Sunday, October 3, 2010

အလွဴေတာ္ေငြမ်ားဆက္ကပ္

မဟာခ်ိဳင္ ဂ်ပန္စက္ရုံမွ မဇာဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားမွျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္ေတာ္မ်ား(ထုိင္းနုိင္းငံ) သို႔ဘတ ္၅၀၀၀ ္တိတိလွဴဒါန္ရာဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးေဇာတိမွ လက္ခံရယူကာ ဘ႑ာေရးဆရာေတာ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္သည္ဟု သီးတင္းရရွိ

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.