Saturday, October 1, 2011

Mahamakut Buddhist University သတင္းမ်ားတင္ျပလိုက္ရပါသည္


ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား  တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ  Mahachulongkornrajavidyalaya University ႏွင္ ႔Mahamakut Buddhist University ခ်င္းမိုင္Mahachulongkornrajavidyalaya University ထိုင္းနုိင္ငံေတာင္ပိုင္း International Buddhist Cဝllage, I.B.C (Hat Yai) တကၠသိုလ္တစ္ခုစီအေၾကာင္းအရာမ်ားကို က႑ခြဲ၍ တင္ျပသြားပါမည္။ အမွန္မွာ ထိုင္းနုိင္ငံ၌  ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္ေတာ္အမ်ားဆုံးတက္ေရာက္ေနၾကသည့္ Mahachulongkornrajavidyalaya Universityၾကီးကိုစတင္တင္ျပသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ပို႔စ္တင္သူျပန္ၾကားေရးအကၽြႏု္ပ္သည္ Mahamakut Buddhist University ၾကီး၌ ပညာသင္ယူေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ဒုတိယအမ်ားဆုံးတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ Mahamakut Buddhist University အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း သိသမွ်တင္ျပေပးသြားပါမည္။ ေနာက္တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းနွင္႔ဓါတ္ပုံမ်ား လွပေဝဆာစြာ တန္ဆာဆင္ရင္း တင္ျပေပးသြားမည္ဟု ေရွးဦးစြာ အမွာစကား ေျပာၾကားပါရေစ။ ယၡဳျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ Mahamakut Buddhist University တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို ၂၀၀၉/၂၀၁၀ပညာသင္နွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လာေရာက္၍တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ယၡဳအခါတြင္ ထိုင္းနွိင္ငံ၌ ဒုတိယအမ်ားဆုံးတက္ေရာက္ေနေသာတကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္နိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ၄င္းတကၠသုိလ္၏ မူလတည္ရွိရာေနရာေဟာင္းလည္းျဖစ္ သံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔လယ္ရွိ ဝက္ဗုံဝန္ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးသည္ ျမန္မာျပည္သား ေဂၚရခါးလူမ်ိဳးမ်ားက လစဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္ဆုံးအပတ္စဥ္တိုင္း ဆြမ္းကပ္ကုသိုလ္ယူသည္႔ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယၡဳအခါ စလယာ Mahidol Universityၾကီး၏ေနာက္ေက်ာတြင္ အတူယွဥ္ကပ္၍ အသစ္ဖြင့္လွစ္တည္ေဆာက္ကာ  ၾကီးၾကယ္ေသာ အင္ပါရာအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိတကၠသိုလ္ၾကီးစတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံကိုကား ပို႔စ္တင္သူျပန္ၾကားေရးအကၽြႏု္ပ္ မေလ့လာမိေသးသည့္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။ (ထိုင္းနိုင္ငံနာမည္ၾကီးသာသနာပိုင္တကၠသိုလ္ၾကီးဟု လူသိမ်ားၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း အဆင္သင့္၍ အခြင့္ၾကံဳခဲ့ေသာ္ အလ်ဥ္းသင့္စြာ အေသးစိတ္ေလ့လာတင္ျပပါမည္။) ၄င္းတကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ကေမာၻဒီယား ၊ လာအို ၊ အိႏၵိယား ၊ နီေပါ ၊ တရုပ္ ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္စေသာ နိုင္ငံျခားသားရဟန္းေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ထိုင္းရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ ထိုင္းေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားသည္  B.A၊ M.A၊ Ph.D အတန္းအသီးသီးဝယ္ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကပါသည္။   ျပန္ၾကာေရးအကၽြန္ုပ္အေတြ႔အၾကံအရ တင္ျပရပါလွ်င္ ၄င္းတကၠသိုလ္အသစ္ၾကီးကို ၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ အနာဂတ္အင္ပါယာအသစ္စီမံကိန္းခ်၍ ေခတ္မီအေဆာက္အဦသစ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုတကၠသိုလ္ၾကီးသည္ ယခုအခါ ၅ဝ%ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ေဆာက္ျပီးစီးေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုထိုအေဆာက္အဦသစ္မ်ားနွင့္အတူ သစ္လြင္လွပေနေသာ ထိုတကၠသိုလ္ၾကီးကို ၾကည့္ရႈခံစားရင္း အမိျမန္မာနုိင္ငံတြင္လည္း ထိုတကၠသိုလ္ၾကီးကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု အနာဂတ္သာသနာအေရး စဥ္းစားလ်က္ အေတြးနယ္ခ်ဲ့မိသည္။ နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကား/သင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ေရာက္ေလရာရာ နုိင္ငံတိုင္းျပည္ နယ္ပယ္ေဒသအသီးသီးဝယ္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစြာ၏ အတြင္းအျပင္ ရႈေထာင့္အစုံ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာ ဆည္းပူးစုေဆာင္း စုေပါင္းမိၾကျပီးျဖစ္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ နုိင္ငံျခားေရာက္ ေထရ္သံဃာျမတ္မ်ား အမိနိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ဆုံေတြ႕မိၾကကာ ေဆြးေႏြးညွိနႈိင္း၍ အနာဂတ္သာသနာေတာ္အတြက္ ပညာေရးအခန္းက႑တိုးတက္ဖြင့္လွစ္ေသာအေနအားျဖင့္ ဤတကၠသိုလ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးက်ယ္သာလြန္ေသာ တကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္တည္ေဆာက္နုိင္ၾကပါေစဟု  ရည္သန္နုရြ ေတြးအလွျဖင့္ ဆႏၵျပဳရင္း Mahamakut Buddhist University အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း   တင္ျပလိုက္ရပါသည္။


တကၠသိုလ္၏ဘုရားနဲ့သိမ္ေက်ာင္းပုံ
ဘုရားဝက္ျပဴေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
တကၠသိုလ္ဝင္ေပါက္အေရွ႔မ်က္နာစာ
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ေဆာက္လုပ္မည္နမွဳနာပုံၾကမ္း
စာသင္ေဆာင္မ်ား
စာသင္ေဆာင္နဲ့စာၾကည့္တိုက္
စာသင္ေဆာင္နဲ့စာၾကည့္တိုက္
စာသင္ေဆာင္မ်ားၾကားမွျမင္ရေသာေစတီဘုရားေဆာက္လုပ္ေနဆဲပုံ
ဆြမ္းစာေက်ာင္းနံပတ္ 1
တကၠသိုလ္အလယ္ဗဟိုမွစာသင္ေဆာင္မ်ား
အေဝးမွလမ္းျမင္ရေသာတကၠသိုလ္စာသင္ေဆာင္ၾကီးမ်ား
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ့ပို႔စ္တင္သူ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္ေနာက္ေက်ာ၏ညေနဆည္းဆာအလွ
အမ်ိဳးသီၼးေက်ာင္းေဆာင္သစ္ျပီးစီေနေသာပုံကိုျမင္ရပုံ
အေဆာက္ဦးသစ္မ်ားပုံ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းလမ္းမၾကီး၏တစ္ေနရာ
အေဆာက္ဦးသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္မည္ျ့မင္ကြင္းတစ္ေနရာ
တကၠသုိလ္ေနာက္ေက်ာ၏အလွတစ္ေနရာ
စာေျဖေနေသာစာသင္သားမ်ား
စာေျဖေနေသာေက်ာင္းသားမ်ား
စာေျဖေနပုံ
ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ့ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ပုံရိပ္
အတန္းျပီးခ်ိန္၌ထိုကဲသို့ေတြရပုံ
အားလပ္ခ်ိန္
အဝင္တစ္ေနရာမွာျမင္ကြင္း
အခန္းမေဆာင္ၾကီး
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္၏အဓိပတိလမ္းမၾကီး
ပို့စ္တင္သူအမွတ္တရစိုက္ခဲ့ရသည္သစ္ပင္ေလးမ်ားနဲ့လမ္းၾကီး၏တစ္ေနရာ
ခန္းမေဆာင္နဲ့စာၾကည့္တိုက္အေရွ႔တစ္ေနရာမွာျမင္ကြင္း
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေနသည့္ေက်ာင္းေဆာင္


No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.