Friday, October 14, 2011

မဟာခ်ိဳင္ ေဝလ တရားပြဲ ၿဖစ္ၿမာက္မွဳ မရွိၿခင္းအေၾကာင္း

ထိုင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ ေဝလတြင္္ ေက်ာင္းသားရန္ဘံုေငြ အတြက္ 8,10,2011 ေန႔တြင္ ညတရားပြဲ က်င္းပၿပုုလုပ္မည္ဟု (ေၾကျငာခဲ့) ပင့္ေလ်ာက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတရားပြဲမွ ရရွိေသာ အလွဴေငြအား ေက်ာင္းသားမ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့စဥ္က အမာခံေငြထဲမွ ေခ်းေငြအား ၿဖည့္စြက္သြားရန္ M.S.M.O ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားမွ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ပါတည္။ ၄င္းတရားပြဲမွာ 9,10,2011 ေန႔တြင္ ၄င္းေဝလအနီးတြင္  ေဒါက္တာအရွင္ေကာဝိဒ နွင့္ ေရြွညဝါဆရာေတာ္တို႔ တရားပြဲရွိသၿဖင့္ ပ်က္သိမ္းသြားေၾကာင့္ သိရွိရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.