Sunday, August 28, 2011

5/2011သင္တန္းပိတ္ပြဲ၊6/2011သင္တန္းသစ္ဖြင့္ပြဲနွင့္စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲ

ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေသာ
ပညာဒါနအပတ္စဥ္သင္တန္း 5/2011 သည္ 11/9/2011 တြင္ ေလးလသင္တန္းျပီးေျမာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္၍
အပတ္စဥ္တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ေသာသင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပး
အပ္ပြဲနွင့္ 6/2011 သင္တန္းသစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
၄င္းနွင့္အတူ MSMO စာၾကည့္တုိက္ကုိလည္း 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍  ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင့္စာသင္စာျပဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ
မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ အထူးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
MSMO ေက်ာင္းသားစာသင္ခန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းေက်ာင္းသား/သူ အသစ္၊
အေဟာင္းမ်ား၊ ထုိင္းနုိင္ငံတကၠသုိလ္ အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၊
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ MSMO ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကုိ အဖက္ဖက္မွ ပံ့ပုိ႔ေထာက္ပံ့ေနၾက
ေသာ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမမ်ားအားလုံးကုိ 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔)၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္း
ဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ၊ သင္တန္းအသစ္ဖြင့္ပြဲနွင့္စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကပါရန္
အထူးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Saturday, August 27, 2011

အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးျခင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးပြဲကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃-ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၃)ရက္၊ (၂၇-၈-၂၀၁၁) စေနေန႔တြင္ ရုံးခန္းတည္ရွိရာ ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ဖလမ္ေဆာင္(၆၃)လမ္းတြင္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ (၈)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါသည္။
၁။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ စသည္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆုိ ဘုရားကန္ေတာ့၍ အခမ္းအနားကုိဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၂။ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အရွင္ဣေႏၵာဘာသမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း။
၃။ ပညာသင္ၾကားစားရိတ္ ေထာက္ပ႔ံလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ေနရာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း။
၄။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတုိ႕ကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း။
၅။ ေကာ္မတီအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးျခင္း။
၇။ ေက်ာင္းသားရုံးခန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေရး အေျခအေနတုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္း။
၈။ ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု သုံးႀကိမ္ ရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္း၍ အခမ္းအနားကုိ ရုတ္သိမ္းျခင္းတုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ႕ၾကပါသည္။
၁။ စာရင္းအေဟာင္းရွိ ေက်ာင္းသား (၉၉)ပါးအား (၂၄-၉-၂၀၁၁) စေနေန႔တြင္ ဝတၳဳေငြမ်ားလွဴဒါန္းရန္။
၂။ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ဝွန္းလုံးရွိ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္။
(ဥပမာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ (၂၄-၉-၂၀၁၁)စေနေန႔တြင္ ဘန္ခဲၿမိဳ႕ ဝပ္တလုံးေက်ာင္းတုိက္၌ နံနက္ပုိင္းတြင္ေက်ာင္းသားသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ဝတၳဳေငြမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း။ (အခ်ိန္အတိအက်အား ေက်ာင္းသားဘေလာ့ဂ္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပပါမည္)
၃။ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျခင္း။
၄။ ဘ႑ာေရးစာရင္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပျခင္း။
( ၁၈-၈-၂၀၁၁) ေန႔အထိ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၁၅၉၉၂၅ ဘတ္၊ (US 100)
သုံးေငြစြဲ စုစုေပါင္းမွာ ၉၈၀၈၂ ဘတ္၊
လက္က်န္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၆၉၃၆၇ ဘတ္၊ (US 100)
အမာခံေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၃၁၁၇၉၀ ဘတ္၊
စုစုေပါင္း ၃၈၁၁၅၇ ဘတ္။ (US 100)
(အေသးစိတ္စာရင္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားထံသုိ႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။)
၅။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္း။
၆။ (၉-၁၀-၂၀၁၁) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၂၅)ပါးကုိ ေဝလေဒသရွိ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲအတြက္ ဗဟုိေကာ္မတီ (၁၅)ပါးႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၁၀)ပါးအား မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရန္ အသင္းဝင္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အရွင္အာစာရအား တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။ (သတင္း အေသးစိတ္ကုိ ထပ္မံတင္ျပပါမည္။)
၇။ ထုိေန႔ည တရားပြဲအတြက္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရာ အရွင္ဝိသုဒၶ(ေယာ)အရွင္ျမတ္မွ တရားေဟာရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ခံရျခင္း။ ထုိတရားပြဲမွ ဓမၼပူဇာမ်ားအား ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕သုိ႕ လွဴဒါန္းရန္။
၈။ (၂-၁-၂၀၁၂)တနလၤာေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၆၃)ပါးကုိ ေအာေတာစက္ရုံရွိ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲအတြက္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ရန္။ (သတင္း အေသးစိတ္ကုိ ထပ္မံတင္ျပပါမည္။)
၉။ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း တာဝန္က်ရာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီဝင္ စုစုေပါင္း(၃)ပါးတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ အလွည့္က် ရုံးထုိင္ တာဝန္ပ်က္ကြက္ပါက ဝတၳဳေငြ (ဘတ္သုံးရာ) လွဴဒါန္းၾကရန္။
၁၀။ တာဝန္က်ရာ အလွည့္က် ေကာ္မတီ (၃)ပါးသည္ ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းသုိ႕ နံနက္ (၈)နာရီ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိ၍ ညေန (၆)နာရီထုိးမွ ျပန္ၾကရန္။
၁၁။ စာၾကည့္တုိက္တာဝန္ကုိ ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္ အရွင္ျဗဟၼဝံသ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဆရာေတာ္ အရွင္ဝိသုဒၶ(ေယာ)ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးမွဴးဆရာေတာ္ အရွင္ပညာစာရတုိ႕မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၁၂။ ေက်ာင္းသားရုံးခန္း၏ အေထြေထြ တာဝန္မ်ားကုိ အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္ပညာေဇာတ(မန္း)ႏွင့္ အရွင္ၾသဘာသတုိ႕မွ အလွည့္က် နွစ္လဆီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္။
၁၃။ ၅/၂၀၁၁ သင္တန္းဆင္းပြဲ၊ ၆/၂၀၁၁ သင္တန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲတုိ ့ကုိလည္း (၁၁-၉-၂၀၁၁) တနဂၤေႏြေန႔၊ ေန႔လည္ (၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္။
၁၄။ ၆/၂၀၁၁ သင္တန္းအသစ္တြင္ သင္ၾကား ျပသ ကုသုိလ္ယူၾကမည့္ ဆရာအသစ္မ်ားအား ဖိ္တ္ေခၚျခင္း၊ သင္ၾကားျပသဆဲ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီ၏ အႀကိဳအစည္းအေဝးကုိ (၄-၉-၂၀၁၁) စေနေန႔ ေန႔လည္ (၂)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္။
၁၅။ ဥကၠ႒ေဟာင္းဆရာေတာ္အား ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ လက္ခံမည္ဆုိပါက ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ သံဃာ့ဆႏၵခံယူ၍ နာယကအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္-တုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႕ၾကပါသည္။


Tuesday, August 23, 2011

အစည္းအေ၀း ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ

ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆရာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား၊ ယခုလာမည့္စေနေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကား
ေနၾကေသာ ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား စံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ (၆)လပတ္ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ လႈဒါန္းၿခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မည္
ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ား အေနၿဖင့္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာ ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

ေန႔ရက္။ ။(27-8-2011) စေနေန႔
အခ်ိန္။ ။ေန႔လည္ (၂) နာရီ
ေနရာ။ ။ၿမန္မာေက်ာင္းသာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ရံုးခန္း
ဖလန္ေဆာင္ ၊ဆြယ္ (၆၃)

Wednesday, August 17, 2011

အရွင္ပညာနႏၵ (သီတဂူ ၾကယ္တပြင့္) မွ MSMO သုိ႔ အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းအရွင္ပညာနႏၵ (သီတဂူ ၾကယ္တပြင့္)သည္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ပညာသင္ယူလွ်က္ရွိၾကေသာ  ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပညာသင္စရိတ္နွင့္အေထြေထြအသုံးစရိတ္အတြက္
အသုံးျပဳရန္အလုိ႔ငွာ (MSMO) ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သုိ့ US 100 $ ေထာက္ပံ့
ေငြကုိ 07.08.2011ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ပညာနႏၵ(သီတဂူ ၾကယ္တပြင့္)အား
ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားလွ်က္ မွတ္တမ္း
တင္အပ္ပါသည္။  
Posted by Picasa
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.