Sunday, October 18, 2015

              
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ကယ္ဆယ္ေရး သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ မင္းသား ေဝဠဳေက်ာ္မွ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ( M.S.M.O) သို႔ ထိုင္းဘတ္ ( ၃ဝဝဝဝ )ကိုလွဴဒါန္းသြားခဲ့ပါသည္။

Monday, September 21, 20152015-2016 ပညာသင္ႏွစ္
M.S.M.O ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ပထမ ( ) လပတ္ သံဃာစံုညီ အစည္းအေဝးပြဲႏွင့္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းပြဲကို ၁ဝ. ၁ဝ. ၂ဝ၁၅ စေနေန႔ တြင္ M.C.U Humanities meeting room ( A ) တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ M.S.M.O အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ ေျခာက္လပတ္ အစည္းအေဝးပြဲကို တက္ေရာက္လာ ေသာသံဃာေတာ္မ်ားကိုသာလွ်င္ ဝတၳဳေငြ ႏွင့္ လြယ္အိတ္ ဆက္ကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ မတတ္ေရာက္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ အစည္းအေဝး မွသာလွ်င္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ခြ်င္းခ်က္ အေနျဖင့္ အတန္းရွိ၍ မတတ္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ျပန္ၾကားေရး ဆရာေတာ္မ်ားထံသို႔ ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။ 

Sunday, August 9, 2015

လျမတ္ဝါဆို သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ေန႔အထူးတရားပြဲ ဖိတ္ၾကားႏႈိးေဆာ္လႊာ

Friday, April 3, 2015 ၃ဝ.၃.၂ဝ၁၅ တနလၤာေန႔ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္သစ္၏ ပထမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးအခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္။

Tuesday, March 31, 2015ေန႔စြဲ-28. 2. 2015
ေန႔လည္- 1း00 MP
         MSMO- ဒုတိယ ၆-လပတ္ သံဃာစုံညီအစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမွာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိ္င္း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း တင္အပ္ပါသည္။

1) နေမာတႆ သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆုိ၍ အခမ္းအနားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္။2)  အသင္းၾကီး၏ ဥကၠၠ႒ဆရာေတာ္မွ အဖြင့္္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။


3) ဗဟုိေကာ္မတီ၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္းကုိ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္မွ တင္ျပေလွ်ာက္ထား။

4) အသင္း၏ ဗဟုိဆုိင္ရာ၊ ရုံးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္။


5) ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္မွ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပေလွ်ာက္ထားစဥ္။


6) စာရင္းစစ္ႏွင့္ အသင္းဝင္ၾကီးၾကပ္ေရး ဆရာေတာ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းအေတြ႔ၾကဳံကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေလွ်ာက္ထား။

7) ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ။


8) ေကာ္မတီဝင္သစ္ ဆရာေတာ္မ်ားအား တစ္ပါးခ်င္းကိုယ္စီ မဲေပးစနွစ္ျဖင့္  အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္။


9) ဗဟုိေကာ္မတီေဟာင္းဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ဗဟုိေကာ္မတီအသစ္ထံ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အပ္ႏွံ။


10) ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေကာ္မတီေဟာင္းဆရာေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္၊


11) MSMO- အသင္းၾကီး စည္ပင္ျပန္႔ပြားေစေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး (30- မိနစ္ခန္႔)12) ဗုဒၶသာသနာ စိရံတိ႒တု သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆုိ၍ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းျပီးသည့္ေနာက္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိတ္ကူးၾကပါသည္။ထုိအခမ္းအနားကုိ အခမ္းနားမွဴးအျဖစ္ ဦးၾသသဓ(တကၠသိုလ္ ရဟန္းပ်ိဳ) မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္၍
အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အေအးႏွင့္ အခ်ဳိရည္ကုိ တကၠသုိလ္ရဟန္းပ်ဳိ ဓမၼစာေဆာင္မွ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။
နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္..........။

Saturday, March 28, 2015

(((((MSMO- ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ 2015-2016 ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ား)))))

MSMO- ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔၏ (2015-2016) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေရြးေကာက္ပဲြအခမ္း အနားကို Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Class Building, Zone D- Meeting ROOM. ( 28.3.2015) စေနေန႔၊ ေန႔လည္ 1:00 PM မွ 5:00 PM အထိ စည္းလံုး ညီညြတ္ စည္ကားသိုက္ ျမိဳက္စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေလွ်ာက္ ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
အေရြးခ်ယ္ခံ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။စဥ္
ဘဲြေတာ္အမည္
ထမ္းေဆာင္တာဝန္
ရရိွမဲေရ
ဥကၠ႒
1
ဦးေထရာဝံသ
64
2
ဦးဇနက
38
အတြင္းေရးမွဴး
3
ဦးၾသဘာသ
71
4
ဦးစႏၵာဝရ
35
ဘ႑ာေရးမွဴး
5
ဦးကုသလ
38
6
ဦးကိတၱိသာရ
25
7
ဦးဣႏၵက
21
စာရင္းစစ္မွဴး
8
ဦးေကာဝိဒ- ေနာင္ခ်ိဳ
43
9
ဦးေကာသလႅ
27
10
ဦးေကာဝိဒ- မန္း
16
ျပန္ၾကားေရးမွဴး
11
ဦးအာစာရ
34
12
ဦးဇဋိလ
29
13
ဦးတိေလာက
28
အသင္းဝင္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
14
ဦးဝိမလ
18
15
ဦးဝဏၰသာမိ
18
16
ဦးသိရီဓမၼ
11
**** ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ဒုတိယ ၆-လပတ္ စံုညီအစည္းအေဝး****

MSMO- ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႔၏ (2014-2015) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေရြးေကာက္ပဲြအခမ္း အနားကို Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Class Building, Zone D- Meeting Room. ( 28.3.2015) စေနေန႔၊ ေန႔လည္ 1:00 PM မွ 5:00 PM အထိ စည္းလံုး ညီညြတ္ စည္ကားသိုက္ ျမိဳက္စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေလွ်ာက္ ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။


Friday, March 20, 2015

2014 / 15 MSMO ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ား အသစ္ေရြးေကာက္ၿပီး ခန့္အပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားလႊာပါဘုရား

ေန႔စြဲ…..16 .3..2015


2014 / 15  MSMO ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ား အသစ္ေရြးေကာက္ၿပီး ခန့္အပ္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားလႊာပါဘုရား။

MSMO ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္း သံဃာေတာ္  အရွင္သူၿမတ္တို ့ဘုရား
  မိမိတို႔၏  MSMO အသင္းၾကီး ဆထက္တပိုး စည္းလံုးညီညြတ္ ေအာင္ၿမင္ေစရန္အတြက္ နွစ္စဥ္တိုင္း ေရြးေကာက္ တင္ေၿမာက္ အပ္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို 
 ၂၈.၃.၂၀၁၅..စေနေန ့ ေန႔လည္   ၁ နာရီအခ်ိန္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တြင္
ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာေက်ာင္းသာရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ားကိုယ္စား မဲဆႏၵႏွင့္ အညီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဆရာေတာ္မ်ားအသစ္ေရြးေကာက္ တင္ေၿမွာက္ၿခင္း လွ ူဒါန္းဖြယ္ရာအၿဖာၿဖာကို ဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္း လိုပါေသာေၾကာင့္  ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေၿခေတာ္ဦးခိုက္ ၍ အသိေပးေလွ်ာက္ထားပင့္ဖိတ္အပ္ပါသည္ ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္တို ့ဘုရား ။ေနရာ - မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္  ၀မ္ႏိြင္းခရိုင္ . အယုဒၵယၿမိဳ ့ ထိုင္းနိုင္ငံ ။
ေနရက္ -28 .3 .2015   {  စေနေန႔  }
အခ်ိန္-  01:00  pm မွ  04:30  အထိ ။


မွတ္ခ်က္။  ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတြင္ ကားၾကိဳ/ပို ့  စီစဥ္ထားၿပီး ၎ေန႔ နံနက္ ၁၁.နာရီ ၃၀ အခ်ိန္တြင္
                   စတင္ထြက္ပါမည္ ဘုရား ။

MSMO . ၿပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

ထိုင္းနိုင္ငံ။ဘန္ေကာက္

Saturday, March 14, 2015

ပလႅင္ အလွ ူရွင္ မ်ားစာရင္း........           
              MSMO ၿမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ားအတြက္ 
                          ပလႅင္ အလွ ူရွင္ မ်ားစာရင္း 

 ေဖေဖ ဦးပန္းရင္အား ရည္စူး၍ ကိုခင္ေမာင္သန္း+မယဥ္ယဥ္ျမင့္ မိသားစု(20000)ဘတ္၊ 

ေမေမ ေဒၚခင္ရီအား ရည္စူး၍ သမီးေဒၚေအးေအးေမာ္
               မိသားစု(5000)ဘတ္၊ 
ကိုသားၾကီး+မေလးေလးျမတ္ - မွ (2000)ဘတ္၊ 

MSMO- မိသားစု(2014-2015)မွ (6400)ဘတ္။ 

တို ့မွ စုေပါင္းေကာင္းမႈ နိဗၺာန္ဆု  ၀မ္းေၿမာက္ႏုေမာ္သာဓုေခၚေစေသာ္.....


MSMO...ၿပန္ၾကားေရးအဖြဲ ့......

ပညာေရးရန္ပုံေငြ အလွ ူေငြ စာရင္း မ်ား.


        
             MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)အတြက္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ
            
                            အလွ ူေငြ စာရင္း မ်ား.

 1        ေအာေတာမိသားစု    အလွ ူေတာ္ ေငြ                ၁၀၀၀၀ ဘတ္                10.1. 2015
 2        တစ္လပိုင္း  တလာကုန္း လစဥ္အလွ ူေတာ္ေငြ      ၅၈၀၀ ဘတ္                   10.1..2015
 3        ကရုဏာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္းလူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႔       ၁၀၀၀၀ ဘတ္                 7.2..2015
 4        ႏွစ္လပိုင္း တလာကုန္း  လစဥ္အလွ ူေတာ္ေငြ        ၇၄၂၀ ဘတ္                  7.2..2015
 5        ေအာေတာမိသားစု  အလွ ူေတာ္ေငြ                    ၁၀၀၀၀ ဘတ္                8.3. 2015
 6        သံုးလပိုင္း တလာကုန္း လစဥ္ အလွ ူေတာ္ေငြ        ၃၄၇၉  ဘတ္                 8.3..2015


စကဲငန္း မိသားစု အထူးတရားပြဲ ..     8.3.2015.  ရက္ေန႔ ( စကဲငန္း ) မိသားစုမွ  စုေပါင္းက်င္းပၿပဳလုပ္အပ္ေသာ  ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔

MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)အတြက္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ

အထူးတရားပြဲ႔ၾကီးတြင္ ဓမၼကထိက  ဆရာေတာ္ အရွင္ၾသဘာသ အရွင္ျမတ္မွ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားပါသည္။

ရရွိေသာ အလွ ူေတာ္ေငြ .မွာ . ( ၃၄၇၉ ) ရရွိပါေၾကာင္း ၀မ္ေၿမာက္နုေမာ္


သာဓုေခၚဆိုနိုင္ၾကပါေစရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္..
MSMO  ..ၿပန္ၾကားေရးအဖြဲ ့

စာတုပဒီအထူးတရားပြဲ အလွ ူေတာ္


  22.2.2015  ရက္ေန႔  စုေပါင္းက်င္းပၿပဳလုပ္အပ္ေသာ စာတုပဒီ တရားပြဲ  ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔

MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)အတြက္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ

အထူးတရားပြဲ႔ၾကီးတြင္ ဓမၼကထိက  ဆရာေတာ္  အရွင္စာရိႏၵ  အရွင္ျမတ္မွ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားပါသည္။

ရရွိေသာ အလွ ူေတာ္ေငြ .မွာ . ( 100233 ) ရရွိပါေၾကာင္း ၀မ္ေၿမာက္နုေမာ္

သာဓုေခၚဆိုနိုင္ၾကပါေစရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္..    

MSMO ၿပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔ 

သဒၶမၼပါလစစ္ကိုင္းေတာင္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အထူးတရားပြဲ႔ၾကီး10. 1. 2015 ရက္ေန႔ သဒၶမၼပါလစစ္ကိုင္းေတာင္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း  ( ဖန္းငါးဖူကက္  မွ

ဒုတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေရႊေၿပာင္းၿမန္မာအလုပ္သမားမ်ား

စုေပါင္းက်င္းပၿပဳလုပ္အပ္ေသာ  ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔

MSMO ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)အတြက္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ

အထူးတရားပြဲ႔ၾကီးတြင္ ဓမၼကထိက ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္  အရွင္ျမတ္မွ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားပါသည္။

ရရွိေသာ အလွ ူေတာ္ေငြ .မွာ . ( ၆၀၂၀၀ ) ရရွိပါေၾကာင္း ၀မ္ေၿမာက္နုေမာ္
  
သာဓုေခၚဆိုနိုင္ၾကပါေစရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္..

MSMO ၿပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔ ...

Friday, March 6, 2015
 MSMO- သင္းလံုးကၽြတ္ အၾကိဳအစည္းအေဝး (4.3.2015)    MSMO-၏ ေျခာက္လပတ္အၾကိဳအစည္းအေဝးကို မတ္လ ၄- ရက္ ၂၀၁၅၊ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ အခ်ိန္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ MCU Class Building, D (519) ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ၎ေန႔တြင္ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵနွင့္အညီ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

    1 /..   MSMO-၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေရြးေကာက္ပဲြကို 28.3.2015၊     ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္ 12:30 PM အခ်ိန္၊  မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္  တကၠသိုလ္၌ က်င္းပမည္။

2 /….  အသင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္း၌ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေခတ္ကာလ နွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသည္။

3/..  ယေန႔ ျဖည့္စြက္ ထုတ္ပယ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာစည္းမ်ဥ္း မ်ား သည္  လာမည့္ ဗဟိုေကာ္မတီေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွစ၍ အသက္ဝင္သည္။

4/… အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းနွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ တစ္ျခားေသာ ေက်ာင္းသား အသင္းျပိဳင္စာရင္းဝင္ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေန႔မွစ၍ အသင္းဝင္ မ်ားစာရင္းမွ ရပ္စဲမည္။

5./…. လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  တစ္စံုတစ္ခုမွ် ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေတာ့ပါေၾကာင္း သေဘာတူအတည္ၿပဳခဲ့ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါ သည္။

ထုိအစည္းအေဝးပြဲ၌ တကၠသုိလ္ရဟန္းပ်ဳိ ဓမၼစာေဆာင္မွ ေရသန္႔ဗူးမ်ားႏွင့္အေအးမ်ား(အခ်ဳိရည္)
 (ဘတ္ 1168 )ကုိ အစည္းအေဝးပြဲသုိ႔ တတ္ေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တုိ႔ အား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။

 MSMO   ၿပန္ၾကားေရး

ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီးရိွ MSMO- စာရင္းဝင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား အသိေပး ေလွ်ာက္ထားျခင္း


ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ အသီးသီးရိွ MSMO- စာရင္းဝင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕အား အသိေပး ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းမ်ား၏ ျပည့္စံုရမည့္အဂၤါရပ္မ်ား

1) ျမန္မာျပည္၌ေမြးဖြားသူ၊ ျမန္မာျပည္သာသနာ၀င္မွတ္တမ္းႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

2) ျမန္မာျပည္၌ေမြးဖြားသူ၊ ျမန္မာျပည္သာသနာ၀င္မွတ္တမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္ မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားႏုိင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူထားသူ၊ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုပူးတြဲကို္င္ေဆာင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။

3) ထုိင္းနုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လစ္သင္ၾကားေနေသာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ တစ္ခုခုတြင္တရားဝင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ရမည္။

4) ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အရည္ခ်င္းသည္ မိမိတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ထုိင္းနုိင္ငံပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လစ္သင္ၾကားေနေသာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းျဖစ္သည္။

5) ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ထိုင္းနုိင္ငံႏွင့္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆိုျပစ္မႈတစုံတရာကင္းရွင္းသူ၊ နာမည္ပ်က္မရွိသ၊ူ နာမည္ပ်က္ရွိသူဟုယူဆျခင္းမခံရသူျဖစ္ရမည္။

6) ငယ္ျဖဴရဟန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္း၊ ခ်ဴိ႕ယြင္းသူ၊ စိတ္ေရာဂါရွိသူမျဖစ္ေစရ။

7) ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ထိုင္းဘာသာစကားကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ တတ္ကြ်မ္း၊ နားလည္၊ အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

8) ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္လုိက္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ လူမ်ဴိးေရးခြဲျခားဆက္ဆံလိုျခင္း ကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။

9) အဖြဲ႕၏တာ၀န္မ်ားကို အမွန္တကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာထမ္းေဆာင္လိုသူ။ အမ်ဴိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၏အက်ဴိးကို အမွန္တကယ္လိုလားသူျဖစ္ရမည္။ အဖြဲ႕ကိုအမွီျပဳၿပီး ကိုယ္က်ဴိးရွာလိုသူမျဖစ္ေစရ။


ဤသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တတ္ေရာက္ေနေသာနွစ္ အလိုက္ အတန္းသားဦးေရအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္၍ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းမ်ားကုိ ………..

(က) ၁-ပါးမွ ၅ ပါးအတြင္း ၁ ပါး။

(ခ) ၆-ပါးမွ အပါး ၃၀ အတြင္း ၂ ပါး။

(ဂ) ၃၁- ပါးမွ အပါး ၄၀ အတြင္း ၃ ပါး။

(ဃ) အပါး-၄၀ မွ အထက္ ၄ ပါးကုိေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္။မွတ္ခ်က္။ ။ ၁) MSMO- အသင္းၾကီး၏ ဒုတိယ ၆-လပတ္ သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးၾကီးကို

28/3/2015 (စေနေန႔) ၊ ေန႔လည္ (12:30) အခ်ိန္၊ MCU တြင္ က်င္းပမည္။

၂)မိမိတို႔ အတန္းအတြင္းမွေရြးခ်ယ္ထားေသာေကာ္မတီဝင္ေလာင္းဆရာေတာ္

မ်ား၏စာရင္းမ်ားကို ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္တကြ 12/3/2015 (ၾကာသပေတး)

ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ (အတန္းေခါင္းေဆာင္မွတဆင့္) ပို႕ေဆာင္ေပးရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ဦးေဝပုလႅ 

ဖုန္း - ၀၈၂-၇၈၄၄-၃၉၄ 

ဂ်ီေမးလ္- ashinvepulla36953@gmail.com
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.