Wednesday, January 30, 2013

MSMOျမန္မာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ မဂၢဇင္းအစည္းအေ၀း

စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စာေပ၊ကဗ်ာ၊ဟာသ၊ေဆာင္းပါးစိတ္၀င္စားသူ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး MSMO၏ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀မည့္ ေက်ာင္းသားမဂၢဇင္း၌ စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္၍ အၾကံျပဳျခင္း၊ မိမိတို့ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ လိုအပ္ရာမ်ားေတြ႔ဆုံတုိင္ပင္ၾကရန္အတြက္ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းသို့ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၊ေနရာအတိုင္းၾကြေရာက္ေပးၾကပါရန္ ပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ဘုရား။

MSMOေက်ာင္းသားအသင္း ဖဲြ႔စည္းလာသည္မွာ ၄ႏွစ္မွ်သက္တမ္းၾကာလာေသာ္လဲ မဂၢဇင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္မေပၚလာျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားတို့၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူႏိုင္မည့္ သမိုင္းတစ္ခုေပ်ာက္ကြယ္သည္ႏွင့္ တူေနေပ၏။ မိမိတို့ေရွ့ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မည္မွ်ပင္ အသင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့ကာမူ သမိုင္းမွတ္တိုင္ မရွိပါက ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ ပါးစပ္ေျပာသမိုင္းအျဖစ္သာ က်န္ေနခဲ့ပါလိမ့္မည္။ထို့ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူ M.S.M.O ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး စိတ္ျဖင့္တမ်ိဳး ကိုယ္ျဖင့္တဖုံ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

အခ်ိန္။ ။ ည ၇နာရီ
ေန့ရက္။ ။ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္း၊ က်လန္ ၁၃၊
ေန့ရက္။ ။ ၇၊ ၂၊ ၂၀၁၃ ။ ၾကာသာပေတးေန့။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ဦးပညာေဇာတ(တြင္း၂၊ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) 081 481 1145
                      ။ ။ ဦးအဂၢ (ျပန့္ၾကားေရး)   083 559 2320
                     
 အီးေမးလ္။ ။  msmothailand@gmail.com              

By: ျပန့္ၾကားေရး


MSMO၏ ဓမၼပူဇာ ေက်ာင္းသားရံပုံေငြ

(၂၇-၁-၂၀၁၃)တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႔(ထိ
ုင္းယူနီယံ) ၿမန္မာမိသားစုမ်ားမွ M.S.M.O အသင္း ပညာေရးရန္ပံုေငြအတြက္ ညတရားပြဲက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဓမၼကထိကအၿဖစ္ ဦးေထရာ၀ံသ (ဘီေအ-ပထမႏွစ္) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္မွ တရားေတာ္မ်ားခ်ီးၿမင့္ၿပီး တရားပြဲၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးသုနႏၵ၊ဦးသု၀ဏၰတို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။၄င္းတရားပြဲမွ စုစုေပါင္းအလွဴေငြ ...၉၂၆၆၀ ဘတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။
တရားေဟာဆရာေတာ္အား ဓမၼပူဇာအၿဖစ္( ၉၂၀၀)ဘတ္ ႏွင့္ တရားပြဲသို႔လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူဆရာေတာ္ႏွစ္ပါအား (၂၀၀၀)ဘတ္ ၿပန္လည္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေငြ (၈၃၄၆၀)ဘတ္အား ဥကၠ႒ဆရာေတာ္အား အပ္ႏွံထားပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


By: ျပန့္ၾကားေရး

Monday, January 28, 2013

ဗဟိုေကာ္မတီဆုံညီ အစည္းအေ၀း ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ


9,2,2013 ရက္ေန့၌ ျပဳလုပ္မည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဆုံညီအစည္းအေ၀း၏ ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားအား
 ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊
၎းေရြးခ်ယ္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳျခင္း၊ ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ ေကာ္မတီ၀င္ေရြးေကာက္ပဲြအစီအစဥ္မ်ား 
 ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကျခင္း စေသာ ကိစၥတို့ကိုေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါ၍ ဗဟိုေကာ္မတီဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကြေရာက္ေပးၾကပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။အခ်ိန္။ ။ ေန့လည္ ၂နာရီ
ေန့ရက္။ ။ ၉၊ ၂၊ ၂၀၁၃။ စေနေန့
ေနရာ။ ။ MSMO School, ဖလန္၂၊ ဆြယ္ ၆၃

by: ျပန့္ၾကားေရး

MSMOေက်ာင္းသား ရံပုံေငြမ်ား ေထာက္ပ့့့့ံလွဴဒါန္းျခင္း

၁) ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တလကုန္း၊ သဟပုညကာရီအသင္းမိသားစုမွ လစဥ္ ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္၊  ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံံ့ေငြ ၇၃၀၀ ဘတ္ကို ဦးၾသဘာသ(အတြင္းေရးမွဴး-၁)မွ လက္ခံထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂) ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေငြအျဖစ္ မဟာခ်ိဳင္၊ ေအာေတာစက္ရုံမိသားစုမွ ၁၃၃၀၀ ဘတ္ကို ဦအာစိဏ္ဏ(ဒုဥကၠ႒)မွ လက္ခံထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမန္မာျပည္သားစက္ရုံလုပ္သား မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို့ ျပဳလုပ္ေထာက္ပံံ့အပ္ေသာ ကုသုိလ္အစုစု၏ ဦးတည္ရာမွန္ ဆုပန္ရြယ္ရာသည္ ပညာဥာဏ္ၾကီးပြားေစရန္အလို့ငွာ၎၊ ပညာရွိ သူေတာ္စင္/သူေတာ္ျမတ္တို့ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆည္းကပ္ႏိုင္ရန္အလို့ငွါ၎၊ သံသရာခရီးလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ မပင္မပန္း ေလွ်ာက္လွမ္း ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္၎၊ နိဗၺာန္ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ကုသုိလ္အစုစုကို နတ္လူ သာဓု ေခၚေစေသာ၀္။

၂၆၊၁၊၂၀၁၃။
Posted by: ျပန့္ၾကားေရး

Saturday, January 26, 2013

M.S.M.O ဗဟိုေကာ္မတီဆုံညီ အစည္းအေ၀းညွိႏွိဳင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၁) ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ၁၅ပါးအား အၾကမ္းဖ်ဥ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
၂) ေက်ာင္းသားလက္ကမ္းစာေစာင္ ၁၀၀၀ခန့္ထုတ္ေရး၊
၃) ဆရာေတာ္ဦးေတဇဓမၼ(ဥကၠ႒)ေဟာင္းအား M.S.M.O ဗဟုိေကာ္မတီမွ တရား၀င္နားခြင့္ျပဳျခင္း၊
၄) MSMO ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔၏ စည္းမ်ဥ္းစာအုပ္ ၅၀ခန့္ကို ဦးအဂၢ(ျပန့္ၾကားေရး)မွ တာ၀န္ယူျခင္း၊
၅) စာၾကည့္တိုက္မွဴး အက်ိဳးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဦးပညာစကၠ(စံေက်ာင္း)ႏွင့္ဦး၀ိသုဒၶ(ေယာ)တို့မွ တာ၀န္ယူျခင္း စသည္တို့ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(26,1,2013)

By: ျပန့္ၾကားေရး

Friday, January 18, 2013

ရဟန္းႏွင့္ မုိင္ေပါင္းကုေဋမုန္႕ဟင္းခါး(၃)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ မဟာဒုဂ္ဆြမ္းကို ရွင္ငယ္ရဟန္းငယ္တို႕ အားကိုးအားထား ျပဳလိုသည့္တိုင္ ဆြမ္းႏွင့္ န၀ကမၼ၀တၳဳ အလွဴခံၿပီးေနာက္ ရွင္ရဟန္းတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရၿမဲျဖစ္ေသာ သီလေပးေရစက္ခ် တရားေဟာျပရျခင္း အခက္အခဲကိုမူ ေရွာင္လႊဲလိုၾကသည္.။ အေတြ႕အၾကံဳ ႏုနယ္လွေသာ သို႕မဟုတ္ ၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တိုင္းမမီေလေသာ ရွင္ငယ္ရဟန္းငယ္တို႕အတြက္ တရားေဟာပလႅင္ဆိုသည္မွာ စစ္ေျမျပင္က်ယ္ၾကီးႏွယ္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္..။
သူကေတာ့ ရဟန္းတစ္၀ါအရမွာပင္ ၀ါသနာေက်ာပိုးအိပ္ပါးပါးေလးကို လြယ္ကာ ထိုစစ္ေျမျပင္ထဲ ေနာက္ေက်ာမလံုစြာ ဇြတ္တိုး၀င္ခဲ့သည္..။ ပထမဆံုးတရားပလႅင္သို႕ တက္သြားေတာ့ သူ ဘာမွ မျမင္ပါ..။ တရားနာပရိသတ္၏ မ်က္ႏွာမ်ား၊အ၀တ္အစားအေရာင္အေသြးမ်ား၊ေခါင္းေပါင္းစၾကီးမ်ားသည္ သံုးဘက္ျမင္ (3D) ပံုရိပ္တစ္ခုကို အနီးကပ္ၾကည့္ရသည့္ႏွယ္ ေ၀၀ါးေနသည္။
တရားနာပရိသတ္အေပါင္း၏ ဘုရားရွိခိုး၀တ္ျပဳသံမ်ားက စစ္တံပိုးခရာမႈတ္သံမ်ားလို ေ၀းသြားလိုက္ နီးသြားလိုက္..။ ကူကယ္ရာမဲ့စြာ ျမက္တစ္မွ်င္ကို ဆြဲညွစ္ထားသည့္ ေရနစ္သူတစ္ဦးလို သူက ကတၱီပါယတ္ေတာင္ေလးကို အားကိုးဆုပ္ကိုင္ထားျဖစ္သည္..။ မ်က္လံုးကို ခပ္တင္းတင္းပိတ္ထားမိ၏။ ေခါင္းမေမာ့ရဲ..။ မ်က္လံုး ဖြင့္မၾကည့္ရဲ..။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အၾကည့္စူးစူးႏွင့္ ခလုပ္တိုက္မိလိုက္မွျဖင့္ သူအရက်က္ထားေသာ တရားဂါထာေတြ ေခ်ာ္လဲကုန္ေတာ့မည္..။
ထိုအေျခအေနကို အစအဆံုး အကဲခတ္ေနသည့္ ဥပါသကာၾကီးတစ္ဦးကေတာ့ တရားပြဲအၿပီးတြင္ '' ဘယ္ေတာ့မ်ား ယတ္ေတာင္ေလး ပိန္႕ရႈံ႕သြားမလဲ ၾကည့္ေနရတာ စိတ္ေမာစရာဘုရာ့ '' တဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုတရားပြဲတြင္ ရင္ခုန္သည့္တိုင္ အသံမတုန္ေအာင္ ေဟာႏိုင္ခဲ့ပါသည္..။ သို႕ေသာ္ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေလေအာင္ ေရးျခစ္ထားမိေသာ သူ႕ဒိုင္ယာရီတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မိဘမ်ားရွိရာ ေက်းလက္ရြာေလးသို႕ ျပန္သည့္အခိုက္ တရားတစ္ပုဒ္ ျခစ္ျခဳတ္ေဟာရျခင္းမ်ိဳးမွ အပ တရားပလႅင္ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ျပန္ပါေလသည္။
ရန္ကုန္တြင္ စာခ်ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအေနျဖင့္ မဟာဒုဂ္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ ေရစက္ခ် တရား ခ်ာခ်ာလည္ခဲ့သည္ကို သူ ၾကံဳရျပန္ေသးသည္..။ ဆုေပးႏွင့္ သီလေပးတြင္ ျပႆနာမရွိ..။ ေရစက္ခ်သည့္အခါတြင္မူ.. ဘယ္ေနရာတြင္ သိမ္းရမွန္းမသိေအာင္ စကားစလည္ထြက္သြားေတာ့သည္..။
''အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ တပည္ေတာ္မတို႕သည္...'' ။ ေနာက္တစ္ခါလည္း အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႕သည္......။ ဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္ အမွ် အမွ်ေရ..။ ဓမၼကထိက ...နဖူးေခြ်းျပန္...၊ တရားနာပရိသတ္က ေနရာတျပင္ျပင္...။ ေနာက္ကလိုက္ပါလာသည့္ တပည့္သာ၀ကမ်ားကလည္း တ၀ဲလည္လည္ဆရာ့ကို အခ်က္ျပေခ်ာင္းဟန္႕...။ မတတ္သာေတာ့သည့္အဆံုး...ေရစက္ခြက္ကို ေမးေငါ့ျပလိုက္ရ ေတာ့သည္။ ကဲ ေရစက္သာ ခ်လိုက္ၾကေပေရာ ပရိသတ္တို႕ေရ.။
မိတ္ေဆြရဟန္းတစ္ပါးကေတာ့ ဓမၼာစရိယတန္းမေအာင္မီအထိ တရားပြဲမွန္သမွ် ေရွာင္ေလေ၀းေ၀း လုပ္ခဲ့သည္..။ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ရသည့္အခါမွာ ရပ္ရြာက ဂုဏ္ျပဳၾကမည္၊ ဘြဲ႕ခံကိုယ္ေတာ္က မျဖစ္မေန တရားခ်ီးျမင့္ရမည္။ မိတ္ေဆြရဟန္းမွာ ျပႆနာ ၾကံဳေတာ့သည္။ ေရွာင္လို႕တိမ္းလို႕ မလြတ္ႏိုင္ၿပီ ။ မတတ္သာသည့္အဆံုး တရားတစ္ပုဒ္ေတာ့ မျဖစ္မေနက်က္ရၿပီ။ ဂုဏ္ျပဳပြဲသဘင္ရက္တြင္ တရားတစ္ပုဒ္ေတာ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေဟာႏုိင္ၿပီ သေဘာျဖင့္ ပလႅင္ေပၚသို႕ ခပ္ေၾကာေၾကာ တက္သြားခဲ့သည္..။
ရပ္ရြာထံုးဓေလ့အတိုင္း ၾသကာသ ၾသကာသ ညီညာဖ်ဖ် ရွိခုိးကန္ေတာ့ၾကဦးစို႕ဗ်ား ဟု နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကာ ႏိႈးေဆာ္ပါေလမွ ဓမၼကထိကလက္သစ္ေလးခမ်ာ ပလႅင္ထက္မွ ခုန္ခ်ေျပးခ်င္စိတ္ေပါက္သြားေတာ့သည္ တဲ့။ '' ဆုေပးမက်က္ခဲ့ရတာ အဲဒီက်မွပဲ သတိရေတာ့သကိုး ငါ့ရွင္ရဲ႕'' တဲ့။ မည္သုိ႕ျဖစ္ေစ ဓမၼာစရိယရဟန္းတစ္ပါးေပမို႕ အဘိ၀ါဒန သီလိႆ ဂါထာ ငံုးတိတိျဖင့္ ဆုေပးစကားကို သံစဥ္မမွားၿပီးေရာ့ ထစ္ေငါ့ေငါ့ ရြတ္ခဲ့ရသည္ ဟု ၾကားရဖူးေလသည္..။
ေနာက္တစ္ပါးကေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕မဟုတ္၊ ေနာက္လုိက္ရဟန္းအျဖစ္ မ်က္ႏွာပူဖြယ္ၾကံဳရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာပြဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုပရိသတ္မ်ိဳးၾကံဳၾကံဳ ေက်ာင္းမွာ အာဂံုေဆာင္လာသည့္ တရားကိုသာ ေဟာမည္အားခဲထားသည့္ ရဟန္းအခ်ိဳ႕၏ အခက္ျဖစ္သည္။
ပရိသတ္အဆင့္အတန္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနကို အကဲမခတ္ဘဲ ေရွ႕ေဆာင္ရဟန္းက မ်က္စိမွိတ္ကာ တရားေဒသနာကို ကရုဏာေရွ႕ထား၍ ေဟာၾကားပါေလၿပီ...။
'' သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ လက္သာမပါခဲ့လွ်င္ ဒါနတည္းဟူေသာ ပန္းမာလာကိုလည္း မဆြတ္ခ်ဴႏိုင္၊ သီလတည္းဟူေသာ အသီးအပြင့္ကိုလည္း မခူးေခြ်ႏိုင္၊ ဘာ၀နာတည္းဟူေသာ ၾကယ္တာရာကိုလည္း မဆြတ္လွမ္းႏိုင္..ဘူး..... တဲ့ တရားနာပရိသတ္တို႕ေရ..'။
အသံေနအသံထားခ်ိဳခ်ိဳေလးႏွင့္ တရားစာသားေလးက နာေၾကာစိမ့္ဖြယ္.. ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးဖြယ္..။ သို႕ေသာ္ တကယ့္အေျခအေနက ထိုသို႕မဟုတ္ၿပီ။ အလွဴရွင္မိသားစုတို႕ မ်က္ႏွာ အပ်က္ပ်က္..။ ပရိသတ္အမူအရာက မသက္မသာ..။ ေနာက္လိုက္ရဟန္းတို႕ မအီမလည္..။ ဟုတ္ပါရဲ႕..။ အလွဴရွင္အမ်ိဳးသားဥပါသကာၾကီးက မေတာ္မတဆမႈတစ္ခုေၾကာင့္ လက္တစ္ဘက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနရွာေလသည္ပဲ..။
''ေအာ္ ခက္ေပစြ သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ လက္...။'''
                                                                            ဓမၼဂဂၤါ ဘေလာ့မွ

ဗဟိုေကာ္မတီ ဆုံညီအစည္းအေ၀း ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ


MSMOရုံးခန္း ႏွစ္ခ်ဳပ္တိုးဆက္၍ငွါးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ပတ္လည္ ၾကိဳတင္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ ဗဟုိေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ ဆရာေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ MSMO စာသင္ေဆာင္သို့ ၾကြေရာက္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။

အခ်ိန္= ေန့လည္ ၂နာရီ
ေန့ရက္= ၂၆၊ ၁၊ ၂၀၁၃ စေနေန့
ေနရာ= MSMO School, ဖလန္ ၂၊ ဆြယ္ ၆၃။


By: ျပန့္ၾကားေရး

ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးၿပီးဆံုးၿခင္း၁၈၊၁၊၂၀၁၃ ေန့၌ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးစီး၍ ပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ MSMO ရံုးခန္းတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား ပညာဒါန သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာမ်ား အစည္းအေဝးၿပုလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ၉/၂၀၁၂ သင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ လာမည့္ Feb 3. 2013 တြင္ ၁၀/၂၀၁၃ သင္းတန္းဖြင့္လွစ္ရန္နွင့္ ရံုးခန္းဆက္လက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ စသည္မ်ား စည္းေဝးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

By: ျပန့္ၾကားေရး

Tuesday, January 15, 2013

MSMOေက်ာင္း ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ သင္ၾကားေရးဆရာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း


M.S.M.O အသင္းရံုးခန္း (၁၀/၂၀၁၃)အပါတ္စဥ္သင္တန္းအတြက္ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚၿခင္း
ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္းနိုင္ငံ)မွ ဦးစီး၍ ၿမန္မာၿပည္သူ/သားမ်ားအတြက္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာအသင္းရံုခန္း တည္ရွိရာပညာဒါနသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ကုသိုလ္ယူလိုေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား တပည္ေတာ္တို႔၏ ေလးလတၾကိမ္သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္မွာ ကိုးၾကိမ္ေၿမာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ အသင္းရံုးခန္းတြင္ကြန္ပ်ဴတာ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ဗုဒၶအဘိဓမၼာ သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

မၾကာမီကာလတြင္(/၂၀၁၂) ေလးလပတ္ အမွတ္စဥ္သင္တန္းၿပီးဆံုးေတာ့မည္ၿဖစ္ပါ၍ ယခုလာမည့္ေသာၾကာေန႔တြင္(၁၀/၂၀၁၃ ) အမွတ္စဥ္သင္တန္းသစ္အတြက္ သင္ၾကားေရး က႑တြင္ကုသိုလ္ယူလိုေသာM.S.M.O အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္ပညာဒါန ကုသိုလ္ယူလိုပါက ၾကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းအစည္းေ၀းသို႔ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာၿဖင့္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

အစည္းေ၀းက်င္းပမည့္အခ်ိန္။      ။ေန႔လည္(၂း၀၀)နာရီ
                            ေနရာ။      ။အသင္းရံုးခန္း ဖလန္ေဆာင္၊ ဆြယ္(၆၃) ကစီခြန္ဘဏ္အနီး။
                         ေန႔ရက္။       (၁၈--၂၀၁၃) ေသာၾကာေန႔။
                 ဆက္သြယ္ရန္။       ။ဖုန္း- (၀၈၉-၆၆၉၀-၈၇၁)


 By: ျပန့္ၾကားေရး

Thursday, January 3, 2013

MSMOပညာေရး ရံပုံေငြေပးအပ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း

1,1,2013ေန့က ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မဟာခ်ိဳင္၊ တလာကုန္း သဟပုညကာရီအသင္းမွ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေငြ ဘတ္ 7000အား ျပန့္ၾကားေရး(၁)ဆရာေတာ္ဦးအဂၢမွ လက္ခံ၍ ၎ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား ဘ႑ာေရး(၂)ဆရာေတာ္ဦးပုညေသ႒ထံသို့ လႊြဲအပ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သဟပုညကာရီအသင္းသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား လစဥ္လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့လာသည္မွာ ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္/လူၾကီးမ်ား စုံလင္စြာဖဲြ႔စည္းထား၍ အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ သြက္လက္မွဳ ရွိလွေပသည္။ ေက်ာင္းသားသံဃာမ်ားၾကြလာသည္ႏွင့္ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္း၊ ေရ၊ အမ္မလိြဳက္အေအး၊ ၾကက္ေပါင္းရည္စသည္တို့ျဖင့္ ဦးစြာဆက္ကပ္ေစျပီး ထိုဒကာ/ဒကာမမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေႏြးေထြးမွဳရွိလွ၏။

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္လဲ တလာကုန္းသုိ့ အလွည့္က်ၾကြေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးၾကသည္။ အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔၀င္လူေတြဟာ သဟပုညကာရီအမည္နဲ့ အက်ၤီေတြမွာ ေရးထိုးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၎အဖဲြ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚ ေစတနာ၊ သဒၶါထက္သန္စြာ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေနသည္မွာ သူတို့၏ ၾကည္လင္ေနေသာ မ်က္ႏွာပုံရိပ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ၾကြေရာက္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဓာတ္ပုံတဲြရိုက္ကာ မိမိတို့ဘဲြ႔နာမည္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို့ကိုလဲ ၎တို့သဟပုကညရီအသင္း၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေပၚ၌ ေရးေပးခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လဲ တလာကုန္းသဟပုညကာရီအသင္း၏ ျပဳလုပ္ေသာပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမွဳ ကုသိုလ္အစုစုကို အသင္းႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္သာဓု ေခၚဆိုလိုက္ပါသည္။

By: ျပန့္ၾကားေရး
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.