိပါသည္။
ၿမတ္ဗုဒၶႏွင္႕ရဟႏၱာတုိ႕သည္ တစ္ေထာင္႕ငါးရာကိေလသာကုိပါယ္သတ္ၿခင္းတူေသာ္လည္း ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ါသနာႏွင္႕တကြပယ္သတ္လုိက္ေလ၏။ရဟႏၱာတုိ႕သည္ကာ ၀ါသနာႏွင္႕တကြမပယ္သတ္ေခ်။ထုိ႕ေၾကာင္႕ အရွင္ပိႏၵ၀စၦ၏ လူေတြကုိေတြ႕လွ်င္ ၀သလ-လူယုတ္မာ ဟုေခၚဆုိၿခင္း။ၾကိဳးၾကာ၏အသက္တြက္ မိမိ၏ အသက္ကုိေပးဆပ္လုိက္ေသာ အရွင္တိႆမေထရ္၏ ေကာင္းေသာၿပဳလုပ္ၿခင္းစေသာ ေကာင္းကြက္ မေကာင္းကြက္ေတြကုိၾကည္႕ၿပီးေတြးမယ္ဆုိရင္ေတာ႕
ေကာင္းကြက္ၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ မေပါင္းသင္းနုိင္ ခြင္႕မလြတ္နုိင္ေသာသူသည္မရွိေခ်။
မေကာင္းကြက္ကုိပဲၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ ေပါင္းသင္းနုိင္ေသာသူ ခြင္႕လြတ္နုိင္ေသာသူဟူသည္ကား ထုိသူအတြက္မရွိေခ်။
သူေတာ္ေကာင္း၏ လကၡဏာ(၄)ပါး ႏွင္႕သူယုတ္မာ၏လကၡဏာ(၄)ပါးကုိၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဂ္ၢိၤဳတၳိဳရ္ပါဠိေတာ္မွာေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါသည္။
သူယုတ္မာ၏လကၡဏာ(၄)ပါး
၁။သူတစ္ပါး၏အၿပစ္ကုိ မေမးၿမန္းဘဲေၿပာၾကားေလ႕ရွိ၏။
၂။ေမးၿမန္းလွ်င္လည္း ပုိမုိခ်ဲကားေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၃။သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းကုိ မေမးလွ်င္မေၿပာ။
၄။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္း ထိန္းခ်န္ၿပီးေၿပာေလ႕ရွိ၏။
သူေတာ္ေကာင္း၏လကၡဏာ(၄)ပါး
၁။သူတစ္ပါးမေကာင္းေၾကာင္းကုိမေမးဘဲနဲ႕မေၿပာ။
၂။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္း ေလွ်ာ႕ၿပီးေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၃။သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းမေမးဘဲနွဲ႕ေၿပာေလ႕ရွိ၏။
၄။ေမးခဲ႕လွ်င္လည္းၿပည္႕စုံစြာေၿပာေလ႕ရွိ၏။
တစ္ၿခားအားၿဖင္႕ၿပန္ေတြလုိက္လွ်င္ေတာ႕ ၁။သေဘာထားေသးသိမ္ေသာသူသည္ သူတစ္ပါး၏အၿပစ္ကုိၿမင္လြယ္၏။
၂။သေဘာထားၾကီးၿမတ္ေသာသူတုိ႕သည္သူတစ္ပါ၏အၿပစ္ကုိမၿမင္တတ္ေခ်။၃။ထုိ႕ထက္စိတ္ထားၿမင္႕ၿမတ္ေသာသူတုိ႕သည္ ဘယ္သူ၏အၿပစ္ကုိမွ မၿမင္ေတာ႕ေခ်။
စာေရးသူရန္ကုန္စာသင္တုိက္မွာေနစဥ္မွာ ကုိရင္ကေလးေတြ ညအခါလသာေသာအခ်ိန္တြင္ ကေလးေတြသဘာ၀အတုိင္း ေဆာ႕ကစားတတ္ေသာေၾကာင္႕ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အၿမဲတမ္းထိန္းသိမ္းေလ႕ရွိသည္။ေနာက္ေန႕မွာေတာ႕ဆရာေတာ္သည္
ခရီးသြားရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ စာခ်ဆရာေတာ္ဦးပညာကုိ ကုိရင္ကေလးေတြကုိထိန္းသိမ္းဘုိ႕မွာထားခဲ႕ေလသည္၊ဆရာေတာ္ၾကီးလည္းခရီးသြားရာမွၿပန္လာေသာအခါမွာေတာ႕ ကုိရင္ကေလးေတြေဆာ႕ေနတာနဲ႕ထိပ္တုိက္ေတြ႕လုိက္ေသာအခါ ေဒါသမ်ားၿဖစ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ဆရာေတာ္ဦးပညာကုိ အရွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္ေတြဒီေလာက္ေဆာ႕ေနတာကုိဘာလုိ႕မတာလည္း အရွင္ဘုရား ၾကည္႕ေကာင္းတုိ္င္းၾကည္႕ေနတာလား
ဒီအခါမွာေတာ႕ဆရာေတာ္ဦးပညာသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးအားခ်က္ခ်င္ပင္ၿပန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။
အရွင္ဘုရားကလဲ သတၱ၀ါေတြ စိတ္ခ်မ္းသာသလုိေနၾကပါေစ ထုိအခါမွာေတာ႕ဆရာေတာ္သည္ဘာမွမေၿပာေတာ႕ေပ။
ဒါေၾကာင္႕တပည္႕ေတာ္တုိ႕အားလုံးလည္း ဘာမွမေၿပာေတာ႕ပဲေနလုိက္တာပဲေကာင္းပါတယ္ဘုရား ဆရာေတာ္ဦးပညာေၿပာသလုိေပါ႕ဘုရား။
အခုလုိေရးလုိက္လုိ႕တပည္႕ေတာ္ကုိ မေက်နပ္လုိ႕ေအာ္ခ်င္ရင္လဲေအာ္မည္။တပည္႕ေတာ္ေက်နပ္ပါတယ္ဘုရား။
္စာေရးသူလည္း သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ၿငားေသာ္ တတ္နုိင္သမွ်ေတာ႕ၾကိဳးစားေနဆဲပါ၊
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ဘုရားရွင္ကုိေငြေၾကးေပးကာ ဆဲေရးခုိင္တာကုိၿမတ္ဗုဒၶသည္ ဘာရဒြါဇဆုိေသာဒါယကာကုိ အခ်င္းဘာရဒြါဇ သူတစ္ပါးကုိလက္ေဆာင္ေပးရင္ သူတစ္ပါးမယူလွ်င္ မိမိသာလွ်င္ၿပန္ရသည္႕ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
၂၃.၂-၁၀ေန႕သည္ အားလုံးေသာ ေက်ာင္းသာသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွာပဲ အေၿဖရွာၾကပါစုိ႕ဘုရား၊
တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေၿပာဆုိေရးသားေနမည္ဆုိလွ်င္ သာသနာေတာ္လည္းၿငိဳး အသင္လည္း အသေရၿငိဳးရသည္႕ရလာဒ္ကလြဲၿပီး အမုန္းေတြသာပြါးၾကယုံသာၿဖစ္ပါသည္။
တုိးေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္အခါေလးမွာေတြ႕ခဲ႕ၾကတာ အသင္းတည္ေထာင္ေသာအခ်ိန္အခါတုန္းက တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႕တာေလးကုိတပည္႕ေတာ္အခုအခ်ိန္အထိ မေမ႕နုိင္ေသးပါဘူး။သုိ႕ေသာ္ အခုအခ်ိန္အခါမွာေတာ႕ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အမုန္းေတြကုိလွ်ံပဲနဲ႕ ေၿပာေနၾကတာေတြ႕ၿမင္ေနရေတာ႕ ဆြမ္းေတာင္မစားနုိင္ပါဘုရား(ဆြမ္းမစားနုိင္ရင္ မင္းေသးလုိက္ေပါ႕လုိ႕)ကုိယ္ဘာသာကုိပဲေရးလုိက္ပါ႕မည္။သံေယာဇဥ္ေၾကာင္႕ေပါ႕----------.
ဘက္ေတာ္သားဆုိတဲ႕ အသုံးအႏႈံကုိေတြ႕လုိက္ရေတာ႕ ခက္ကုန္ၿပီလုိ႕ေတြးမိလုိက္တယ္။ တပည္႕ေတာ္တုိ႕ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဘက္ေတာ္သားမရွိခဲ႕ပါ။ ညီေနာင္ေတြမုိ႕ ငါတုိ႕ေပါင္းစည္းဘုိ႕ အခ်ိန္တမ္းေနၿပီလုိ႕ေၿပာလုိက္ပါရေစ၊
အမွားမကင္းေသးေသာေၾကာင္႕ အမွားရွိရင္ ခြင္႕လြတ္ေပးပါ။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.