Sunday, June 30, 2013

MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား စုံညီေတြဆုံေရး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ

ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ လက္ရွိMSMOေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို ၾကိဳဆိုလက္ျခင္းကို ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတိုက္၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား၌ ရိုင္းပင္းကူညီေရး၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ဘာသာေရး ပညာေရး က်န္းမာေရးစသည္တို့၌ အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို့ကို ဦးတည္၍ ၎ေတြ႔ဆုံပဲြကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားစုံညီေတြ႔ဆုံပဲြသို့ MSMOေက်ာင္းသားအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားၾကြေရာက္ေပးၾကပါရန္
ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

ေန့ရက္။ ။ ၀၆၊၀၇၊၂၀၁၃ (စေနေန့ မြန္းလဲြ ၁နာရီ)
ေနရာ။ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္း၊ က်ရန္ ၁၃၊ ဘန္ခဲ။
By: ျပန့္ၾကားေရး(30,06,2013)

စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမွ တာ၀န္မ်ားအသီးသီး ခဲြယူျခင္း

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမဂၢဇင္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးတာ၀န္ခံအဖဲြ႔၀င္မ်ား ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတိုက္၌ 29,06,2013မွာ ေတြဆုံစည္းေ၀းၾကပါသည္။ ၎အစည္းအေ၀း၌ စာမူမ်ားလက္ခံေရး၊ ဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ား ခဲြေ၀ယူၾကျခင္း၊ တာ၀န္အသီးသီးယူေဆာင္ၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ မိမိယူေဆာင္ထားေသာတာ၀န္ကို မပ်က္မကြက္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္လိုျခင္း၊ အားလုံးစုေပါင္းညီညာစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုျခင္းစသည္အားျဖင့္ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ထြက္ရွိမည့္စာအုပ္ကို ၈လပိုင္း၌ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားၾကည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာမူမ်ားကိုလည္း 01,07,2013မွ 31,07,2013အထိ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

စာမူလက္ခံအီးေမးလ္။ ။ msmomagazine@gmail.com

တာ၀န္မ်ားအသီးသီးေဆာင္ရြက္ဖဲြ႔စည္းပုံ

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔
၁။ ဦးပညာေဇာတ(MA,thesis)
၂။ ဦးသိရိႏၵ(MA 2nd)
၃။ ဦးစႏၵေဇာတိ(MBA,course)
၄။ ဦးအဂၢါစာရ(MBA,course)
၅။ ဦးသုမန(BA 2nd)
၆။ ဦးကုေ၀ရ
၇။ ဦးစႏၵာ၀ရ

စာမူစုေဆာင္းေရးအဖြ႔ဲ 
၁။ ဦးဣႏၵက(BA 2nd)
၂။ ဦး၀ိယတၱ(BA final)
၃။ ဦးပညာသာမိ(BA 2nd)
၄။ ဦးေကာသလႅ(ဓႏုျဖဴ)
၅။ ဦးအရိယ၀ံသ(ေတာင္သာ)

စာစီစာရိုက္အဖဲြ႔
၁။ ဦး၀ဏၰသီရိလကၤာရ(BA2nd)
၂။ ဦးပညာေဇာတ(BA 1st)
၃။ ဦးစႏၵိမာ(BA 1st)
၄။ ဦးေသာဘိတ(BA 1st)
၅။ ဦးေကာသလႅ(BA 1st)
၆။ ဦးေတဇာနႏၵ
၇။ ဦးၾသသဓ
၈။ ဦးေတဇာနႏၵ(၀က္လက္)
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း
၁။ ဦး၀ိသုဒၶ(BA final)
၂။ ဦးၾသသဓ(BA 3rd)

ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္
 ၁။ ဦး၀ဏၰသီရိ(ေဒးဒရဲ)
၂။ ဦးေ၀ပုလႅ

၃။ ဘုန္းမင္းေ၀

အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာေက်ာင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားမဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး တာခန္ခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
By: ျပန့္ၾကားေရး(၃၀၊၀၆၊၂၀၁၃)

Wednesday, June 26, 2013

 မဟာခ်ိဳင္၊ ေအာတာ မွ MSMO သို႕ လစဥ္လွဴေငြ 9000 ( ကိုးေထာင္)ဘတ္၊ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းပါသည္။

သဟပုညကာရီအသင္းမွ MSMO ေက်ာင္းသားအသင္းသို့ အလွဴေငြ ၈၅၀၀ဘတ္တိတိကို လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ ၎အလွဴေငြမ်ားကို ဆရာေတာ္ဦးေ၀ပုလႅ(ဘ႑ာေရး-၁)မွ လက္ခံသိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။
 ၾကြေရာက္ဆရာေတာ္မ်ား...
၁။ဦးသု၀ဏၰ၊
၂။ဦးအစၦရိယ၊
၃။ဦးေရ၀တ၊
၄။ဦးေကာလိသ၊
၅။ဦးကု႑လ
ပညာဥာဏ္တိုးပြားေစရန္ အလို့ငါွ၎၊ သံသရာခရီးလမ္း၀ယ္ မပင္မပန္းခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္ရန္၎၊ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ရည္စိတ္သန္၍ ျပဳျပဳသမွ် ျမတ္ပါကကို နတ္ လူ သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚႏိုင္ၾကပါေစေသာ၀္။
By:ျပန့္ၾကားေရး(၂၆၊၀၆၊၂၀၁၃)

Tuesday, June 25, 2013

စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းပင့္ေလွ်ာက္လႊာ

MSMOအသင္း၏ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေ၀ေသာမဂၢဇင္းစာအုပ္သည္ ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စာဖတ္သူပရိသတ္၏ ခ်ီးမႊမ္းမွဳ ႏွစ္သက္လက္ခံမွဳ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအသင္းအေနျဖင့္လဲ ဂုဏ္ယူရ စာဖတ္သူပရိသတ္(ဒကာ/မ)တို့အားလည္း အက်ိဳးျပဳေစ၊ ထိုသူတို့အား ဓမၼ သို့ အသိပညာျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရာက်ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳ၊ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအား သတ္မွတ္အပ္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေနရာသို့ ၾကြေရာက္ေပးၾကပါရန္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးဆရာေတာ္မ်ား
၁။ ဦးၾသဘာသ (Ph.D,course)
၂။ ဦးပညာေဇာတ
၃။ဦးစႏၵေဇာတိ
၄။ ဦးဣႏၵမဥၹဴ
၅။ ဦးအဂၢါစာရ
၆။ ဦး၀ိယတၱ
၇။ ဦးသိရိႏၵ
၈။ ဦးသုမန
၉။ ဦးပညာသာမိ
၁၀။ ဦး၀ဏၰသီရိ

အခ်ိန္=ည ၇နာရီ၊ 
ေန့ရက္= ၂၉၊၀၆၊၂၀၁၃။ စေနေန့
ေနရာ= ၀ပ္တလုံးေက်ာင္း၊က်ရန္ ၁၃၊ ဘန္ခဲ။
By: ျပန့္ၾကားေရး(၂၅၊၀၆၊၂၀၁၃)

MSMOအသင္း ဘဲြ႔ရေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပူေဇာ္ပဲြဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္လႊာ
သနာေတာ္နွစ္(၂၅၅၆)ခုနွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္(၁၃၇၅)ခုနွစ္ နယံုလျပည့္ေန့၊ ခရစ္နွစ္(၂၀၁၃)ခုနွစ္၊ ဂြ်န္လ(၂၃)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ)မွ ဦးေဆာင္၍ ထုိင္းနုိင္ငံရွိျမန္မာျပည္သူျပည္သား တုိင္းရင္းသားညီကုိေမာင္နွမမ်ား စုေပါင္းက်င္းပအပ္ေသာ ဘဲြ႔ရျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အာ ပူေဇာ္ပဲြ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြား ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ ဘန္ခရယ္ျမိဳ႔နယ္ရွိ ၀တ္တစ္လံုးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
နံနက္ခင္ပိုင္းတြင္ ႀကြေရာက္လားေသာ ဧည့္ပရိတ္သပ္မ်ားကို စီစဥ္ထားသသည့္အတိုင္း ဧည့္ခံေက်ြးေမြးျပီး ေနခင္ပုိင္းတြင္ အခန္းအနား အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ၀တ္တစ္လံုး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ႀသဝါဒ စကားေျပာႀကားျပီး ဘြဲ႔ရသံဃာေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးႀသဘာသမွ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာႀကားျပီး ထိုင္းနိဳင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး၏ကိုယ္စား အတြင္၀န္ ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ဖတ္ႀကားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အခန္းအနားကို ဆက္လက္၍ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေထရိႏၵ တကၠသီလဓမၼာစရိယ(Mdy)BA(B.Dh)ITBMU)MA(SriLanka)Ph.D(Research,NagpurUniversity,India)Researcher( Dhammakaya Tipitaka Project-Thailand) ဘုရားထံမွ လူဧည့္ပရိတ္သပ္ အေပါင္းမွ ငါးပါသီလခံယူေဆာက္တည္ျပီး ဆရာေတာ္မွ ဆက္လက္၍ ႀသ၀ါဒ စကားႏွင့္ အနဳေမာဒနာ တရားေတာ္ျမတ္တို႔ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္၏ ႀသ၀ဒစကားမွာ အက်ဥ္အားျဖင့္ ဒီေန့ဂုဏ္ျပဳတယ္ဆိုတာ ရရွိထားတဲ့ ဘြဲ႔လက္မွတ္စကၠဴကို ဂုဏ္ျပဳတာ မဟုတ္ေႀကာင္း ဘြဲ႔ရသံဃာေတာ္ျမတ္တို႔၏  က်ိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ ဇြဲလံုးလ ၀ရိယရွိမူ႔ႏွင့္ သီလဂုဏ္ သမာဓီဂုဏ္ ပညာဂုဏ္တို႔ကို ခ်ီႀကဴးဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္တာျဖစ္ေႀကာင္း၊ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆက္လက္၍ ေအာင္ျမင္မူ႔မ်ားရရွိေအာင္က်ိဴးစားသြားရမွာျဖစ္ေႀကာင္း အစရွိသျဖင့္ မိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္၍ အခန္းအနား အစီအစဥ္မ်ားအရ ျမန္မာသံရုံ အတြင္၀န္မိသားစုမ်ားမွ M.A ဘြဲ႔ရ ဆရာေတာ္ျဖစ္ေသာ ဦးႀသဘာသ ( M S M O ဥကၠ႒ ) အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္ေတာ္မူျပီး အခန္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာႀကကုန္ေသာ သာသန အက်ိဴးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၏ကိုယ္စား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ က်န္ရွိေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို အသးီသီးဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေတာ္မူ၍ကုသိုလ္ေကာင္းမူ႔အစုစုတို႔ကိုေရစက္သြန္းခ်အမ်ွေပးေ၀းေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ဆံု အစီအစဥ္ရ အခန္းအနားကုိ ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိ႒တု ()ၾကီးရြတ္ဆုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းျပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္၍ က်င္ပျပဳလုပ္ျပီးစီခဲ့ပါတယ္။
ထိုသို႔ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကိုယ္စြမ္အား ညဏ္စြမ္းအားတို့ျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာထိုင္းနိုင္ငံဘန္ခရယ္ျမိဳ႔နယ္ရွိ၀တ္တစ္လံုးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအားလည္းေကာင္း၊ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ(ထိုင္နိူငံ)၏ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အားလံုးေသာသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးကိုယ္စား တက္ေရာက္လာေသာ အတြင္၀န္ ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းႏွင့္မိသားစုအားလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းနိဳင္ငံေရာက္ ျမန္မာျပည္ဖြား အားလံုးေသာ တိုင္းရင္းသား/သူ ညီအကိုေမာင္ႏွစ္မအားလံုးတို႔ႏွင့္ သာသန အက်ိဴးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ့အသီးသီတို႔အားလည္းေကာင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေႀကာင္း အဖြဲ႔၏ကိုယ္စား ေျပာႀကားရင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ သာဓုခၚဆိုအပ္ပါသည္။

By: ျပန့္ၾကားေရး(၂၅၊၀၆၊၂၀၁၃)


2012/2013 graduated Myanmar monks in Thailand, total BA 11 and  MA 1.


Monday, June 24, 2013

ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထုတ္ယူျခင္း

MSMO  အသင္း၏ 2012/13 ဒုတိယပတ္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေငြ မထုတ္ရေသးေသာ သံဃာေတာ္(15)ပါး က်န္ေနပါေသးသည္။ ၎ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ၂၄၊၆၊၂၀၁၃မွ ၂၄၊၇၊၂၀၁၃ထိ ဦးပုညေသ႒(အတြင္းေရးမွဴး-၁)ဆီမွ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းဆက္၍ကို္ယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္ဘုရား။
၎သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ပါက ေက်ာင္းသားပိုင္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းမည္ဟုသိရပါသည္။
By:ျပန့္ၾကားေရး(၂၄၊၀၆၊၂၀၁၃)

Tuesday, June 11, 2013

အသိေပး ႏႈိးေဆာ္လႊာအသိေပး ႏႈိးေဆာ္လႊာ
ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ( Myanmar Student Monks Organization in Thailand) ကို ၂၈ ရက္၊ ဂၽြန္လ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။
         ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ၁၂..၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မာဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ M.A Buddhist Studies B.A Buddhist Studies ဘြဲ႔ရ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ {ဘန္ေကာက္}မွ ၁၁ပါး၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ {ခ်င္မိုင္}မွ ၄ပါး၊ စုစုေပါင္း ဘြဲ႔ရသံဃာေတာ္ ၁၅ပါးတို႔အား  ထိုင္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အားလံုးေသာေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲသဘင္ အခန္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေႀကာင့္ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စဥ္အားလံုးတို႔အား အဖြဲ႔၏ကိုယ္စား ျပန္ႀကားေရးဌာနမွ အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အခန္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္

ျမန္မာသကၠရဇ္ ၁၃၇၅ ခု နယုန္လျပည့္ေန႔ (23. 6. 2013) တနဂၤေႏြေန႔

အခန္းအနား အစီအစဥ္

၁။ နံနက္ ၃၀ မွ ၁၁ ၃၀ အထိ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္
၂။ နံနက္ ၁၁ း ၀၀ နာရီတြင္ ပင့္သံဃာေတာ္မ်ားအား ေနဆြမ္း ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းရန္
၃။ ၁၂း ၃၀ နာရီတြင္ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲအခန္းအနား အစီအစဥ္မ်ား စတင္ရန္
၄။ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ႀသ၀ါဒစကားႏွင့္ အနဳေမာဒနာ တရားခ်ီးျမွင့္ေပးရန္
၅။ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရန္
၆။ လွဴဒါန္းမႈအစုစုတုိ႔အတြက္ ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေ၀းရန္
၇။ အခမ္းအနားျပီးဆံုးေႀကာင္း ေႀကညာရန္

( လိုအပ္ေသာ အခန္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ပါမည္)

က်င္ပျပဳလုပ္မည္႔ေနရာဌာန   ၀တ္တလံုးေက်ာင္း က်လမ္ စစ္ဆမ္(မ္) ဘန္ခဲ၊ ဘန္ေကာက္ထိုင္းနိုင္ငံ၊
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.