Saturday, October 8, 2011

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ၂၈.၀၆.၂၀၀၉ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ျမဘုရားအနီးရွိ Royal Hotel တြင္ M.S.M.O (Myanmar Student Monks Organization) အဖြ႕ဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စည္းခ့ဲပါသည္၊ ယၡဳလိုဖြဲ႔စည္းနိုင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာလည္း ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ာသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ Mahachulalongkornrajavidyalaya University (M.C.U) တြင္ ပညာသင္ယူခြင့္ အမ်ားအျပားရရွိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့့္ျဖစ္ပါသည္။     ဤ(M.C.U) တကၠသိုလ္ၾကီးရွိလို႔လည္း M.S.M.O အသင္းၾကီးဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း မွားမည္မထင္ပါ။ Mahachulalongkornrajavidyalaya University အမည္တြင္ရျခင္းမွာလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ၏ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ Chulalongkorn (King Rama V) ငါးဆက္ေျမာက္ ခ်ဴလာဘုရင္ တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့့့္ျဖစ္ပါသည္။ M.C.U တကၠသုိလ္၏ ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ကုိလည္း ထိုင္းနိိုင္ငံ၏လက္ရွိ (Bhumibol King Rama IX) ကုိးဆက္ေျမာက္ ဘူမိေဘာဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္တိုင္ ရဟန္းခံေပးထားျပီး M.C.U တကၠသုိလ္ကိုလည္း နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ပညာေရး ရွင္သန္ေစရန္အတြက္   ေထာက္ပံ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံး သာသနာ့တကၠသိုလ္ၾကီး ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ နုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနသည့္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ နာမည္ၾကီးသမိုင္း၀င္တကၠသုိတစ္ခုအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းေရးထုိး သမုိင္းမွတ္တုိင္သစ္ စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား စတင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္႔မွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ တြင္ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္ ၄၀ ခန့္ ၂၀၁၁ တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၆၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သား ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ေယာက္အပါအ၀င္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနပါသည္။ 
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University ၾကီးေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္   ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပားကို ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ျမင္ေတြ႔ခြင့္ခဲ့ရျပီး ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ဖူးေမွ်ာ္လွဴဒါန္းခြင့္ တရားနာယူမွတ္သားခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍သာ မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ကဲ့သုိ႔ တကၠသုိလ္မ်ား မေပၚေပါက္လာပါက  ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ M.S.M.O အသင္းၾကီးလဲျဖစ္ေပၚလည္မည္မဟုတ္သလုိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း တရားနာယူခြင့္ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမသြန္သင္မႈမ်ားနွင့္အညီ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ားသည္လည္း ဘာသာေရး သာသနာေရးလူမွဳေရး ကိစၥအ၀၀ကုိ  လြယ္လင့္တကူ ေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
တကၠသိုလ္ၾကီးစည္းကားရျခင္းမွာ ေထာက္ပံ့မႈလုံေလာက္စြာရရွိမႈ ေခတ္မီပညာေရးကို တကၠသုိလ္နည္းက်က် ေဖၚေဆာင္ႏုိ္င္မႈ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာမ်ားကုိ ငွားရမ္းနို္င္မႈ ႏွင့္ တကၠသုိလ္ၾကီးကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့့္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံအသီးသီးမွာေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေက်ာင္းသား
အားလုံး ပညာေတြျပည့္စုံျပီး အမိနိုင္ငံျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ဆည္းဖူးထားေသာ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ကမာၻအလည္တြင္ အမိနိုင္ငံၾကီး၏ ပညာေရး ေရႊေခတ္ကို တဖန္ျပည္လည္ ေရာက္ရွိနုိင္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါေစ.....
ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေခတ္မီတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားကဲ့သုိ  အမိနိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီတကၠသုိၾကီးမ်ား ယခုထက္ပုိမုိ  ေပၚေပါက္လာပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း သတင္းဓါတ္ပုံမ်ားနဲ့အတူတင္ျပလုိက္ပါသည္။ သိမ္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား
မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္ အ၀င္မုခ္ဦး
ပါခ်ဳပ္အေဆာင္ ႏွင့္ ရုံးခ်ဳပ္
စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ အင္တာနက္ေဆာင္
ဟုိတယ္ ဆြမ္းစားေဆာင္ ႏွင့္ m.c.u ကေဖး
ၾကာပန္းေတြနဲ႔ m.c.u အလွ

ဆြမ္းစားေဆာင္


ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား မီတီးတက္ေနပုံ

ဘုရင္ၾကီးေမြးေန႔ အတြက္ ဆုေတာင္း
m.c.u စာသင္ေဆာင္ အလယ္
မီးတင္ (စည္းေ၀း) ခန္းနွင့္ စာသင္ေဆာင္
M.C.U သီေအတာ
M.A x တန္း  ျမန္မာႏွင့္ ႏုိင္ငံ ၆ႏုိ္င္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
ေရထဲမွ သိမ္ေက်ာင္းေတာ္
စာေရးသူႏွင့္ M.A X & XI ေက်ာင္းသားမ်ား အမွတ္တရ
ညေနဆည္းဆာ
ေနမင္းၾကီးက ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ႏႈတ္ဆက္
ဂူဂဲမွ ျမင္ရေသာ M.C.U
M.C.U စီစဥ္မႈေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စားေသာက္ေရးမပူပင္ရ
ေက်ာင္းသား အိပ္ခန္းေဆာင္မ်ား
MA X အတန္းသားမ်ားရဲ့ ျမဘုရားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
M.C.U အ၀င္လမ္း
ကားမထြက္မီ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေပၚမွာ
ညေန အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္
 ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထုိင္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ေလာ မွ ေက်ာင္းသားမ်ား 


No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.