Monday, October 28, 2013

ေလွ်ာက္ထားအသိေပးျခင္းပါဘုရား

ျမန္မာသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား

၁။ ဤႏွစ္အတြင္း မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသိုလ္(ဝမ္ႏြဲ႔)တြင္ သီတင္းသုံးသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဤေအာက္တိုဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ ဒုတိယစီမီစတာအတြက္ အခန္းမ်ား ျပန္လည္၍ ေငြသြင္း (Update)ျပန္လုပ္ရမည္ဟု သတင္းရထားပါသည္။ ဂရုစိုက္ေတာ္မူၾကပါဘုရား။

၂။ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစာသင္သားေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏နာမည္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား IDနံပါတ္အလြဲသုံးစားမႈစေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားသံဃာမ်ားအတြက္ နာမည္ထိခိုက္စရာအမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္ဘုရား။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွေဝးရာ မဟာခ်ဳိင္ ရာ့ခ်္ဘူရီ ေခ်ာ္ဘူရီ ေကာ့စမြီကၽြန္းစေသာ နယ္ေဝးအရပ္ အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေသာ ရဟန္းမ်ား၏ မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားနာမည္အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္ဘုရား။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သံရုံးတစ္ခုတြင္လည္း IDနံပါတ္အလြဲသုံးစားျပဳမႈ ပူပူေႏြးေႏြး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္ဘုရား။ တကၠသိုလ္အတြင္း၌လည္း ေရကူးျခင္း ေဘာ္လုံးကန္ျခင္းစေသာ ခြင့္မျပဳေသာအမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ျပဳမူေနဆဲ သိရွိေတြ႔ျမင္ရပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ကြဲျပားေသာ အမူအရာတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတိျပဳ ေထာက္လွမ္းေနသည္ကိုလည္း အရွင္ဘုရားမ်ား သိရွိႏုိင္ပါသည္ဘုရား။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ပါက ျမန္မာဟုသာ သုံးႏႉန္းၾကပါလိမ့္မည္ အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။
သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသုိလ္ရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမထိခိုက္ရေလေအာင္ မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသိုလ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေက်ာင္းသားရဟန္ေတာ္မ်ားေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးဂရုျပဳဖို႔ရန္ လိုအပ္လာပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားတို႔အေနအားျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ တကၠသုိလ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားရရွိလာပါက အမွန္ကိုမွန္သည္ဟုလည္းေကာင္း အမွားကို မွားသည္ဟုလည္းေကာင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါသည္ဘုရား။ သို႔တည္းမဟုတ္ တာဝန္ရွိၾကေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔အား အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကားေပးေစခ်င္ပါသည္ဘုရား။ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္အတြင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဖြယ္ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားကို တာဝန္ရွိ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔အား ၾကိဳတင္၍ အခ်ိန္မီ အသိေပးေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူေစခ်င္ပါသည္ဘုရား။ ေနာက္က်မွ သိရွိရပါက ဘုရားတပည့္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ကူညီရန္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါသည္ဘုရား။
ထုိေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသိုလ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားစာသင္သား ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္မ်ား၏ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ အစဥ္အျမဲ သတိေရွးရႈ ဂရုတစိုက္ျပဳမူကာ အထက္ပါတပည့္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အတုိင္း အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူေတာ္မူၾကပါရန္ ရုိေသစြာ ဦးေခါင္းကိုင္းညြတ္ ေလွ်ာက္ထားဝံ့ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ဘုရား။
ပညာျပည့္ဝ ႏွလုံးလွ ေအးျမသာယာရွိၾကပါေစဘုရား။

ဘုရားတပည့္ေတာ္ကုေဝရ
ျမန္မာအဖြဲ႔
မဟာခ်ဴလာေလာ္ကြန္းတကၠသုိလ္ (ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အယုဒၶယျမိဳ႕)

Ven Kavipiya 
 
ဆရာေတာ္
ေက်ာင္သားမဟုတ္တဲ့ သူေတြက မဟာခ်ဴလာမွာတက္ေရာက္ပညာသင္ေနတဲ့
  ေက်ာင္းသားပါဆိုျပီး လိမ္ညာေနတာေတြရွိသလို့....သံဃိက လိုလို ပုဂၢလိက လိုလို ပညာေရး နိမ့္က်ေသာ ဒကာ ဒကာမေတြရွိရာ ဘန္ေကာက္နွင့္ ေ၀းရာ  ေနရာ ဌာန မ်ားမွာ  ေက်ာင္းသားရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ပြဲဆိုျပီး လုပ္ေနၾကတာေတြလည္း ျမင္ရ ေတြ့ရ ၾကားေနရပါသည္ဘုရား. ဘုရားတပည့္ေတာ္တို့ အေနနွင့္ ထုိကဲ့သို့ကိစၥမ်ား ကို မည္သို့မည္ပံု တုန့္ျပန္ တားစည္းၾကမည္ဆိုတာကို အေရးတၾကီးေဆြးေႏြတိုင္ပင္ဘို့ရန္ အခ်ိန္တန္ေနပါျပီဘုရား.
By: ျပန္ၾကားေရး(၂၉၊၁၀၊၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.