Sunday, August 28, 2011

5/2011သင္တန္းပိတ္ပြဲ၊6/2011သင္တန္းသစ္ဖြင့္ပြဲနွင့္စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲ

ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေသာ
ပညာဒါနအပတ္စဥ္သင္တန္း 5/2011 သည္ 11/9/2011 တြင္ ေလးလသင္တန္းျပီးေျမာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္၍
အပတ္စဥ္တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ေသာသင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပး
အပ္ပြဲနွင့္ 6/2011 သင္တန္းသစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
၄င္းနွင့္အတူ MSMO စာၾကည့္တုိက္ကုိလည္း 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္၍  ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင့္စာသင္စာျပဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ
မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ အထူးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
MSMO ေက်ာင္းသားစာသင္ခန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းေက်ာင္းသား/သူ အသစ္၊
အေဟာင္းမ်ား၊ ထုိင္းနုိင္ငံတကၠသုိလ္ အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၊
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ MSMO ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကုိ အဖက္ဖက္မွ ပံ့ပုိ႔ေထာက္ပံ့ေနၾက
ေသာ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမမ်ားအားလုံးကုိ 11/9/2011 (တနဂၤေႏြေန႔)၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္း
ဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ၊ သင္တန္းအသစ္ဖြင့္ပြဲနွင့္စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကပါရန္
အထူးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.