Sunday, April 24, 2016

သင္တန္းေက်ာင္း ဆရာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

သာသနာနွစ္ ၂၅၅၉                                                                                            ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈
ခရစ္ႏွစ္ 2016
MSMO သင္တန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း
8,5,2016 တနဂၤေႏြေန႕ တြင္ သင္တန္းအသစ္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာေတာ္မ်ားကိုု ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုုရား
စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားထဲမွ မည္သူမဆိုု စာရင္းေပးသြင္းႏိုုင္ပါသည္ဘုုရား။
                သင္ၾကားရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား
      ၁။ ကြန္ျပဴတာ အဆင့္ျမင့္ (ေန႕လည္ ၁.၃၀ မွ ၃.၃၀)
      ၂။ ကြန္ျပဴတာ အေျခခံ     (ေန႕လည္ ၁၁.၃၀ မွ ၁.၃၀)
      ၃။ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္ ၁  (ေန႕လည္ ၁.၃၀ မွ ၃.၃၀)
      ၄။ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္ ၂  (ညေန ၃.၃၀ မွ ၅ နာရီ)
      ၅။ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္ ၃  (ေန႕လည္ ၁၁.၃၀ မွ ၁.၃၀)

စာရင္းလကၡံသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား။  ။ ဦးေဝပုုလႅ   082 784 4394
                                                   ဦးေကာဝိဒ  085 182 4096
                                                   ဦးစႏၵာဝရ   082 338 9765
                                                   ဦးဓမၼဝံသ   090 643 0609
မွတ္ခ်က္။   ။ယေန ့ 24,4, 2016 မွ 30,4,2016 ထိစာရင္းေပးသြင္းႏိုုင္ပါ
                သည္။ စာရင္းေပးသြင္းလာေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအား အမ်ား
                ဆႏၵ ႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္ဘုုရား။
                                                                             

                                                                ျပန္ၾကားေရး (MSMO)
                                                               
                                                                                ..............................
                                                                                       24.4.2016No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.