Sunday, July 24, 2011

ဆာရပူရီသုိ႔...ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ျခင္း

ထုိင္းနုိင္ငံဆာရပူရီခရုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္ၾကီး
ေဒသမွျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိသားစုတုိ႔က 12,13/7/2011ေန႔မ်ားတြင္ ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္း
ပြဲနွင္႔ညတရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲသုိ႔ေက်ာင္းသားဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးဣေႏၵာဘာသ၊
ပညာေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးေတဇဓမၼ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒတုိ႔ၾကြေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ 
ထုိ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းပြဲနွင္႔ညတရားပြဲသည္ ေက်ာင္းသားစာသင္ေက်ာင္းတြင္ လုိအပ္သည္႔ 
အရာမ်ားကုိ၀ယ္ယူအသုံးျပဳနုိင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားပြဲကုိ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇဓမၼမွ
ေဟာၾကားခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ပါသည္။ တရားပြဲမွရရွိလာေသာ ဓမၼပူဇာမ်ားကုိ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ ဦးေတဇဓမၼမွ ေက်ာင္းသားဥကၠဌဆရာေတာ္ထံသုိ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကားအသြား 
အျပန္အတြက္ ၄၀၀၀ ဘတ္ကုိ ေဒၚေအးမွ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ဆာရပူရီမွ၀ါဆုိသကၤန္းနွင္႔ညတရားပြဲမွရရွိေသာအလွဴေငြစုစုေပါင္းမွာ "25000" ဘတ္တိတိ
ျဖစ္ပါသည္။
ညတရားပြဲခ်ီးျမွင္႔ေဟာၾကားေပးေသာ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ ဦးေတဇဓမၼအားလည္းေကာင္း၊
ကားခအသြားအျပန္လွဴဒါန္းေပးေသာ ဒါယိကာမၾကီး ေဒၚေအးအားလည္းေကာင္း၊ ၾကြေရာက္
ခ်ီးျမွင္႔ေပးေသာ ဥကၠဌဆရာေတာ္နွင္႔ဘ႑ာေရးမွဴးဆရာေတာ္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ၀ါဆုိ
သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲနွင္႔ညတရားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ
ဒါယကာ၊ဒါယိကာမ ညီအစ္ကုိေမာင္နွမအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အားလည္းေကာင္း ျမန္မာ
ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာမွတ္တမ္းတင္
အပ္ပါသည္။ 
ပုံ/ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.