Wednesday, November 28, 2012

MSMO School ကထိန္ အလွဴေငြ ရွင္းတမ္း

25,11, 2012ေန့၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသားရုံးခန္း ကထိန္အလွဴပဲြကို ေအာက္ပါကုန္က်စရိတ္ အတိုင္းအတာအတိုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သုံစဲြျပီး၍ က်န္ရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ေက်ာင္းသားရုံးခန္း ရံပုံေငြအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းသြားပါမည္။

အလွဴေငြမ်ားလဲ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပို၍ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဆရာေတာ္မ်ားမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေထာက္ပ႔ံစရိတ္မ်ားလည္း ရရွိေသာ အေမာင့္ေငြမ်ားေပၚမူတည္၍ ဆက္ကပ္ေထာက္ပံ့သြားပါမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္သည္ဘုရား။

 MSMO School  ကထိန္ အလွဴေငြရွင္းတမ္း

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား
အဖြဲ႔ ထုိ္င္းနုိင္ငံ

ကထိန္းသကၤန္းဆက္ ကပ္လွဴဒါန္းပဲြ၌      စုစုေပါင္းရရွိေငြ ၁၄၂၀၀၀ ဘတ္
ကုန္က်ေငြႏွင္႔ ရရွိေငြပါဘုရား
ကုန္က်ေငြ
ဦးေတဇဓမၼ မွ                                                   ၂၅၀၀၀
ေဝယ်ာဝစၥအတြက္                                            ၁၅၀၀၀
ပင္႔သံဃာ ၁၃ပါး                                               ၁၃၅၀၀
ေအာင္ကိုေထြး မွ စာအိတ္ဖုိးႏွင္႔အေထြေထြ          ၆၀၀၀
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ                                          ၅၉၅၀၀

လက္က်န္ေငြ                                               ၈၂၅၀၀ ဘတ္
အကယ္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္=  080 5555 031 (ဘ႑ာေရး ၁)Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

အစည္းအေ၀း၌ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားရမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား

1)  ဦးေတဇဓမၼ (ဥကၠ႒)
၂) ဦးအာစိဏ္ဏ (အတြင္းေရးမွဴး ၁)
၃) ဦးၾသဘာသ (တြင္း ၂)
၄) ဦးရာဇိႏၵ (ဘ႑ာေရး ၁)
၅) ဦးအဂၢါစာရ (ျပန့္ၾကားေရး ၁)
၆) ဦး၀ိယတၱ (စာရင္းစစ္ ၁)
၇) ဦး၀ဏ္ဏိတ (အသင္း၀င္ၾကီးၾကပ္ေရး)
၈) ဦးပုညေသ႒ (တရားပဲြေကာ္မတီကိုယ္စား)
၉) ဦးပညာေဇာတ (စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးကိုယ္စား)
၁၀) ဦးေရ၀တ (ပညာေရးေကာ္မတီကိုယ္စား)

တို့ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါဆရာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို့ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလိုသည္မ်ားကို ၅ မိနစ္အခ်ိန္သာ ခြင့္ျပဳပါသည္ဘုရား။


Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား

2012, December 1ရက္ေန့၌ ၆လပတ္ အစည္းအေ၀း လိုအပ္ရာႏွင့္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ယေန့ ၂၈၊၁၁၊ ၂၀၁၂- MSMO School မွာ စည္းေ၀းညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ေက်ာင္းသားဘ႑ာေငြမွ5000ဘတ္ စိုက္ထုတ္၍ ၾကြေရာက္ေက်ာင္းသားသံဃာမ်ားအား ဟင္းလ်ွာအျဖစ္ဆက္ကပ္ျခင္း၊

၂။ MSMO School ၌ အပတ္စဥ္ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ခ်ီးေျမွာက္ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေလ့လာအပန္းေျဖ ခရီးစရိတ္ 20000ဘတ္ကို ေက်ာင္းသားရုံးခန္း ဘ႑ာေငြမွ ေထာက္ပံ့စြန့္က်ဲျခင္း၊

၃။ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြျခင္း။

၄။ ၆လပတ္အစည္းအေ၀း၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအားကိုယ္စားျပဳ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားရမည့္ သံဃာမ်ားအား စာရင္းျပဳျခင္း...

စသည္တို့ိကို ဗဟိုေကာ္မတီသံဃာမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္ဘုရား။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခရီးထြက္ရာ၌ MSMOေ၀ယ်ာ၀စၥအသင္းႏွင့္ ပါ၀င္လိုက္ပါမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား 1။ ဦးၾသဘာသ(အတြင္းေရးမွဴး-၂)၊  2။ ဦး၀ိသုဒၶ (ျပန့္ၾကားေရး(၃)၊ 3။ ဦး၀ဏ္ဏိတ (ၾကီးၾကပ္ေရး)တို့ျဖစ္ပါသည္။

Posted by: ျပန့္ၾကားေရး


Tuesday, November 27, 2012

ပညာေရးရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

မဟာခ်ိဳင္၊ စြယ္-၃၊ ဆန္ရွိလပ္ေန ဦးဘို၀င္း၊ ဦးထြန္းလင္းဦးတို့မွ ကမကထျပဳေသာ မဟာကရုဏာစာၾကည့္တိုက္ေကာ္မတီမွ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ပညာေရးရံပုံေငြအျဖစ္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေသာ 5000ဘတ္ကို ဘ႑ာေရးမွဴး(၂)ဆရာေတာ္ ဦးပုညေသ႒ထံသို့ ေပးအပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

25,11,2012


Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Friday, November 23, 2012

ပညာေရး ရံပုံေငြေပးအပ္ လွဴဒါန္းျခင္း

မဟာခ်ိဳင္၊ မူစီရပ္ေန ေဒၚျမျမမိုးမွ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးရံပုံေငြ 1400ဘတ္ကို ေထာက္ပံလွဴဒါန္းပါသည္။ ၎ေငြကို ဘ႑ာေရးမွဴး(၂)ဆရာေတာ္ဦးပုညေသ႒မွ လက္ခံထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

23, 11, 2012

Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Monday, November 19, 2012

ဓမၼာစရိယရဟန္းလူထြက္ၾကီးလည္း ဆိုုကၠားနင္း...

ဒီမိုုကေရစီသာ တကယ္စစ္ရင္ သာသနာေရႊေခတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္...

(ဦးေလးဘုုန္းၾကီးလိုု သကၤန္း၀တ္ခ်င္တဲ့ တူေတာ္ေမာင္မ်ားသိုု႕
ရဲရဲေတာက္ေတာက္မွာၾကားခ်က္)

ႏိုင္ငံက ဖြံ႕ျဖိဳးလာ..။ မင္းတိုု႕က ေလာကီအတန္းပညာမတတ္။ လူထြက္လာရင္ တိုုင္းျပည္လည္း မင္းတိုု႕လိုု အလုုပ္လက္မဲ့ ၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုးေတြေၾကာင့္ နစ္နာ..။ မင္းတိုု႕ကေတာ့ အထူးနစ္နာ...

ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ပညာအေမွာင္ေခတ္မွာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ဆိုုသူလည္း ဆိုုကၠားနင္း ။ ဓမၼာစရိယရဟန္းလူထြက္ၾကီးလည္း ဆိုုကၠားနင္း...။ ခုုေတာ့ ပညာအလင္းေခတ္ေရာက္ေတာ့မယ္ တဲ့။ ႏိုင္ငံ့ထိတ္တန္းပညာရွင္ေတြက အနာဂတ္ပညာေရးစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲေနၾကၿပီဆိုုပဲ..။

ဒီလိုုသာဆိုု ဘြဲ႕ရပညာတတ္ဆိုုသူေတြက ဖြံ႕ျဖိဳးလာတဲ့ ေရႊႏိုုင္ငံၾကီးမွာ ဆိုုကၠားနင္းၾကရေတာ့မွာမဟုုတ္....။ ဒီေတာ့ သကၤန္း၀တ္ခ်င္လွခ်ည္ရဲ႕ ဆိုုၿပီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အတန္းပညာမစိုု႕မပိုု႕နဲ႕ သာသနာ့ေဘာင္ထဲ၀င္လာ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပိဋကတ္သက္သက္စာေတြ အာေပါက္ေအာင္ ေအာ္က်က္ခဲ့ရၿပီးပါမွ မေပ်ာ္လိုု႕ လူထြက္သြားတဲ့ အခါ ငါ့တူေတာ္ေမာင္ေလးေတြ ဆိုုကၠားနင္းၾကရရွာေတာ့မယ္..။
(တိုုင္းျပည္က ဖြံ႕ျဖိဳးလာလြန္းလိုု႕ ဆိုုကၠားေတြ အသံုုးမျပဳၾကေတာ့ဘူးဆိုုရင္ေတာင္ ငါ့တူေတာ္ေမာင္ ပိဋကတ္အိုုးကြဲေလးေတြ ခပ္နိမ့္နိမ့္ေခြ်းသံထြက္တဲ့ အလုုပ္တစ္ခုုခုုမွာ မ်က္ႏွာမဲြေနၾကမွာေတာ့ ျမင္ေယာင္တယ္..။

တကယ္လိုု႕မ်ား
ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ကိုု ေျမာ္ေခၚၾကည့္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြက ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းပရိ၀ုုဏ္ထဲက( ၀ိဇၨာသိပၺ တတ္ေကာင္းစြေတြ တစ္ခုမွ မပါတဲ့) ပိဋကတ္သက္သက္ စာေပေလးေလးၾကီးေတြကိုုသာ က်က္အံေနရရွာတဲ့ ကေလးငယ္(ကိုုရင္ငယ္)ေလးေတြဟာ (သာသနာ့၀န္းထမ္းသက္သက္မ ွ်မဟုုတ္ မေပ်ာ္လိုု႕ လူထြက္လာတဲ့ခါ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္စေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံသားေလးေတြပါလားလိုု႕ ) အသိသတိ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းပရိ၀ုုဏ္ထဲက ကေလး(ကိုုရင္)ငယ္ေလးေတြအတြက္ပါ ပညာေရးစီမံကိန္းေတြ ထည့္သြင္း စဥ္းစား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ သာသနာ့ေဘာင္ထဲ ရဲရဲ၀င္ခဲ့ၾကေပေရာ..။

ဒီလိုုမွ မဟုုတ္ေသးရင္ေတာ့ တက္လက္စစာသင္ေက်ာင္းေလးက တက္လက္စ အတန္းထဲမွာပဲ ပညာေတြ သင္ၾကပါဦးကြယ္..။ သကၤန္း၀တ္ဖိုု႕ စိတ္ထက္သန္လြန္းရင္ေတာင္ ေစာင့္လိုုက္ၾကလိုုက္ပါဦး..။ သာသနာ့ေဘာင္မွာ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေရာက္မွ တင္းျပည့္ရဟန္းအျဖစ္ လက္ခံပါတယ္ကြယ္..။ ေလာကီပညာေတြ တတ္ပြန္..။၀ိဇၨာသိပၺံေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးျပီးတဲ့ အခါ ဗုုဒၶအဘိဓမၼာေတြ သင္ရတာ ပိုုလြယ္တယ္ဆိုုတာ သိလာၾကလိမ့္မယ္..။

ဘြဲ႕တစ္ခုုခုုေတာ့ ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ (မင္းတိုု႕အတြက္ မဟုုတ္ဘူးလိုု႕ မင္းတိုု႕ ခုုခ်ိန္ထင္ေနၾကေသးရင္ေတာင္) ရေအာင္ ယူထားလိုုက္ၾကပါဦး။ ႏိုင္ငံက ဖြံ႕ျဖိဳးလာ..။ မင္းတိုု႕က ေလာကီအတန္းပညာမတတ္။ လူထြက္လာရင္ တိုုင္းျပည္လည္း မင္းတိုု႕လိုု အလုုပ္လက္မဲ့ ၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုးေတြေၾကာင့္ နစ္နာ..။ မင္းတိုု႕ကေတာ့ အထူးနစ္နာ...။

တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတယ္..။ ဒီမုုိကေရစီေၾကာင့္ သာသနာေပ်ာက္သြားႏိုုင္သတဲ့..။ တကယ္က အဲလိုု မဟုုတ္ဘူး..။ဒီမိုုကေရစီေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာမယ့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမ္းေတြေပၚလာတာနဲ႕ အမ ွ် သာသနာမွာ မေပ်ာ္တဲ့သူေတြ အလြယ္တကူ လူထြက္ၾကလိမ့္မယ္။ သာသနာတကယ္ခ်စ္တဲ့ သဒၶါတရားနဲ႕ ေမြ႕ေလ်ာ္ အက်င့္သီလနဲ႕ ေပ်ာ္သူေတြသာ က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္..။ ဒီမိုုကေရစီေၾကာင့္ လြတ္လပ္လာတဲ့ မီဒီယာက သာသနာ့အမဲစက္ေတြကိုု ပြဲဖ်က္ေပးလိမ့္မယ္ကြယ္။။ ဒီမိုုကေရစီသာ တကယ္စစ္ရင္သာသနာေရႊေခတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။

တူေတာ္ေမာင္တိုု႕
သာသနာ့ေဘာင္မွာ လူတိုုင္း မေပ်ာ္ႏိုုင္တာ ကိုုယ္ေတြ႕မိုု႕ သိသကြဲ႕..။ ဥပမာ ငယ္ငယ္က ေနခဲ့ဖူးတဲ့ စာသင္တိုုက္ေလးမွာ စာသင္သားသံဃာ (၆၀)ခန္႕မွာ မင္းတိုု႕ ဦးေလးနဲ႕ အျခားႏွစ္ပါးခန္႕သာ ၀ါ၀ါျမင္ရေတာ့တယ္..။( မင္းတိုု႕ဦးေလးလည္း ခပ္ယိုုင္ယိုုင္အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆိုုတာ မင္းတိုု႕ကိုု အတိအလင္း၀န္ခံလိုုက္တယ္..။ )

သူရိုု႕ခမ်ာ ေလးတန္းေအာင္၊ ေျခာက္တန္းေအာင္ေလးေတြဆိုုထင္ပါရဲ႕..။ အတန္းပညာတပိုုင္းတစနဲ႕ သာသနာ့ေဘာင္၀င္လာတာ ..။ေနာက္ေတာ့လည္း မေပ်ာ္ေတာ့ လူထြက္ၾက..။ ခုုျပန္ေတြ႕ေတာ့ ဆင္းဆင္းရဲရဲပါပဲ..။ အတန္းပညာမတတ္ေတာ့ ေဘာလ္ပင္ကိုုင္မယ့္ဌာနမွာ ေနရာမရွိ.။ ဆြမ္းခံတာဟာ အၾကမ္းဆံုုးအလုုပ္မိုု႕ ေလာကီနယ္ထဲက ပခံုုးထမ္းအလုုပ္ေတြနဲ႕လည္း မ၀င္ဆန္႕..။ လြယ္ပါဘူးကြယ္..။ ဒါေပမယ့္ သကၤန္းၾကီးနဲ႕ စာရင္ အဲဒီဆင္းရဲ၀န္က ေပါ့သတဲ့..။တကယ္၀တ္ၾကည့္ေတာ့ တကယ္ေလးပါတယ္။

ဒါက ခုုလူေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဟိုုေခတ္ ဟိုုေခတ္ ဆိုုတဲ့ မၾကာေ၀းလွေသးတဲ့ လမင္းအူသံေတာင္ ၾကားရတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာေလ..။ ခုု ေခတ္ေျပာင္းေတာ့မယ္ တဲ့ တူေတာ္ေမာင္တိုု႕ ..။
ျမင္ရသေလာက္ေတာ့ ေခတ္ၾကီးက ေရြ႕ေနတာ ေသခ်ာတယ္..။ ျမန္ျမန္ေရြ႕နဲ႕ ေႏွးေႏွးေရြ႕ ဒါပဲ ကြာေတာ့မယ္..။

ေခတ္ျပိဳင္ရြယ္တူ ကေလးငယ္ေတြက ကြန္ျပဴတာတဲ့..။ အင္တာနက္တဲ့..၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား တဲ့.. ေ၀ါဟာရေတြ ေျပာဆိုုသံုုးစြဲၿပီး အိုုင္ပက္ကေလးေတြ ၊ ဂိမ္းပေလးယာေလးေတြ ပိုုက္ၿပီး ေမာ့ေမာ့ သြားေနတာကိုု ခပ္ေငးေငးၾကည့္ေနၾကရွာတဲ့ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းပရိ၀ုုဏ္ထဲက ကေလး(ကိုုရင္)ငယ္ေလးေတြကိုု ျမင္တိုုင္း ေခတ္ေဟာင္းၾကီးထဲမွာ ျပတ္က်န္ခဲ့မယ့္ သူတိုု႕ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးမိပါေရာလား..။

စင္ကာပူက ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၀ိဟာတစ္ခုုမွာ သန္႕ရွင္းေရးလုုပ္ေနၾကရရွာတဲ့ ၀န္ထမ္းလင္မယားဟာ လီကြမ္ယုုၾကီးေလ ွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းအသစ္ၾကီးကိုု မသိလုုိက္မသိဘာသာ ေငးၾကည့္ရင္း အေလးမထားခဲ့လိုု႕ ျပတ္က်န္ခဲ့ၾကရရွာတဲ့ စင္ကာပူႏိုုင္ငံသားအစစ္ေတြပါပဲ..။

ဆိုုေတာ့ကြယ္ ေလာကီေလာကုုတၱရာမခြဲျခားဘဲ အနာဂတ္ႏိုုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ကေလးငယ္ေတြအားလံုုးကိုု တိုုင္းျပည္က ၾကည့္တဲ့ေန႕ မင္းတိုု႕ သာသနာ့ေဘာင္ထဲ ရဲရဲသာ ၀င္ခဲ့ၾကေပေရာ..။

သာသနာမွာ ေပ်ာ္ရင္ မင္းတိုု႕ဟာ ဘက္စံုုထူးခြ်န္တဲ့ သာသနာျပဳရဟန္းေတာ္ၾကီးေတြ ျဖစ္လာမယ္..။
သာသနာမွာ မေပ်ာ္လိုု႕ လူထြက္ၾကရင္လည္း မင္းတိုု႕ဟာ သာသနာကိုု တကယ္အေထာက္အပံ့ေပးႏိုုင္မယ့္ ဥပါသကာေကာင္းၾကီးေတြ ျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။

ဦးေလးရဟန္း

ဓမၼဂဂၤါ
(၁၈၊၁၁၊၂၀၁၂
(တူေတာ္ေမာင္မ်ားအတြက္ ေရးလိုုက္မိတဲ့ စာ..။ )

ပညာေရး ရံပုံေငြ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

17, 11, 2012ခု စေနေန႔တြင္  ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာေက်ာင္း သားရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေငြ 9440ဘတ္အား လကပန္  ခ်ာေလာင္ကုန္း ဆြယ္(၃၃) ဆြယ္လုနဖာစက္ရုံ ၿမန္မာအလုပ္သား မိသားစုက စုေပါင္းကာ  ဘ႑ာေရးမွဴး(၂) ဦးပုညေသ႒အား  လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Friday, November 16, 2012

၆- လပတ္ အစည္းအေ၀း ရက္ေျပာင္းပင့္ေလွ်ာက္ျခင္း

ေက်ာင္းသားစုံညီ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ပဲြကို ယခင္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ  ၀ပ္တလုံးေက်ာင္း ကထိန္ႏွင့္ ရက္တိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ရက္ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထား ေသာေန့၌ ၾကြေရာက္ ေပးၾကပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။


အခ်ိန္။ ။ နံနက္ 8:30 to 11 am, and  12:30 to 3:30pm.
ေန့ရက္။ ။ 1,12,2012 စေနေန႔
ေနရာ။ ။ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတိုက္၊ က်လန္ ၁၃၊ ဘန္ခဲ။

Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

ပညာေရး ရံပုံေငြေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

11,11,2012 တနဂၤေႏြေန့၌ ကီလို(၁၂) သိုးေမြးစက္ရုံလုပ္သားမိသားစုမွ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေသာ MSMO ေက်ာင္းသားပညာေရးရံပုံေငြ 17605 ဘတ္အား ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ဦးေတဇဓမၼမွ လက္ခံ၍ ဘ႑ာေရးမွဴး(၂)ဆရာေတာ္ဦးပုညေသ႒အား အပ္ႏွံျပီးပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Wednesday, November 14, 2012

ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းပင့္ေလွ်ာက္ျခင္း

၆လပတ္မတိုင္မီ ဗဟုေကာ္မတီအၾကိဳအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ အသင္း၏ေဆာင္ရြယ္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာတို့ကို  ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးၾကရန္အတြက္ ဗဟုိေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ဆရာေတာ္မ်ားအား ပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ဘုရား။

ေနရာ။ ။ MSMO School /  ဖလန္ေဆာင္၊ ၆၃
ေန့ရက္။ ။ 28, 11,2012
အခ်ိန္။ ။ ေန့လည္ ၂နာရီ

Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Saturday, November 3, 2012

ေအာေတာမိသားစု

ထိုင္းနိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ၿမို႔ ေအာေတာမိသားစုမွ 30.10.2012 ေန႔ သီတင္းက်ြတ္လပည့္ေန႔တြင္ ဦးပုညေသ႒ ၾကြေရာက္ တရားခ်ီးၿမွင့္၍ တရားပြဲအလွဴေငြ ၇၄၁၉ ဘတ္ကို ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းေၾကာင္းသိရွိရသည္။
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.