Saturday, April 3, 2010

တရားပြဲႏွင့္ပတ္သက္သမွ် စာရင္းမ်ား

1. Assumption University (ဧပက္တကၠသုိလ္)ညတရားပြဲမွ လွဴဒါန္းေငြ -၁၂၂၅၀ (26.MAR.2010)

2. လင္းမ္လုိင္းအထည္စက္ရုံ ညတရားပြဲမွ လွဴဒါန္းေငြ - ၅၂၁၁၇ (27.MAR.2010)

3. ဘန္ဘြန္ မနက္တရားပြဲမွ လွဴဒါန္းေငြ -၄၄၅၀၀ (28.MAR.2010)

4. ထုိင္းယူနစ္ ညတရားပြဲမွ လွဴဒါန္းေငြ ြ- ၃၂၄၆၅ (28.MAR.2010)

5. လင္းမ္လုိင္း သကၤန္းကပ္ လွဴဒါန္းေငြ -၂၀၀၀ (1.APR.2010)

စုစုေပါင္း ရရွိေငြ ၁၄၃၃၉၂

တရားပြဲသုံးစရိတ္ ၁၉၇၇၂
-----------------
လက္ရွိဘ႑ာေငြ ၁၂၃၆၂၀

တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအသုံးစရိတ္

စဥ္ အမ်ဴိးအမည္ ကုန္က်ေငြ ရက္စြဲ
၁။ ေဆးဗူး (၉) ဗူး ၂၃၀ ၂၃.၃.၂၀၁၀
၂။ စုတ္တံ၊ သံေခြ ၄၀ ။
၃။ ေဖာ့လီွးဓား ၂၅ ။
၄။ ေဖာ့ ၂၇၂ ။
၅။ ေဖာ့၀ယ္ ကားခ ၁၂၀ ။
၆။ လင္းလုိင္းသုိ့၊ ဗြီနုိင္းပုိ့အသြား/ျပန္ ကားခ ၂၆၀ ။
၇။ ဆရာေတာ္ ေနထုိင္ေရး အသုံးျပဳသည့္ ကားခ ၂၄၀ ၂၄.၃.၂၀၁၀
၈။ လင္းလုိင္းသုိ့ ခင္းဖ်ာမ်ား သြား/ျပန္ကားခ ၃၀၀ ။
၉။ ဗီြႏိုင္း (၆) ခု လုပ္ခ ၂၄၀၀ ။
၁၀။ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ သြား/ျပန္ ကားခ ၁၇၀၀ ၂၆.၃.၂၀၁၀
၁၁။ ေလယာဥ္ကြင္း သြား/ျပန္ ဆီဖိုး ၁၄၀၀ ။
၁၂။ လင္းလိုင္းအတြက္ ဖ်ာငွါးခ ၁၀၀ ၂၃.၃.၂၀၁၀
၁၃။ ဆရာေတာ္ျပန္အပုိ့ကားခ ၁၈၀၉ ၃၀.၃.၂၀၁၀
၁၄။ ။ ဆီဖုိး ၉၃၀ ။
၁၅။ ဆရာေတာ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ေျပာင္းခ ေဒၚလာ ၁၅၀ ။
၁၆။ မဟာခ်ဳိင္-ဘန္ေကာက္-လုတု ကားခ ၁၆၀၀ ၂၈.၃.၂၀၁၀
၁၇။ မဟာခ်ဳိင္-ဘန္ေကာက္-လုတု ကားဆီခ ၁၁၀၀ ၂၈.၃.၂၀၁၀
၁၈။ လင္းမ္လုိ္င္းစက္ရုံတရားပြဲသုိ့တကၠစီခ ၁၅၀ ၂၇.၃.၂၀၁၀
၁၉။ အယုဒၶယ-ဧပက္-ပြဲႀကိဳကားခ ၅၀၀ ၃၀.၃.၂၀၁၀
၂၀။ ဘန္ဘြန္တရားပြဲလမ္းစရိတ္ ၁၅၀၀ ၂၇.၃.၂၀၁၀
၂၁။ ေကာ္မတီစည္းအေ၀းသုံးကားခ ၂၀၀ ၁.၃.၂၀၁၀


စုစုေပါင္း ရရွိေငြ ၁၄၃၃၉၂

တရားပြဲသုံးစရိတ္ ၁၉၇၇၂
-----------------
လက္ရွိဘ႑ာေငြ ၁၂၃၆၂၀

လက္ရွိဘ႑ာေငြ (၁၂၃၆၂၀) ကုိ တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးဘ႑ာေရးမွဴး-အရွင္ကုေ၀ရ-မွ m.s.m.o အဖြဲ ့၏ဘ႑ာေရးမွဴး အရွင္သုႏၵရသုိ့ လႊဲေျပာင္ေပးအပ္လုိက္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။


ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕
တရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.