Thursday, February 18, 2010

လက္ဆင္႕ကမ္းၿခင္း

ေကာ္ပီကူတယ္လုိ႕ေတာ႕မေၿပာေစခ်င္ပါဘူး အၿပစ္လဲမၿမင္ခ်င္ဘူး သိေစခ်င္ေသာဆႏၵေတြနဲ႕ပါ သိၿပီးေသာပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ႕အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး မသိေသးေသာပုဂၢိဳလ္ အတြက္ရည္ညြန္းၿပီးေကာ္ပီကူးၿပီးေရးတင္လုိက္တာပါဘုရား အၿပစ္မၿမင္ရင္ဘဲေက်နပ္ပါၿပီး။Dtac ဖုန္းကုိသာလွ်င္ၿပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

*101*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ မည္မွ်က်န္သည္ကို ေဖာ္ျပေပမည္။

*101# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းတြင္ ထို္င္းဘာသာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ မည္မွ်က်န္သည္ကို ေဖာ္ျပေပမည္။

*102*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Simcardဖုန္းနံပါတ္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*102# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Simcardဖုန္းနံပါတ္ ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*103*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Promotion call ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*103# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ Promotion call ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*104*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ GPRS ဖြင့္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*104# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ GPRS ဖြင့္ရန္ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*108*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ယခင္လႏွင့္ ယခုလတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့ေသာ ကုန္က်ေငြစာရင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*108# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ယခင္လႏွင့္ ယခုလတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့ေသာ ကုန္က်ေငြစာရင္းကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*110*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ခ်ီးေငြ ၃၀ဘတ္ကို ထုတ္ေပးၿပီး ေငြခ်ီးအခကို ၂ဘတ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*110# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ ခ်ီးေငြ ၃၀ဘတ္ကို ထုတ္ေပးၿပီး ေငြခ်ီးအခကို ၂ဘတ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*112*0875833803*20*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းထဲမွ ေငြကို တစ္ျခားတစ္ဦးကို လြဲလို႕ပါက လြဲလို႕ရႏိုင္ပါသည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)

*112*0875833803*20# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းထဲမွ ေငြကို တစ္ျခားတစ္ဦးကို လြဲလို႕ပါက လြဲလို႕ရႏိုင္ပါသည္ (ထိုင္းဘာသာ)

သတိၿပဳရန္။ ။ 112 ၏အေနာက္တြင္ရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္၁၀လံုးမွာ လႊဲလို႕ေသာသူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို နိပ္ရၿပီး နံပါတ္၁၀၏ေနာက္တြင္ 20 ဆိုေသာေနရာတြင္ 20 မွ 200 အထိ လႊဲလို႕ရပါသည္…။ ေငြလႊဲခကိုေတာ့ 2ဘတ္သာယူပါသည္။ Dtac တစ္ခုတည္းသာ။

*113*30*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္တိုးလာပါမည္။( အဂၤလိပ္ဘာသာ)

*113*30# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္း၏သက္တမ္းသည္ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္တိုးလာပါမည္။(ထိုင္းဘာသာ)

သတိၿပဳရန္။ ။ 113 ၏ေနာက္တြင္ 30, 60, 90, 120, 150, တိုးလိုေသာ ဂဏန္းမ်ားကိုနိပ္ထည့္ပါက မိမိဖုန္းတြင္လိုခ်င္ေသာ သက္တမ္းရပါမည္။

ရက္ေပါင္း 30 ဆယ္ ကို ၀န္ေဆာင္ခ 2ဘတ္ေပးေဆာင္ရပါမည္။ တစ္လကို2ဘတ္ျဖစ္၍ ရက္ေပါင္း150 ဆိုရင္ ၀န္ေဆာင္ခ 10ဘတ္သာ။

*114*0875833803*9# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ တစ္ဖက္ဖုန္းတြင္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာပါရန္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

*114*0875833803# ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ရင္ျဖင့္ တစ္ဖက္ဖုန္းတြင္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာပါရန္ကို ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပမည္။

သတိၿပဳရန္။ ။ 114၏ ေနာက္တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ဆယ္လံုးသည္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာေစလိုေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကို နိပ္ပါေလ။ ၀န္ေဆာင္ခကို ေပးေဆာင္စရာမလိုပါ။

*77 ကိုဖုန္းတြင္ နိပ္ထည့္၍ call လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္က ေျပာေသာ စကားမ်ားကိုနားေထာင္၍ ေျပာသည့္အတိုင္း နံပါတ္ (၁) ကိုဆက္၍နိပ္လိုက္ရင္ျဖင့္ မိမိဖုန္းပိတ္ထားေနစဥ္အတြင္း တစ္ဖက္လူမွ ဖုန္းေခၚထားေၾကာင္းကို Messages ပို႕ေပးလာပါလိမ့္မည္။ ( free Service )
NweYoe
Oct,19,2009
ကိုႏြယ္ရိုး၏ post အားျပန္လည္တင္ျပပါသည္

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.