Friday, January 14, 2011

တရားပြဲ စာရင္းရွင္းတမ္း

၁၄.၁. ၂၀၁၁
ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ)m.s.m.o ၾသ၀ါဒါစရိယ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္၏ တရားပြဲးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီစာရင္းရွင္းတမ္း။

၂။ ၀ပ္ကန္ဖားတရားပြဲ - ၈၂၀၀
ခရစ္စတယ္တရားပြဲ -၁၁၂၀၀
၀ပ္ဟုံတရားပြဲ -၁၁၈၆၀
၀ပ္တစ္တရားပြဲ -၁၇၈၈၀
------------
စုစုေပါင္းရရွိေငြ -၄၇၆၈၀
------------
၁။ ဆရာေတာ္အၾကိဳအပုိ႔ခရီးစရိတ္ -၃၀၂၀
ဆရာေတာ္အတြက္အခန္းခ -၂၄၀၀
ဆရာေတာ္ေလယာဥ္စရိတ္ - ၇၈၀၀
တရားပဲြခရီးစရိတ္ -၃၁၄၀
------------
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ -၁၆၃၆၀
--------------

စုစုေပါင္းရရွိေငြ ၄၇၆၈၀
------------
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ ၁၆၃၆၀
-------------
စုစုေပါင္းက်န္ရွိေငြ ၃၁၃၂၀
---------------
မွတ္ခ်က္။ အေသးအစိတ္သိလုိလွ်င္တရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္နုိင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.