Saturday, July 16, 2011

မဟာခ်ိဳင္ တရားပြဲမွ အလွဴေငြ လက္ခံရရွိ


မဟာခ်ဳိင္ ေဝလဗုဒၶဘာသာ ေဝယ်ာေဝစၥ အသင္းဓမၼရကၡိတ အသင္းတို႔ႏွင့္အတူတကြ ၿမန္မာၿပည္သား ေရြွ႔ေၿပာင္း အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း က်င္းပအပ္ေသာ(M.A) တန္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ဓမၼသဘင္မွ 16951 (၁၆၉၅၁) ဘတ္တိတိကို 16,7,2011 ခုနွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝိသုဒၶမွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပး ၿပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.