Friday, June 24, 2011

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕တုိ႕၏ အစည္းအေဝးကုိ (၁၈၊ ၆၊ ၂၀၁၁) စေနေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖလန္ေဆာင္ (၆၃)လမ္း၊ ေက်ာင္းသားပညာသင္ၾကားေရး ရုံးခန္းတြင္ “နေမာ တႆ” စသည္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆုိ ဘုရားကန္ေတာ့၍ အခမ္းအနားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႕ၾကပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အရွင္ဣေႏၵာဘာသမွ လုိအပ္ရာရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းကာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္းပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ႕ၾကပါသည္။
၁။       အရွင္ပညာေဇာတ (မန္း) မွ တာဝန္ယူ၍ ေက်ာင္းသား ဝဘ္ဆုိဒ္အား ျပဳျပင္ မြမ္းမံရန္။
၂။       ဝါမဆုိခင္ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အရွင္ဣေႏၵာဘာသမွ ဦးေဆာင္၍ ဘန္ေဘာ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားပညာေရး ရုံးခန္းသုိ႕ ကြန္ပ်ဴတာ ငါးလုံး လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္။
၃။       ကြန္ပ်ဴတာ စာသင္ခုံမ်ား ရွာေဖြရန္။
၄။       ေက်ာင္းသားပညာသင္ၾကားေရး ရုံးခန္းတြင္ စာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းရန္။
၅။       ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာပညာရွင္ႀကီးမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ သုံးလျပတ္ တစ္ႀကိမ္ႏႈံးျဖင့္ အပါတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားရန္။
၆။ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားတကၠသုိလ္ အသီးသီး ရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ စေန တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
၇။       ၂၃-၇-၂၀၁၁ စေနေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ဗဟုိေကာ္မတီ ၏ ေလးလပတ္အစည္းအေဝးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ။      
၄။       
  ထုိ႕ေနာက္
ျမန္မာေက်ာင္းသာရဟန္းေတာ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းတြင္ စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
၁။       တံဆိပ္တုန္းျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥ၊
၂။       အသင္းဝင္ကဒ္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥ၊
၃။       စာၾကည့္တုိက္စည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲေရးကိစၥ၊
၄။       စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာကိစၥ၊
၅။       အသင္းဝင္ေၾကး သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥ၊
၆။       စာၾကည့္တုိက္သုိ႕ လွဴသမွ် စာအုပ္မ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရးသုိ႕ အေၾကာင္းၾကား၍ အလွဴရွင္နာမည္ႏွင့္တကြ စာအုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသာဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ကိစၥ၊
၇။       စာအုပ္အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေပးျခင္းကိစၥတုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ႕ၾကၿပီး ညေန ငါးနာရီတြင္ “ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု” သုံးႀကိမ္ ရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္း၍ အစည္းအေဝးကုိ ရုတ္သိမ္းခဲ႕ၾကပါသည္။
Wednesday, June 22, 2011

ဖိတ္ေခၚပါရေစ

ျမန္မာတုိင္းဖြား အားလုံးေသာ စာသင္သားရဟန္းေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႕ဘုရား …..
ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေခတ္စနစ္ကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ အမီလိုက္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ဘာသာစကားတတ္ကြ်မ္းဖုိ႕ လုိအပ္ပါသည္ဘုရား။ 
ယေန႕ကမၻာမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကေတာ့ ေရွ႕တန္း အေရာက္ဆုံးျဖစ္ေနပါသည္ဘုရား။ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယေန႕ကမၻာရဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျပာဆုိနုိင္မႈစြမ္းရည္ နားေထာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားရွိေအာင္ သင္ယူေလ့က်င့္ထားပါက ကမၻာတလႊား အလြယ္တကူသြားလာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အရွင္ျမတ္တုိ႕သိေတာ္မူသည့္အတုိင္း အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသည္ အဓိကဆက္သြယ္ေရး အျဖစ္ ေနရာတုိင္းမွာ အသုံးျပဳေနရပါသည္။ ေနရာတုိင္းမွာ မရွိမျဖစ္သုံးစြဲေနေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကုိ ယေန႕ကမၻာ့လူသားတုိင္း သင္ယူေလ့လာေနၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ကြ်မ္းပါ က ေနရာတုိင္းမွာ ေအာက္က်ေနာက္က်ရွိလွပါသည္ဘုရား။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးမခ်ႏုိင္ပါက တပည့္ေတာ္တုိ႕ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဗုဒၶသာသနာတုိးတက္ျပန္႕ပြားေရးကုိလည္း ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ကူညီ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ပါဘုရား။
ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ ကမၻာ့ဘသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို တပည့္ေတာ္တုိ့အားလုံး တတ္ကြ်မ္းသည္အထိ ေလ့လာသင္ယူသင့္ပါသည္ဘုရား။ ထုိင္းႏုိင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးမွာ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာလည္း အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ဖုိ႕ လိုအပ္ပါသည္ဘုရား။ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအာလုံး မိမိတုိ႕ရဲ့ အတန္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိလည္း ၾကဳိးစားရင္း အနာဂတ္ရဲ့ဘာသာရပ္ စိန္ေခၚမႈကုိ အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူေလ့လာသင့္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႕အတြက္ စိန္ေခၚလ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္ခ်င္း နိမ့္က်မႈကို ေျဖရွင္းဖုိ႕ ေက်ာင္းသားေရးရာေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္း ျမွင့္တင္ရန္ဦးတည္ထားပါသည္ဘုရား။ အထက္ပါတပည့္ေတာ္တို႕ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႕ ေအဘက္(ABAC)တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဆရာမၾကီးေဒၚခင္မမ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရ သရကၡန္တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ ဆရာမႀကီးေဒါက္တာေဒၚသန္းသန္းေဆြ (ခ) ေဒၚသစၥာအလင္းတုိ႕ကုိ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ ၂၀၁၁ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ စေနေန႕ ေန႕လည္ (၁း၀၀)နာရီမွစတင္ကာ အပတ္စဥ္စေနေန႕တုိင္း ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား သင္တန္းေက်ာင္း ဖလန္းေဆာင္(၆၃)တြင္ သင္ၾကားပုိ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႕ဘုရား ဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ေန႔လည္ (၁း၀၀)မွ စတင္ကာ အပတ္စဥ္ စေနေန႕တုိင္း အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသုိ႕တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါသည္ အရွင္ေကာင္း အရွင္ျမတ္တုိ႕ဘုရား။။။။။။
မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသားေရးရာဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာမတီဝင္မ်ား စံျပအျဖစ္ မတက္မေနရပါဘုရား။

ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္
ဥကၠ႒
ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕
ထုိင္းႏုိင္ငံ

Friday, June 17, 2011

အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားလႊာ

ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား။

၁၈၊ ၆၊ ၂၀၁၁ စေနေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖလန္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသား
စာသင္ခန္းတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင္႔ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား အစည္းအေ၀း
ရွိပါသည္ဘုရား။ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္႔အေၾကာင္းက ေက်ာင္းသားစာသင္ခန္း
ပညာေရးက႑နွင္႔အဖြဲ႔၏ဘ႑ာေရးက႑မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင္႔ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္ အရွင္ျမတ္တုိ႔အေနျဖင္႔
အစည္းအေ၀းသုိ႔ မျဖစ္မေနၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပန္
ၾကားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

Wednesday, June 8, 2011

ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပ႔ံလွဴဒါန္း

K.DD မိသားစုမ်ားမွ ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား
ပညာသင္ေထာက္ပံ႔စရိတ္အျဖစ္ လွဴဒါန္းေငြ ၃၅၀၀ ဘတ္တိတိကို 
5,6,2011 ေန႔မွာ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

Thursday, June 2, 2011

MSMO ပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္ အလွည္႔က်ရုံးထုိင္ရန္ တာ၀န္က်ဆရာေတာ္မ်ား

၁။အရွင္ေကာ၀ိဒ(ခ်ဳလာ)၊အရွင္ၿဗဟၼ၀ံသ၊အရွင္၀ိယတၱ (5-6-2011) (24-7-2011)
၂။အရွင္စႏၵိမာ၊အရွင္ပညာေဇာတ၊အရွင္ေကာ၀ိဒ(မကုဋ္) (12-6-2011) (31-7-2011)
၃။အရွင္သု၀ဏၰ၊အရွင္ၾသဘာသ၊အရွင္ေရ၀တ (19-6-2011) (7-8-2011)
၄။အရွင္ရာဇိႏၵ၊အရွင္ေကာ႑ည၊အရွင္အစၦရိယ (26-6-2011) (14-8-2011)
၅။အရွင္က၀ိႏၵ၊အရွင္ေတဇိႏၵ၊အရွင္က၀ိပိယ (3-7-2011) (21-8-2011)
၆။အရွင္ကုေ၀ရ၊အရွင္၀ိသုဒၶ၊အရွင္ဂႏၶသာရ (10-7-2011) (28-8-2011)
၇။အရွင္ေတဇဓမၼ၊အရွင္အာစာရ၊အရွင္ပညာစာရ (17-7-2011) (4-9-2011)
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.