Friday, March 11, 2011

အရွင္ဒႆနိယ၏ ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္

() ဘြဲ ့ေတာ္ :အရွင္ဒႆနိယ (BA) တတိယႏွစ္

() သက္ေတာ္: ၂၄)

() သိကၡာေတာ္ : ၃)

() အိုင္တီနံပါတ္: 5104203646) ေက်ာင္းသားနံပါတ္

() ေမြးရပ္ဇာတိ: ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ဆယ္သိန္းတန္ေက်းရြာ ရခိုင္ျပည္နယ္)

() ေမြးသကၠရာဇ္ : ၇ .ဧျပီ . ၁၉၈

() ပညာဆည္းပူးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား

ဂႏၶာရံုပရိယတၱစာသင္တိုက္ ရခို္င္ျပည္နယ္

The Seittathukha Academy of Art ရန္ကုန္တိုင္း တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္ ဥကၠံျမိဳ႕

() အျမင့္ဆုံးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ား

ပထမႀကီးတန္း

() လက္ရွိပညာဆည္းပူးေနေသာ တကၠသိုလ္ (သို ့မဟုတ္) ေကာလိပ္

မဟာခ်ဴလာလင္ကြန္းတကၠသိုလ္ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ထိုင္းႏိူင္ငံ

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.