Sunday, October 17, 2010

ကဲ့ ..အခု ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

တစ္ခါက ျမိဳ႕ငယ္တစ္ျမိဳ႕တြင္၊ စီးပြားဥစၥာ အသင့္အတင့္ရွိေသာ၊ လက္ထပ္ျပီးခါစ ဗုဒၶဘာသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ နစ္ေယာက္သည္၊ ဘဝေရွးေရးအတြက္ စီးပြားတစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍၊ ျမိဳ႔ၾကီးတစ္ျမိဳ႔ကို တက္လာခဲ့ေလသည္။

သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံနစ္ေယာက္သည္ကား၊ ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ စီးပြားေရးမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္းေနရင္း၊ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ရရွိေလေတာ့၏၊ ထိုမိတ္ေဆြသည္လည္း သူတို႔နည္းတူ လက္ထပ္ခါစ စုံတြဲတစ္တြဲ ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ မယ္မယ္ရရ လုိက္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ေနသျဖင့္ ဆႏၵခ်င္း တူညီေနကာ ပိုမုိရင္းႏွီး ခင္မင္သြားၾကေလသည္။

တစ္ခု ကြာျခားသည္မွာ နယ္ျမိဳ႔မွ တက္လာေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျပီး၊ ျမိဳ႔မွ မိတ္ေဆြလင္းမယားသည္ကာ၊ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ မိသားစုမ်ားသည္ ညားခါစ မိသားစုေလးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ စီးပြားတစ္ခုကို ေဇာက္ခ်၍လုပ္ကိုင္လုိျခင္း အစရွိေသာ တူညီခ်က္ကေလးမ်ားေၾကာင့္ပင္၊ အလြန္ရင္းႏွီးသြားၾကေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားက အျမဲတမ္း ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ လုပ္သကဲ့သုိ႔ မူဆလင္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားသည္လည္း အျမဲတမ္း ဗလီတက္ ဝတ္ျပဳေလ့ရွိၾကေသလည္။ သူတုိ႔စုံတြဲမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို အလြန္ရိုေသေလးစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္၊ ၄င္းဇနီးေမာင္ႏွံ မိတ္ေဆြမ်ားသည္၊ အလုပ္တစ္ခုကို စပ္တူလုပ္ကုိင္းရင္း ျမိဳ႔မ်က္ႏွာဖုံးတမ်ွ ၾကီးပြားတိုးတက္ လာေလေတာ့သည္။

ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ မည္သူကမ်ွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳၾကေပ၊ တကယ့္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကေလသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားမွာလည္း၊ ဘာသာတရားကို လုိက္စားသူမ်ားပီပီ အလြန္ေအးခ်မ္းေသာ မိသားစုေလး တစ္စုျဖစ္ေလ၏၊ ထို႕အတူ မူဆလင္ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္လည္း အလြန္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုုင္တတ္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

နစ္ကာလမ်ားၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မူဆလင္ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ သားေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ ဇနီးေမာင္တုိ႔တြင္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားေလေတာ့၏၊ မူဆလင္းသားေလးသည္ မိဘစကားကုိ အလြန္ရုိေသသူပီပီ မူဆလင္ဘာသာတရားကိုလည္း အလြန္ယုံၾကည္ သက္ဝင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေလ၏။

ထို႔အတူ ဗုဒၶဘာသာ သမီးေလးသည္လည္း မိဘစကားကို ေျမဝယ္မက်နာခံတတ္ျပီး၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဥပုသ္သီလမ်ား ေဆာက္တည္ကား ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဝိပႆနာ ၇ ရက္တရားစခန္းမ်ားကုိပင္ အရြယ္ႏွင့္မလုိက္ေအာင္ ဝင္ေရာက္တရားထိုင္ျဖစ္ေလ၏။

နစ္ဖက္မိဘမ်ား ရင္းႏွီးမူကို အေၾကာင္းျပဳကာ သူတုိ႔လူငယ္နစ္ဦးသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ရင္းနွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည္မွာ၊ ယခု အရြယ္ေရာက္သည္ အထိျဖစ္ေလ၏။ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ၊ လူငယ္တုိ႔သဘာဝ ေမတၱာမ်ွသြားၾကမည္ကုိလည္း နစ္ဖက္မိဘမ်ား စုိးရိမ္းလ်ွက္ရွိၾကေလသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း မိဘမ်ား၏ မ်က္ႏွာေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ ေကာင္ေလးနွင့္ ေကာင္မေလး တစ္တြဲတြဲသြားလာေနသည္ကုိ မတားရက္ႏိုင္ၾကေပ။

မူဆလင္းမိဘမ်ားသည္ကား ၄င္းတုိ႕၏ တစ္ဦးတည္းေသာသားကုိ ဘာသာတူ မူဆလင္းသမီးပ်ဳိတစ္ဦးႏွင့္ လက္ဆက္ေပးရန္ ရြယ္ထားသကဲ့သို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ မိဘမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႕၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးလိမၼာေလးကို ဘာသာတူ အယူတူသူႏွင့္သာ နီးစပ္ေစခ်င္ေနေလေတာ့၏။

သို႔ေသာ္ အလြန္တရာမွ ရင္းႏွီးျပီး စီးပြားအတူလုပ္ေနၾကေသာ မိဘမ်ားသည္၊ သူတို႕၏ သားမသီးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ အလိုဆႏၵအတုိင္း ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္၊ မူဆလင္းသားေလးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ သမီးေလးတို႔သည္ မိဘမ်ားတားသည့္ၾကားကပင္လွ်င္ ခိုးရာလုိက္ေျပးသြားေတာ့၏။

နစ္ဖက္မိဘမ်ား၏ ရင္းႏွီးမူကို အေျခခံ၍၊ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္လည္း၊ ညားခါစတြင္ ဘာသာတရားကုိးကြယ္မွူူကို၊ မိခင္ဘာသာမ်ားကုိသာ စိတ္ၾကိဳက္ခြင့္ျပဳေပးထားေလေတာ့၏၊ သုိ႔႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သားေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားေနျပီျဖစ္၍၊ မူူဆလင္ဘာသာဝင္ လင္ေတာ္ေမာင္ကလည္း မိမိ၏သားေလးကို မူဆလင္ျဖစ္ေစခ်င္ေနသကဲ့သို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ မိခင္သည္လည္း မိမိ၏ သားေလးကို ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ ထုံးစံအတုိင္း ရွင္ျပဳရဟန္းခံမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးခ်င္လွ်က္ရွိေပသည္။
------------------------------------------------------------------------------

ေတာမွတက္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားႏွင့္ စပ္တူစီးပြားလုပ္ေတာ့မည့္ဟု သိရစဥ္တုန္းက၊ ျမိဳ႔ေပၚမွ မူဆလင္ဇနီးေမာင္ႏွံကုိ ဗလီဆရာမ်ားက တားခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ့္စိတ္ကို ကုိယ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုကာ တားဆီး၍မရခဲ့့ဟုသိရသကဲ့သို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ ဇနီးေမာင္္ႏွံမ်ားကုိလည္း မူဆလင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတြဲမလုပ္ရန္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွ တားခဲ့သည္က၊ို မိမိတို႕သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ဘာသာမေျပာင္းပါ ဟုဆုိကာ စီးပြားလုပ္ျဖစ္သြားၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

ယခုလက္ရွိအေနအထားတြင္ကား မိမိတို႔သားသမီးမ်ား လက္ထက္ကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္၍၊ မူဆလင္မိဘမ်ား ကိုယ့္စိတ္ကုိ ကိုယ္ႏိုင္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏သားမွာ ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာမိဘမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ဘာသာမေျပာင္းပဲ ေနႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏သမီးငယ္ ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ သမီးငယ္ေလးက ေနႏုိင္သည္ထားဦးေတာ့၊ မီမီတုိ႔၏ ေျမးေလးသည္ကာ လုံးဝမေသခ်ာေတာ့ေပ။

အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ကို ဖတ္ရူ႕ျပီး ယခုကဲ့သို႔၊ မိဘနစ္ပါးႏွင့္ ဘုိးဘြားမ်ား ဗ်ာမ်ားေနရျခင္းသည္၊ မည္သူ႕အျပစ္ ဟု စာဖတ္သူမ်ားရူ႔ျမင္သုံးသတ္ပါသနည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.